ДСТУ Б В.2.7-35-95 Будівельні матеріали. Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
ЩЕБІНЬ, ПІСОК ТА ЩЕБЕНЕВО-ПIЩАНА
СУМІШ 3 ДОМЕННИХ ТА СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ
ШЛАКІВ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-35-95

Відповідає офіційному тексту

Держкоммістобудування України
Київ - 1996

 ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО

Дніпропетровським дочірнім орендним підприємством Науково-дослідного інституту будівельного виробництва (ДДОП НДІБВ) Держкоммістобудування України

2 ВНЕСЕНО

Відділом державних нормативів та стандартів Держкоммістобудування України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

наказом Держкоммістобудування України від 31.10.95 № 211

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Цей стандарт не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу Держкоммістобудування України

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Загальні технічні вимоги

3.1 Загальні характеристики (властивості) щебеню, піску та щебенево-піщаної суміші

3.2 Характеристики (властивості) щебеню

3.3 Характеристики (властивості) піску

3.4 Характеристики (властивості) щебенево-піщаної суміші

3.5 Вимоги до сировини

3.6 Маркування

4 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища

5 Правила приймання

6 Методи контролю

7 Транспортування та зберігання

8 Гарантії виробника

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш
з доменних та сталеплавильних шлаків
для загальнобудівельних робіт
Загальні технічні умови

Строительные материалы
Щебень, песок и щебеночно-песчаная
смесь из доменных и сталеплавильных
шлаков для общестроительных работ
Общие техиические условия

Вuildіng mаtеrіаls
Сrushеd-stone, sand and сrushеd-stone аnd
sand mixture from Ьlаst-furnace and steel
slаgs for general Ьuilding works.
General specifications

Дата введення 1996-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на щебінь, пісок та щебеневопіщану суміш, що виготовлені шляхом подрібнення та розсіву по фракційному складу поточних та відвальних доменних та відвальних сталеплавильних шлаків, призначених для влаштування баластного шару автомобільних доріг, штучних основ під фундаменти будівель та споруд, підсипки територій та інших загальнобудівельних робіт.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі документи:

ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Вимоги до побудови, викладення, оформлення та змісту стандартів

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентрации вредных веществ индикаторными трубками

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие требовання и методы испытаний

ГОСТ 17.4.102-83 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения

ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические требования

ГОСТ 8269-87 Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 22235-76 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

РСН 232-88 Проектування та влаштування штучних основ та оборотних засипок методом пошарового ущільнення на лесових просадочних грунтах

РСН 356-91 Положення про радіаційний контроль на об'єктах будівництва та підприємствах будіндустрії і будматеріалів України

СанПиН 42-128-4433-87 ПДК химических веществ в почве

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online