СОУ 42.1-37641918-087:2013 Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об`єктів дорожнього комплексу

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ

Інженерно-технічний супровід будівництва
об’єктів дорожнього комплексу

СОУ 42.1-37641918-087:2013

Київ
Державне агентство автомобільних доріг України
(Укравтодор)
2013

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

РОЗРОБНИКИ: Є. Захарова; Г. Мельничук; О. Мозговий, науковий керівник; Н. Ростовська; Т. Свистун

2 Внесено: Департамент розвитку доріг Укравтодору, Відділ інноваційного розвитку Укравтодору

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) від 23.08.2013 р. № 300

4 На заміну Положення про інженерно-технічне супроводження будівництва об'єктів дорожнього комплексу затвердженого наказом від 03.02.2003 р. № 26

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

4 Загальні положення по організації будівництва об’єктів дорожнього комплексу

5 Порядок складання, оформлення дозвільних документів на виконання підготовчих і будівельних робіт

6 Організація дорожньо-будівельних робіт, авторського та технічного нагляду

7 Проектно-технологічне забезпечення будівництва об’єктів дорожнього комплексу

8 Складання та ведення виконавчої документації на будівництво об’єктів дорожнього комплексу

9 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів дорожнього комплексу

Додаток А. Виконавча документація

Додаток Б. Форма журналу авторського нагляду

Додаток В. Перелік нормативних документів, що містять вимоги до дорожньо-будівельних матеріалів

Додаток Г. Форми спеціальних журналів на виконання окремих видів дорожньо-будівельних робіт

Додаток Д. Форми документів лабораторного контролю

Додаток Ж. Форма оперативного журналу геодезичних робіт

Додаток К. Примірні відомості виконаних робіт з поточного середнього ремонту та контрольних вимірів стану покриття

Додаток Л. Бібліографія

ВСТУП

Стандарт організації України СОУ 42.1-37641918-087:2013 встановлює вимоги до складу та порядку ведення організаційно – технічної документації при інженерно-технічному супроводі об’єктів будівництва дорожнього комплексу відповідно до вимог нормативно правових актів у сфері будівництва, державних і галузевих будівельних норм та національних стандартів згідно ДБН А.3.1-5.

Сфера застосування - автомобільні дороги загального користування. Вимоги стандарту розповсюджуються на організації незалежно від форм власності, які здійснюють будівництво та інженерно-технічний супровід об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту.

На підставі вимог нормативно-правових актів встановлені вимоги та форми дозвільних документів про початок підготовчих і виконання будівельних робіт.

 Стандарт встановлює вимоги до:

- складання виконавчої документації при виконанні дорожньо-будівельних робіт;

- технічних документів лабораторного контролю якості виконання робіт, в тому числі вхідного, операційного та приймального контролю при прийманні будівельного об’єкту до експлуатації;

- форм технічної та технологічної документації при виконанні дорожньо-будівельних робіт, відповідності якості дорожньо-будівельних матеріалів національним стандартам;

- порядок ведення авторського та технічного нагляду за будівництвом дорожнього об’єкту, кваліфікаційні вимоги до уповноважених для здійснення нагляду;

- технічних показників акта готовності до прийняття об’єкта будівництва дорожнього комплексу.

Стандарт встановлює єдині організаційно-технічні вимоги до технологічної та виконавчої технічної документації при виконанні будівельних робіт згідно вимог нормативно правових актів у сфері будівництва та вимог ДБН А.3.1-5 з врахуванням лінійного характеру та специфіки дорожніх робіт.

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Інженерно-технічний супровід будівництва об’єктів дорожнього комплексу

Инженерно-техническое сопровождение строительства объектов дорожного комплекса

Чинний від 2013-11-01

1 Сфера застосування

1.1 Цей стандарт встановлює склад та порядок ведення організаційно-технічної виконавчої документації при інженерно-технічному супроводі будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів об’єктів дорожнього комплексу відповідно до вимог нормативно-правових актів, державних і галузевих будівельних норм та національних стандартів.

1.2 Вимоги цього стандарту розповсюджуються на організації незалежно від форм власності, які здійснюють інженерно-технічний супровід об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України від 30.06.1993 р. № 3353-ХІІ «Про дорожній рух»

Закон України від 20.05.1999 р. № 687-ХІV «Про архітектурну діяльність»

Закон України від 06.09.2005 р. № 2806-ІV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України від 08.09.2005 р. № 2862-ІV «Про автомобільні дороги»

Закон України від 17.02.2011 р. № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 р. № 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668 «Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві»

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» від 13.04.2011 р. № 461

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 р. № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 р. № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Наказ Мінрегіону України від 23.03.2012 р. № 122 «Про внесення змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.04.2012 р. за № 515/20828

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.2.2-4-2003 Проектування. Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд

ДБН А.3.1-5:2009 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист будинків та споруд від зсувів і обвалів. Основні положення

ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.1.3-2:2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві

ДБН В.1.4-2.01-97 СРББ. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва

ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування

ДБН В.2.3-16:2007 Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг

ДБН В.2.3-20-2008 Споруди транспорту. Мости та труби. Виконання та приймання робіт

ДБН В.2.3-22:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування

ДБН Д 1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів

НПАОП 26.30-1.04-03 (ДНАОП 5.1.14-1.04-03) Правила з охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів

НПАОП 45.21-1.03-98 Правила безпеки праці під час проведення робіт з будівництва мостів

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

СНиП 3.04.03-85 Строительные нормы и правила. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии (Будівельні норми і правила. Захист будівельних конструкцій і споруд від корозії)

ВБН В.2.3-218-002-95 Споруди транспорту. Проектування і будівництво основ та покриттів автомобільних доріг із кам’яних матеріалів промислових відходів і ґрунтів, укріплених цементом

ГБН В.2.3-218-003:2010 Споруди транспорту. Технологія улаштування гідроізоляції проїзної частини залізобетонних автодорожніх мостів і шляхопроводів із застосуванням полімерних матеріалів та водонепроникного бетону

ВБН В.2.3-218-005:2009 Споруди транспорту. Технологія застосування матеріалів із вапняків, що оброблені та необроблені в’яжучими матеріалами, для влаштування та ремонту шарів дорожніх одягів автомобільних доріг

ГБН В.2.3-218-007:2012 Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування

ВБН В.2.3-218-171-2002 Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна автомобільних доріг

ВБН В.2.3-218-197:2005 Споруди транспорту. Проектування та влаштування гідроізоляції залізобетонних мостових споруд

ВБН В.2.3-218-198:2007 Споруди транспорту. Проектування та будівництво споруд із металевих гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування

ВБН В.2.3-218-539:2007 Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування із холодних сумішей, що містять фрезерований асфальтобетон

ВБН В.2.3-218-544:2008 Споруди транспорту. Матеріали геосинтетичні в дорожньому будівництві

ВБН В.2.3-218-545:2009 Споруди транспорту. Укріплення та стабілізація шарів дорожнього одягу за методом холодного ресайклінгу

ГБН В.2.3-218-548:2010 Споруди транспорту. Армогрунтові підпірні стінки для автомобільних доріг. Проектування та будівництво

ГБН Г.1-218-182:2011 Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт

П-Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України

ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування

ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 4036-2001 Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ 4092-2002 Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 4123:2006 Безпека дорожнього руху. Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах. Загальні технічні вимоги

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

ДСТУ Б В.2.1-3-96 (ГОСТ 30416-96) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Лабораторні випробування. Загальні положення

ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформативності

ДСТУ Б В.2.1-6-2000 (ГОСТ 30672-99) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Польові випробування. Загальні положення

ДСТУ Б В.2.1-12:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності

ДСТУ Б В.2.1-23:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації

ДСТУ Б В.2.3-9-2003 Споруди транспорту. Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-11-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-25:2009 Споруди транспорту. Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-4-93 Матеріали будівельні. В’яжуче гіпсове із фосфогіпсу. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-17-95 Будівельні матеріали. Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-18-95 Будівельні матеріали. Бетони легкі. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-23-95 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-30-95 Будівельні матеріали. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-33-2001 Будівельні матеріали. Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Будівельні матеріали. Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-35-95 Будівельні матеріали. Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш із доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загально будівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) Будівельні матеріали. Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості.

ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) Будівельні матеріали. Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні

ДСТУ Б В.2.7-50-96 (ГОСТ 10060.3-95) Будівельні матеріали. Бетони. Дилатометричний метод прискореного визначення морозостійкості

ДСТУ Б В.2.7-51-96 (ГОСТ 10060.4-95) Будівельні матеріали. Бетони. Структурно-механічний метод прискореного визначення морозостійкості

ДСТУ Б В.2.7-71-98 ( ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізу

ДСТУ Б В.2.7-74-98 Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-81-98 Будівельні матеріали. Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам’яних матеріалів

ДСТУ Б В.2.7-83-99 (ГОСТ 2678-94) Будівельні матеріали. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94) Будівельні матеріали. Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) Будівельні матеріали. Матеріали на основі органічних в’яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-90:2011 Будівельні матеріали. Вапно будівельне. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-92-99 Будівельні матеріали. Суміші бетонні і цементно-бетонні дорожні на вапнякових заповнювачах. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-101-2000 ( ГОСТ 30547-97) Будівельні матеріали. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі

ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000) Будівельні матеріалі. Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби полімерні будівельні герметизуючі нетвердкі. Методи випробовувань

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-116-2002 (ГОСТ 30740-2000) Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі для швів аеродромних покриттів. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-121-2003 Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-124:2004 Будівельні матеріали. Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-125:2006 Будівельні матеріали. Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2006 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-129:2006 Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-135:2007 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-136:2007 Будівельні матеріали. Матеріали для заливки швів і тріщин покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-149:2008 Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

ДСТУ Б В.2.7-181:2009 Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-185:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму

ДСТУ Б В.2.7-186:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Метод визначення водовідділення

ДСТУ Б В.2.7-187:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення міцності на згин і стиск

ДСТУ Б В.2.7-188:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення тонкості помелу

ДСТУ Б В.2.7-189:2009 Будівельні матеріали. Пісок стандартний для випробувань цементів. Технічні умови

ДСТУ Б CEN/TR 196-4:2009 Методи випробування цементів Частина 4 Кількісне визначення складників (CEN/TR 196-4:2007, IDT)

ДСТУ Б В.2.7-202:2009 Будівельні матеріали. Цементи та матеріали цементного виробництва. Методи хімічного аналізу

ДСТУ Б В.2.7-203:2009 Будівельні матеріали. Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-205:2009 Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-211:2009 Будівельні матеріали. Суміші золошлакові теплових електростанцій для бетонів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-212:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення стираності

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

ДСТУ Б В.2.7-219:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Метод прискореного визначення міцності на стиск

ДСТУ Б В.2.7-220:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю

ДСТУ Б В.2.7-222:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Радіоізотопний метод визначення середньої густини

ДСТУ Б В.2.7-223:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за зразками, відібраними з конструкцій

ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності

ДСТУ Б В.2.7-225:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Метод визначення тепловиділення при твердненні

ДСТУ Б В.2.7-226:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-239:2010 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробувань (EN 1015-11:1999, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-247:2010 Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для сумішей асфальтобетонних та органо-мінеральних дорожніх. Методи випробувань

ДСТУ-Н Б В.2.7-254:2012 Приготування та застосування дорожніх бітумів, модифікованих адгезійними добавками на основі катіонних поверхнево-активних речовин

ДСТУ Б В.2.7-264:2011 Заповнювачі пористі неорганічні для будівельних робіт. Методи випробувань (ГОСТ 9758-86, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-278:2011 Бетони легкі та ніздрюваті. Правила контролю середньої густини (ГОСТ 27005-86, MOD)

ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды (Нафта та нафтопродукти. Метод визначення вмісту води)

ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности (Нафта та нафтопродукти. Метод визначення щільності)

ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле (Нафтопродукти. Методи визначення температур спалаху і загоряння у відкритому тиглі)

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы (Бітуми нафтові. Метод визначення глибини проникнення голки)

ГОСТ 11503-74 Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости (Бітуми нафтові. Метод визначення умовної в’язкості)

ГОСТ 11504-73 Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов (Бітуми нафтові. Метод визначення кількості випаровуваного розчинника з рідких бітумів)

ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости (Бітуми нафтові. Метод визначення розтяжності)

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару (Бітуми нафтові. Метод визначення температури розм’якшення за кільцем і кулею)

ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу (Бітуми нафтові. Метод визначення температури крихкості за Фраасом)

ГОСТ 11508-74 Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком (Бітуми нафтові. Метод визначення зчеплення бітуму з мармуром і піском)

ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия (Бітуми нафтові дорожні рідкі. Технічні умови)

ГОСТ 17789-72 Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина

ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева (Бітуми нафтові. Метод визначення зміни маси після прогрівання)

ГОСТ 20739-75 Битумы нефтяные. Метод определения растворимости (Бітуми нафтові. Метод визначення розчинності)

СОУ 45.2-00018112-006:2006 Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг

СОУ 45.2-37641918-008:2012 Правила розроблення, побудови викладення, оформлення, вимоги до змісту нормативних і технологічних документів, що розробляються та затверджуються Укравтодором

СОУ 45.2-00018112-025:2007 Дорожньо-будівельні матеріали. Матеріали геосинтетичні. Методи випробувань

СОУ 45.2-00018112-039:2008 Способи оцінки стійкості асфальтобетонних покриттів до утворення колії. Методи випробувань

СОУ 42.1-37641918-050:2012 Кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Порядок визначення вартості капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)

СОУ 45.2-00018112-057:2010 Будівельні матеріали. Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон на основі модифікованих полімерами бітумів

СОУ 45.2-00018112-061:2011 Будівельні матеріали. Суміші органо-мінеральні дорожні з фрезерованих матеріалів дорожніх одягів виготовлені за методом холодного ресайклінгу. Технічні умови

СОУ 45.2-00018112-067:2011 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні в’язкі, модифіковані добавками адгезійними. Технічні умови

СОУ 45.2-00018112-068:2011 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні в’язкі, модифіковані добавками на основі синтетичних восків. Технічні умови

СОУ 45.2-00018112-069:2011 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні в’язкі дистиляційні. Технічні умови

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online