ДСТУ Б В.2.6-200:2014 Конструкции металлические строительные. Требования к монтажу

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

КОНСТРУКЦІЇ МЕТАЛЕВІ БУДІВЕЛЬНІ

 Вимоги до монтажу

 ДСТУ Б В.2.6-200:2014

 

Відповідає офіційному тексту

Державне підприємство

«Укрархбудінформ»

Підтвердження офіційного видання

 

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва

 та житлово-комунального господарства України

2015


ПЕРЕДМОВА

1   РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського" (ТОВ "Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського"),

ТК 301 "Металобудівництво" ПК 3 "Технології монтажу металевих конструкцій"

РОЗРОБНИКИ: В. Пасечнюк (науковий керівник); В. Адріанов, О. Лисенко, О. Шиманов- ський, д-р техн. наук

ЗА УЧАСТЮ: Київський національний університет будівництва і архітектури: В. Черненко, д-р техн. наук; О. Осипов, канд. техн. наук; К. Черненко, канд. техн. наук Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва":

О. Галінський,канд.техн. наук; В. Іваненко,канд.техн. наук

Товариство з обмеженою відповідальністю "Оргпроект": В. Корнієнко, В. Коломієць Товариство з обмеженою відповідальністю "Монтажспецбудпроект": І. Рогов

2   ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.12.2014 р. № 365, чинний з 2015-07-01

3   Цей стандарт згідно з ДБН А. 1.1-1-93 належить до комплексу нормативних документів у галузі будівництва В 2.6 "Конструкції будинків і споруд"

4   УВЕДЕНО ВПЕРШЕ зі скасуванням розділу З ДБН В.2.6-163:2010 "Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу"

Право власності на цей національний стандарт належить державі. Забороняється повністю чи частково видавати, відтворювати з метою розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частину на будь-яких носіях інформації без дозволу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

ЗМІСТ

 

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Транспортування, складування та підготовка металевих конструкцій до монтажу

6 Укрупнювальне складання

7 Встановлення металевих конструкцій в проектне положення, вивірення та їх закріплення

8 Монтажні з'єднання металевих конструкцій

8.1 Монтажні з'єднання на болтах. Загальні вимоги

8.2 Монтажні з'єднання на болтах класів точності А, В і С без контрольованого натягу

8.3 Монтажні з'єднання на високоміцних болтах

8.4 Спеціальні монтажні з'єднання

8.5 Монтажні зварні з'єднання

9 Попереднє напруження металевих конструкцій

10 Випробування металевих конструкцій

11 Контроль якості і приймання монтажних робіт

12 Додаткові вимоги до монтажу металевих конструкцій одноповерхових будівель

13 Додаткові вимоги до монтажу металевих конструкцій багатоповерхових будівель

14 Додаткові вимоги до монтажу металевих конструкцій транспортерних галерей

15 Додаткові вимоги до монтажу металевих резервуарних конструкцій

16 Додаткові вимоги до монтажу металевих конструкцій антенних споруд зв'язку та башт витяжних труб

17 Додаткові вимоги до монтажу металевих конструкцій структурних покриттів

18 Додаткові вимоги до монтажу металевих конструкцій висячих вантових покриттів

19 Додаткові вимоги до монтажу металевих конструкцій мембранних покриттів

20 Додаткові вимоги до монтажу легких огороджувальних металевих конструкцій покрівлі та стін

21 Додаткові вимоги до монтажу металевих конструкцій будівель і споруд із складними конструкціями і методами виконання робіт

Додаток А

Акт випробування конструкцій будівель і споруд

Додаток Б

Паспорт мокрого газгольдера

Додаток В

Акт проміжного приймання відповідальних конструкцій

Додаток Г

Бібліографія


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

КОНСТРУКЦІЇ МЕТАЛЕВІ БУДІВЕЛЬНІ

 Вимоги до монтажу

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 Требования к монтажу

METAL BUILDING STRUCTURES

 Requirements to erection

Чинний від 2015-07-01

 

1      СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1    Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги щодо виконання робіт з монтажу будівельних сталевих і алюмінієвих конструкцій (далі - металевих конструкцій) при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні будівель і споруд промислового, громадського та житлового призначення для всіх груп та категорій у відповідності з вимогами ДБН В.2.6-165 і ДБН В.2.6-198, а також застосовується при розробленні:

а) інших нормативних документів;

б) науково-технічної документації;

в) проектної документації - робочих креслень металевих конструкцій КМ і робочих деталюваль- них креслень КМД (далі - робочих креслень КМ, КМД);

г) проектно-технологічної документації (ПТД) - проектів організації будівництва (ПОБ), проектів виконання робіт з монтажу металевих конструкцій (ПВР), проектів виконання зварювальних робіт (ПВЗР), технологічних карт, іншої ПТД.

д) інструкцій з монтажу, що розробляються в складі експлуатаційної документації;

 

2      НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-5.25-01 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт пороховими інструментами

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд

ДБН А.3.1-5-2009 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.2.6 -165:2011 Конструкції будинків і споруд. Алюмінієві конструкції. Основні положення ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування НАПБ А.01.001-2001 Правила пожежної безпеки в Україні

ДСТУ-Н Б А.3.1-16:2013 Настанова щодо виконання зварювальних робіт при монтажі будівельних конструкцій

ДСТУ-Н Б А.3.1-21:2013 Настанова з виконання монтажних з'єднань сталевих будівельних конструкцій на високоміцних болтах

ДСТУ Б А.3.2-13:2011 Система стандартів безпеки праці. Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги (ГОСТ 12.1.013-78, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-75:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-183:2011 Резервуари вертикальні циліндричні сталеві для нафти та нафтопродуктів. Загальні технічні умови (ГОСТ 31385-2008, NEQ)

ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії

ДСТУ ГОСТ 5915:2008 Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры (ГОСТ 5915-70, IDT) (Гайки шестигранні класу точності В. Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 7798:2008 Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры (ГОСТ 7798-70, ЮТ) (Болти з шестигранною головкою класу точності В. Конструкція і розміри) ДСТУ ГОСТ 22353-2008 Болты высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры (ГОСТ 22353-77, ЮТ) (Болти високоміцні класу точності В. Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 22354:2008 Гайки высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры (ГОСТ 22354-77, ЮТ) (Гайки високоміцні класу точності В. Конструкція і розміри)

ДСТУ ГОСТ 22355:2008 Шайбы класса точности С к высокопрочным болтам. Конструкция и размеры (ГОСТ 22355-77, ЮТ) (Шайби класу точності С до високоміцних болтів. Конструкція і розміри)

ГОСТ 1759.0-87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия (Болти, гвинти, шпильки і гайки. Технічні умови)

ГОСТ 1759.4-87 (ИСО 898-1-78) Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний (Болти, гвинти і шпильки. Механічні властивості і методи випробувань)

ГОСТ 1759.5-87 (ИСО 898-2-80) Гайки. Механические свойства и методы испытаний (Гайки. Механічні властивості і методи випробувань)

ГОСТ 6402-70 Шайбы пружинные. Технические условия (Шайби пружинні. Технічні умови) ГОСТ 10906-78 Шайбы косые. Технические условия (Шайби косі. Технічні умови)

ГОСТ 11371-78 Шайбы. Технические условия (Шайби. Технічні умови)

ГОСТ 18123-82 Шайбы. Общие технические условия (Шайби. Загальні технічні умови)

ГОСТ 19281-89 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия (Прокат із сталі підвищеної міцності. Загальні технічні умови)

ГОСТ 22356-77 Болты и гайки высокопрочные и шайбы. Общие технические условия (Болти і гайки високоміцні і шайби. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения. (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24379.0-80 Болты фундаментные. Общие технические условия (Болти фундаментні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия (Прокат для будівельних сталевих конструкцій. Загальні технічні умови)

НЗТС-90 Сборник нормативов затрат труда и стоимости разработки проектов производства монтажных и специальных строительных работ и другой проектной документации (Збірник нормативів затрат праці і вартості розроблення проектів, виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт та іншої проектної документації)

3      ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1  У цьому стандарті використано терміни, визначені в будівельних нормах та національних стандартах, а саме: ДБН А.3.2-2, ДБН А.2.2-3, ДБН А.3.1-5, ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.6-165, ДБН В.2.6-198, ДСТУ Б А.3.2-13, ДСТУ-Н Б А.3.1-16, ДСТУ-Н Б А.3.1-21, ДСТУ Б В.2.6-75, ДСТУ Б В.2.6-183, ДСТУ-Н Б В.2.6-186.

3.2 Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.2.1 вбудовані конструкції

Сталеві конструкції, що знаходяться всередині контуру несучих і огороджувальних конструкцій каркаса будівлі

3.2.2 структурні покриття (структури)

Сітчаста просторова система існуючих елементів покриття

3.2.3 вантові покриття

Висячі покриття з несучими елементами у виді гнучких або жорстких ниток-вант

3.2.4 мембранне покриття

Покриття, несучим елементом якого є тонкий металевий лист або сукупність листів, що утворюють несучу поверхню, яка примикає до замкнутого металевого або залізобетонного контуру, який, як правило, обпирається на колони

3.2.5 транспортерні галереї

Горизонтальні і похилі протяжні споруди, призначені для розміщення транспортерів, які забезпечують транспортування продуктів технологічних процесів різних промислових виробництв

3.2.6 основні технічні рішення (ОТР)

Перша стадія розроблення ПВР з монтажу металевих конструкцій будівель і споруд з особливо складними конструкціями та методами виконання робіт при двохстадійному проектуванні

3.2.7 спеціальна монтажна оснастка (СМО)

Спеціальні монтажні пристрої, обладнання, засоби підмощуваня для монтажу складних і особливо складних будівель і споруд.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online