ДСТУ ETAG 004:2021 Настанова з європейських технічних ухвалень. Збірні системи фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатурками (ETAG 004:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ЄВРОПЕЙСЬКИХ
ТЕХНІЧНИХ УХВАЛЕНЬ
ЗБІРНІ СИСТЕМИ ФАСАДНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ
З ОПОРЯДЖЕННЯМ ШТУКАТУРКАМИ

ДСТУ ETAG 004:2021
(ETAG 004:2013, ІDТ)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua) 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Енергоефективність будівель і споруд» (ТК 302), ТОВ «Фомальгаут-Полімін»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 22 липня 2021 р. № 256 з 2022–04–01

3 Національний стандарт відповідає ETAG 004:2013 Guideline for European technical approval of еxternal thermal insulation. Composite systems (ETICS) with rendering (Настанова з європейських технічних ухвалень. Збірні системи зовнішньої теплоізоляції з опорядженням штукатурками) і внесений з дозволу ЕОТА, Kunstlaan 40 Avenue des Arts, B–1040 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Метод прийняття — перевидання (переклад)

Ступінь відповідності ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ETAG 004:2013

Нормативні посилання

Умови оновлення

Частина перша. Вступ

1 Попередня інформація

1.1 Правова основа

1.2 Статус цього стандарту

2 Сфера застосування

2.1 Сфера застосування

2.2 Типи систем

2.3 Припущення

3 Термінологія

3.1 Загальна термінологія та скорочення

3.2 Спеціальна термінологія

Частина друга. Настанова з оцінювання придатності до використання Загальні положення

4 Вимоги

4.0 Загальні положення

4.1 ER 1: Механічна міцність і стійкість

4.2 ER2: Пожежна безпека

4.3 ER3: Гігієна, здоров’я та навколишнє середовище

4.4 ER4: Безпека у використанні

4.5 ER5: Захист від шуму

4.6 ER6: Енергетична ефективність та збереження тепла

4.7 Довговічність та екплуатаційна придатність

5 Методи випробування та підтвердження

5.0 Загальні положення

5.1 Випробування ETICS

Випробування компонентів

5.2 Ізоляційні вироби

5.3 Анкери

5.4 Профілі та їх кріплення

5.5 Штукатурне покриття

5.6 Армування

5.7 Клійка піна

6 Оцінка та рішення щодо придатності до використання

6.0 Загальні положення

6.1 ETICS

Випробування складових

6.2 Теплоізоляційний виріб

6.3 Анкери

6.4 Профілі та їх кріплення

6.5 Штукатурний шар

6.6 Армування

6.7 Клійка піна

7 Допущення і рекомендації щодо оцінювання придатності до використання комплектів

7.0 Загальні положення

7.1 Проектування збірних систем

7.2 Використання монтажних робіт

7.3 Експлуатація та ремонт

Частина третя. Підтвердження відповідності

8 Оцінка та підтвердження відповідності

8.1 Рішення ЄC

8.2 Обов’язки та відповідальність виробника й органу з оцінювання

8.3 Документація

СЕ-марковання та інформація

Частина четверта. Зміст ЕТА

Зміст ЕТА

9.1 Зміст ЕТА

Додаток А (обов’язковий) Загальна термінологія та скорочення

Додаток В (довідковий) загальний опис випробування

Додаток С (довідковий) Методи, що стосуються визначення складових ETICS

Додаток D (довідковий) Реакція на вогонь

Додаток Е (довідковий) ЕТА-модель

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та регіональним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ETAG 004:2021 (ETAG 004:2013, IDT) «Настанова з європейських технічних ухвалень Збірні системи фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатурками», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ETAG 004:2013 (версія en) «Guideline for Еuropean technical approval of external thermal insulation. Сomposite systems (ETICS) with rendering». Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні — ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей ETAG», «цей документ» та «ця настанова» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови до ETAG 004:2013» у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— замінено крапку на кому як вказівник десяткових знаків;

— додаткову інформацію (національні пояснення та національні примітки) долучено до пунктів, яких вона стосується, та виділено рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та регіональним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ПЕРЕДМОВА до ETAG 004:2013

Цей стандарт розроблено Робочою групою EOTA 04.04/11 — «Зовнішні композитні системи теплоізоляції».

Робоча група складається з представників чотирнадцяти європейських країн (Австрія, Бельгія, Чеська республіка (Голова РГ з 2008 р.), Данія, Фінляндія, Франція (Голова РГ до 2007 р.), Німеччина, Італія, Нідерланди, Литва, Португалія, Словакія, Словенія та Великобританія) та п’яти європейських промислових організацій (EEWISA (Європейська асоціація систем зовнішньої ізоляції стін), ЕМО (Європейська організація з розчинів), EUMEPS (Європейський виробник пінополістиролу), EURIMA (Європейська асоціація виробників ізоляції) та EAE (Європейська асоціація ETICS).

Цей стандарт встановлює вимоги щодо характеристик композитних систем зовнішньої (фасадної) теплоізоляції (далі — ETICS) у разі їх використання як зовнішньої ізоляції стін будівлі, методів контро- лювання, що використовують для перевіряння різних аспектів характеристик, критеріїв оцінювання для визначення характеристик під час використання за призначеністю та орієнтовних умов для проектування та використання.

Цей стандарт сформовано на основі частини Директиви UEAtc для оцінювання систем зовнішньої ізоляції стін (Пінополістирол теплоізоляційний фасадний з тонкою штукатуркою), липень 1988 р. та UEAtc Технічна настанова для оцінювання систем зовнішньої ізоляції фасадних стін з мінеральною штукатуркою, квітень 1992 р.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нормативні посилання наведено в основній частині цього стандарту і можуть містити конкретні умови, зазначені в них.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EOTA Guidance Document 004 Забезпечення даними для оцінювання з метою видачі ETA

EC GUIDANCE PAPER B Визначення виробничого контролю в технічних умовах на будівельні матеріали

EC GUIDANCE PAPER C Визначення комплектів і систем відповідно до директиви будівельної продукції

ISO 7892 Вертикальні елементи будівлі. Випробування на ударостійкість Удар кулями і загальні процедури випробувань продукції

EOTA ETAG 014 Пластикові дюбелі для композитних систем зовнішньої теплоізоляції (коротка форма: Пластикові дюбелі для КЕЗТ)

EN ISO 3386-1 Метод визначення характеристик напруження під час деформування стисканням. Частина 1. Матеріали з низькою густиною

EN ISO 3386-2 Метод визначення характеристик напруження під час деформування стисканням. Частина 2. Матеріали з високою густиною

EN ISO 6946 Будівельні конструкції та елементи. Тепловий опір і коефіцієнт теплопередачі. Метод розрахунку

EN ISO 10456 Будівельні матеріали та вироби. Гігротермальні властивості. Табличні розрахункові значення і методика визначення заявлених і проектних теплових значень

EN ISO 10211 Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Тепловий потік і поверхнева температура. Детальні розрахунки.

EN 1934 Теплоізоляція. Визначення характеристик, пов’язаних з теплопередачею в стаціо- нарному режимі. Калібрована і захищена теплоізольована камера

EN 1609 Вироби будівельні теплоізоляційні. Визначення водопоглинання під час короткочасного часткового занурення

EN 12086 Вироби будівельні теплоізоляційні. Визначення характеристик паропроникненості

EN 1607 Вироби будівельні теплоізоляційні. Визначення міцності під час розтягування перпендикулярно до лицьових поверхонь

EN 12090 Вироби будівельні теплоізоляційні. Визначення характеристик зсуву

EN 1602 Вироби будівельні теплоізоляційні. Визначення уявної щільності

EN 822 Вироби будівельні теплоізоляційні. Визначення довжини і ширини

EN 823 Вироби будівельні теплоізоляційні. Визначення товщини

EN 824 Вироби будівельні теплоізоляційні. Визначення прямокутності

EN 825 Вироби будівельні теплоізоляційні. Визначення площинності

EN 826 Вироби будівельні теплоізоляційні. Визначення міцності під час стискання

EN 1603 Вироби будівельні теплоізоляційні. Визначення стабільності розмірів за нормальних лабораторних умов (23 °C/50 % відносної вологості)

EN 1604 Вироби будівельні теплоізоляційні. Визначення стабільності розмірів за заданої температури та вологості

EN 13162 Вироби будівельні теплоізоляційні. Вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови

EN 13163 Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби зі спіненого полістиролу (EPS). Технічні умови

EN 13164 Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з екструдованого полістиролу (ХPS). Технічні умови

EN 13165 Вироби будівельні теплоізоляційні. Фабричні вироби з жорсткого екструдованого пінополіуретану (PUR). Технічні умови

EN 13166 Вироби будівельні теплоізоляційні. Фабричні вироби з пінофенолу (PF). Технічні умови

EN 13501-1 Класифікація пожежобезпечності будівельних виробів і елементів. Частина 1. Класифікація з використанням дослідних даних випробувань на пожежобезпечність

EN 13238 Випробування будівельних виробів щодо реакції на вогонь. Методи кондиціювання та загальні правила відбирання основи

EN ISO 1182 Випробування на вогнетривкість будівельних виробів. Випробування на незаймистість

EN ISO 1716 Випробування виробів щодо реакції на вогонь. Визначення вищої теплоти згоряння (теплотворної здатності).

EN ISO 11925-2 Випробування на визначення реакції на вогонь. Займистість будівельних виробів, що підлягає прямому відображенню полум’я. Частина 2. Випробування із застосуванням одного джерела полум’я

EN ISO 7783 Фарби та лаки. Визначення коефіцієнта пропускання водних парів. Метод чашки

97/556/EC Рішення Комісії від 14 липня 1997 р. про порядок, що підтверджує відповідність будівельної продукції відповідно до статті 20 (2) Директиви Ради 89/106/EEC щодо зовнішньої теплової ізоляції складних систем/комплекти з наданням (КЕЗТ)

EN ISO 1460 Покриття металеві. Покриття, отримані гарячим цинкуванням на чорних металах. Визначення маси на одиницю площі гравіметричним методом

EN ISO 1461 Покриття металеві. Покриття, нанесені методом гарячого цинкування на виробах з чавуну і сталі. Технічні умови та методи випробувань

EN 10244-2 Дріт сталевий та дротяні вироби. Покриви з кольорових металів на сталевому дроті. Частина 2. Покривання цинком або цинковим сплавом

ASTM C91 Стандартні технічні умови для цементної кладки

EN ISO 13788 Гідротеплові характеристики будівельних деталей і елементів. Температура внутрішньої поверхні для уникнення критичної вологості і парової конденсації поверхні. Методи розраховування

EN ISO 9001 Системи менеджменту якості. Вимоги

EN 13823 Реакція на вогнетривкість будівельної продукції. Будівельні вироби, охоплюючи настили, що зазнають теплового впливу від окремого джерела загоряння

EOTA TR 25 Визначення теплопередачі пластикових дюбелів для композитних систем зовнішньої теплоізоляції (КЕЗТ)

EOTA TR 26 Оцінювання жорсткості пластини для пластикових дюбелів для композитних систем зовнішньої теплоізоляції (КЕЗТ)

89/106/EEC Директива Ради від 21 грудня 1988 р. про зближення законодавчих, нормативних та адміністративних положень держав-членів щодо будівельних матеріалів, внесених Директивою Ради 93/68/ЕС

2001/596/EC Рішення Комісії від 8 січня 2001 про внесення поправок до рішеннь 95/467/EC, 96/578/EC, 96/580/EC, 97/176/EC, 97/462/EC, 97/556/EC, 97/740/EC, 97/808/EC, 98/213/EC, 98/214/EC, 98/279/EC, 98/436/EC, 98/437/EC, 98/599/EC, 98/600/EC, 98/601/EC, 1999/89/EC, 1999/90/EC, 1999/91/EC, 1999/454/EC, 1999/469/EC, 1999/470/EC, 1999/471/EC, 1999/472/EC, 2000/245/EC, 2000/273/EC і 2000/447/EC за процедурою підтверджує відповідність певної будівельної продукції відповідно до статті 20 Директиви Ради 89/106/EEC

2000/147/EC Рішення Комісії від 17 січня 2003 р. про створення класів реакції на вогонь продуктивності певних будівельних виробів

EN 1990 Єврокод: Основи проектування споруд

EN 1992 Єврокод 2: Проектування залізобетонних конструкцій

EN 1996 Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій

EN 12667 Матеріали і вироби будівельні. Теплотехнічні характеристики. Визначення опору теплопередачі за методом захищених термопластин і тепломіра. Вироби з високим і середнім опором теплопередачі

EN 12664 Матеріали і вироби будівельні. Теплотехнічні характеристики. Визначення опору теплопередачі за методом захищених термопластин і тепломіра. Сухі та вологі вироби з середнім і низьким опором теплопередачі

96/603/ EC Рішення Комісії від 4 жовтня 1996 р., що встановлює перелік продукції, що належить до класу A «вогнетривка продукція» згідно з Рішенням 94/611/EC щодо застосування Статті 20 Директиви Ради 89/106/EEC стосовно будівельної продукції

EN 196-1 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online