ДБН В.2.5-24:2012 Електрична кабельна система опалення

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРИЧНА КАБЕЛЬНА СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ

ДБН В.2.5-24:2012

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2012

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕТЕР"

РОЗРОБНИКИ: Д. Розинський, канд. техн. наук (науковий керівник); Р. Ситницький; В. Коген; Б. Петришин

ТОВ з II "ДАНФОСС ТОВ" (В. Пирков, канд. техн. наук (відповідальний виконавець); О. Медведєв)

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ (М. Тимченко, канд. техн. наук)

ЗА УЧАСТЮ: ТОВ "КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ" (Ю. Громадський)

ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" (О. Шпак)

ПАТ КИЇВЗНДІЕП (Л. Черних, д-р техн. наук)

ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України" (Ю. Думанський, д-р мед. наук, професор)

2 ВНЕСЕНО: Департамент містобудування, архітектури та планування територій Мінрегіону України

3 ПОГОДЖЕНО: Міненерговугілля України (лист № 03/32-3456 від 26.09.11);

Держгірпромнагляд України (лист № 1/02-4.1-08/7766 від 13.10.11);

МОЗ України (лист № 05.01-11-16/3548 від 05.12.11);

Державна інспекція техногенної безпеки України (лист № 36/2/9560 від 15.12.11)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.02.2012 р. № 40, чинні від 01.10.2012 р.

5 НА ЗАМІНУ ДБН В.2.5-24:2003

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Особливості приміщень з ЕКС

6.1 Тепловий режим

6.2 Тепловтрати приміщення

6.3 Опір теплопередачі

7 Визначення параметрів ЕКС ТП

8 Визначення параметрів ЕКС ОПД

8.1 Теплова потужність

8.2 Електрична потужність

9 Визначення параметрів ЕКС ОТА

9.1 Загальні положення

9.2 Визначення параметрів ЕКС ОТА будівель

9.3 Визначення параметрів ЕКС ОТА житлових будинків

9.4 Визначення параметрів ЕКС ОТА з контрольованим відключенням

10 Вибір нагрівальних елементів ЕКС

10.1 Площа нагрівальної поверхні та крок укладання кабелю

10.2 Вимоги до нагрівального кабелю

10.3 Застосування нагрівального кабелю

10.4 Обмеження електричної потужності нагрівального кабелю

11 Огороджувальні конструкції з ЕКС

11.1 Загальні вимоги

11.2 Суцільний шар та покриття

11.3 Ізоляційні матеріали

11.4 Дерев'яна основа та повітряний прошарок

12 Укладання нагрівального кабелю та утворення нагрівальної поверхні

13 Автоматичне регулювання ЕКС

14 Електроживлення будівель з ЕКС

15 Улаштування розподільної мережі в будівлях з ЕКС

16 Облік електроспоживання

17 Електробезпека

18 Пожежна безпека

19 Електромагнітна безпека

20 Енергоефективність

Додаток А Приклад розрахунку ЕКС ТП

Додаток Б Втрати теплоти ЕКС у будівельних конструкціях з різним рівнем теплоізоляції

Додаток В Приклад розрахунку ЕКС ОПД

Додаток Г Приклад розрахунку ЕКС ОТА нежитлового приміщення

Додаток Д Приклад розрахунку ЕКС ОТА житлового приміщення

Додаток Е Допустимі значення електричного та магнітного полів

Додаток Ж Технічне та економічне обгрунтування вибору системи опалення

Додаток И Бібліографія

ВСТУП

Швидкий розвиток в Україні та світі різноманітних електричних кабельних систем опалення та комфортного підігріву підлоги сприяли необхідності перегляду ДБН В.2.5-24:2003 та створенню його нової редакції. За останні роки прийняті відповідні світові та європейські норми й стандарти, що унормовують застосування електричних кабельних систем як з технічних, так і з санітарно-гігієнічних питань. Ці норми та стандарти опрацьовані та адаптовані в новій редакції ДБН В.2.5-24:2012 відповідно до діючих будівельних норм, стандартів та інших нормативних документів. Перелік опрацьованих світових та європейських документів наведено у бібліографії.

Основними суттєвими змінами нової редакції ДБН стало унормування сучасних різновидів нагрівальних кабелів у вигляді плоских конструкцій з нагрівальними елементами - нагрівальних матів, нагрівальних плівок тощо. Суттєво розширене нормування щодо стінових електричних кабельних систем опалення. Уточнені та розширені вимоги до комфортного підігріву підлоги ("тепла підлога"). Нормовано новий підвид акумуляційної системи кабельного опалення - система з блокуванням електроживлення лише впродовж пікового навантаження електромережі. Нормована нова методика визначення параметрів акумуляційної системи кабельного опалення для житлових будинків. Уточнено в розділі "Енергоефективність", що системи електричного опалення, які приєднані до джерел поновлюваної енергії, допускається застосовувати без технічного та економічного обґрунтування.

У новій редакції збережена стилістика нормування. Для визначення обов'язковості виконання вимог цих Норм використані слова "повинно", "слід". Слова "як правило" означають, що дана вимога є переважаючою, а відступ від неї повинен бути обґрунтованим. Слово "рекомендується" означає, що дане рішення є одним із кращих, але не обов'язковим для виконання. Слово "допускається" означає, що дане рішення застосовують як виняток, наприклад, унаслідок обмеженої можливості застосування інших рішень.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРИЧНА КАБЕЛЬНА СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

CABLE HEATING SYSTEM ELECTRICAL

Чинні від 2012-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми встановлюють вимоги до електричної кабельної системи (ЕКС) опалення, вбудованої з внутрішньої сторони огороджувальної конструкції приміщення - у підлогу, стіну чи стелю, та до ЕКС комфортного підігріву підлоги.

1.2 Ці Норми поширюються на проектування та монтаж ЕКС з номінальною напругою до 1000 В при новому будівництві, реконструкції та капітальному ремонті (термомодернізації) приміщень, будівель та споруд наступного призначення:

- житлових, зазначених у ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.2-24, ДБН В.3.2-2 та ДБН-79;

-адміністративних та побутових, зазначених у ДБН В.2.2-28;

- громадських, що перелічені у додатку А до ДБН В.2.2-9 та ДБН В.2.2-24;

- підприємств торгівлі, зазначених у ДБН В.2.2-23;

- навчальних та дитячих дошкільних закладів, зазначених у ДБН В.2.2-3 та ДБН В.2.2-4;

- підприємств харчування та ресторанного господарства, зазначених у ДБН В.2.2-25;

- закладів охорони здоров'я, зазначених у ДБН В.2.2-10;

- культурних, культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів, зазначених у ДБН В.2.2-16;

- готелів згідно з ДБН В.2.2-20;

- судів згідно з ДБН В.2.2-26;

- станцій метрополітену, зазначених у ДБН В.2.3-7;

- агропромислових комплексів, тваринницьких підприємств, а також для теплиць і парників, зазначених відповідно у ДБН В.2.2-1 і ДБН В.2.2-2;

- спортивних споруд, зазначених у ДБН В.2.2-13;

- промислових підприємств, зазначених у СНиП 2.09.02;

- гаражів, зазначених у ДБН В.2.3-15;

- будівель мобільних (інвентарних), зазначених у ДСТУ Б В.2.2-Х

1.3 Ці Норми не поширюються на наступні приміщення:

- виробничі та складські приміщення категорії А та Б за вибухопожежною та пожежною небезпекою, окрім електричних кабельних систем, замонолічених у будівельні конструкції гаражів;

- з хімічно активним середовищем;

- де ведуться роботи з джерелами іонізуючих випромінювань та радіоактивними речовинами або останні зберігаються.

Ці Норми також не поширюються на проектування та монтаж ЕКС, які застосовуються для обігріву пересувних установок; трубопроводів і резервуарів; антикригових систем відкритих поверхонь: сходів, шляхів, дахів будівель тощо.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.2.2-2-95 Будинки і споруди. Теплиці і парники

ДБН В.2.2-3-96 Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів

ДБН В.2.2-4-96 Будинки і споруди. Будинки і споруди дитячих дошкільних закладів

ДБН В.2.2-9:2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-10-2001 Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я

ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-16-2005 Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готелі

ДБН В.2.2-23-2009 Будинки і споруди. Підприємства торгівлі

ДБН В.2.2-24-2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.2-25-2009 Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)

ДБН В.2.2-26-2010 Будинки і споруди. Суди

ДБН В.2.2-28-2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.3-7-2010 Споруди транспорту. Метрополітени

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-23-2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-27-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДБН В.3.2-2-2009 Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт

ДСТУ Б А.1.1-91:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм

ДСТУ Б А.1.1-92:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 Проектування. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Проектування. Розділ "Енергоефективність" у складі проектної документації об'єктів

ДСТУ Б А.2.4-5:2009 Система проектної документації для будівництва. Загальні положення

ДСТУ Б А.2.4-41:2009 Система проектної документації для будівництва. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря. Робочі креслення

ДСТУ Б В.2.2-Х:2011 Будівлі мобільні (інвентарні). Системи санітарно-технічні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-5-1996 Інженерне обладнання будинків і споруд. Прилади опалювальні. Номенклатура показників якості

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів шкідливих експлуатаційних впливів від пожежі. Будівельна кліматологія

ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями та спорудами

ДСТУ 2339-94 Енергозбереження. Основні положення

ДСТУ 2272:2006 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3463-96 (ГОСТ 14209-96) Керівництво з навантаження силових масляних трансформаторів

ДСТУ 4809:2007 Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування

ДСТУ CISPR 14-1:2004 Вимоги до побутових електроприводів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (CISPR 14-1:2000, IDT)

ДСТУ CISPR 14-2:2007 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприятливість до завад (CISPR 14-1:2001, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-3-2:2004 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу) (ІЕС 61000-3-2:2004, IDT)

ДСТУ ІЕС 60800 (розробляється) Кабелі нагрівальні на номінальну напругу 300/500 В для комфортного обігріву та запобігання утворенню льоду

ДСТУ Б EN ISO 7730:2011 Ергономіка теплового середовища. Аналітичне визначення та інтерпретація теплового комфорту на основі розрахунків показників PMV і PPD і критеріїв локального теплового комфорту (EN ISO 7730:2005, IDT)

ДСТУ Б EN 15251:2011 Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики (EN 15251:2007, IDT)

ДСТУ Б EN ISO 13790:2011 Енергоефективність будівель. Розрахунок енергоспоживання на опалення та охолодження (EN ISO 13790:2008, IDT)

ДСТУ Б EN 15316-1:2011 Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 1. Загальні положення (EN 15316-1:2007, IDT)

ДСТУ Б EN 15316-2-1:2011 Системи теплозабезпечення будівель. Методика розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 2-1. Тепловіддача системи опалення (EN 15316-2-1:2007, IDT)

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 ЕСКД. Эксплуатационная документация (ЄСКД. Експлуатаційна документація)

ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтная документация (ЄСКД. Ремонтна документація)

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования (З'єднання контактні електротехнічні. Класифікація. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования (Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи електромонтажні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (Електрична енергія. Сумісність технічних засобів електромагнітна. Норми якості електричної енергії у системах електропостачання загального призначення)

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) (Ступені захисту, які забезпечуються оболонками (код IP).

ГОСТ 30331.2-95 Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики (Електроустановки будинків. Частина 3. Основні характеристики)

ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током (Електроустановки будинків. Частина 4. Вимоги щодо забезпечення безпеки. Захист від ураження електричним струмом)

ГОСТ 30331.5-95 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтоков (Електроустановки будинків. Частина 4. Вимоги щодо забезпечення безпеки. Захист від надструмів)

ГОСТ 30331.9-95 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков (Електроустановки будинків. Частина 4. Вимоги щодо забезпечення безпеки. Застосування заходів захисту від надструмів)

СНиП 2.03.13-88 Полы (Підлоги)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будинки)

ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною небезпекою

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСанПіН 3.3.6-096-2002 Державні санітарні правила і норми при роботі з джерелами електромагнітних полів

ДСанПіН 5.5.2.008-2001 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу

ДСНіП № 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ПУЕ-2006, глава 1.7 Правила улаштування електроустановок. Заземлення і захисні заходи електробезпеки

ПУЕ-1986, раздел 3 Правила устройства электроустановок. Защита и автоматика (Правила улаштування електроустановок. Захист та автоматика)

ПУЕ-2008, глава 4.1 Правила улаштування електроустановок. Розподільні установки напругою до 1 кВ змінного струму і до 1,5 кВ постійного струму

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online