ДСТУ EN 1594:2019 Газова інфраструктура. Трубопроводи з максимальним робочим тиском понад 16 бар. Функційні вимоги (EN 1594:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Gas infrastructure
PIPELINES FOR MAXIMUM
OPERATING PRESSURE OVER 16 BAR
Functional requirements

ДСТУ EN 1594:2019
(EN 1594:2013, IDT)

Газова інфраструктура
ТРУБОПРОВОДИ З МАКСИМАЛЬНИМ
РОБОЧИМ ТИСКОМ ПОНАД 16 БАР
Функційні вимоги

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Газ природний» (ТК 133)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 грудня 2019 р. № 433 з 2020-06-01

3 Стандарт відповідає EN 1594:2013 Gas infrastructure — Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar — Functional requirements (Газова інфраструктура. Трубопроводи з максимальним робочим тиском понад 16 бар. Функційні вимоги) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1594:2019 (EN 1594:2013, IDT) «Газова інфраструктура. Трубопроводи з максимальним робочим тиском понад 16 бар. Функційні вимоги», прийнятий методом передруку, — ідентичний щодо (версія en) EN 1594:2013 «Gas infrastructure — Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar — Functional requirements».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 133 «Газ природний».

Цей стандарт прийнято вперше.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

З огляду на потреби користувачів до цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— долучено довідковий додаток НА, у якому наведено переклад тексту EN 1594:2013 на українську мову. Стандарт перекладено з англійськомовної версії EN 1594:2013, але згідно з пунктом 4 Порядку здійснення перекладу на українську мову актів Європейського Союзу acquis communautaire, пов’язаних з виконанням зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 512, для забезпечення достовірності перекладу всі складні та сумнівні місця перевірено за двома іншими мовними версіями стандарту (німецькомовною та французько-мовною), що відображено в примітках перекладача;

— долучено довідковий додаток НБ, у якому наведено перелік національних стандартів України, Ідентичних та модифікованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, посилання на які є в EN 1594:2013.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ

Газова інфраструктура
ТРУБОПРОВОДИ З МАКСИМАЛЬНИМ РОБОЧИМ ТИСКОМ
ПОНАД 16 БАР
Функційні вимоги

CEN затвердив цей європейський стандарт 18 липня 2013 року.

Члени CEN зобов’язані дотримувати внутрішніх регламентів CEN/CENELEC, які передбачають умови для надання цьому європейському стандарту статусу національного стандарту без будь-яких змін. Актуальні переліки та бібліографічні описи таких національних стандартів доступні на запит у Керівному Центрі CEN/CENELEC або в будь-якого члена CEN.

Цей європейський стандарт має три офіційні версії (англійськомовну, французькомовну, німецькомовну). Версія будь-якою іншою мовою, перекладена під відповідальність члена CEN його власною мовою і про яку заявлено в Керівний Центр CEN/CENELEC, має той самий статус, що й офіційні версії.

Членами CEN є національні органи стандартизації Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Колишньої Югославської Республіки Македонії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Туреччини та Великої Британії.

ЗМІСТ

Передмова

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

З Терміни, визначення понять, умовні познаки та скорочення

4 Системи забезпечування якості та управління якістю

5 Безпека та довкілля

5.1 Загальні положення

5.2 Належні безпекові заходи

5.3 Обирання траси

5.4 Відстань між лінійними кранами

6 Захист від перевищення тиску

6.1 Рівні тиску

6.2 Нормальне експлуатування

6.3 Вимоги до встановлювання пристроїв захисту від перевищення тиску

6.4 Трубопроводи з DP не вищим ніж 40 бар та кільцевим напруженням не вищим ніж 0,45 Rt 0,5

6.5 Трубопроводи з DP не вищим ніж 24 бар та кільцевим напруженням не вищим ніж 0,30 Rt 0,5

7 Проектування

7.1 Загальні положення

7.2 Визначання товщини стінки

7.3 Додаткові проектні вимоги

7.4 Аналізування напружень і деформацій

7.5 Проектний звіт

7.6 Дослідження землекористування та геотехнічні дослідження

7.7 Товщина покривального шару ґрунту

7.8 Футляри для труб

7.9 Проектування станції

7.10 Компоненти трубопроводу

7.11 Прохідність для внутрішньотрубних пристроїв

7.12 Механізми для продування

7.13 Протикорозійний захист

7.14 Під’єднання до мережі

8 Матеріали та компоненти

8.1 Загальні положення

8.2 Труби

8.3 Фітинги

8.4 Фланцеві з’єднання

8.5 Ізоляційні з’єднання

8.6 Трубопровідна арматура

8.7 Зовнішні та внутрішні покриви

8.8 Готування зварюваних кінців

9 Будування

9.1 Загальні положення

9.2 Виконування робіт

9.3 Спеціальні переходи

9.4 Очищання

9.5 Випробовування

9.6 Приймання

10 Експлуатування та технічне обслуговування

10.1 Загальні положення

10.2 Організаційна структура для технічного обслуговування та експлуатування

10.3 Інструкції з експлуатування та технічного обслуговування

10.4 Аварійний план

10.5 Протоколи та документація

10.6 Уведення в експлуатацію

10.7 Виведення з експлуатації

10.8 Повторне введення в експлуатацію

10.9 Технічне обслуговування, модернізування та ремонтування

10.10 Ліквідування

Додаток А (довідковий) Зони осідання

Додаток В (довідковий) Просідання ґрунту, спричинене гірничими виробками

Додаток С (довідковий) Морозне здимання ґрунту

Додаток D (довідковий) Зони зсування ґрунту

Додаток Е (довідковий) Території з високим сейсмічним ризиком

Додаток F (довідковий) Механічні параметри ґрунту

Додаток G (довідковий) Переходи, створені методом пробурювання/продавлювання

Додаток Н (довідковий) Допустимі рівні пульсації та вібрації

Додаток І (довідковий) Допустимі рівні вібрації, спричинені будівельними роботами - вибуховими роботами

Додаток J (довідковий) Значущі технічні зміни цього європейського стандарту порівняно з його попереднім виданням

Бібліографія

ПЕРЕДМОВА

Цей стандарт (EN 1594:2013) підготував Технічний комітет CEN/TC 234 «Газова інфраструктура», секретаріат якого веде DIN.

Цьому європейському стандарту буде надано статус національного стандарту опублікуванням ідентичного тексту або підтвердженням не пізніше березня 2014 року, а суперечні національні стандарти буде скасовано не пізніше березня 2014 року.

До уваги: деякі з елементів цього стандарту можливо є об’єктом патентних прав. CEN [та/або CENELEC] не несуть відповідальності за ідентифікацію будь-якого або всіх цих патентних прав.

Цей стандарт замінює EN 1594:2009.

Додаток J містить докладну інформацію про значущі технічні зміни цього європейського стандарту порівняно з його попереднім виданням.

Є повний набір функційних стандартів, що їх підготував ТС 234 «Газова інфраструктура» CEN, які охоплюють усі частини газової інфраструктури від точки входження газу до газотранспортної системи до впускного штуцера побутових, комерційних або промислових газових приладів.

Відповідність цьому стандарту гарантує дотримання вимог до сумісності, безпеки і безвідмовності трубопровідних систем.

Директива 2009/73/ЄС про загальні правила внутрішнього ринку природного газу і пов'язаний з нею Регламент (ЄС) № 715/2009 про умови доступу до мереж транспортування природного газу також спрямовані на технічну безпечність (убезпеченість), зокрема на технічну безвідмовність Європейської газової системи.

Ці аспекти також перебувають у сфері стандартизації CEN/TC 234. З огляду на це CEN/TC 234 оцінив зазначене законодавство ЄС і вніс відповідні зміни в цей технічний стандарт, де це потрібно і доречно.

Перелік відповідних функційних стандартів, що їх підготував CEN/TC 234, долучено до розділу 2 та бібліографії цього стандарту.

CEN/TC 234 продовжуватиме свою регулярну роботу з оновлювання цього європейського стандарту відповідно до останніх нововведень.

Готуючи цей європейський стандарт, припускали, що користувач має загальне розуміння газової інфраструктури.

Газова інфраструктура є складною, і важливість безпечно будувати та використовувати її спричинила розвиток у країнах-членах дуже докладних кодексів усталеної практики та настанова з експлуатування. Ці докладні положення охоплюють визнані стандарти газових технологій і спеціальні вимоги законодавчих органів країн-членів.

Відповідно до внутрішніх регламентів CEN/CENELEC цей європейський стандарт зобов’язані запроваджувати національні органи стандартизації таких країн: Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Колишньої Югославської Республіки Македонії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Туреччини та Великої Британії.

ВСТУП

Цей європейський стандарт описує загальні функційні вимоги до газопостачання трубопровідними системами і охоплює діапазон тиску понад 16 бар максимального робочого тиску (МОР) для сталевих систем. У ньому подано нормативні та довідкові посилки для безпечної та убезпеченої газової інфраструктури. Це стосується до проектування, будування, експлуатування сталевих систем та пов’язаних безпекових і екологічних аспектів і здоров’я населення, усе для того щоб забезпечити безпечне та убезпечене газопостачання.

Вимоги цього стандарту ґрунтуються на безпечній газовій інженерно-технічній практиці за звичайних умов у газовій промисловості. Неможливо передбачити вимоги до всіх незвичайних умов, так само, як і описати всі технічні та будівельні подробиці.

Цей європейський стандарт не замінює чинних правил промислової безпеки стосовно до робочих зон, пристроїв захисту від перевищення тиску і методик безпечного виконування робіт.

Керівники, відповідальні за проектування, будування та експлуатування газової інфраструктури, повинні дотримувати настанов, поданих у цьому європейському стандарті та в інших відповідних стандартах. Ці керівники та інженери відповідальні за застосовування цих функційних вимог, доповнених іншими перевіреними добрими практиками, до конкретних умов усієї газової інфраструктури.

Проектувальника, конструктора або оператора трубопровідних систем попереджено, що цей європейський стандарт не є посібником з проектування або кодексом усталеної практики. Потрібні додаткові, докладні національні стандарти або стандарти компанії. Рекомендовано, щоб ці докладні стандарти відповідали основним принципам цього стандарту.

Під час готування цього європейського стандарту було визнано, що набір відповідних європейських стандартів не є повним. До того часу, поки не стануть доступними відповідні європейські стандарти, дозволено, де це доречно, посилатися на міжнародні, національні або інші стандарти.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей європейський стандарт застосовний до трубопроводів з максимальним робочим тиском (МОР) понад 16 бар для транспортування підготовленого, нетоксичного і некорозійного природного газу, що відповідає EN ISO 13686, суходільною газовою інфраструктурою.

Цей європейський стандарт також застосовний до трубопроводів з максимальним робочим тиском (МОР) понад 16 бар для транспортування таких нетрадиційних газів, як біометан, які відповідають EN ISO 13686 і для яких проведено докладне технічне оцінювання функційних вимог, що забезпечує відсутність інших компонентів або властивостей газів, які можуть вплинути на цілісність трубопроводу.

Суходільною газовою інфраструктурою є така, де:

- елементи трубопроводів виготовлені з нелегованої або низьколегованої вуглецевої сталі;

- елементи трубопроводів з’єднані зварними швами, фланцями або механічними муфтами;

- трубопровід не розташований у комерційних або промислових підприємствах як складник виробничого процесу цих підприємств, за винятком будь-яких трубопроводів і об’єктів, що постачають газ до таких підприємств;

- проектна температура системи становить від мінус 40 °С до 120 °С включно.

Цей європейський стандарт застосовний до суходільних трубопровідних систем від точки першого перетину, яку зазвичай приймають за межу відповідальності між суходільним та морським трубопроводами, наприклад:

- перший відсічний кран;

- підніжжя схилу континентального шельфу;

- точка на материку, вища за позначку припливу/відпливу;

- острів.

Цей європейський стандарт також застосовний до трубопровідних систем з початковою точкою на суходолі, зокрема коли частини суходільної трубопровідної системи згодом перетинають фіорди, озера тощо.

Цей європейський стандарт не поширюється на наявні трубопроводи, використовувані до опублікування цього європейського стандарту, а також на модернізацію наявних трубопроводів.

Газова інфраструктура, на яку поширюється цей європейський стандарт, починається після газовимірювальної станції газовидобувної компанії. Функційне розмежування між газотранспортною системою та трубопроводами виробничого підприємства визначають у кожному випадку окремо. Узагалі, це має бути після першого відсічного крана установки.

Цей європейський стандарт також описує механічні вимоги до трубної обв’язки станцій з максимальним робочим тиском понад 16 бар. Вимоги до зварювання описано в спеціальному застосовному стандарті зі зварювання для газової інфраструктури EN 12732. Функційні вимоги до станцій подано в:

- EN 1776, Gas supply systems - Natural gas measuring stations - Functional requirements (Системи газопостачання - Газовимірювальні станції - Функційні вимоги);

Примітка перекладача. У 2015 році прийнято нову версію стандарту з іншою назвою: Gas infrastructure - Gas measuring systems - Functional requirements (Газова інфраструктура - Газовимірювальні системи - Функційні вимоги). - EN 1918-5, Gas supply systems - Underground gas storage - Part 5: Functional recommendations for surface facilities (Системи газопостачання - Підземне зберігання газу - Частина 5: Функційні рекомендації для наземних об’єктів);

- EN 12186, Gas supply systems - Gas pressure regulating stations for transmission and distribution — Functional requirements (Системи газопостачання — Станції регулювання тиску газу для транспортування та розподіляння - Функційні вимоги);

- EN 12583, Gas supply systems - Compressor stations - Functional requirements (Системи газопостачання - Компресорні станції - Функційні вимоги).

Цей європейський стандарт визначає загальні базові принципи для газової інфраструктури. Очікувано, що користувачі цього європейського стандарту усвідомлюватимуть, що в країнах-членах CEN можливо діють докладніші національні стандарти та/або кодекси усталеної практики.

Цей європейський стандарт призначено застосовувати разом з цими національними стандартами та/або кодексами усталеної практики, які втілюють зазначені вище базові принципи.

У разі суперечностей, пов’язаних з більш обмежувальними вимогами в національному законодавстві/національних регламентах порівняно з вимогами цього європейського стандарту, національне законодавство/національні регламенти матиме(-муть) пріоритет, як це показано в CEN/TR13737 (усі частини).

Цей європейський стандарт посилається на відповідні європейські та інші визнані стандарти на продукцію, яку використовують для будування та експлуатування об’єктів газової інфраструктури.

Схематичне зображення трубопроводів для транспортування газу подано на рис 1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті подано нормативні посилання на такі документи цілком або їхні частини, обов’язкові для його застосовування. Для датованих посилань застосовують тільки зазначене видання. Для недатованих посилань застосовують останнє видання посилкового документа (разом з будь-якими змінами).

EN 1515-3, Flanges and their joints - Bolting-Part 3: Classification of bolt materials for steel flanges, class designated (Фланці та їхні з’єднання - Болтове з’єднання - Частина 3: Класифікація болтових матеріалів для сталевих фланців із позначеним Class)

EN 1759-1, Flanges and their joint - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, Class designated — Part 1: Steel flanges, NPS 1/2 to 24 (Фланці та їхні з’єднання - Кругові фланці для труб, трубопровідної арматури, фітингів та аксесуарів із позначеним Class - Частина 1: Сталеві фланці із номінальним розміром труби від 1/2 до 24)

EN ISO 6892-1, Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at room temperature (ISO 6892-1) (Металеві матеріали - Випробовування на розтяг - Частина 1: Метод випробовування за кімнатної температури (ISO 6892-1))

EN 10204, Metallic products — Types of inspection documents (Металеві вироби. Види документів контролю)

EN ISO 3183, Petroleum and natural gas industries - Steel pipe for pipeline transportation systems (ISO 3183) (Нафтова та газова промисловість - Сталеві труби для трубопровідних транспортних систем (ISO 3183))

EN 10288, Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines — External two layer extruded polyethylene based coatings (Сталеві труби та фітинги для суходільних і морських трубопроводів - Зовнішні покриви на основі двох шарів екструдованого поліетилену)

EN 10289, Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - External liquid applied epoxy and epoxy-modified coatings (Сталеві труби та фітинги для суходільних і морських трубопроводів - Зовнішні епоксидні та модифіковані епоксидні покриви рідинного нанесення)

EN 10290, Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - External liquid applied polyurethane and polyurethane-modified coatings (Сталеві труби та фітинги для суходільних і морських трубопроводів - Зовнішні поліуретанові та модифіковані поліуретанові покриви рідинного нанесення)

EN 10301, Steel tubes and fittings for on and offshore pipelines - Internal coating for the reduction of friction for conveyance of non corrosive gas (Сталеві труби та фітинги для суходільних і морських трубопроводів - Внутрішні покриви для зменшення тертя для транспортування некорозійного газу)

EN 12068, Cathodic protection — External organic coatings for the corrosion protection of buried or immersed steel pipelines used in conjunction with cathodic protection - Tapes and shrinkable materials (Катодний захист - Зовнішні органічні покриви для протикорозійного захисту підземних або підводних сталевих трубопроводів - Стрічки й термоусадкові матеріали)

EN 12186, Gas supply systems - Gas pressure regulating stations for transmission and distribution — Functional requirements (Система газопостачання — Станції регулювання тиску газу для транспортування та розподіляння - Функційні вимоги)

EN12327, Gas infrastructure - Pressure testing, commissioning and decommissioning procedures - Functional requirements (Газова інфраструктура - Методики випробовування тиском, уведення в експлуатацію та виведення з експлуатації - Функційні вимоги)

EN 12560-1, Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanges - Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts (Фланці та їхні з’єднання - Прокладки для фланців із позначеним Class - Частина 1: Неметалеві пласкі прокладки із вкладкою та без неї)

EN 12560-2, Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanges - Part 2: Spiral wound gaskets for use with steel flanges (Фланці та їхні з’єднання - 16 ДСТУ EN 1594:2019 Прокладки для фланців із позначеним Class - Частина 2: Спіральні прокладки для використовування у сталевих фланцях)

EN 12560-3, Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanges - Part 3: Non-metallic PTFE envelope gaskets (Фланці та їхні з’єднання - Прокладки для фланців із позначеним Class - Частина 3: Неметалеві прокладки із PTFE- оболонкою)

EN 12560-4, Flanges and their joints - Gaskets for Class-designated flanges — Part 4: Corrugated, flat or grooved metallic and filled metallic gaskets for use with steel flanges (Фланці та їхні з’єднання - Прокладки для фланців із позначеним Class - Частина 4: Гофровані, пласкі й рифлені металеві прокладки та металеві прокладки із заповнювачем для використовування у сталевих фланцях)

EN 12583, Gas infrastructure - Compressor stations - Functional requirements (Газова інфраструктура - Компресорні станції - Функційні вимоги)

EN 12732, Gas infrastructure - Welding steel pipework - Functional requirements (Газова інфраструктура - Зварювання сталевих трубопроводів - Функційні вимоги)

EN 12954, Cathodic protection of buried or immersed metallic structures - General principles and application for pipelines (Катодний захист підземних або підводних металевих споруд - Засади та застосовування до трубопроводів)

EN 14141, Valves for natural gas transportation in pipelines — Performance requirements and tests (Трубопровідна арматура для транспортування природного газу трубопроводами - Вимоги до робочих характеристик та випробовування)

EN 16348, Gas infrastructure - Safety Management System (SMS) for gas transmission infrastructure and Pipeline Integrity Management System (PIMS) for gas transmission pipelines - Functional requirements (Газова інфраструктура - Система  керування безпекою (SMS) для газотранспортної інфраструктури та Система керування цілісністю трубопроводу (PIMS) для магістральних газопроводів - Функційні вимоги)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online