ДСТУ EN 14620-2:2014 Проектування та спорудження на місці встановлення вертикальних циліндричних сталевих резервуарів із пласким дном для зберігання охолоджених скраплених газів за робочої температури від 0 °...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОЕКТУВАННЯ ТА СПОРУДЖЕННЯ
НА МІСЦІ ВСТАНОВЛЕННЯ
ВЕРТИКАЛЬНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ
СТАЛЕВИХ РЕЗЕРВУАРІВ
ІЗ ПЛАСКИМ ДНОМ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
ОХОЛОДЖЕНИХ СКРАПЛЕНИХ ГАЗІВ
ЗА РОБОЧОЇ ТЕМПЕРАТУРИ
ВІД 0 °С ДО МІНУС 165 °С
Частина 2. Металеві елементи
(EN 14620-2:2006, IDT)

ДСТУ EN 14620-2:2014

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання
звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТОВ «Нафтогазбудінформатика»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Андебура, канд. фіз.-мат. наук, Г. Глущенко, О. Гопаченко, В. Котляревський, Н. Куцан, В. Топчій, канд. екон. наук, Л. Уніговський, д-р. техн. наук (науковий керівник), В. Частухін, канд. техн. наук.

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 23 жовтня 2014 № 1257 з 2015-02-01

3 Національний стандарт відповідає EN 14620-2:2006 Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 °С and — 165 °С. Part 2. Metallic components (Проектування та спорудження на місці встановлення вертикальних циліндричних сталевих резервуарів із пласким дном для зберігання охолоджених скраплених газів за робочої температури від 0 °С до мінус 165 °С. Частина 2. Металеві елементи) і внесений із дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Матеріали

4.1 Загальні положення

4.2 Температура

4.3 Первинний та вторинний корпуси для рідини

4.4 Корпус для випарів/зовнішній резервуар

4.5 Інші елементи

5 Проектування

5.1 Теорія проектування

5.2 Первинний і вторинний корпуси для рідини

5.3 Резервуар для випарів (зовнішній резервуар)

5.4 Підвісний дах

5.5 Насадки

5.6 Первинний і вторинний корпус, з'єднання днища

5.7 З’єднання між корпусами

5.8 Інші деталі

6 Виготовлення

6.1 Поводження з матеріалами

6.2 Підготовка листа й допуски

6.3 Допуски

6.4 Дах

6.5 Тимчасова арматура

7 Методи зварювання

7.1 Загальні положення

7.2 Вимоги до АПМЗ

7.3 Ударні випробування

7.4 Сталь з 9 % вмістом нікелю

7.5 Зварники й оператори зварювальних автоматів

7.6 Пластини для контрольних випробувань

8 Зварювання

8.1 Прихоплювальні та тимчасові шви

8.2 Атмосферні умови

8.3 Попереднє підігрівання

8.4 Термічна обробка після зварювання

9 Контроль

9.1 Кваліфікація персоналу, який проводить неруйнівний контроль

9.2 Порядок контролю

9.3 Види контролю

9.4 Візуальний контроль

9.5 Кольорова капілярна дефектоскопія

9.6 Контроль методом магнітних часток

9.7 Випробування у вакуумній камері

9.8 Випробування на герметичність із застосуванням аміаку

9.9 Випробування методом мильних бульбашок

9.10 Радіографічний контроль

9.11 Ультразвуковий контроль

9.12 Критерії приймання

9.13 Неприйнятні дефекти в горизонтальних зварних швах

9.14 Допустиме зменшення після шліфування

Додаток А Дії на мембрану

Додаток В Визначення кривих навантажень та втоми для мембрани

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів, згармонізованих із європейськими стандартами, на які є посилання в цьому стандарті

Додаток НБ Перелік національних нормативних документів, на які є посилання в національних поясненнях цього стандарту

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 14620-2:2006 Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 °С and — 165 °С. Part 2. Metallic components (Проектування та спорудження на місці встановлення вертикальних циліндричних сталевих резервуарів із пласким дном для зберігання охолоджених скраплених газів за робочої температури від 0 °С до мінус 165 °С. Частина 2. Металеві елементи).

Відповідальним за цей стандарт є ТОВ «Нафтогазбудінформатика».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у стандарті наведено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» і національний стандарт оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— виправлено помилку оригіналу в таблиці 10, а саме: замість 25 > е записано е > 25.

Цей стандарт є однією з частин багаточастинного стандарту серії

 EN 14620, що складається з п'яти частин, а саме:

— Частина 1. Загальні положення;

— Частина 2. Металеві елементи;

— Частина 3. Залізобетонні елементи;

— Частина 4. Ізоляційні елементи;

— Частина 5. Випробування, осушення, продування та охолодження. EN 444, EN 462-1, EN 462-2, EN 473, EN 571-1, EN 584-1, EN 584-2, EN 10028-3, EN 10028-4, EN 10088-1, EN 10088-2, EN 1092-1, EN 1290, EN 1435, EN 1712, EN 1714, EN 1993-1-1, EN 1994-1-1, EN 10025, EN 10029, EN 10045-1, EN 10204, EN 10216-1, EN 10216-2, EN 10220, EN 12062, EN 14620-1.

EN ISO 15607, EN ISO 15609-1, ISO 261, ISO 965-2, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національні стандарти. Перелік їх наведено в додатку НА.

Решту стандартів, на які є посилання, не прийнято в Україні як національні стандарти, і чинних національних стандартів замість них немає.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОЕКТУВАННЯ ТА СПОРУДЖЕННЯ НА МІСЦІ ВСТАНОВЛЕННЯ
ВЕРТИКАЛЬНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ СТАЛЕВИХ РЕЗЕРВУАРІВ
ІЗ ПЛАСКИМ ДНОМ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ОХОЛОДЖЕНИХ СКРАПЛЕНИХ
ГАЗІВ ЗА РОБОЧОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ВІД 0 °С ДО МІНУС 165 °С
Частина 2. Металеві елементи

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СООРУЖЕНИЕ НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
С ПЛОСКИМ ДНОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОХЛАЖДЕННЫХ СЖИЖЕННЫХ
ГАЗОВ ПРИ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 0 °С ДО МИНУС 165 °С
Часть 2. Металлические элементы

DESIGN AND MANUFACTURE OF SITE BUILT, VERTICAL, CYLINDRICAL,
FLAT-BOTTOMED STEEL TANKS FOR THE STORAGE OF REFRIGERATED,
LIQUEFIED GASES WITH OPERATING TEMPERATURES
BETWEEN 0 °С AND — 165 °С
Part 2. Metallic components

Чинний від 2015-02-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає загальні вимоги до матеріалів, проектування, виготовлення та монтування металевих елементів резервуарів для зберігання охолоджених скраплених газів.

Цей стандарт стосується проектування й спорудження на місці встановлення вертикальних циліндричних сталевих резервуарів із пласким дном для зберігання охолоджених скраплених газів за робочої температури від 0 °С до мінус 165 °С.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи є обов’язковими для застосування цього стандарту. Для датованих посилань застосовують лише зазначені видання. Для недатованих посилань застосовують останнє видання (разом із усіма змінами) документа, на який є посилання.

EN 287-1 Qualification test of welders — Fusion welding — Part 1: Steels

EN 462-1 Non-destructive testing — Image quality of radiographs — Part 1: Image quality indicators (wire type) — Determination of image quality value

EN 462-2 Non-destructive testing — Image quality of radiographs — Part 2: Image quality indicators (step/hole type) — Determination of image quality value

EN 473 Non-destructive testing — Qualification and certification of NDT personnel — General principles

EN 571-1 Non-destructive testing — Penetrant testing — Part 1: General principles

EN 584-1 Non-destructive testing — Industrial radiographic film — Part 1: Classification of film systems for industrial radiography

EN 584-2 Non-destructive testing — Industrial radiographic film — Part 2: Control of film processing by means of reference values

EN 875 Destructive tests on welds in metallic materials — Impact tests —Test specimen location, notch orientation and examination

EN 970 Non-destructive examination of fusion welds — Visual examination

EN 1011-2 Welding — Recommendations for welding of metallic materials — Part 2: Arc welding of ferritic steels

EN 1092-1:2001 Flanges and their joints — Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated — Part 1: Steel flanges

EN 1290 Non-destructive testing of welds — Magnetic particle testing of welds

EN 1418 Welding personnel — Approval testing of welding operators for fusion welding and resistance weld setters for fully mechanized and automatic welding of metallic materials

EN 1435:1997 Non-destructive examination of welds — Radiographic examination of welded joints

EN 1515-1:1999 Flanges and their joints — Bolting — Part 1: Selection of bolting

EN 1593 Non-destructive testing — Leak testing — Bubble emission techniques

EN 1712:1997 Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing of welded joints — Acceptance levels

EN 1714:1997 Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing of welded joints

EN 1759-1:2004 Flanges and their joint — Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, Class designated — Part 1: Steel flanges, NPS 1/2 to 24

EN 1993-1-1 Eurocode 3: Design of steel structures — Part 1-1: General rules and rules for buildings

ENV 1993-1-6 Eurocode 3: Design of steel structures — Part 1-6: General rules — Supplementary rules for the strength and stability of shell structures

ENV 1993-4-2:1999 Eurocode 3: Design of steel structures — Part 4-2: Silos, tanks and pipelines — Tanks

EN 1994-1-1 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures — Part 1-1: General rules and rules for buildings

EN 10025:2004 (all parts) Hot rolled products of non-alloy structural steels

EN 10029:1991 Hot rolled steel plates 3 mm thick or above —Tolerances on dimensions, shape and mass

EN 10045-1 Metallic materials —Charpy impact test — Part 1: Test method

EN 10160:1999 Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal or greater than 6 mm (reflection method) 

EN 10204:2004 Metallic products — Types of inspection documents

EN 10216-1 Seamless steel tubes for pressure purposes — Technical delivery conditions — Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties

EN 10216-2 Seamless steel tubes for pressure purposes — Technical delivery conditions — Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties

EN 10216-3 Seamless steel tubes for pressure purposes — Technical delivery conditions — Part 3: Alloy fine grain steel tubes

EN 10216-4 Seamless steel tubes for pressure purposes —Technical delivery conditions — Part 4: Non-alloy and allow steel tubes with specified low temperature properties

EN 10217-1 Welded steel tubes for pressure purposes — Technical delivery conditions — Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties

EN 10217-2 Welded steel tubes for pressure purposes — Technical delivery conditions — Part 2: Electric welded non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties

EN 10217-3 Welded steel tubes for pressure purposes — Technical delivery conditions — Part 3: Alloy fine grain steel tubes

EN 10217-4 Welded steel tubes for pressure purposes — Technical delivery conditions — Part 4: Electric welded non-alloy steel tubes with specified low temperature properties

EN 10217-5 Welded steel tubes for pressure purposes — Technical delivery conditions — Part 5: Submerged arc welded non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties

EN 10217-6 Welded steel tubes for pressure purposes —Technical delivery conditions — Part 6: Submerged arc welded non-alloy steel tubes with specified low temperature properties

EN 10220 Seamless and welded steel tubes — Dimensions and masses per unit length

EN 12062:1997 Non-destructive examination of welds — General rules for metallic materials

EN 14015:2004 Specification for the design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat — bottomed, above ground, welded, steel tanks for the storage of liquids at ambient temperature and above

EN 14620-1:2006 Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0°C and -165 °С — Part 1: General

EN ISO 5817:2003 Welding — Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) — Quality levels for imperfections (ISO 5817:2003)

EN ISO 15607:2003 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Part 1: General rules (ISO 15607:2003)

EN ISO 15609-1:2004 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure specification — Part 1: Arc welding (ISO 15609-1:2004)

EN ISO 15614-1:2004 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure test — Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2004)

ISO 261 ISO general purpose metric screw threads — General plan

ISO 965-2:1998 ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 2: Limits of sizes for general purpose external and internal screw threads — Medium quality

API 620:2004 Design and construction of large, welded, low-pressure storage tanks

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 287-1 Перевірка кваліфікації зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі

EN 462-1 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіограм. Частина 1. Показники якості зображення (дротяного типу). Визначення якості зображення

EN 462-2 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіограм. Частина 2. Показники якості зображення (ступінчатого/канального типу). Визначення якості зображення 

EN 473 Неруйнівний контроль. Кваліфікація й сертифікація персоналу в сфері неруйнівного контролю. Загальні принципи

EN 571-1 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні принципи 

EN 584-1 Неруйнівний контроль. Промислові плівки для радіографії. Частина 1. Класифікація плівок для промислової радіографії 

EN 584-2 Неруйнівний контроль. Промислові плівки для радіографії. Частина 2. Контроль оброблення плівки за допомогою еталонних значень

EN 875 Руйнівні випробування зварних швів металевих матеріалів. Випробування на удар. Розташування зразка для випробувань, орієнтація надрізу та контроль

EN 970 Неруйнівний контроль, зварних швів. Візуальний контроль

EN 1011-2 Зварювання. Рекомендації щодо зварювання металевих матеріалів. Частина 2. Дугове зварювання феритних сталей

EN 1092-1:2001 Фланці та їх з’єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, фітингів та допоміжних пристроїв із зазначеним PN. Частина 1. Сталеві фланці

EN 1290 Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітолорошковий контроль зварних швів

EN 1418 Зварювальний персонал. Кваліфікаційні випробування зварників для зварювання плавленням і налагоджувальників установок контактного зварювання для повністю механізованого та автоматичного зварювання металевих матеріалів

EN 1435:1997 Неруйнівний контроль зварних швів. Радіографічне дослідження зварних з’єднань

EN 1515-1:1999 Фланці та їхні з’єднання. Болтові з’єднання. Частина 1. Вибір болтових з’єднань

EN 1593 Неруйнівний контроль. Випробування на щільність. Бульбашковий метод

EN 1712:1997 Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль зварних з’єднань. Критерії придатності

EN 1714:1997 Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвукове дослідження зварних з’єднань

EN 1759-1:2004 Фланці та їх з’єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, фітингів та допоміжних пристроїв зазначеного класу. Частина 1. Сталеві фланці. Номінальні розміри труб від 1/2 до 24 дюймів

EN 1993-1-1 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для будівель

ENV 1993-1-6 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-6 Загальні правила. Додаткові правила для міцності та стійкості оболонкових конструкцій

ENV 1993-4-2:1999 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-2. Бункери, резервуари й трубопроводи. Резервуари

EN 1994-1-1 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила й правила для будівель

EN 10025:2004 (всі частини) Гарячекатаний прокат з нелегованої конструкційної сталі

EN 10029:1991 Гарячекатані сталеві листи завтовшки 3 мм і більше. Допуски на розміри, форму та масу

EN 10045-1 Металеві матеріали. Випробування на удар за Шарпі. Частина 1. Метод випробувань

EN 10160:1999 Ультразвуковий контроль сталевих плоских виробів завтовшки 6 мм або більше (метод відбиття)

EN 10204:2004 Металеві вироби. Види приймальних документів

EN 10216-1 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Части на 1. Труби з нелегованої сталі із заданими властивостями за кімнатної температури

EN 10216-2 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованої та легованої сталі із заданими властивостями за підвищеної температури

EN 10216-3 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Части на 3. Труби з легованої дрібнозернистої сталі

EN 10216-4 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Части на 4. Труби з нелегованої та легованої сталі із заданими властивостями за низької температури

EN 10217-1 Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованої та легованої етапі із заданими властивостями за кімнатної температури

EN 10217-2 Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби електрозварні з нелегованої та легованої сталі із заданими властивостями за підвищеної температури

EN 10217-3 Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 3. Труби з легованої дрібнозернистої сталі

EN 10217-4 Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Труби електрозварні з нелегованої сталі із заданими властивостями за низької температури

EN 10217-5 Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 5. Труби зварні під флюсом з нелегованої та легованої сталі із заданими властивостями за підвищеної температури

EN 10217-6 Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 6. Труби зварні під флюсом з нелегованої сталі із заданими властивостями за низької температури

EN 10220 Зварні та безшовні сталеві труби. Розміри та маса на одиницю довжини

EN 12062:1997 Неруйнівний контроль зварних швів. Загальні правила для металевих матеріалів

EN 14015:2004 Технічні вимоги до проектування й спорудження на місці встановлення верти кальних циліндричних надземних зварних сталевих резервуарів із пласким дном для зберігання рідин за температури навколишнього середовища й вище

EN 14620-1:2006 Проектування та спорудження на місці встановлення вертикальних циліндричних сталевих резервуарів із пласким дном для зберігання охолоджених скраплених газів за робочої температури від 0 °С до мінус 165 °С. Частина 1. Загальні положення

EN ISO 5817:2003 Зварювання. Зварні з’єднання зі сталі, нікелю, титану та їхніх сплавів, отримані методом плавлення (за винятком променевого зварювання). Рівні якості щодо дефектів (ISO 5817:2003)

EN ISO 15607:2003 Технічні вимоги та атестація процедур зварювання металевих матеріалів. Частина 16: Загальні правила (ISO 15607:2003)

EN ISO 15609-1:2004 Технічні вимоги та атестація процедур зварювання металевих матеріалів. Технічні вимоги до зварювання. Частина 1. Дугове зварювання (ISO 15609-1:2004)

EN ISO 15614-1:2004 Технічні вимоги та атестація процедур зварювання металевих матеріалів. Випробування технології зварювання. Частина 1. Дугове та газове зварювання сталей та дугове зварювання нікелю й нікелевих сплавів (ISO 15614-1:2004)

ISO 261 Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Загальні положення

ISO 965-2:1998 Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Допуски. Частина 2. Граничні роз міри зовнішніх і внутрішніх нарізей. Середній клас точності

АРІ 620:2004 Проектування й спорудження великих зварних резервуарів низького тиску.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online