ДСТУ OIML R 107-2:2015 Ваги дискретної дії для сумарного обліку автоматичні бункерні. Частина 2. Форма звіту про випробовування (OIML R 107-2:2007, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАГИ ДИСКРЕТНОЇ ДІЇ
ДЛЯ СУМАРНОГО ОБЛІКУ
АВТОМАТИЧНІ БУНКЕРНІ
Частина 2. Форма звіту про випробовування
(OIML R 107-2:2007, IDТ)

ДСТУ OIML R 107-2:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український державний центр стандартизації та сертифікації «Украгростандартсертифікація» спільно з державним підприємством «Всеукраїнський Державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»)

РОЗРОБНИКИ: В. Коробова; А. Ніколенко; Г. Примакова; Б. Салганик; О. Самойленко, д-р техн. наук (науковий керівник); С. Ціпоренко; В. Чорноіван

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 28 травня 2015 р. № 45 з 2016-08-01

3 Національній стандарт відповідає OIML R 107-2:2007 Discontinuous totalizing automatic weighing instruments (totalizing hopper weighers) — Part 2: Test report format (Прилади зважувальні автоматичні дискретної дії для сумарного обліку (ваги бункерні для сумарного обліку). Частина 2. Форма звіту про випробування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

Звіт з оцінення типу

Загальна інформація стосовно типу

Ідентифікація ваг

Випробувальне обладнання

Конфігурації обладнання для випробування

Узагальнені результати оцінення типу

1 Пристрій установлення на нуль

2 Тривалість прогрівання

3 Стабільність рівноваги під час статичного зважування

4 Впливні чинники

4.1 Статична температура

4.2 Температурний вплив на покази за відсутності вантажу

4.3 Вологе тепло, усталений режим (без конденсації)

4.4 Змінення напруги електричного живлення

5 Завади

5.1 Короткочасне падіння напруги джерела змінного струму

5.2 Електричні швидкі перехідні процеси/пакети імпульсів у лініях електроживлення, портах уведення/виведення та комунікаційних лініях

5.3 Електричні сплески в лініях електроживлення, портах уведення/виведення та комунікаційних лініях

5.4 Електростатичний розряд

5.5 Несприйнятливість до електромагнітних полів

5.6 Електрична перехідна провідність для ваг, які живляться від батареї дорожнього транспортного засобу

6 Стабільність діапазону

7 Випробування на матеріалі

7.1 Випробування на матеріалі (метод роздільного перевіряння)

7.2 Випробування на матеріалі (метод інтегрального перевіряння)

8 Дослідження конструкції ваг

9 Контрольна карта

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад OIML R 107-2:2007 Discontinuous totalizing automatic weighing instruments (totalizing hopper weighers) — Part 2: Test report format (Прилади зважувальні автоматичні дискретної дії для сумарного обліку (ваги бункерні для сумарного обліку). Частина 2. Форма звіту про випробування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 156 «Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та визначення механічних характеристик матеріалів».

Цей стандарт розроблено на підтримку Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 № 332.

Цей стандарт треба застосовувати разом ДСТУ OIML R 107-1:2015.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця рекомендація» замінено на «цей стандарт»;

— назву стандарту подано згідно з вимогами національної стандартизації України;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— одиниці фізичних величин відповідають вимогам групи стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— крапку замінено на кому як вказівник десяткових знаків;

— долучено «Національну примітку», у якій наведено розділ «Сфера застосування»;

— у розділі 9 посилання на сторінку «6» замінено на «1»;

— виправлено помилки оригіналу в посиланнях на номери пунктів OIML R 107-1 у першій колонці розділу 9 «Контрольна карта» 6.2.4 замінено на 6.2.2;

— долучено національний додаток НА, у якому наведено перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання у цьому стандарті.

У цьому стандарті є посилання на міжнародний стандарт ІЕС 61000-4-2:2001 та міжнародні рекомендації OIML R 107-1:2007 та OIML R 111:2004, які впроваджено в Україні як національні стандарти.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАГИ ДИСКРЕТНОЇ ДІЇ
ДЛЯ СУМАРНОГО ОБЛІКУ АВТОМАТИЧНІ БУНКЕРНІ
Частина 2. Форма звіту про випробування

ВЕСЫ ДИСКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ СУММАРНОГО УЧЕТА АВТОМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРНЫЕ
Часть 2. Форма отчета об испытаниях

DISCONTINUOUS TOTALIZING
AUTOMATIC WEIGHING INSTRUMENTS HOPPER
Part 2. Test report format

Чинний від 2016-08-01

ВСТУП

Цей стандарт «Форма звіту про випробування» подає у застандартизованій формі результати оформлення різних випробувань та оцінювання, за яких тип автоматичних ваг дискретної дії для сумарного обліку має бути затверджено.

«Форма звіту про випробування» складається з двох частин: «Контрольної карти» і безпосередньо «Форми звіту про випробування».

Контрольна карта — стисле викладення й узагальнення результатів проведених випробувань ваг. Вона містить висновки за результатами проведених випробувань, а також експериментального чи візуального контролю технічних (зокрема метрологічних) характеристик, установлених в OIML R 107-1. Слова та речення у стислій формі призначені нагадувати спостерігачу вимоги OIML R 107-1 без їх відтворення.

Звіт про випробування — реєстрація результатів проведених випробувань ваг. Протоколи «Форми звіту про випробування» розроблено на основі випробувань, детально описаних в OIML R 107-1:2007.

Розділ «Інформація щодо випробувального обладнання, яке застосовують під час оцінення типу» має охоплювати все випробувальне обладнання, яке застосовують під час визначення результатів випробування, наведених у звіті. Цю інформацію можна подавати у вигляді стислого переліку, який містить лише основні дані (назву, тип, довідковий номер для простежуваності). Наприклад:

— еталони для повірки (точність або клас точності, номер);

— імітувальний пристрій для випробування модулів (назва, тип, простежуваність і номер);

— камера для кліматичних випробувань і статичних температур (назва, тип і номер);

— електричні випробування, імпульси (назва приладу, тип і номер);

— опис процедури точного визначення напруженості поля під час випробувань на несприйнятливість до дії електромагнітних полів випромінення.

Примітка стосовно нумерації наступних сторінок.

Додатково до загальної послідовної нумерації сторінок цього стандарту відведено спеціальне місце у верхній частині кожної сторінки (починаючи з наступної сторінки) для нумерування сторінок звіту. Зокрема деякі випробування (наприклад, перевіряння метрологічних характеристик) потрібно повторювати кілька разів, оформлюючи кожне самостійно на окремій сторінці відповідної форми. Так само багатодіапазонні ваги потрібно випробовувати окремо в кожному діапазоні, й окрему форму (разом із загальною інформаційною формою) має бути заповнено для кожного діапазону. Для цього звіту доцільна послідовна нумерація кожної сторінки із зазначенням загальної кількості сторінок звіту.

Національна примітка

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює застандартизовану форму звіту про випробування, яким піддають ваги дискретної дії для сумарного обліку автоматичні бункерні під час процедури затвердження типу.

ЗВІТ З ОЦІНЕННЯ ТИПУ

Пояснення

Назву(-и) або позначення одиниці(-ць), які застосовують для відображення результатів випробування, треба зазначати в кожній формі.

Для кожного випробування «Узагальнені результати оцінення типу» та «Контрольна карта» має бути виконано відповідно до наведеного нижче прикладу.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи