ДСТУ-Н Б ETAG 023:2013 Настанова з європейського технічного ухвалення елементів збірних будівель (ETAG 023:2006, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАСТАНОВА З ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО УХВАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗБІРНИХ БУДІВЕЛЬ

(ETAG 023:2006, IDT)

 

ДСТУ-Н Б ETAG 023:2013

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

Мінрегіон України

2014

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва (ДП "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД"),

ТК 313 " Житлове будівництво", ПК 2 " Комплекти та конструктивні системи для повторного використання у житловому будівництві"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Буравченко, канд. арх. (науковий керівник); С. Забаштанський, О. Московських; А. Нечепорчук; Я. Бурячок

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 06.12.2013 № 574, чинний з 2014-07-01 та від 02.06.2014 № 160, чинний з 2014-11-01

3 Національний стандарт відповідає (ETAG 023:2006 "Guideline for European technical approval of Prefabricated Building Units Prefabricated building units" (Настанова з європейського технічного ухвалення елементів збірних будівель)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

Авторські права закріплені за EOTA

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тожним перекладом ETAG 023:2006 "Guideline for European technical approval of Prefabricated Building Units Prefabricated building units" (Настанова з європейського технічного ухвалення елементів збірних будівель). ETAG 023:2006 підготовлено робочою групою ЕОТА 02.02/01 Елементи збірних будівель у складі: Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Чеська Республіка та Об'єднане Королівство.

Авторські права закріплені за ЕОТА.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ-Н Б ETAG 023:2013 (ETAG 023:2006, IDT) "Настанова з європейського технічнічного ухвалення елементів збірних будівель", викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1:93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт комплексу нормативних документів у галузі будівництва належить до В.2.6 Конструкції будівель і споруд.

Цей стандарт згідно з ДСТУ-Н Б А.1.1-99:2011 "Настанова експертам з підготовки висновку та проекту технічного свідоцтва придатності нових будівельних виробів для застосування" може використовуватись як прототип висновку та проекту технічного свідоцтва підтвердження придатності елементів збірних будівель до застосування.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 313 " Житлове будівництво".

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

- номер таблиці 1 розділу 5 змінено на 1а;

- слова "цей документ" та "ця настанова" замінено на "цей ETAG";

-структурні елементи стандарту-"Обкладинка", "Титульний аркуш", "Передмова", "Національний вступ", "Зміст", "Бібліографічні дані" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

- з "Передмови ETAG 023:2006 Guideline for European technical approval of Prefabricated Building Units Prefabricated building units" ("Настанова з європейського технічного ухвалення елементів збірних будівель") взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних європейським та/чи регіональним нормативним документам, посилання на які є в ETAG 023:2006, наведено в додатку НА.

Копії міжнародних та/чи регіональних нормативних документів, на які є посилання в ETAG 023:2006 і які не прийняті в Україні як національні, можна отримати у Головному фонді нормативних документів.

Європейські нормативні документи EN 789:1996, EN 1075:1997, ISO 354:2003, EN 1995-1-1:1993, EN 1998-3:1995, на які є посилання в ETAG 023:2001, не прийняті в Україні, проте існують чинні національні стандарти, гармонізовані з наступними версіями цих документів:

ДСТУ EN 789:2008 "Лісоматеріали конструкційні. Методи випробування. Визначення механічних властивостей деревинних плит (EN 789:2004, IDT)", ДСТУ Б EN 1075:2011 "Конструкції дерев'яні. Методи випробувань. З'єднання на металевих зубчастих пластинах (EN 1075:1999, IDT)",

ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010 "Єврокод 5. Проектування дерев’яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1995-1-1:2004, IDТ)" та ДСТУ-Н Б EN 1998-3:2012 "Єврокод 8. Проектування у сейсмонебезпечних районах. Частина 3. Оцінка стану та відновлення будівель (EN 1998-1-3:2005, IDТ)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО УХВАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗБІРНИХ БУДІВЕЛЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЕВРОПЕЙСКОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОДОБРЕНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ СБОРНЫХ ЗДАНИЙ

GUIDELINE FOR EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL OF PREFABRICATED BUILDING

Чинний від 2014-11-01

ПЕРЕДМОВА

Підстава для розроблення

Цей ETAG був складений робочою групою ЕОТА 02.02/01 - Елементи збірних будівель. Робоча група складалася з членів від шести країн СС - Німеччини, Франції, Бельгії, Нідерландів, Чеської Республіки та Об'єднаного Королівства. Крім того, Австрія, Данія та Фінляндія були член-кореспондентами.

ETAG встановлює вимоги до характеристик елементів збірних будівель і перевірок, що використовуються для вивчення характеристик, методів оцінки, що використовуються для оцінки характеристик щодо використання за призначенням, а також передбачуваних умов для проектування та монтажу виробів у спорудах. Збірні будинки відповідно до цієї Настанови - це будівельні вироби, визначені у мандаті (див. Побудова 01/503) так.

Цей мандат охоплює ті елементи будівель, які промислово випускаються, та які продаються для використання в якості будівлі (окремо або в комбінації). Елементи будівель призначені для виробництва серіями та виготовляються з попередньо розроблених і попередньо виготовлених компонентів. Цей мандат визначає мінімальні вимоги до змісту таких елементів будівель. Елементи, які не відповідають цим мінімальним вимогам, виходять за рамки цього мандата і не підлягають маркуванню СЕ на основі ETAG. Ці мінімальні вимоги включають: конструктивні частини елементів збірних будівель, основні компоненти зовнішніх деталей оболонки, включаючи всю необхідну тепло-

ізоляцію та внутрішні прокладки, оскільки вони необхідні для задоволення основних вимог, що пред'являються до будівлі (див. 2.1).

Сфера застосування щодо оцінки "типових" деталей"

Процес проектування (у т.ч. затвердження детальних планів, форм для отримання дозволів на будівництво, дозволів на будівництво) повинен відповідати процедурам, передбаченим у державах-членах, де будівля буде споруджуватися. Цей мандат в будь-якому випадку не підміняє зазначеного процесу. Завершені будівлі (споруди) повинні відповідати вимогам будівельних норм і правил (нормам на роботи), які застосовуються у державах-членах, де будівля буде споруджуватися. Процедури, передбачені в окремій державі для демонстрації дотримання будівельних норм, повинні також супроводжуватися особою, яка несе відповідальність за цей акт. Цей мандат не змінить цього процесу у будь-якому випадку.

Хоча деякі компоненти можуть бути отримані з різних фабрик, тільки остаточний елемент будівлі для доставки, а не різні компоненти може мати маркування СЕ в цілому під відповідальність власника ЕТА.

ЕТА є сприятливим до технічної оцінки будівельної продукції для використання за призначенням, тобто включених у споруди. ЕТА має справу тільки з виробом і заявляє про класи або характеристики продукції, які можуть використовуватися проектувальником споруд.

Заявлені характеристики виробу повинні бути порівняні з відповідними вимогам будівельних норм від випадку до випадку, з урахуванням передбачуваного використання щодо типу будівлі, будмайданчика тощо.

Перевірка характеристик елементів збірних будівель вимагає оцінки багатьох деталей будівництва. Вони включають у себе характеристики стиків між збірними елементами з урахуванням повітропроникності і довговічності, міцність підкладки з урахуванням ударних наантажень і безпеки у використанні, водонепроникності внутрішніх вологих приміщень тощо. Не завжди можуть бути запропоновані відповідні стандартні методи перевірки або необхідної оцінки, тому що характеристики багатьох

будівельних деталей можуть бути прийнятними тільки після багаторічного досвіду використання в традиційних проектах. Відповідно до загального положення щодо форматів настанов для ЕТА у цій Настанові визнається, що деякі властивості виробу можна оцінити за придатним / непридатним підходом на основі інженерної оцінки і досвіду використання відомих матеріалів і проектних рішень.

Нормативні посилання

Нормативні посилання наводяться в основній частині ETAG і можуть містити конкретні умови, зазначені в них.

Перелік нормативних посилань для цього ETAG наведені в додатку В. Якщо у подальшому для цього ETAG будуть розроблені додаткові частини, то вони можуть включати зміни у список нормативних посилань, які застосовуються до додаткових частин.

Умови оновлення

У переліку нормативних посилань наведені нормативні документи з зазначенням року видання, що були прийняті ЕОТА для конкретного використання.

При появі нової редакції документа ця редакція замінює собою вказану в переліку лише тоді, коли ЕОТА виконала перевірку та повторно встановила сумісність редакції з настановою (можливо, вказавши необхідний зв'язок).

Пояснювальні документи ЕОТА

Ці документи постійно братимуть до уваги всю корисну інформацію з оновлення документів посилань і на загальному розумінні цього ETAG як документа, що розвивається, коли розробляються ЕТА в консенсусі з членами ЕОТА.

Технічні звіти ЕОТА роз'яснюють окремі аспекти, які не є частиною ETAG, але виражають загальне розуміння існуючих знань та досвіду органів ЕОТА на той момент. 3 подальшим набуттям знань та досвіду, особливо під час проведення роботи з ухвалень, ці звіти можуть бути змінені та доповнені. Коли це буде відбуватися, ефект змін на ETAG буде визначатися ЕОТА і викладатися у відповідних пояснювальних документах.

Читачам і користувачам цього ETAG рекомендується перевірити поточний статус цих документів з членом ЕОТА.

ЧАСТИНА ПЕРША.

ВСТУП

1 ПОПЕРЕДНЯ ІНФОРМАЦІЯ

1.1 Правова основа (буде остаточно написана генеральним секретарем ЕОТА)

Ця настанова ЕТА була створена відповідно до положень директиви Ради 89/106/ЕС з урахуванням наступних етапів:

- остаточний мандат, виданий ЄС - 03/02/2003;

- остаточний мандат, виданий Європейською асоціацією вільної торгівлі - 03/02/2003;

- прийняття настанови виконавчої комісії ЕОТА - листопад 2005 p.;

- висновок Постійного комітету з будівництва - грудень 2005 p.;

- ухвалення ЄС - 19/09/2006.

Цей документ опубліковано державами-членами їх офіційною мовою чи мовами відповідно до ст. 11/3 директиви CPD. Жодна з існуючих настанов ЕТА не замінюється.

1.2 Статус ETAG

a) ЕТА є однією з двох типів технічних умов у розумінні директиви ЄС 89/106 Будівельні вироби (89/106/ЕЕС). Це означає, що держави-члени повинні передбачити, що ухвалені елементи збірних будівель придатні для використання за призначенням, тобто вони забезпечують їх відповідність основним вимогам до споруд протягом економічно доцільного строку служби за умови, що:

- споруди правильно запроектовані і зведені;

- належним чином була засвідчена відповідність комплектів ЕТА.

b) Цей ETAG є основою для ЕТА, тобто основою для технічної оцінки придатності для використання виробу за призначенням. ETAG сам по собі не є технічними умовами в сенсі директиви CPD.

Цей ETAG висловлює спільне розуміння органами ухвалення, які працюють у взаємодії з ЕОТА, як до положень директиви будівельної продукції 89/106 і тлумачних документів, пов’язаних з елементами збірних будівель і розроблених в рамках вимог мандата, наданого комісією та секретаріатом EFTA, після консультації з постійним діючим комітетом з будівництва.

с) При ухваленні Європейською комісією після консультацій з постійним комітетом з будівництва цей ETAG носить обов'язковий характер(набуває обов'язкової сили) для видачі ЕТА для елементів збірних будівель, створених для певних умов використання.

Застосування і виконання положень ETAG (обстеження, випробування і методи оцінки) приводить до отримання ЕТА, але передбачає, що придатність елементів збірних будівель для обумовленого використання визначається тільки шляхом оцінки процесу затвердження і прийняття рішень після належного підтвердження відповідності. Це відрізняє ETAG від гармонізованого європейського стандарту, який є безпосередньою основою для підтвердження відповідності.

У разі необхідності елементи збірних будівель, які знаходяться поза конкретною сферою дії цього ETAG, можуть розглядатися за процедурою затвердження відповідно до ст. 9.2 CPD.

Вимоги в цьому ETAG викладені з точки зору цілей та належних дій, які необхідно враховувати. Документ визначає величини та характеристики, відповідність яким передбачає, що встановлені вимоги дотримані в тій мірі, наскільки це дозволяють сучасні знання і вони визнані відповідними для конкретного продукту через ЕТА.

Цей ETAG вказує альтернативні можливості для демонстрації задоволення вимог.

2 СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

2.1 Сфера використання

Елементи збірних будівель виконані у вигляді коробчастої структури, але транспортуються до майданчика в плоскій упаковці або тривимірному форматі. 3 елементів можуть утворюватися окремі будівлі з блокуванням горизонтально і / або вертикально з іншими елементами і швидко набувати захищену від атмосферних впливів оболонку, можливо за умови остаточного захисту від погодних умов з'єднаннями між елементами і з будь-якими підключеннями до інженерних мереж і будь- якими з'єднаннями з фундаментами.

Конструктивні збірні1 елементи виготовляються і складаються на виробництві. Вони зазвичай охоплюють каркас з металу, металу і дерева або бетону. Бетонні елементи2 можуть бути монолітними або можуть містити з'єднані панелі. У деяких випадках збірні композитні панелі є частиною несучої конструкції. Перекриття можуть бути заводського виготовлення і монтуватися або, в разі використання бетону, виготовлятися в умовах майданчика.

Елементи будівель можуть поставлятися з різ­ним ступенем завершеності, але всі компоненти потребують конструктивної стійкості (коли еле­менти складені в будівлю) у тому числі.

Є кілька запропонованих варіантів для оцінки відповідності для органу з ухвалення, які вибираються в ході обговорення із заявником ЕТА.

- Якщо елемент(и) в оцінці є/є "повнозбірним", як пропонує заявнику ЕТА, тобто всі елементи покрівлі, стін тощо постачаються, то повна оцінка може бути зроблена (з урахуванням правил з приєднання блоків разом) і дані, представлені відповідно, охоплюють стійкіть до погодних умов, акустичні характеристики, вогнестійкість тощо додатково до конструктивних даних

- Там, де елемент не містить всіх елементів, наприклад, зовнішню оболонку покрівлі, внутрішнє опорядження, зовнішню оболонку, підлогу тощо, то заявник ЕТА може вимагати припущень про елемент на основі типових рішень. У цьому випадку ЕТА роз'яснює, які саме припущення були зроблені. Там, де вікна, дверні блоки, зовнішнє опорядження (наприклад, цегла зовнішнього облаштування), скатні дахи тощо не є частиною виробу, завжди підлягає оцінці взаємодія між цими компонентами й елементом.

Елементи збірних будівель, які охоплюються цим ETAG, можуть бути пересувні і призначені для використання в будь-яких будівлях у залежності від нормативних вимог. Тим не менше, включення до елементів стаціонарних колісних систем вилучені з даної настанови. Додаткові конструкції (у тому числі фундамент або несуча основа - субструктура) і елементи, що використовуються як в холодних складських приміщеннях3, також виключені.

У деяких випадках для збірних будівель будуть необхідними інша допоміжна арматура та обладнання. Питання придатності будь-якої конкретної частини допоміжного обладнання, необхідного в даному контексті, не будуть включені в ETAG. Електро- та водопостачання, санітарно-технічне обладнання тощо не будуть охоплені цим ETAG. Вплив будь-яких передбачень для їх включення, наприклад, канали / труби або вирізи в частинах, будуть включені в оцінку.

2.2 Категорії виробів за використанням (групи, комплекти і системи)

Виробничі характеристики елементів збірних будівель по відношенню до основних вимог, як правило, повинні відповідати національним нормативним вимогам до споруд, що мають відношення до передбаченого використання виробу, наприклад, житлові будинки, офісні будівлі, школи, лікарні та медичні будівлі, гуртожитки4. Ці вимоги будуть варіюватися між державами-членами, і характеристики виробу повинні бути визначені в цифровому значенні.

Для підвищення протипожежних характеристик застосовується стандарт Европейської класифікації пожеж.

2.3 Припущення

Сучасний стан розвитку знань не дозволяє розробити протягом розумного терміну повних і детальних методів перевірки та відповідних їм технічних критеріїв/настанов щодо окремих конкретних питань і виробів. Цей ETAG містить припущення з урахуванням рівня знань і впровадження умов для відповідних додаткових індивідуальних методів розгляду заяв на отримання ЕТА в рамках загальних засад ETAG і процедури консенсусу між членами ЕОТА, що міститься у CPD.

ETAG залишається дійсним для інших випадків, які відрізняються несуттєво. Загальний підхід ETAG залишається дійсним, але в такому випадку положення мають відповідно використовуватися у індивідуальному порядку. Відповідальним за таке використання ETAG є орган з видачі ЕТА, що отримує спеціальне звернення, та за умов погодження в ЕОТА. У цьому відношенні досвід був отриманий після затвердження в ЕОТА-ТВ, в тлумачному документі за форматом ETAG.

FOREWORD

Background to the subject This Guideline has been drawn up by EOTA Working Group 02.02/01 - Prefabricated Building Units.

The Working Group consisted of members from 5 ЕС-countries; Germany, France, Belgium, the Netherlands, the Czech Republic and the United Kingdom. In addition, Austria, Denmark and Fin­land have been corresponding members

The Guideline sets out the performance requirements for Prefabricated Building Units, the verification methods used to examine the performance, the assessment methods used to evaluate the performance for the intended use, and the presumed conditions for the design and installation of the products in the works Prefabricated Building Units, according to this Guideline are construction products, defined in the Mandate (ref. Construct 01/503) as follows

This Mandate covers those industrially prepared Building Units, marketed for use as buildings (singly or in combination). The Building Units are intended for production in series and are made of pre-designed and pre-fabricated components. This mandate defines minimum requirements on the contents of such Building Units. Units not meeting these minimum requirements are outside the scope of this mandate and shall not be CE marked on the basis of the ETAG. These minimum requirements comprise all of the following: the structural elements of the Building Units, the essential components of the external envelope including all necessary thermal insulation and the internal linings in so far as they are necessary for

the satisfaction of the Essential Requirements applied to the building See 2.1

Scope regarding the assessment of 'typical' details.

The design process (including the approval of detailed plans, applications for planning permission, building permits) must comply with the procedures foreseen in the Member States in which the building is to be built. This Mandate does not amend this process in any way. The completed building (the works) must comply with the building regulations (regulations on works) applicable in the Member States in which the building is to be constructed. The procedures foreseen in that Member State for demonstrating compliance with the building regulations must also be followed by the entity held responsible for this act. This mandate does not amend this process in any way

Although some components may be prepared in different factories, only the final Building Unit for delivery, and not the different components, can be CE marked as a whole, under the responsibil­ity of the ETA holder

An ETA is a favourable technical assessment of a construction product for an intended use, ie incorporated in the works. The ETA deals only with the product, and states classes or product characteristics to be used by the designer of the works

The declared performance of the product must be compared with the relevant requirements in the building regulations from case to case, taking into account the intended use in relation to type of building, site, etc.

Verification of the performance of Prefabricated Building Units requires an assessment of many construction details. These include the performance of joints between prefabricated elements with respect to air permeability and durability, the strength of lining materials with respect to impact loads and safety in use, watertightness of internal wet areas, etc.

Relevant standardised verification methods may not always be available or judged to be necessary since the performance of many construction

details has been proven to be acceptable by long-term experience from use in traditional designs. In accordance with the general advice in the Format of Guidelines for ETA's it is recognised in this guideline that some product properties can be assessed by a pass/fail approach on the basis of engineering judgement and experience from the use of well-known materials and designs.

Reference documents

Reference documents are referred to within the body of the ETAG, and are subject to the specific conditions mentioned therein.

The list of reference documents for this ETAG is given in Annex B. When additional parts for this ETAG are written afterwards, they may comprise modifications to the list of reference documents applicable to that part.

Updating conditions

The edition of a reference document given in the list is that which has been adopted by EOTAfor its specific use.

When a new edition becomes available, this supersedes the edition mentioned in the list only when EOTA has verified or reestablished (possibly with appropriate linkage) its compatibility with the guideline

EOTA Comprehension Documents

will permanently take on board all useful information on the updating of reference documents and on the general understanding of this ETAG as developed when delivering ETA's in consensus by EOTA members.

EOTA Technical Reports go into detail in some aspects and as such are not part of the ETAG, but express the common understanding of existing knowledge and experience of the ЕОТА-bodies at that moment. When knowledge and experience is developing, especially through approval work, these reports can be amended and supplemented. When this happens, the effect of the changes upon the ETAG will be determined by EOTA and laid down in the relevant comprehension documents.

Readers and users of this ETAG are advised to check the current status of the content of this document with an EOTA member.

SECTION ONE:

INTRODUCTION

1 PRELIMINARIES

1.1 Legal basis

This ETA Guideline has been established in com­pliance with the provisions of the Council Direc­tive 89/106/EC and has been established taking into account the following steps:

- the final mandate issued by the EC - 03/02/2003

- the final mandate issued by EFTA - 03/02/2003

- adoption of the Guideline by the Executive Commission of EOTA - November 2005

- opinion of the Standing Committee for Cons­truction - December 2005

- endorsement by the EC - 19/09/2006

This document is published by the Member states in their official language or languages according to art. 11/3 of the CPD. No existing ETA guideline is superseded.

1.2 Status of ETAG

a) An ETA is one of the two types of technical specifications in the sense of the EC Construction Products Directive (89/106/EEC). This means that Member States shall presume that the approved Prefabricated Building Units are fit for their intended use, i.e. they enable works in which they are employed to satisfy the essential requirements during an economically reasonable working life, provided that:

- the works are properly designed and built;

- the conformity of the products with the ETA has been properly attested.

b) This ETAG is a basis for ETA's, i.e. a basis for technical assessment of the fitness for use of a product for an intended use. An ETAG is not itself a technical specification in the sense of the CPD.

This ETAG expresses the common understanding of the approval bodies, acting together within EOTA, as to the provisions of the Construction Products Directive 89/106 and of the Interpretative Documents, in relation to the product and uses concerned, and is written within the framework of a mandate given by the Commission and the EFTA secretariat, after consulting the Standing Committee for Construction.

с) When accepted by the European Commission after consultation with the Standing Committee for Construction this ETAG is binding for the issuing of ETA's for Prefabricated Building Units for the defined intended uses.

The application and satisfaction of the provisions of an ETAG (examinations, tests and evaluation methods) leads to an ETA and a presumption of fitness of a product for the defined use only through an evaluation an approval process and decision, followed by the corresponding attestation of conformity. This distinguishes an ETAG from a harmonised European standard, which is the direct basis for attestation of conformity.

Where appropriate, Prefabricated Building Units that are outside of the precise scope of this ETAG may be considered through the approval procedure without guidelines according to art. 9.2 of the CPD.

The requirements in this ETAG are set out in terms of objectives and of relevant actions to be taken into account. It specifies values and characteristics, the conformity with which gives the presumptions that the requirements set out are satisfied, wherever the state of art permits and after having been confirmed as appropriate for the particular product by the ETA.

This guideline indicates alternative possibilities for the demonstration of the satisfaction of the requirement.

2 SCOPE

2.1 Scope

Prefabricated Building Units, designed as box-like structures but transportable to site in flat-pack or three-dimensional format. The Units may form a building ndividually or in conjunction, horizontally and/or vertically, with other units and rapidly provide a weatherproof envelope, possibly subject to final weathering, jointing between units, connection to services and any foundation connections.

The structural elements are prefabricated1 and assembled in a factory. They usually comprise a frame of metal, metal and timber or concrete. Concrete Units2 may be monolithic or may comprise joined panels. In some cases, prefabricated composite panels are part of the load bearing structure. Floors may be prefabricated, installed or, in the case of concrete, cast in-situ.

Building Units may be supplied with varying de­grees of completion but all components required for structural stability (when the Units are assem­bled into a building) shall be included.

There are a number of options for assessment available to the Approval Body, in discussion with the ETA Applicant

- If the Unit(s) under assessment is/are 'complete' as offered by the ETA applicant, i.e. all elements of the roof, walls etc are supplied, then a full evaluation can be made (taking account of rules for joining Units together) and data presented accordingly, covering, weathertightness, acoustic performance, fire resistance etc, in addition to structural data.

- Where the Unit does not include all elements e.g. external cladding, roof covering, internal lining, external cladding, flooring etc then the ETA Applicant may ask for assumptions to be made about typical solutions. In this case the ETA shall make clear what assumptions have been made.

Where windows, door sets, the external skin (e.g. a brick outer leaf), and pitched roofs etc do not form part of the product then the interface be­tween these components and the Units shall al­ways be subject to assessment.

Prefabricated Building Units covered by this ETAG may be relocateable and intended for use in any building subject to regulatory requirements. However, Units incorporating a permanently fixed wheel system are excluded from this Guideline. Complementary structures (including foundation or substructure) and Units for use in cold storage buildings3 are also excluded.

For some uses, other ancillary fittings and equipment will be required for the assembled building. The suitability of any particular piece of ancillary equipment required in this context will not be included in the ETAG. Electrical and water services, sanitary equipment etc. will not be covered. The influence of any provisions for their incorporation, e.g. conduits/pipes or cut-outs in members, will be included in the assessment.

2.2 Use categories, product families

The product performance of Prefabricated Buildings Units in relation to the Essential Requirements will normally be required to correspond with national regulatory requirements for the works relevant to the intended use of the product in, for example, dwellings, office buildings, schools, hospital and medical buildings, dormitories4. These requirements will vary between the member states, and the product performance shall be expressed in numerical terms. For performance in case of fire, standard European fire classification is applied

2.3 Assumptions

The state of the art does not enable the development, within a reasonable time, of full and detailed verification methods and corresponding technical criteria/guidance for acceptance for some particular aspects and products. This ETAG contains assumptions taking account of the state of art and makes provisions for appropriate, additional case by case approaches when examining ETA-applications, within the general framework of the ETAG and under the CPD consensus procedure between EOTA members.

The Tguidance remains valid for other cases that do not deviate significantly. The general approach of the ETAG remains valid, but the provisions then need to be used case by case in an appropriate way.

This use of the ETAG is the responsibility of the ETA-body that receives the special application, and subject to consensus within EOTA. Experience in this respect is collected, after endorsement in EOTA-TB, in the ETAG Comprehension document.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online