СНиП 2.09.03-85 Споруди промислових підприємств. Зміна № 1 (національна)

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
Закінчення, початок див

ЗМІНА  № 1 національна) СНіП 2.09.03-85

"Сооружения промышленных предприятий"

Наказом Держбуду України від 21.10. 2004 року № 195 набуття чинності

встановлено з 1 квітня 2005 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

друкується мовою оригіналу)

Пункт 1.1. Слова: "общесоюзными нормами технологического проектирования «Определение категорий, помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» ОНТП 24-86)” замінити словами: ”НАПБ Б.07.005-86".

Пункт 1.3. У першому абзаці перед словами: "а также с учётом требований настоящих норм" доповнити позначенням "ДБН В.1.1-7-2002".

Пункт 1.10. У другому абзаці вилучити слова: "и на территориях с производствами", далі за текстом.

Пункт 3.26. Слова: "сгораемых" замінити словами: "горючих"; слово "несгораемых" замінити словом "негорючих".

Пункт 3.27. Після слів: "противопожарными перегородками" доповнити словами: "1-го типа”.

Пункт 3.28. У першому абзаці слова: "в разных сторонах помещения" замінити словами: "рассредоточено".

Пункт 3.29. Після слів: "должны быть противопожарными" доповнити словами: "2-го типа".

Пункт 3.30. Значення межі вогнестійкості "1 ч" замінити на "ЕІ 60".

Пункт 4.3. У другому абзаці слова: "несгораемые материалы" замінити словами: "негорючие материалы".

 Пункт 4.16. У примітці 1 після слів: "могут служить люки" доповнити словами: "с размерами не менее 0,6 м х 0,8 м".

У примітці 3 слова: "несгораемой противопожарной перегородкой" замінити словами: "противопожарной перегородкой 1-го типа".

У примітці 4:

- у третьому реченні слова: "несгораемой перегородкой с пределом огнестойкости 1 ч" замінити словами: "сплошной противопожарной перегородкой с пределом огнестойкости ЕІ 60 на высоту одного этажа".

- у четвертому реченні після слів: "противопожарными перегородками" доповнити словами: "1-го типа"; слово "тамбур" замінити словами: “противопожарный тамбур-шлюз 1-го типа”.

Пункт 4.17. У першому абзаці вилучити слова: "по степени огнестойкости".

Третій та четвертий абзаци викласти у новій редакції:

"Если выходы ведут наружу, двери допускается выполнять не противопожарными.

Если выходы ведут в помещения, двери должны быть противопожарными 2-го типа".

Пункт 4.22. У першому абзаці:

- слова: "противопожарными стенами и стенами (перегородками)" замінити словами: "противопожарными стенами и перегородками";

- слова: "диафрагмы из несгораемых материалов с пределом огнестойкости, соответствующим огнестойкости стен, но не менее 0,75 ч" замінити словами: "диафрагмы из негорючих материалов и с пределом огнестойкости, соответствующим огнестойкости стен, но не менее 45 мин".

Пункт 4.23. Останнє речення викласти у новій редакції: "Перегородки между отсеками должны быть противопожарными 1-го типа".

Пункт 4.24. У першому абзаці слова: "несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч" замінити словами: "негорючих материалов с пределом огнестойкости конструкций не менее 45 мин".

У другому абзаці слова:

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online