ДСТУ-Н Б ETAG 024:2013 Настанова з європейського технічного ухвалення комплектів для залізобетонних каркасів будівель (ETAG 024:2006, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ-Н Б ETAG 024:2013

НАСТАНОВА З ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО УХВАЛЕННЯ КОМПЛЕКТІВ ДЛЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КАРКАСІВ БУДІВЕЛЬ

(ETAG 024:2006, IDT)

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2014

 

ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", ТК 303 "Будівельні конструкції" ПК 1 "Конструкції бетонні і залізобетонні" ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Бамбура, д-р техн. наук (науковий керівник); В. Богдан; Ю. Немчиннов, д-р техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; Т. Мірошник; О. Киричок, канд. техн. наук

2  НАДАНО ЧИННОСТІ: накази Мінрегіону України від 06.12.2013 р. № 572, чинний з 2014-07-01 та від 02.06.2014 р. № 160, чинний з 2014-11-01

3  Національний стандарт відповідає ETAG 024:2006 Guideline for European technical approval of concrete frame building kits (Настанова з європейського технічного ухвалення комплектів залізобетонних каркасів будівель)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

Авторські права закріплені за EOTA

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом ETAG 024:2006 Guideline for European technical approval of concrete frame building kits (Настанова з європейського технічного ухвалення комплектів залізобетонних каркасів будівель).

ETAG 024:2006 розроблена робочою групою ЕОТА 02.04/01 а.

Авторські права закріплені за ЕОТА

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ-Н Б ETAG 024:2013 Настанова з європейського технічного ухвалення комплектів для залізобетонних каркасів будівель (ETAG 024:2006, IDT), викладена українською мовою.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу нормативних документів у галузі будівництва В.2.6 "Конструкції будинків і споруд".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Цей стандарт згідно з ДСТУ-Н Б А.1.1-99:2011 "Настанова експертам з підготовки висновку та проекту Технічного свідоцтва придатності нових будівельних виробів для застосування" може використовуватися як прототип висновку та проекту Технічного свідоцтва підтвердження придатності до застосування комплектів залізобетонних каркасів будівель"

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 303 "Будівельні конструкції".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "ця настанова" замінено на "цей ETAG";

- структурні елементи стандарту - "Обкладинка", "Передмова", "Національний вступ", "Зміст" та "Бібліографічні дані" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України

- національний довідковий додаток наведено як настанову для користувачів.

Перелік національних стандартів України, ідентичних регіональним стандартам, посилання на які є в ETAG 024:2006, наведено у додатку НА.

Копії міжнародних та регіональних стандартів, посилання на які є у ETAG 024:2006 і які неприйняті в Україні у якості чинних документів, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

 

ПЕРЕДМОВА

Підстава для розроблення

Цей ETAG було розроблено робочою групою ЕОТА 02.04/01 а - комплекти залізобетонних виробів каркасних будівель.

Робоча група складалася з членів 6 країн ЄС: Бельгії, Фінляндії, Німеччини, Ірландії, Нідер­ландів (керівництво) та Сполученого Королів­ства. Словаччина і Словенія були представлені як спостерігачі.

У ETAG викладені вимоги до комплектів залізобетонних виробів для каркасних будівель, які використовуються у будівництві, методи перевірки, що застосовуються для контролю робочих характеристик, методи оцінки характеристик експлуатаційної придатності та передбачені умови для проектування та монтажу комплектів виробів у споруду.

Комплекти залізобетонних виробів для каркасних будівель відповідно до цього ETAG є будівельними виробами, визначеними у мандаті (див. Будівництво 01/504 з поправками після письмової консультації) наступним чином:

цей мандат охоплює ті промислово-виготовлені комплекти, які реалізуються як будівлі, і які попередньо розроблені та виготовлені із збірних елементів, призначених для серійного виробництва. Цей мандат визначає мінімальні вимоги до складу такого комплекту. Окремі комплекти, що не відповідають цим мінімальним вимогам, виходять за рамки цього мандата і не можуть мати маркування СЕ на основі кінцевого ETAG. Ці мінімальні вимоги охоплюють наступне: конструктивні елементи будівлі, сполучення будівлі з основою і визначення основних елементів зовнішнього огородження, таких як теплоізоляція, зовнішнє оздоблення, покрівлю, внутрішнє оздоблення, вікна та зовнішні двері, оскільки вони повинні задовольняти основні вимоги, які стосуються будівлі.

Процес проектування (включаючи затвердження детальних планів, додатків для землеустрою, дозволу на будівництво тощо), повинен відповідати процедурам, передбаченим у державах-членах, де будинок буде зводитися. Цей мандат не змінює цей процес в будь-який спосіб. Завершена будівля (споруда) повинна відповідати будівельним нормам (правилам для споруд), що діють у державах-членах, в яких будівля буде зводитися. Порядок виконання, передбачений у даній державі-члені для демонстрації відповідності будівельним нормам і правилам, також повинен дотримуватися організацією, яка несе відповідальність за законом. Цей мандат не змінить цей процес в будь-якому випадку.

Хоча деякі компоненти можуть бути виготовлені на різних заводах, тільки кінцевий комплект для поставки, а не різні компоненти, може мати СЕ-маркування як ціле за відповідальності власника ЕТА.

Заявлені робочі характеристики комплекту повинні порівнюватися з відповідними вимогами будівельних норм і правил у кожному конкретному випадку з урахуванням передбачуваного використання виробу відповідно до типу будівлі, майданчика тощо. ЕТА є сприятливою технічною оцінкою певного будівельного виробу для використання за призначенням, тобто включеного у будівлю. ЕТА розглядає тільки виріб, встановлює класи або характеристики виробу, які будуть використовуватися конструктором споруди.

Методи перевірки та оцінки характеристик несучої здатності базуються на положеннях Єврокоду 2 і Єврокоду 8.

Методи перевірки та оцінки характеристик, по­в'язаних з пожежею, базуються на публікаціях європейських стандартів, що стосуються кла­сифікації на дію пожежі та вогнестійкості.

Перевірка робочих характеристик комплектів залізобетонних виробів для каркасних бу­дівель вимагає оцінки багатьох конструктив­них питань, таких як властивості з'єднань між збірними елементами щодо герметичності та довговічності, міцність матеріалів заповнення на дію прикладених навантажень і безпека при експлуатації, водонепроникність у внутрішніх вологих приміщеннях тощо. Відповідні стандартизовані методи перевірки не завжди можуть бути застосовані або оцінка може вимагати тривалого досвіду застосування у традиційному проектуванні. У відповідності із загальною рекомендацією щодо формату Настанови для ЕТА у цьому ETAG визначено, що окремі характеристики виробу можуть оцінюватися із застосуванням підходу "задовольняє/не задовольняє" на основі інженерної оцінки та досвіду використання добре відомих матеріалів і розробок.

Нормативні посилання

Нормативні посилання наводяться у основній частині ETAG і можуть містити конкретні умови, зазначені у них. У цьому ETAG є посилання на ENV's і prEN's. Якщо ENV's або prEN's замінюються, повинна застосовуватися остання версія.

Перелік нормативних посилань (із зазначенням року випуску) для цього ETAG наведений у додатку В. Якщо у подальшому для цього ETAG будуть розроблені додаткові частини, то вони можуть включати в себе зміни у список нормативних посилань, які застосовуються до додаткової частини.

Умови оновлення

Видання нормативного документа, наведене у цьому переліку, відповідає прийнятому ЕОТА для конкретного застосування.

За появи нової редакції вона замінює видання, наведене у переліку тільки тоді, коли ЕОТА виконала перевірку або повторно встановила (можливо, вказавши відповідний взаємозв'язок) її сумісність з настановою.

Технічні звіти ЕОТА

роз'яснюють окремі аспекти, які не є частиною ETAG, але виражають загальне розуміння існуючих знань та досвіду органів ЕОТА на поточний час. 3 подальшим набуттям знань та досвіду, особливо під час проведення роботи 3 ухвалень, ці звіти можуть бути змінені та доповнені.

Роз'яснювальні документи ЕОТА постійно враховують всю корисну інформацію для актуалізації нормативних документів, на які є посилання у цьому ETAG і загальної інтерпретації цього ETAG у її вихідному вигляді, що з'являється під час подання ЕТА в консенсусі між членами ЕОТА. Читачам і користувачам цього ETAG рекомендується перевірити поточний статус цих документів з членом ЕОТА.

У ЕОТА може виникнути потреба внести зміни/ виправлення до ETAG протягом його чинності. Ці зміни будуть включені в офіційну версію на сайті www.eota.be ЕОТА, каталогізовані та датовані у відповідній історії файлу.

Читачам і користувачам цього ETAG рекомендується перевірити поточний стан змісту цього документа з розміщеним на сайті ЕОТА. На обкладинці буде вказано, чи відбулися зміни і коли ці зміни було внесено.

FOREWORD

Background to the subject

This Guideline has been drawn up by EOTA Working Group 02.04/01 a - Concrete Frame Building Kits.

The Working Group consisted of members from 6 EEC-countries; Belgium, Finland, Germany, Ireland, Netherlands (convenorship) and United Kingdom. There were observers from Slovakia and Slovenia.

The guideline sets out the performance require­ments for concrete frame building kits used in building construction, the verification methods used to examine the performance, the assess­ment methods used to evaluate the performance for the intended use, and the presumed condi­tions for the design and installation of the kits in the works.

Concrete frame building kits according to this guideline are construction products defined in the Mandate (ref Construct 01/504 as amended after written consultation) as follows:

This mandate covers those industrially prepared kits, marketed as a building, that are made of pre-designed and prefabricated components in­tended for production in series. This mandate de­fines minimum requirements on the contents of such a kit. Partial kits falling below these minimum requirements are outside the scope of this man­date and shall not be CE marked on the basis of the resulting ETAG. These minimum requirements comprise all of the following: the structural elements of the building , the connection of the building to the substructure and the specification of the essential components of the external envelope such as thermal insulation, cladding, roof covering, internal lining, windows and external doors in so far as they are necessary for the satisfaction of the Essential Requirements applied to the building.

The design process (including the approval of de­tailed plans, applications for planning permission, building permits, ...) must comply with the proce­dures foreseen in the Member States in which the building is to be built. This Mandate does not amend this process in any way. The completed building (the works) must comply with the building regulations (regulations on works) applicable in the Member States in which the building is to be constructed. The procedures foreseen in that Member State for demonstrating compliance with the building regulations must also be followed by the entity held responsible for this act. This mandate does not amend this process in anyway.

Although some components may be prepared in different factories, only the final kit for delivery, and not the different components, can be CE marked as a whole, under the responsibility of the ETA Holder.

The declared performance of the kit shall be compared with the relevant requirements in the building regulations from case to case, taking into account the intended use of the kit in relation to type of building, site, etc. An ETA is a favourable technical assessment of a construction product for an intended use, i.e. incorporated in the works. The ETA deals only with the product, and states classes or product characteristics to be used by the designer of the works.

Verification and assessment methods of loadbearing performance are based on the provisions in Eurocode 2 and Eurocode 8.

Verification and assessment methods of perfor­mance in relation to fire is based on the publica­tion of European standards concerning classifica­tion for reaction to fire and resistance to fire.

Verification of the performance of concrete frame building kits requires an assessment of many construction details, such as the performance of joints between prefabricated elements with respect to air permeability and durability, the strength of lining materials with respect to impact loads and safety in use, watertightness of internal wet areas, etc. Relevant standardised verification methods may not always be available or judged to be necessary since the performance of many construction details has been proven to be acceptable by long-term experience from use in traditional designs. In accordance with the gen­eral advice in the Format of Guidelines for ETAs it is recognised in this guideline that some product properties can be assessed by a pass/fail ap­proach on the basis of engineering judgement and experience from the use of well-known mate­rials and designs.

Reference documents

Reference documents are referred to within the body of the ETAG and are subject to the specific conditions mentioned therein. ENV's and prEN's are referred to within this ETAG. When ENV's or prEN's are replaced, the latest version shall be used.

The list of reference documents (mentioning the year of issue) for this ETAG is given in annex B. When additional parts for this ETAG are written afterwards, they may comprise modifications to the list of reference documents applicable to that part.

Updating conditions

The edition of a reference document given in this list is that which has been adopted by EOTAfor its specific use.

When a new edition becomes available, this supersedes the edition mentioned in the list only when EOTA has verified or re-established (possibly with appropriate linkage) its compatibility with the guideline.

EOTA Technical Reports

go into detail in some aspects and as such are not part of the ETAG but express the common understanding of existing knowledge and experience of the ЕОТА-bodies at that moment. When knowledge and experience is developing, especially through approval work, these reports can be amended and supplemented.

EOTA Comprehension Documents permanently take on board all useful information on the general understanding of this ETAG as developed when delivering ETA's in consensus by the EOTA members. Readers and users of this ETAG are advised to check the current status of these documents with an EOTA member.

EOTA may need to make alterations/ corrections to the ETAG during its life. These changes will be incorporated into the official version on the EOTA website www.eota.be and the actions catalogued and dated in the associated History File.

Readers and users of this ETAG are advised to check the current status of the content of this document with that on the EOTA website. The front cover will indicate if and when amendment has taken place.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО УХВАЛЕННЯ КОМПЛЕКТІВ ДЛЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КАРКАСІВ БУДІВЕЛЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЕВРОПЕЙСКОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОДОБРЕНИЮ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ

GUIDELINE FOR EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL OF CONCRETE FRAME BUILDING KITS

Чинний від 2014-11-01

ЧАСТИНА ПЕРША. ВСТУП

1 ПОПЕРЕДНЯ ІНФОРМАЦІЯ

1.1 Правова основа (буде остаточно написана генеральним секретарем ЕОТА)

Цей ETAG було видано як ЕТА відповідно до положень директиви Ради 89/106/ЕС з урахуванням наступних етапів:

- остаточний мандат, виданий ЄС: 03/02/2003

- остаточний мандат, виданий EFTA: 03/02/2003

- прийняття ETAG Виконавчою комісією ЕОТА: листопад 2005

- висновок Постійного комітету з будівництва:

- схвалення ЄС.

Даний документ публікується державами-членами їх офіційною мовою чи мовами відповідно до ст. 11/3 директиви CPD. Жодна з існуючих настанов ЕТА не замінюється.

1.2  Статус ETAG

а) ЕТА є одним з двох типів технічних умов у розумінні директиви Ради ЄС 89/106 стосовно будівельних виробів (89/106/ЕЕС). Це означає, що держави-члени повинні враховувати, що ухвалені комплекти залізобетонних каркасів будівель придатні для їх використання за призначенням, тобто вони забезпечують відповідність основним вимогам споруд, у яких вони встановлені, протягом економічно доцільного строку служби за умови, що:

- споруди належним чином запроектовані та зведені;

- відповідність виробів ЕТА підтверджена належним чином.

b) Цей ETAG є основою для ETA's, тобто основою для технічної оцінки придатності виробу для використання за передбаченим призначенням. Сама по собі ETAG не є технічними умовами у сенсі директиви (CPD).

Дана ETAG демонструє спільне розуміння органами ухвалення, які працюють у взаємодії з ЕОТА, положень директиви стосовно будівельних виробів 89/106 та тлумачних документів, пов'язаних з комплектами залізобетонних каркасних будівель та їх застосуванням і розроблена в рамках наданого комісією та секретаріатом EFTA мандата після консультації з Постійним комітетом з будівництва.

c) У разі прийняття Європейською комісією після консультацій з Постійним комітетом з будівництва ця ETAG є обов'язковою при виданні ETA's для комплектів залізобетонних каркасів будівель певного передбаченого використання.

Застосування і виконання положень ETAG (перевірок, випробувань і методів оцінки) веде до прийняття ЕТА, але передбачає, що придатність комплекту залізобетонного каркаса будівлі для використання визначається тільки шляхом оцінки процесу ухвалення та прийняття рішення після належного підтвердження відповідності. Це відрізняє ETAG від гармонізованого Європейського стандарту, який є безпосередньою основою для підтвердження відповідності.

У певних випадках комплекти залізобетонних каркасів будівель, які знаходяться поза точно визначеною сферою дії цієї ETAG, можуть розглядатися без настанови за процедурою ухвалення відповідно до ст. 9.2 CPD.

Вимоги в цій ETAG викладені з точки зору цілей і відповідних дій, які повинні враховуватися. Вона визначає величини та характеристики, відповідність яким передбачає, що встановлені вимоги дотримані в тій мірі, наскільки це дозволяють сучасні знання і вони визначені відповідними для конкретного виробу через ЕТА.

Цей ETAG вказує альтернативні можливості для демонстрації відповідності вимозі.

2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2.1 Сфера застосування

Цей ETAG охоплює комплекти залізобетонних каркасів заводського виготовлення, які реалізуються на ринку як будівля, і які вироблені з попередньо запроектованих збірних компонентів, що призначені для серійного виробництва.

Компоненти в комплекті можуть бути виготов­лені як збірні залізобетонні елементи (такі компоненти повинні вироблятися ЗГІДНО 3 відповідними EN) або як конструкційні рами каркаса, або як повністю закінчені збірні елементи будівлі (за винятком об'ємних блоків/тримірних та комплектів будівель холодильників). У склад комплекту переважно входять залізобетонні конструкційні елементи, але можуть включатися не залізобетонні структурні компоненти. Комплект може складатися тільки з несучих елементів споруди. У таких випадках будь-які методи закріплень і розташування з'єднань зовнішньої оболонки, першого поверху та покриття повинні визначатись і бути частиною ЕТА.

Залізобетонні елементи можуть виготовлятися з будь-якого виду бетону без будь-яких обмежень стосовно матеріалу, що використовується для армування.

Мінімальний склад комплекту для оцінки включає в себе нижченаведене в тій мірі, наскільки це необхідно для задоволення основних вимог, які пред'являються до будівлі: конструктивні елементи будівлі (стіни, колони, балки, перекриття, покриття), закріплення будівлі до основи і специфікація найважливіших складових зовнішньої оболонки, таких як теплоізоляція, облицювання, покрівля даху, внутрішнє оздоблення, вікна та зовнішні двері (див. примітку).

Комплекти збираються відповідно до зазда­легідь розроблених технічних рішень щодо з'єднань між конструкційними елементами та будівельних робочих креслень.

Такі вироби, як зовнішня оболонка, теплоізо­ляція, облицювання, покрівля, внутрішнє об­личкування, внутрішні перегородки, вікна та двері, сходи, покриття поверхонь тощо можуть бути частиною конкретного комплекту залізобетонного каркаса. Експлуатаційне обладнання та додаткові структури (в тому числі фундамент або підземна частина) не підпадають під положення цього ETAG.

Неповні комплекти, які не відповідають всім викладеним вище умовам, не входять у цю сферу і не можуть мати СЕ-маркування на основі ЕТА, що ґрунтується на даному ETAG. Незважаючи на те, що окремі компоненти можуть виготовлятися на різних заводах, тільки кінцевий комплект для постачання як ціле, а не його компоненти, може мати СЕ-маркування і є відповідальністю власника ЕТА.

Примітка. Зовнішнє огородження, підвальний поверх та дах можуть і не входити у комплект. Це також означає, що комплект може складатися тільки з несучої конструкції будівлі, що включає стіни, колони, балки та/або перекриття.

SECTION ONE: INTRODUCTION

1 PRELIMINARIES

1.1  LEGAL BASIS (to be finally written by EOTA Secretary general)

This ETA Guideline has been established in com­pliance with the provisions of the Council Direc­tive 89/106/EC and has been established taking into account the following steps:

- the final mandate issued by the EC: 03/02/2003

- the final mandate issued by EFTA: 03/02/2003

- adoption of the Guideline by the Executive Commission of EOTA: November 2005

- opinion of the Standing Committee for Const­ruction:

- endorsement by the EC.

This document is published by the Member states in their official language or languages according to art. 11/3 of the CPD. No existing ETA guideline is superseded.

1.2  Status of ETAG

a. An ETA is one of the two types of technical specifications in the sense of the EC 89/106 Construction Products Directive (89/106/EEC). This means that Member States shall presume that the approved concrete frame building kits are fit for their intended use, i.e. they enable works in which they are employed to satisfy the essential requirements during an economically reasonable working life, provided that:

- the works are properly designed and built;

- the conformity of the products with the ETA has been properly attested.

b. This ETAG is a basis for ETA's, i.e. a basis for technical assessment of the fitness for use of a product for an intended use. An ETAG is not itself a technical specification in the sense of the CPD.

This ETAG expresses the common understanding of the approval bodies, acting together within EOTA, as to the provisions of the Construction Products Directive 89/106 and of the Interpretative Documents, in relation to the concrete frame building kits and uses concerned, and is written within the framework of a mandate given by the Commission and the EFTA secretariat, after consulting the Standing Committee for Construction.

c. When accepted by the European Commission after consultation with the Standing Committee for Construction this ETAG is binding for the issuing of ETA's for concrete frame building kits for the defined intended uses.

The application and satisfaction of the provisions of an ETAG (examinations, tests and evaluation methods) leads to an ETA and a presumption of fitness of a concrete frame building kit for the defined use only through an evaluation an approval process and decision, followed by the corresponding attestation of conformity. This distinguishes an ETAG from a harmonised European standard which is the direct basis for attestation of conformity.

Where appropriate, concrete frame building kits which are outside of the precise scope of this ETAG may be considered through the approval procedure without guidelines according to art. 9.2 of the CPD.

The requirements in this ETAG are set out in terms of objectives and of relevant actions to be taken into account. It specifies values and characteristics, the conformity with which gives the presumptions that the requirements set out are satisfied, wherever the state of art permits and after having been confirmed as appropriate for the particular product by the ETA.

This guideline indicates alternative possibilities for the demonstration of the satisfaction of the requirement.

2 SCOPE

2.1 Scope

This guideline covers those industrially prepared concrete frame kits, marketed as a building, that are made of pre-designed and prefabricated components intended for production in series.

The components in a kit may be manufactured as precast concrete members (such components should be in accordance with the relevant EN) or structural frames or as completely prefabricated building elements (excluding volumetric units/3-dimensional and cold storage building kits). The content of the kit is dominately of concrete structural components but may include non-concrete structural components. A kit may comprise only the load bearing components of a structure. In such cases any restrictions in methods and locations of the connections of the external envelope, the ground floor and roof needs to be identified and be part of the ETA.

Concrete members may be manufactured of any type of concrete without any restriction on the ma­terial used for reinforcement.

The minimum content of the kit to be assessed shall include the following, as far as is necessary for the satisfaction of the Essential Requirements applied to the building: the structural components of the building (walls, columns, beams, floors, roofs), the connection of the building to the substructure and the specification of the essential components of the external envelope such as thermal insulation, cladding, roof covering, internal lining, windows and external doors (see note).

The kits are assembled according to pre-designed technical solutions for joints between the structural components and construction details.

Products like the external envelope as thermal in­sulation, cladding, roof covering, internal lining, internal partitions, windows and doors, stairs,

surface coverings etc. may be part of the concrete frame kit. Service installations and complemen­tary structures (including foundation or substruc­ture) are not covered by this ETA Guideline.

Partial kits which do not meet all the conditions set out above are outside this scope, and shall not be CE-marked on the basis of an ETA based on this Guideline.

Although some components may be prepared in different factories, only the final kit for delivery, and not the different components, can be CE marked as a whole, under the responsibility of the ETA holder.

Note. The external envelope, the ground floor and the roof do not have to be part of the kit. This means that only the loadbearing structure of a building consisting of walls, columns, beams and/or floors can also be a kit.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online