ДБН В.2.2-42:2021 Будівлі та споруди. Споруди холодильників. Основи проектування

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будівлі та споруди
СПОРУДИ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
Основи проектування

ДБН В.2.2-42:2021

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство розвитку громад та територій України
2022

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського"

РОЗРОБНИКИ: О. Шимановський, д-р техн. наук; чл.-кор. НАН України (науковий керівник); В. Адріанов; В. Гордеєв, д-р техн. наук; В. Гаврилова; О. Кордун; Я. Лимар

За участю:
Асоціація "Український центр сталевого будівництва" (К. Калафат, канд. техн. наук)
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕТУАЛЬ" (О. Борт, канд. техн. наук; А. Махінько, д-р техн. наук)
Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (Я. Балло, канд. техн. наук; В. Ніжник, д-р техн. наук)

2 ВНЕСЕНО: Міністерство розвитку громад та територій України

3 ПОГОДЖЕНО: Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист № 01-20396/263-1 від 01.12.2021)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 30.12.2021 № 365 та накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62, від 16.05.2022 № 72

НАДАНО ЧИННОСТІ: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (2022-09-01)

5 НА ЗАМІНУ: на заміну СНиП 2.11.02-87

Видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

6 ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

7 ІНЖЕНЕРНЕ УСТАТКОВАННЯ

7.1 Водопостачання та каналізація

7.2 Опалення, вентиляція, кондиціонування

7.3 Електропостачання, електроустатковання та електроосвітлення

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СПОРУДИ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
Основи проектування

COLD STORAGE DUILDINGS
Basis of design

Чинні від 2022-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми поширюються на проектування нового будівництва, реконструкцію, капітальний ремонт будівель холодильників і приміщень для обробки, охолодження, заморожування і зберігання продуктів.

1.2 Ці норми не поширюються на проектування нового будівництва, реконструкцію, капітальний ремонт будівель холодильників для зберігання вибухових, радіоактивних і сильнодіючих отруйних речовин, газів у тарі з тиском більше ніж 70 кПа, фармакологічної продукції. Ці норми не поширюються на будівлі компресорних відділень, складів холодоагентів, градирень та технологічне обладнання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.1.2-11:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення

ДБН В.2.2-43:2021 Складські будівлі. Основні положення

ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-24:2012 Електрична кабельна система опалення

ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд

ПУЕ 2017 Правила улаштування електроустановок

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будівель та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСТУ Б В.2.5-82:2016 Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом

ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель

ДСТУ Б В.2.7-182:2009 Будівельні матеріали. Методи визначення терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних умовах

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія

ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013 Настанова з розрахункової оцінки тепловологістного стану огороджувальних конструкцій

ДСТУ 4809:2007 Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення (ISO 3864-1:2002, IDT)

ДСТУ EN 12845:2016 (EN 12845:2015, IDT) Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online