ДСТУ ISO 5983:2003 Корми для тварин. Визначення вмісту азоту і обчислення вмісту сирого білка методом К’єльдаля (ISO 5983:1997, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОРМИ ДЛЯ ТВАРИН
Визначання вмісту азоту і обчислювання
вмісту сирого білка
Метод К’єльдаля
(ISO 5983:1997, IDT)

ДСТУ ISO 5983:2003

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет «Спиртогорілчані вироби, дріжджі» (ТК 64)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Н. Булах; К. Данілова, канд. техн. наук, С. Олійнічук, д-р техн. наук (науковий керівник), Є. Писарев, канд. хім. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 21 липня 2003 р. № 126 з 2004-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 5983:1997 Animal feeding stuffs — Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content — Kjeldahl method (Корми для тварин. Визначання вмісту азоту й обчислювання вмісту сирого білка. Метод К’єльдаля)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Реактиви і матеріали

5 Устатковання

6 Відбирання проб

7 Готування випробного зразка

8 Методика досліджування

9 Обчислювання і подання результатів

10 Точність

11 Протокол випробовування

Додаток А Результати міжлабораторного випробування

Додаток В

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 5983:1997 Animal feeding stuffs — Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content — Kjeldahl method (Корми для тварин. Визначання вмісту азоту й обчислювання вмісту сирого білка. Метод К’єльдаля).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт — ТК 64 «Спиртогорілчані вироби, дріжджі».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі 2 та додатку В наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— одиниці вимірювання об’єму «мл», «л» змінено на «см3», «дм3».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОРМИ ДЛЯ ТВАРИН
Визначання вмісту азоту і обчислювання вмісту сирого білка.
Метод К’єльдаля

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Определение содержания азота и расчет содержания сырого белка.
Метод Кьельдаля

ANIMAL FEEDING STUFFS
Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content.
Kjeldahl method

Чинний від 2004-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод для визначання вмісту азоту в кормах для тварин за допомогою методу К’єльдаля, і метод для визначання вмісту сирого білка. Цей метод не розрізняє білковий і небілковий азот. За необхідності визначання вмісту небілкового азоту, потрібно використовувати відповідний метод.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведений далі нормативний документ містить положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування цього стандарту зазначений норма тивний документ був чинний. Цей нормативний документ підлягає перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновішого видання наведеного далі. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів. ISO 6498:1983 Animal feeding stuffs — Preparation of test samples.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 6498:1983 Корми для тварин. Готування зразків для випробовування

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online