ДСТУ EN 12102:2016 Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини, теплові насоси та осушувачі з компресорами, з електричним приводом для обігрівання та охолоджування приміщень. Вимірювання шуму, що...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНДИЦІОНЕРИ ПОВІТРЯНІ,
АГРЕГАТОВАНІ ОХОЛОДЖУВАЧІ
РІДИНИ, ТЕПЛОВІ НАСОСИ
ТА ОСУШУВАНІ З КОМПРЕСОРАМИ
З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ
ДЛЯ ОБІГРІВАННЯ
ТА ОХОЛОДЖУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ
Вимірювання шуму, що поширюється у повітрі
Визначення рівня звукової потужності

ДСТУ EN 12102:2016
(EN 12102:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Енергозбереження» (ТК 48)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 30 грудня 2016 р. № 469 з 2018-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12102:2013 Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors for space heating and cooling. Measurement of airborne noise. Determination of the sound power level (Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини, теплові насоси та осушувані з компресорами з електричним приводом для обігрівання й охолоджування приміщень. Вимірювання шуму, що поширюється у повітрі. Визначення рівня звукової потужності) і внесений з дозволу CEN, сайт CEN Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 12102:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та познаки

3.1 Загальні положення

3.2 Познаки

3.3 Стандартні умови експлуатування

4 Засоби вимірювання

5 Експлуатування установки

6 Установлення

6.1 Загальні положення

6.2 Канальні установки

6.3 Настінний кондиціонер

6.4 Підвісний кондиціонер

6.5 Віконний кондиціонер

6.6 Мультиспліти (багатоблокові роздільні кондиціонери)

6.7 Одноканальні установки

7 Методи акустичних вимірювань

7.1 Діапазон частот

7.2 Вибирання методу

7.3 Методи ревербераційної камери

7.4 Метод встановлення вільного поля над звуковідбивальною площиною

8 Невизначеність результатів вимірювань

9 Звіт за результатами випробування

9.1 Загальні положення

9.2 Специфікація установки

9.3 Умови роботи, установлення та умови навколишнього середовища

9.4 Вимірювальні прилади

9.5 Виміряні значення та результати

Додатки

Додаток А (обов’язковий) Особливості вимірювання для установок змінної швидкості

Додаток ZА (довідковий) Взаємозв’язок між EN 12102:2013 та вимогами Регламенту Комісії (ЕС) № 206/2012

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12102:2016 «Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини, теплові насоси та осушувані з компресорами з електричним приводом для обігрівання й охолоджування приміщень. Вимірювання шуму, що поширюється у повітрі. Визначення рівня звукової потужності», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12102:2013 (версія еn) «Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors for space heating and cooling. Measurement of airborne noise. Determination of the sound power level».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 48 «Енергозбереження».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» та «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни, визначення понять та познаки» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та у структурному елементі «Бібліографія» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— з «Передмови» до EN 12102:2013 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту.

Нумерацію розділів та підрозділів у цьому стандарті прив’язано до відповідних розділів та підрозділів EN 12102:2013.

Долучено додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

Додаток А цього стандарту обов’язковий.

Додатки ZA та НА цього стандарту довідкові.

У цьому стандарті використано такі типи друку:

— вимоги: прямий шрифт;

— примітки: малий прямий шрифт.

ВСТУП до EN 12102:2013

EN 12102:2013 розроблено на заміну EN 12102:2008.

Основні зміни щодо попереднього видання:

a) доповнення таблицею, що містить рівні звукової потужності, які має бути записано у звіті за результатами випробувань;

b) доповнення додатком ZA стосовно Регламенту Комісії (ЕС) № 206/2012.

Щодо зв’язку з Директивою(-ами) ЄС, див. довідковий додаток ZA, який є невід’ємною частиною EN 12102:2013.

EN 12102:2013 підготовлено відповідно до мандату, наданого CEN Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, і підтримує основні вимоги Директив(и) ЄС.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНДИЦІОНЕРИ ПОВІТРЯНІ, АГРЕГАТОВАНІ ОХОЛОДЖУВАЧІ
РІДИНИ, ТЕПЛОВІ НАСОСИ ТА ОСУШУВАНІ З КОМПРЕСОРАМИ
З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ОБІГРІВАННЯ
ТА ОХОЛОДЖУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ
Вимірювання шуму, що поширюється у повітрі
Визначення рівня звукової потужності

AIR CONDITIONERS, LIQUID CHILLING PACKAGES,
HEAT PUMPS AND DEHUMIDIFIERS WITH ELECTRICALLY DRIVEN
COMPRESSORS FOR SPACE HEATING AND COOLING
Measurement of airborne noise
Determination of the sound power level

Чинний від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо визначення відповідно до стандартизованої процедури рівня звукової потужності, випромінюваної до навколишнього повітря від повітряних кондиціонерів, теплових насосів, агрегатованих охолоджувачів рідини з компресорами, обладнаними електричними приводами, під час використання для обігрівання і/або охолодження приміщень, включаючи водоохо­лоджувачі мультиспліт системи, описані в ЕN 14511, й осушувані, описані в ЕN 810.

Цей стандарт також охоплює вимірювання рівня звукової потужності кондиціонерів повітряних з конденсаторами випарного охолодження, як це визначено в ЕМ 15218. Проте вимірювання треба виконувати без зовнішнього подавання води, й ці установки за таких умов розглядають як інші конди­ціонери, на які поширюються вимоги ЕN 14511.

Відзначаємо, що цей стандарт вимог щодо вимірювання стосується тільки повітряного шуму.

Цей стандарт описує різні методи визначення рівня звукової потужності установок. Деякі з них спеціально пристосовані для одержання результатів з низькою похибкою за допомогою акустичних методів лабораторного класу та суворо контрольованих умов роботи. Ці вимірювання придатні для сертифі­кації, етикетування та маркування.

У деяких випадках, мета і/або зовнішні умови вимірювання не дають можливості використати точні методи. Цей стандарт пропонує також способи оцінювання рівнів звукової потужності з прий­нятною точністю або вимірювання для контролю якості, навіть якщо акустичні методи та/або робочі умови відрізняються від лабораторних, наприклад на місці розташування або під час вимірювань для контролю якості.

Цей стандарт визначає два класи вимірювання та їх результатів залежно від зовнішніх умов випробувань:

— Вимірювання класу А відповідають контрольованим умовам роботи (стандартні або номінальні умови використання). їх визначають як такі, що відповідають допускам таблиці 2 й відповідають вимогам Регламенту Комісії (ЕС) № 206/2012 від 6 березня 2012 р., які реалізують Директиву Європейського Парламенту 2009/125/ЕС щодо вимог екодизайну повітряних кондиціонерів.

— Вимірювання класу В відповідають умовам, коли їх не можна виконати в діапазоні допусків, визначених у таблиці 2.

Для обох класів вимірювання застосовні точні акустичні методи або методи технічного класу точності. Вибір методу для акустичних вимірювань здійснюють згідно з EN ISO 3740 і EN ISO 9614 залежно від типу навколишніх акустичних полів (дифузне або вільне поле, замкнутий або відкритий простір) і наявного устатковання. Незалежно від поточних умов роботи, під час посилання на стандарт щодо акустики, у звіті треба чітко зазначати клас його точності.

Застосування EN ISO 3746 і EN ISO 3747 як методів обстеження якості не рекомендовано у зв’язку з високим рівнем невизначеності. їх використання допустимо тільки для умов, що не контролюють.

Для уникнення надмірних обмежень щодо наявного устатковання й досвіду роботи зазначено три методи визначення рівнів звукової потужності:

— перший метод ґрунтується на вимірюванні у ревербераційній камері (див. EN ISO 3741, EN ISO 3743 та EN ISO 3747 для деяких сприятливих умов, де досить інженерної оцінки);

— другий метод ґрунтується на вимірюванні у вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною (див. EN ISO 3744 і EN ISO 3745);

— третій метод ґрунтується на вимірюванні у інтенсивності звуку (див. EN ISO 9614) у переважно вільному середовищі.

Посилання в цьому стандарті на EN ISO 3743 означає посилання на EN ISO 3743-1 та EN ISO 3743-2.

Необхідність регламентування умов проведення випробування дає можливість рекомендувати методи випробувань, застосовні в акустично спроектованих (закритих) просторах, згідно з EN ISO 3741, EN ISO 3743, EN ISO 3745, а також EN ISO 9614 для застосування для замкнутого простору.

Відкриті простори треба використовувати тільки за особливих умов, наприклад, коли розмір або потужність випробовуваного пристрою не дають можливості провести виміри за допомогою стандартних випробувальних камер. Відповідні методи випробування подано в EN ISO 3744 і EN ISO 9614.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 15218:2013 Air conditioners and liquid chilling packages with evaporatively cooled condenser and with electrically driven compressors for space cooling — Terms, definitions, test conditions, test methods and requirements

EN 810:1997 Dehumidifiers with electrically driven compressors — Rating tests, marking, operational requirements and technical data sheet

EN 14511-1:2013 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling — Part 1: Terms, definitions and classification

EN 14511-2:2013 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling — Part 2: Test conditions

EN 14511-3:2013 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling — Part 3: Test methods

EN 14511-4:2013 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling — Part 4: Operating requirements, marking and instructions

EN ISO 3740 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Guidelines for the use of basic standards (ISO 3740)

EN ISO 3741 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Precision methods for reverberation test rooms (ISO 3741)

EN ISO 3743-1 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields — Part 1: Comparison method for hard-walled test rooms (ISO 3743-1)

EN ISO 3743-2 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields — Part 2: Methods for special reverberation test rooms (ISO 3743-2)

EN ISO 3744 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744)

EN ISO 3747 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering/survey methods for use in situ in a reverberant environment (ISO 3747)

EN ISO 9614-1 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 1: Measurement at discrete points (ISO 9614-1)

EN ISO 9614-2 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 2: Measurement by scanning (ISO 9614-2)

EN ISO 9614-3 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 3: Precision method for measurement by scanning (ISO 9614-3)

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 15218:2013 Кондиціонери повітряні та агрегатовані охолоджувачі рідини з конденсатором випарного охолодження та компресорами з електричним приводом для охолоджування повітря. Терміни та визначення, умови випробувань, методи випробувань та вимоги

EN 810:1997 Осушувані з компресорами з електричним приводом. Оцінювальні випробування, маркування, експлуатаційні вимоги й технічні дані

EN 14511-1:2013 Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресорами з електричним приводом для обігрівання й охолоджування приміщень. Частина 1. Терміни, визначення та класифікація

EN 14511-2:2013 Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресорами з електричним приводом для обігрівання й охолоджування приміщень. Частина 2. Умови випробування

EN 14511-3:2013 Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресорами з електричним приводом для обігрівання й охолоджування приміщень. Частина 3. Методи випробування

EN 14511-4:2013 Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресорами з електричним приводом для обігрівання й охолоджування приміщень. Частина 4. Експлуатаційні вимоги, маркування та інструкції

EN ISO 3740 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму. Настанови щодо застосування базових стандартів (ISO 3740)

EN ISO 3741 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності й рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для ревербераційних камер (ISO 3741)

EN ISO 3743-1 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності й рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих переносних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Порівняльний метод для випробувальних камер з твердим покривом стінок (ISO 3743-1)

EN ISO 3743-2 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих переносних джерел у ревербераційних полях. Частина 2. Методи для спеціальних ревербераційних випробувальних камер (ISO 3743-2)

EN ISO 3744 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності й рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною (ISO 3744)

EN ISO 3747 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності й рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи/методи обстеження для використання на місці в гучному середовищі (ISO 3747)

EN ISO 9614-1 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 1. Вимірювання в окремих точках (ISO 9614-1)

EN ISO 9614-2 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 2. Вимірювання скануванням (ISO 9614-2)

EN ISO 9614-3 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 3. Точний метод вимірювання скануванням (ISO 9614-3).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи