СОУ НЕК 33.180.1-27:2023 Волоконно-оптичні лінії зв’язку по повітряних лініях електропередавання. Проєктування та будівництво

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

 СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА

ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ ЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ ПО ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЯХ
ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ
ПРОЄКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО

СОУ НЕК 33.180.1-27:2023

Відповідає офіційному тексту

КИЇВ – 2023

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія «Укренерго» (НЕК «Укренерго»)

2 РОЗРОБЛЕНО: Департамент науково-технічних розробок та нормативного забезпечення

3 РОЗРОБНИКИ: Квицинський А.О.(керівник роботи), Ільєнко І.О.

4 ВНЕСЕНО: Департамент експлуатації НЕК «Укренерго»

5 ПОГОДЖЕНО: Член правління
Брехт О.О.
Директор з інформаційних технологій
Галаган С.В.
Голова Експертної ради
Буцьо З.Ю.
Начальник Департаменту експлуатації
Чолак Г.Д.
Начальник Департаменту інфраструктурних систем
Огінський О.С.
Начальник відділу загально-правової і корпоративної роботи
Гурєнков О.В.
Начальник виробничо-технічного відділу
Московчук В.П.

6 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Протоколом засідання правління НЕК «Укренерго» від 04.01.2023 № 01/2023

7 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

8 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ: 2028 рік

ЗМIСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Скорочення

5 Загальні вимоги

6 Рекомендації з вибору трас ВОЛЗ-ПЛ та передпроєктному обстеженню стану діючих ПЛ для спорудження на них ВОЛЗ

7 Кліматичні умови

8 Вибір оптичного кабелю

9 Розміщення ОКГТ на опорах ПЛ

10 Розміщення ОКСН на опорах ПЛ

11 З'єднання волоконно-оптичних кабелів зв'язку

12 Кріплення волоконно-оптичних кабелів на опорах ПЛ

13 Прокладання оптичних кабелів по території підстанції

14 Загальні положення з організації будівництва ВОЛЗ-ПЛ

15 Контроль якості та оформлення документації при спорудженні ВОЛЗ-ПЛ

16 Вимірювання оптичних параметрів ОК у процесі будівництва ВОЛЗ-ПЛ

17 Вимоги охорони навколишнього середовища

Додаток А (обов’язковий) Основні вимоги до складу та змісту проєктної документації на будівництво ВОЛЗ-ПЛ

Додаток Б (обов’язковий) Акт обстеження ПЛ. Відомість обстеження стану ПЛ

Додаток В (довідковий) Параметри ОКГТ та ОКСН

Додаток Г (довідковий) Документальне оформлення проєктування та будівництва ВОЛЗ-ПЛ

Додаток Д (довідковий) Коментар до зміни №1 ДСТУ Б Д.2.3-10:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування зв'язку (Збірник 10) (ДБН Д.2.3-10-99, MOD)

Додаток Е (довідковий) Бібліографія

СТАНДАРТ НЕК "УКРЕНЕРГО"
СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА
ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ ЛІНІЇ ЗВ’ЯЗКУ ПО ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ
ПРОЄКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО

Чинний від 04.01.2023

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт НЕК «Укренерго» «Волоконно-оптичні лінії зв’язку по повітряних лініях електропередавання. Проєктування та будівництво» (далі – Стандарт) встановлює вимоги до проєктування та будівництва волоконно-оптичних ліній зв’язку, які улаштовуються на повітряних лініях електропередавання напругою 110 кВ та вище і територіях електроенергетичних підприємств (далі - ВОЛЗ-ПЛ) що вже знаходяться або після закінчення будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) будуть знаходитись на балансі НЕК «Укренерго», та можуть розповсюджуватись на ВОЛЗ-ПЛ, які споруджуються на ПЛ, що належать іншим власникам.

1.2 Вимоги цього Стандарту можуть бути застосовані для улаштування ВОЛЗ на ПЛ напругою 35 кВ.

1.3 Вимоги цього Стандарту обов'язкові для виконання працівниками НЕК «Укренерго», а також для підрядних організацій, які на замовлення НЕК «Укренерго» виконують проєктування та будівництво ВОЛЗ-ПЛ, що будуть знаходитись на балансі НЕК «Укренерго», а також, за погодженням, таких ВОЛЗ-ПЛ, що будуть належати іншим власникам.

1.4 Вимоги цього Стандарту обов'язкові для виконання Операторами телекомунікацій, які в установленому порядку отримали дозвіл НЕК «Укренерго» на використання опор ПЛ для підвішування оптичних кабелів (далі – ОК).

1.5 Інші організації у встановленому порядку можуть впровадити цей Стандарт на своїх підприємствах, або використовувати його для розроблення своїх стандартів.

2 НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ

У цьому Стандарті наведено посилання на такі нормативно-правові акти, нормативно-технічні та нормативні документи:

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж»

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461

Порядок ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681

Перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 406

Правила охорони ліній електрозв'язку, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 за № 135

Правила охорони електричних мереж, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 N 209

ДБН А.2.1-1-2008 Вишукування, проєктування і територіальна діяльність. Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1:2021 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проєктної документації на будівництво

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва

ДБН В.2.1-10-2018 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення

ВБН В.2.2-33-2007 Відомчі будівельні норми України. Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж

ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Галузеві будівельні норми України. Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

ПУЕ: 2017 Правила улаштування електроустановок

КНД 45-113-98. Загасання в одномодовій волоконно-оптичній елементарній кабельній секції. Методики виконання вимірювань

ГКД 34.48.151-2003 Проектування, будівництво та експлуатація волоконно-оптичних ліній зв'язку по повітряних лініях електропередавання. Інструкція

ДСТУ IEC 60617:2018 (IEC 60617:2012 DB, IDT) Графічні символи для схем

ДСТУ EN ISO 7010:2019 (EN ISO 7010:2012; А1:2014; А2:2014; А3:2014; А4:2014; А5:2015; А6:2016; А7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Аmd 1:2012; Аmd 2:2012; Аmd 3:2012; Аmd 4:2013; Аmd 5:2014; Аmd 6:2014; Аmd 7:2016, IDT) Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-40:2009 Телекомунікації. Проводові засоби зв’язку. Умовні графічні позначення на схемах та планах

ДСТУ Б А.2.4-42:2009. Система проектної документації для будівництва. Телекомунікації. Проводові засоби зв’язку. Робочі креслення

Зміна № 1 ДСТУ Б Д.2.3-10:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування зв'язку (збірник 10) (ДБН Д.2.3-10-99, MOD)

СОУ-Н ЕЕ 20.571:2007 Оцінка технічного стану повітряних ліній електропередавання напругою від 35 кВ до 750 кВ

СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007 Повітряні лінії електропередавання напругою 35 кВ і вище. Інструкція з експлуатації

Р 45-010-2002 Рекомендації з підвішування оптичних кабелів на опорах повітряних ліній зв'язку, ЛЕП, контактної мережі залізниць. Загальні положення

Р 45-016:2007 Рекомендації з будівництва та експлуатації лінійних споруд телекомунікаційних мереж загального користування з використанням пластикових труб

Примітка: для датованих посилань застосовується остання редакція наведеного видання, а для посилань без зазначення дати застосовується остання редакція нормативного документа (включаючи усі зміни).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online