ДСТУ ISO 3740:2007 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму. Настанови щодо застосування базових стандартів (ІSO 3740:2000, ІDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АКУСТИКА
Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму
Настанови щодо застосування базових стандартів
(ISO 3740:2000, IDT)

ДСТУ ISO 3740:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Кононенко, канд. техн. наук (науковий керівник); М. Лисюк; Н. Марченко; Л. Кичакова; В. Волков; В. Бородін; Є. Махно; Ю. Дучкіна; О. Дурнєва

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 липня 2007 р. № 168 з 2009-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 3740:2000 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Guidelines for the use of basic standards (Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму. Настанови щодо застосування базових стандартів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Визначання рівнів звукової потужності

4.1 Підстави для визначання рівнів звукової потужності

4.2 Методологія

5 Декларування показників шуму згідно з ISO 4871

6 Вибирання відповідного стандарту для визначання рівнів звукової потужності

6.1 Величини, що підлягають вимірюванню та визначанню

6.2 Чинники, які враховують під час вибирання методики

6.3 Короткий огляд

6.4 Умови вимірювань

6.5 Похибка вимірювань

6.6 Процедура вибирання

Додаток А Короткий огляд базових стандартів з визначання рівня звукової потужності

Додаток В Випробне акустичне середовище

Додаток С Чинники, що впливають на вибір методики вимірювань

Додаток D Настанови щодо вибору відповідного стандарту для визначання рівня звукової потужності джерела звуку

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 3740:2000 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Guidelines for the use of basic standards (Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму. Настанови щодо застосування базових стандартів).

ISO 3740 було підготовлено ISO 354/ТС 43 «Акустика», підкомітетом SC 1 «Шум».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено попередній довідковий матеріал з міжнародного стандарту як такий, що не стосується цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті стандарту рамкою;

— замінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в ISO 3340:2000 W pW

Ра

µРа dB LpeqТ LpAeqТ J pJ S Lp,1S Hz m m3
Познаки в цьому стандарті Вт пВт Па мкПа ДБ LреквТ LрАеквТ Дж пДж с Lp,

ГЦ

м м3

Познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-1997 «Метрологія. Одиниці фізичних величин».

Стандарт містить посилання на ISO 3741, ISO 3743-1, ISO 3743-2, ISO 3744, ISO 3745, ISO 3746, ISO 11201, які впроваджено в Україні як національні. ISO 3747, ISO 4871, ISO 11200, ISO 11203, ISO 11204 впроваджують в Україні. Інші стандарти не прийняті в Україні як національні.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АКУСТИКА
Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму
Настанови щодо застосування базових стандартів

АКУСТИКА
Определение уровней мощности звука источников шума
Руководство по применению базовых стандартов

ACOUSTICS
Determination of sound power levels of noise sources
Guidelines for the use of basic standards

Чинний від 2009-01-01

0 ВСТУП

0.1 Загальні положення

Серія стандартів, настановою щодо застосування яких є цей стандарт, містить ISO 3741, ISO 3743-1, ISO 3743-2, ISO 3744, ISO 3745, ISO 3746, ISO 3747, ISO 9614-1, ISO 9614-2. В принципі, методи визначання рівнів звукової потужності, викладені в серії стандартів від ISO 3741 до ISO 3747 та ISO 9614-1, ISO 9614-2, охоплюють усі типи машин і обладнання.

Серія від ISO 3741 до ISO 3747, ISO 9614-1 та ISO 9614-2 є комплексом базових стандартів, що визначають акустичні умови та вимірювальну апаратуру, яку треба використовувати під час вимірювання, описано методики проведення вимірювання і наведено основну інформацію щодо розміщення та режимів роботи машин, досліджуваних для визначання рівнів звукової потужності.

Вибір стандартів з визначання рівнів звукової потужності (з низки практичних причин) може вплинути на вибір стандартів з визначання рівнів звукового тиску, випромінюваного машинами та обладнанням (див. ISO 11200) і навпаки. Доцільно вибирати одночасно щодо двох величин
випромінюванння шуму.

0.2 Взаємозв’язок з іншими стандартами

Цей стандарт є одним із серії стандартів, у яких викладено різні методи визначання рівнів шуму, випромінюваного машинами, обладнанням або їх складальними одиницями (у тексті цього стандарту — «досліджувана машина»). Стандарти цієї серії згруповано за трьома категоріями.

а) Методи визначання рівнів звукової потужності

Ця категорія охоплює такі стандарти:

— стандарти від ISO 3741 до ISO 3747 містять методики вимірювань з різним рівнем точності: точним, технічним і орієнтовним визначанням рівнів звукової потужності шуму машин і обладнання за результатами вимірювання рівнів звукового тиску за різних умов звукового середовища;

— стандарти ISO 9614 та ISO 9614-2 містять методики визначання рівнів звукової потужності шуму машин і обладнання за результатами вимірювання рівня інтенсивності звуку.

b) Методи визначання рівнів звукового тиску на робочих місцях та в інших характерних точках

Ця категорія охоплює такі стандарти:

— ISO 11200, у якому викладено настанови щодо вибору методики;

— ISO 11201, ISO 11202 та ISO 11204, у яких викладено методики визначання рівнів звукового тиску шуму, випромінюваного машинами і обладнанням, вимірюванням рівнів звукового тиску;

— ISO 11203, у якому викладено метод визначання рівня звукового тиску шуму, випромінюваного машинами і обладнанням, та рівнів звукової потужності.

c) Методики вимірювання шуму

Методики вимірювання шуму конкретних груп машин чи обладнання повинні містити:

— методи та прилади, необхідні для визначання рівня звукової потужності;

— рекомендації щодо методик визначання рівнів звукового тиску випромінюваного шуму на робочому місці або в інших характерних точках;

— положення робочого місця;

— умови кріплення і режими роботи досліджуваних машин для визначання показників шумового випромінювання;

— рекомендації щодо методик перевіряння паспортних (декларованих) показників шумового випромінювання.

ISO 12001 містить правила розробляння та викладення методик досліджування шуму.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті викладено настанови щодо користування серією з дев’яти стандартів, у яких викладено різні методи визначання рівнів звукової потужності будь-яких типів машин і обладнання.

Цей стандарт містить:

— короткий опис згаданих вище стандартів;

— настанови щодо вибору одного або кількох стандартів, найбільш придатних для дослідження певного типу машин (див. розділ 5 та додаток D).

Ці настанови застосовують лише для вимірювання повітряного шуму. їх можна використовувати під час розробляння методик вимірювання шуму (див. ISO 12001) та під час вимірювання шуму машин, для яких немає спеціальних методик вимірювання шуму.

Цей стандарт не призначено для внесення змін або додаткових вимог у конкретні методики випробувань, викладені у згаданих вище базових стандартах.

Базові стандарти містять акустичні вимоги щодо проведення вимірювань у різних умовах з різною заданою точністю.

Конкретні методики випробувань різних типів машин й обладнання треба розробляти та застосовувати відповідно до вимог цих базових стандартів. Такі стандартизовані методики випробувань, рекомендовані базовими стандартами, містять докладні вимоги щодо кріплення і режимів роботи конкретних видів досліджуваних машин і обладнання.

Якщо для певного виду машин немає спеціальних методик вимірювання шуму, цей стандарт застосовують у разі вибору найпридатніших у цьому випадку базових стандартів. У будь-якому разі умови кріплення і режими роботи досліджуваних машин повинні відповідати основним принципам, викладеним у базових стандартах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи мають положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування цього стандарту зазначені нормативні документи були чинними. Усі нормативні документи підлягають перегляду, й учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосувати нові видання нормативних документів, наведених нижче. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 3741:1999 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Precision methods for reverberation rooms

ISO 3743-1 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields — Part 1: Comparison method for handwalled test rooms

ISO 3743-2:1994 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields — Part 2: Methods for special reverberation test rooms

ISO 3744:1994 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods in an essentially free field over a reflecting plane

ISO 3745 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Precision methods for anechoic and semi-anechoic rooms

ISO 3746:1995 Acoustics — Determination of sound powerlevels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane

ISO 3747 Acoustics — Determination of sound powerlevels of noise sources using sound pressure — Comparison method in situ

ISO 9614-1:1993 Acoustics — Determination of sound powerlevels of noise sources using sound intensity — Part 1: Measurement at discrete points

ISO 9614-2:1996 Acoustics — Determination of sound powerlevels of noise sources using sound intensity — Part 2: Measurement by scanning

ISO 12001 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Rules for the drafting and presentation of a noise test code

IEC 61672-1 Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3741:1988 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для ревербераційних камер (Прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 3741 (ISO 3741:1999, IDT))

ISO 3743-1 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи вимірювань для невеликих, переносних джерел шуму у ревербераційних полях. Частина 1. Порівняльний метод вимірювання у випробувальних камерах з твердим покривом стінок (Прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 3743-1:2007 (ISO 3743-1:1994, IDT))

ISO 3743-2:1994 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи вимірювання для невеликих, переносних джерел шуму у ревербераційних полях. Частина 2. Методи вимірювання у спеціальних ревербераційних випробувальних камерах (Прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 3743-2:2007 (ISO 3743-2:1994, IDT))

ISO 3744:1994 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічний метод в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною (Прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 3744:2005 (ISO 3744:1994, IDT))

ISO 3745 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи вимірювання у заглушеній і напівзаглушеній камерах

ISO 3746:1995 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Орієнтовний метод вимірювання з використанням вимірювальної поверхні над звуко­відбивальною площиною (Впроваджено в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 3746:2005 (ISO 3746:1995, IDT))

ISO 3747 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Порівняльний метод вимірювання на місці встановлення машин

ISO 9614-1:1993 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 1. Вимірювання у дискретних точках

ISO 9614-2:1996 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 2. Вимірювання скануванням

ISO 12001 Акустика. Шум, випромінюваний машинами й устаткованням. Правила складання й оформляння методик дослідження шуму

ІЕС 61672-1 Електроакустика. Шумоміри. Частина 1. Технічні вимоги.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online