ДСТУ 7206:2010 Меблі та оснащення для адаптування осіб з вадами опорно-рухового апарата вдома та в інших приміщеннях. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕБЛІ ТА ОСНАЩЕННЯ
ДЛЯ АДАПТУВАННЯ ОСІБ
ІЗ ВАДАМИ ОПОРНО-РУХОВОГО
АПАРАТА ВДОМА ТА В ІНШИХ
ПРИМІЩЕННЯХ
Загальні технічні умови

ДСТУ 7206:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Реабілітаційна техніка» (ТК 139), Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності (УкрНДІпротезування)

РОЗРОБНИКИ: Н. Безлєпкіна; Н. Воронкова; Н. Кравець; Т. Кудрявцева; Л. Матвеєва; А. Салєєва, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Чернишов; О. Чернова; В. Щетинін

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 615

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля, утилізування

7 Маркування та пакування

8 Правила транспортування та зберігання

9 Методи контролювання

10 Правила приймання

11 Правила експлуатування

12 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕБЛІ ТА ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ АДАПТУВАННЯ
ОСІБ ІЗ ВАДАМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТА
ВДОМА ТА В ІНШИХ ПРИМІЩЕННЯХ
Загальні технічні умови

МЕБЕЛЬ И ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ АДАПТАЦИИ
ЛИЦ С ДЕФЕКТАМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ДОМА И В ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Общие технические условия

FURNITURE AND EQUIPMENT FOR ADAPTATION
PERSONS WITH DEFECTS OF LOKOMOTOR SYSTEM
TO HOMES AND OTHER PREMISES
General specification

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги щодо меблів та оснащення для адаптування осіб із вадами опорно-рухового апарата вдома та інших приміщеннях (далі меблі та оснащення).

1.2 Цей стандарт поширюється на меблі та оснащення, призначені для підтримування, фіксування та надання допомоги користувачеві під час виконання будь-якої побутової операції (гігієнічні процедури, приймання їжі тощо), виконання робочих операцій (ремонтування, налагодження приладів тощо), використання в процесі навчання, лікування, реабілітації в домашніх умовах або в умовах навчальних, лікувальних або реабілітаційних закладів.

1.3 Стандарт не поширюється на ліжка, пристосування для відчинення (зачинення) воріт, дверей, вікон, завіс, конструктивні елементи для дому й інших приміщень, вертикальні пристрої для транспортування.

1.4 Вимоги щодо безпечності меблів та оснащення викладено в розділі 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2080-92 Продукція меблевого виробництва. Терміни та визначення

ДСТУ 2256-93 Система стандартів безпеки праці. Виробництво меблеве. Облицювання та склеювання деревини і деревинних матеріалів. Вимоги безпеки

ДСТУ 2327-93 Виробництво меблеве. Роботи складальні. Вимоги безпеки

ДСТУ 2908-94 (ГОСТ 14193-95) Монохлорамін ХБ технічний. Технічні умови

ДСТУ 2972:2010 Засоби миючі синтетичні порошкоподібні. Загальні технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ 3380-96 (ГОСТ 30460-97) Камери кліматично-механічних комплексних випробувань. Загальні технічні умови

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 4119-2002 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Технічні засоби реабілітації для осіб з вадами опорно-рухового апарата. Порядок проведення робіт

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 4922:2008 Лісоматеріали та пилопродукція. Методи визначання вологості

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги) (ГОСТ 12.1.012-90, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки до робочих місць) (ГОСТ 12.2.061-81, IDT)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови) (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови) (ГОСТ 427-75, IDT)

ДСТУ ISO 780-2001 Паковання. Графічне маркування щодо поводження з товарами

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Групи, технічні вимоги та позначення)

ГОСТ 9.104-79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Групи умов експлуатування)

ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования (ЄСЗКС. Покриви металеві та неметалеві неорганічні. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору (ЄСЗКС. Покриви металеві та неметалеві неорганічні. Загальні вимоги до вибору)

ГОСТ 9.410-88 ЕСЗКС. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы (ЄСЗКС. Покриви порошкові полімерні. Типові технологічні процеси)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация (ССБП. Засоби та методи захисту від шуму. Класифікація)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.042-88 ССБТ. Деревообрабатывающее производство. Общие требования безопасности (ССБП. Деревообробне виробництво. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 15.309-90 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения (Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Випробування й приймання продукції, що її випускають. Основні положення)

ГОСТ 177-88 Водорода перекись. Технические условия (Водню пероксид. Технічні умови)

ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия (Кутоміри з ноніусом. Технічні умови)

ГОСТ 7016-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности (Вироби з деревини та деревинних матеріалів. Параметри шорсткості поверхонь)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови)

ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия (Ящики з гофрованого картону. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9621-72 Древесина слоистая клееная. Методы определения физических свойств (Деревина шарувата клеена. Методи визначання фізичних властивостей)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10634-88 Плиты древесностружечные. Методы определения физических свойств (Плити деревностружкові. Методи визначання фізичних властивостей)

ГОСТ 10733-98 Часы наручные и карманные механические. Общие технические условия (Годинники наручні та кишенькові механічні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические требования (Таблички для машин і приладів. Технічні вимоги)

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (Таблички прямокутні для машин і приладів. Розміри)

ГОСТ 13514-93 Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для продукції легкої промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади й інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання й транспортування в частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 15612-85 Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности (Вироби з деревини та деревинних матеріалів. Методи визначання параметрів шорсткості поверхні)

ГОСТ 16371-93 Мебель. Общие технические условия (Меблі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 19592-80 Плиты древесно-волокнистые. Методы испытаний (Плити деревно-волокнисті. Методи випробовування)

ГОСТ 19917-93 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия (Меблі для сидіння та лежання. Загальні технічні умови)

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (Паковання для виробів машинобудування. Загальні вимоги)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online