ДСТУ ISO 4871:2008 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткуванням (ISO 4871:1996, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АКУСТИКА
Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням

(ІSО 4871:1996, IDТ)
ДСТУ ІSО 4871:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Сумистандартметрологія»), Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Беззубцева (науковий керівник), В. Каньшин, О. Козолуп, А. Мірошниченко, Ю. Руденко, А. Стеценко, В. Хярм

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 493 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 4871:1996 Acoustics. Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ІSО 4871 1996

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Декларування шуму

5 Подання декларації шуму

6 Перевіряння декларації шуму

Додаток А Настанови щодо декларування рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням

Додаток В Приклади декларування шуму, утворюваного машинами й устаткованням

Додаток С Перевіряння декларованого рівня шуму для парти машин

Додаток D Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів, згармонізованих з нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 4871:1996 Acoustics. Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням).

ISO 4871:1996 було підготовлено Технічним комітетом ISO/TC 43 Acoustics («Акустика»), Під­комітетом SC 1, Noise («Шум»),

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст» «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— у розділі 5 d) позначення «ISO 4871» замінено на «ДСТУ ISO 4871»;

— зміст виноски «Буде видано» замінено на «Видано»;

— познаки одиниць вимірювання відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— зі стандарту вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову» до ISO 4871:1996, а інформацію, що стосується безпосередньо цього стандарту долучено до цього «Національного вступу»;

— стандарт доповнено національним додатком НА, де наведено перелік національних стан­дартів, згармонізованих з нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Голов­ному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 4871:1996

Інформація щодо акустичного шуму, утворюваного машинами й устаткованням необхідна споживачам, планувальникам, виробникам та уповноваженим органам. Цю інформацію викори­стовують для порівняння рівнів шуму, утворюваних різними виробами з межами допустимих рівнів шуму, а також для планування рівнів шуму на робочих місцях, для перевіряння досягнень щодо зниження рівня шуму та для оцінювання рівня шуму на робочих місцях.

Для того, щоб дані рівня шуму, утворюваного машинами й устаткованням були корисними та загальноприйнятими, треба застосовувати уніфіковані методи вимірювальної техніки та декла­рування шуму для виконання таких дій.

a) Вимірювання рівня шуму

Стандарти серії ISO 3740 установлюють методи визначання рівнів звукової потужності джерел шуму, використовуючи результати вимірювання рівня звукового тиску; стандарти серії ISO 9614 — методи визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку; стандарти серії ISO 11200 описують методи визначання рівнів звукового тиску в контрольних точках машин й устатковання. Інші стандарти надають методики щодо вимірювання шуму окремих типів машин й устатковання під час випробовувань, що базуються на цих методах.

b) Визначання декларованих рівнів шуму

Стандарти серії ISO 7574 надають методики щодо визначання декларованих рівнів шуму, які базуються в основному на рівнях звукової потужності джерел шуму. Для повного подання декла­рованих рівнів шуму необхідно виконати приймальні випробовування для точного визначання рівня звукового тиску в характерних точках, а також визначання рівня звукової потужності. Через можливу плутанину в термінології стосовно рівнів звукового тиску, які визначають рівень шуму, у цьому стандарті використано термін «рівень звукового тиску».

с) Декларування рівня шуму

Шумові приймальні випробовування виконують для декларування рівнів звукової потужності. Приймальні випробовування вважають визнаними, однак іноді потрібна інформація стосовно рівнів звукового тиску. Приймальні випробовування вважають рекомендованими, але потрібно деклару­вати обидві величини, якщо не визначено інше. Рівні шуму декларують одночисловими або двочисловими величинами; вибирають згідно з методикою щодо вимірювання рівня шуму окремої групи.

d) Перевіряння декларованих рівнів шуму

Стандарти серії ІSО 7574 надають методики щодо перевіряння декларованих рівнів шуму. Ці методики застосовують для перевіряння декларованих рівнів звукової потужності. їх використо­вують як для перевіряння рівнів звукової потужності, так і для перевіряння рівнів тиску звукового випромінювання. Інформацію щодо перевіряння декларованих рівнів шуму, зазначену в цьому стандарті, використовують як замовники устатковання, так і виробники для порівняння відносних рівнів шуму виробів, як частину програмування для статистичного дослідження якості продукції.

Вимоги щодо декларування рівнів шуму наведено в розділі 4.

Декларування рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням, є винятково обов’яз­ком виробника чи постачальника, настанови щодо декларування шуму, утворюваного машинами й устаткованням, наведено в додатку А.

Приклади щодо декларування рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням, наве­дено в розділі 5 та додатку В, а приклади стосовно їх перевіряння подано в розділі 6 та додатку С.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АКУСТИКА
Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням

АКУСТИКА
Декларирование и проверка уровней шума, образуемого машинами и оборудованием

ACOUSTICS
Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт

— надає інформацію щодо декларування рівнів шуму;

— надає опис акустичної інформації й інформації щодо виробу, яку подають у технічних до­кументах для декларування рівнів шуму;

— визначає метод перевіряння декларованих рівнів шуму.

Цей стандарт застосовують до машин й устатковання.

Настанови щодо визначання декларованих рівнів шуму надано в додатку А.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останнє видання стандартів, наведених нижче. Члени ІSО та ІЕС упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 3740:1980 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Guidelines for the use of basic standards and for the preparation of noise test codes

ISO 3741:—1) Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pres­sure — Precision methods for reverberation rooms

ISO 3743-1:1994 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields — Part 1: Comparison method for hard-walled test rooms

ISO 3743-2:1994 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields — Part 2: Methods for special reverberation test rooms

ISO 3744:1994 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane

ISO 3745:1977 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Precision methods for anechoic and semi-anechoic rooms

ISO 3746:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane

ISO 3747:1987 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Survey method using a reference sound source

ISO 7574-1:1985 Acoustics — Statistical methods for determining and verifying stated noise emission values of machinery and equipment — Part 1: General considerations and definitions

ISO 7574-2:1985 Acoustics — Statistical methods for determining and verifying stated noise emis­sion values of machinery and equipment — Part 2: Methods for stated values for individual machines

ISO 7574-4:1985 Acoustics — Statistical methods for determining and verifying stated noise emis­sion values of machinery and equipment — Part 4: Methods for stated values for batches of machines

ISO 9614-1:1993 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 1: Measurement at discrete points

ISO 9614-2:1996 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 2: Measurement by scanning

ISO 11200:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions

ISO 11201:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emis­sion sound pressure levels at a work station and at other specified positions. Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane

ISO 11202:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emis­sion sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Survey method in situ

ISO 11203:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emis­sion sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level

ISO 11204:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Method requiring environmental corrections

IEC 60651:1979 Sound level meters, and Amendment 1:1993

IEC 60804:1985 Integrating-averaging sound level meters, and Amendment 1:1989 and Amend­ment 2:1993.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІSО 3740:1980 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму. Настанови щодо застосування базових стандартів

ISО 3741:1999 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для ревербераційних камер

ІSО 3743-1:1994 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму. Технічні мето­ди для невеликих переносних джерел шуму в ревербераційних полях. Частина 1. Порівняльний метод для випробувальних камер з твердим покривом стінок

ISO 3743-2:1994 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих переносних джерел шуму в ревербераційних полях. Час­тина 2. Методи для спеціальних ревербераційних випробувальних камер

ІSО 3744:1994 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічний метод в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною

ІSО 3745:1977 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму. Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер

ІSО 3746:1995 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Орієнтовний метод з використанням обгинальної вимірювальної поверхні над звуковід­бивальною площиною

ІSО 3747:1987 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму. Орієнтовний метод з використанням еталонного джерела звуку

ІSО 7574-1:1985 Акустика. Статистичні методи визначання та перевіряння декларованих величин шуму, утворюваного машинами й устаткованням. Частина 1. Загальні положення, тер­міни та визначення понять

ISO 7574-2:1985 Акустика. Статистичні методи визначання та перевіряння декларованих величин шуму, утворюваного машинами й устаткованням. Частина 2. Методи визначання та перевіряння декларованих величин для окремих машин

ІSО 7574-4:1985 Акустика. Статистичні методи визначання та перевіряння декларованих величин шуму, утворюваного машинами й устаткованням. Частина 4. Методи визначання та перевіряння декларованих величин для партій машин

ІSО 9614-1:1993 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за інтен­сивністю звуку. Частина 1. Вимірювання в дискретних точках

ІSО 9614-2:1996 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за інтен­сивністю звуку. Частина 2. Вимірювання методом сканування

ІSО 11200:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Настанови щодо застосування базових стандартів для визначання рівнів звукового тиску, утворюваного машинами на робочому місці та в інших визначених точках

ІSО 11201:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Вимірювання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших визначених точках. Технічний метод в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною

ISO 11202:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Вимірювання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших визначених точках. Орієнтовний метод на робочому місці.

ІSO 11203:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Визначання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших визначених точках за рівнем звукової потужності.

ІSО 11204:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Вимірювання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших визначених точках. Метод корекції на акус­тичні умови

ІЕС 60651:1979 Шумоміри і зміна 1:1993

ІЕС 60804:1985 Інтегрувально-усереднювальні шумоміри і зміна 1:1989 та зміна 2:1993.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 1996-1:1982 Acoustics — Description and measurement of environmental noise — Part 1: Basic quantities and procedures.

2 ISO 7779:1988 Acoustics — Measurement of airborne noise emitted by computer and business equipment.

3 ISO 9296:1988 Acoustics — Declared noise emission values of computer and business equip­ment.

4 IEC 60942:1988 Sound calibrators.

5 IEC 61260:1995 Electroacoustics — Octave-band and fractional-octave-band filters.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online