ДСТУ Б В.2.7-75-98 Строительные материалы. Щебень и гравий плотные природные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
ЩЕБІНЬ ТА ГРАВІЙ ЩІЛЬНІ
ПРИРОДНІ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ,
КОНСТРУКЦІЙ ТА РОБІТ
Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-75-98

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічним комітетом із стандартизації "Будівельні матеріали"

2 ВНЕСЕНО: Управлінням науково-технічного забезпечення Держбуду України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказом Держбуду України від 25.08.1998 р. № 185

4 ВВОДИТЬСЯ ВПЕРШЕ

З введенням цього стандарту на території України припиняють дію ГОСТ 8267-82 "Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия", ГОСТ 8268-82 "Гравий для строительных работ. Технические условия", ГОСТ 10260-82 "Щебень из гравия для строительных работ. Технические условия", ГОСТ 23254-78 "Щебень для строительных работ из попутно добываемых пород и отходов горно-обогатительных предприятий. Технические условия" і ГОСТ 26873-86 "Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ. Технические условия".

Обов’язкові вимоги цього стандарту гармонізовані з відповідними вимогами Міждержавного стандарту ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия"

Даний стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держбуду України.

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Технічні вимоги

5 Правила приймання

6 Методи контролю

7 Транспортування і зберігання

8 Гарантії виготовлювача

Додаток А. Варіанти зернових складів

Додаток Б. Допустимий вміст шкідливих сполук і домішок

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
Щебінь та гравій щільні природні для будівельних
матеріалів, виробів, конструкцій та робіт
Технічні умови

Строительные материалы
Щебень и гравий плотные природные для строительных
материалов, изделий, конструкций и работ
Технические условия

Building materials
Solid natural crushed stone ang gravel for building materials,
products, structures and construction works
Specifications

Чинний від 1999-01-01

1 Галузь використання

Даний стандарт поширюється на щебінь із природного каменю, гравій та щебінь із гравію (далі в цьому стандарті - крупні заповнювачі, КРЗ) із щільних гірських порід з середньою щільністю зерен понад 2,0 г/см3, які застосовуються як крупні заповнювачі для важких бетонів, для дорожніх та інших видів будівельних робіт.

Стандарт не поширюється на щебінь для баластового шару залізничного шляху та декоративний щебінь.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online