ГБН В.2.3-37641918-549:2018 Автомобильные дороги. Площадки для стоянки транспортных средств и отдыха участников дорожного движения. Общие условия проектирования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Автомобільні дороги

МАЙДАНЧИКИ ДЛЯ СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
І ВІДПОЧИНКУ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Загальні вимоги проектування
ГБН В.2.3-37641918-549:2018

Київ
Міністерство інфраструктури України
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна (ДП "ДерждорНДІ")

РОЗРОБНИКИ: В. Вирожемський,  канд. техн. наук;  А. Безуглий, канд. екон. наук; В. Нагайчук, канд. техн. наук; Т. Бондар; С. Рибальченко, С. Ілляш (науковий керівник)

2 ВНЕСЕНО: Державне агентство автомобільних доріг України

3 ПОГОДЖЕНО

Національна поліція України, лист від 15.09.2017 № 4634/41/2/02-2017

Міністерство екології та природних ресурсів України, лист від 11.09.2017 № 7/3338-17

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, лист від 22.12.2017 № 7/16-14128

Міністерство охорони здоров’я України, лист від 29.08.2017 №  3.09-58/3273-17/23047

Державна служба України з надзвичайних ситуацій, лист від 19.09.2017 № 26-13191/261

Державне агентство автомобільних доріг України, лист від 03.08.2017 № 3727/3/13-11-2877/09

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ  Міністерства інфраструктури  від 07.03.2018 № 110

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з 1 червня 2018 року

5 НА ЗАМІНУ: ГБН В.2.3-218-549:2010 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Майданчики для короткочасної стоянки транспортних засобів і відпочинку. Загальні вимоги проектування»

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Класифікація та складові елементи майданчиків відпочинку

6 Загальні вимоги проектування

6.1 Вимоги щодо призначення майданчиків відпочинку

6.2 Вимоги щодо розміщення майданчиків відпочинку

6.3 Вимоги щодо майданчиків для стоянки ТЗ

6.4 Вимоги щодо зон відпочинку

7 Вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища

Додаток А (довідковий). Бібліографія

ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ
МАЙДАНЧИКИ ДЛЯ СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І
ВІДПОЧИНКУ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПРОЕКТУВАННЯ

 Автомобильные дороги
Площадки для стоянки транспортных средств и 
отдыха участников дорожного движения
Общие условия проектирования

 Automobile roads
Parking places and recreational areas for road users
General terms of design

Чинні від 2018-06-01  

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці галузеві будівельні норми (далі – норми) встановлюють загальні вимоги до проектування майданчиків для стоянки транспортних засобів і відпочинку  учасників дорожнього руху (далі – майданчики відпочинку), які є складовими  автомобільних доріг загального користування (далі – автомобільних доріг).

1.2 Ці норми застосовують в розвиток і на доповнення підрозділу 14.2 ДБН В.2.3-4.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі документи:

ДГН 6.6.1-6.5.001-98 Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

«Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць», затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.04.2011 за № 457/19195

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений. (Санітарні норма та правила охорони поверхневих вод від забруднення) 

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН Б.2.2-5:2011 Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій

ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы (Магістральні трубопроводи)

ВБН В.2.3-06544.319-2003 Споруди транспорту. Магістральні трубопроводи для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводи)

ГБН В.2.3-218-007:2012 Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування

ГБН В.2.3-37641918-555:2016 Автомобільні дороги. Транспортні розв’язки в одному рівні. Проектування

ГБН В.2.3-37641918-557:2016 Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. Проектування

ДСТУ 2587-2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування

ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху

ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення

ДСТУ 2984-95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 7941:2015 Якість ґрунту. Рекультивація земель. Загальні вимоги

ДСТУ 8606-1:2015 Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 1. Основні положення

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б В.2.3-9-2003 Споруди транспорту. Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-11-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу

ДСТУ Б В.2.6-49:2008 Огородження сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-75:2008 Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови

ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок. Розділ 2. Передавання електроенергії. Розділ 6. Електричне освітлення

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах