ДСТУ ISO 6865:2004 Корми для тварин. Визначення вмісту сирої клітковини методом проміжного фільтрування

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОРМИ ДЛЯ ТВАРИН
Визначення вмісту сирої клітковини
методом проміжного фільтрування
(ISO 6865:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6865:2004

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний аграрний університет

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Гуменюк, д-р с.-г. наук (науковий керівник); Н. Сугулова, канд. техн. наук; Г. Головатюк

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 листопада 2004 р. № 268 з 2006-04-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 6865:2000 Animal feeding stuffs — Determination of crude fibre content — Method with intermediate filtration (Корми для тварин. Визначення вмісту сирої клітковини. Метод проміжного фільтрування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійського (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Термін та визначення поняття

4 Принцип методу

5 Реактиви та матеріали

6 Устатковання

7 Відбирання проб

8 Готування дослідної проби

9 Методика визначання ручним методом

10 Методика визначання напівавтоматичним методом

11 Розраховування результатів

12 Точність

13 Протокол випробовування

Додаток А Результати міжлабораторних досліджень

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 6865:2000 Animal feeding stuffs — Determination of crude fibre content — Method with intermediate filtration (Корми для тварин. Визначення вмісту сирої клітко вини. Метод проміжного фільтрування).

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— одиниці об’єму рідини мілілітри (мл) замінено на кубічні сантиметри (см3), згідно з вимогами Міжнародної системи одиниць;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— до розділу 6 «Устатковання», та до розділу 7 «Відбирання проб» долучено «Національні відхили», які виділені рамкою;

— введено «Передмову» і «Зміст» згідно з вимогами ДСТУ 1.5:2003;

— назву стандарту змінено відповідно до вимог Національної стандартизації України.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОРМИ ДЛЯ ТВАРИН
Визначення вмісту сирої клітковини
методом проміжного фільтрування

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Определение содержания сырой клетчатки
методом промежуточной фильтрации

ANIMAL FEEDING STUFFS
Determination of crude fibre content
Method with intermediate filtration

Чинний від 2006-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює метод визначання вмісту сирої клітковини за допомогою проміжного фільтрування.

Описано ручний та напівавтоматичний метод.

Даний метод застосовують для кормів тваринного походження з вмістом сирої клітковини більшим ніж 10 г/кг.

Цей стандарт може бути застосований також для зернових та бобових культур.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. Для датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods

ISO 6498:1998 Animal feeding stuffs — Preparation of test samples.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3696:1987 Вода для аналітичного лабораторного використовування. Вимоги та методи досліджень

ISO 6498:1998 Корми для тварин. Готування досліджуваних проб.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online