ДСТУ 7495:2014 Протипожежна техніка. Автомобілі пожежно-рятувальні. Частина 2. Загальні вимоги щодо безпеки та показники якості (EN 1846-2:2009, MOD)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Протипожежна техніка
АВТОМОБІЛІ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНІ
Частина 2. Загальні вимоги щодо безпеки та показники якості

(EN 1846-2:2009, MOD)
ДСТУ 7495:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МИС України (УкрНДІПБ) РОЗРОБНИКИ: В. Чеповський (науковий керівник); К. Ячник

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 20 травня 2014 р. № 573 3 2014-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1846-2:2009 Firefighting and rescue service vehicles — Part 2: Common requirements — Safety and performance (Транспортні засоби для протипожежних та рятувальних служб. Частина 2. Загальні вимоги. Безпека та експлуатаційні характеристики)

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Переклад з англійської (еn)

4 Уведено вперше

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до EN 1846-2:2009

Вступ до EN 1846-2:2009

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік значущих небезпек

5 Вимоги

5.1 Вимоги щодо безпеки та/чи запобіжні заходи — перевіряння

5.1.1 Загальні вимоги

5.1.2 Кузов

5.1.3 Електроустатковання

5.1.4 Засоби керування та регулювання — системи керування

5.1.5 Шум

5.1.6 Механічний причіпний пристрій

5.1.7 Поломка та буксирування

5.2 Вимоги до показників якості — перевіряння

5.2.1 Загальні вимоги до показників якості

5.2.2 Кузов

5.2.3 Електроустатковання

5.2.4 Засоби керування та контролювання

5.2.5 Корозійна стійкість

6 Інформація щодо експлуатування

6.1 Загальні положення

6.2 Настанова з експлуатування

6.3 Документація

6.4 Маркування

6.4.1 Загальні положення

6.4.2 Інші позначення

Додаток А Загальні умови проведення перевіряння

Додаток В Приклад приєднання вихлопної труби

Додаток С Різні методи визначення рівнів стійкості до ковзання

Додаток D Рекомендована відстань по висоті розміщення устаггковання залежно від його маси

Додаток Е Приклади технічних заходів щодо зменшення рівня шуму

Додаток F Порядок проведення випробування для декларування рівнів шуму (Клас точності 2)

Додаток G Випробування перед уведенням в експлуатування, які проводять після постачання пожежного транспортного засобу

Додаток Н Оцінювання відповідності

Додаток ZA Зв’язок між цим стандартом і важливими вимогами Європейської Директиви 98/37/ЕС

Додаток ZB Зв’язок між цим стандартом і важливими вимогами Європейської Директиви 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА Перелік технічних відхилів та їх пояснення

Додаток НБ Текст вилучених елементів

Додаток НВ Перепік національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які єпосилання в цьому стандарті

Додаток НГ Зіставлення європейського та національного стандартів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарте переклад із внесеними відповідними технічними відхилами EN 1846-2:2009 Firefighting and rescue service vehicles — Part 2: Common requirements — Safety and performance (Транспортні засоби для протипожежних та рятувальних служб. Частина 2. Загальні вимоги. Безпека та експлуатаційні характеристики).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України..

До цього стандарту внесено окремі зміни, зумовлені правовими вимогами та конкретними потребами промисловості України. Національні відхили, пояснення та примітки долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, та виділено в тексті рамкою із заголовками «Національний відхил», «Національне пояснення» або «Національна примітка».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву стандарту на «Протипожежна техніка. Автомобілі пожежно-рятувальні. Частина 2. Загальні вимоги щодо безпеки та показники якості»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», першу сторінку, «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— словосполуку «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у F.8.1 додатка F виправлено редакційну помилку: вилучено посилання на 7.1.2.3;

— стандарт доповнено національними додатками НА, НБ, НВ та НГ: із переліком технічних відхилів та їх поясненням, із текстом вилучених елементів, із переліком національних стандартів України, згармо- нізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті, а також із зіставленням європейського та національного стандартів відповідно.

ПЕРЕДМОВА до EN 1846-2:2009

Цей стандарт розроблено Технічним Комітетом CEN/TC 192 «Обладнання для протипожежних служб», секретаріат якого перебуває при Британському інституті стандартів.

Цьому стандарту може бути надано статус національного стандарту через опублікування ідентичного тексту чи схвалення не пізніше, ніж у лютому 2010 року, а національні стандарти, які суперечать йому, має бути скасовано не пізніше, ніж у лютому 2011 року.

Звертають увагу на те, що деякі елементи цього стандарту можуть бути суб’єктами патентних прав. CEN (та/або CENELEC) не несе відповідальності за визначення всіх таких патентних прав.

Цей стандарт розроблено на заміну EN 1846-2:2001.

У цьому стандарті встановлено загальні вимоги до пожежно-рятувальних автомобілів. Додаткові вимоги встановлено для конкретних типів пожежно-рятувальних автомобілів, наведених у EN 1777, EN 14043 та EN 14044. Зазначені додаткові вимоги доповнюють або змінюють вимоги цього стандарту. Для забезпечення відповідності важливим вимогам щодо охорони здоров’я та забезпечення безпеки, установленим відповідними Директивами, необхідна відповідність вимогам EN 1777, EN 14043 або EN 14044, а також цього стандарту.

Необхідність висунення додаткових вимог може виникнути в разі експлуатування автомобілів за межами умов, регламентованих цим стандартом, наприклад за межами температурного діапазону, вказаного в розділі «Сфера застосування», в умовах гасіння пожеж на природних об’єктах під час повені. Ці додаткові вимоги підлягають узгодженню між виробником автомобіля й користувачем. Зазначені вимоги перебувають поза сферою застосування цього стандарту, а відповідність йому не забезпечує відповідності важливим вимогам щодо охорони здоров’я та забезпечення безпеки, установленим відповідними Директивами стосовно певних видів небезпеки..

EN 1846 «Транспортні засоби для протипожежних та рятувальних служб» складається із трьох частин:

— Частина 1. Номенклатура і позначення;;

— Частина 2. Загальні вимоги. Безпека та показники якості;

Цей стандарт розроблено за вказівкою, поданою CEN Європейською Комісією та Європейською Асоціацією Вільної Торгівлі, він підтримує важливі вимоги Європейських Директив 98/37/ЕС та 2006/42/ЕС.

Зв’язок із Директивами ЄС 98/37/ЕС та 2006/42/ЕС наведено в довідкових додатках ZA та ZB, які є невід’ємними частинами цього стандарту.

Згідно з внутрішніми правилами CEN/CENELEC вимоги цього стандарту повинні виконувати національні органи зі стандартизації таких держав: Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Об’єднане Королівство..

ВСТУП до EN 1846-2:2009

Цей стандарт розроблено як гармонізований стандарт для створення єдиною засобу забезпечення відповідності важливим вимогам Директиви про безпеку автомобілів та відповідним правилам Європейської Асоціації Вільної Торгівлі.

Цей стандарт належить до типу С згідно з EN ISO 12100.

Автомобілі, на які поширюються вимоги цього стандарту, а також ступінь небезпеки й небезпечні ситуації та події, які можуть виникати, вказано в розділі «Сфера застосування».

Якщо положення цього стандарту, що належить до групи С, відрізняються від вимог стандартів груп А та В, то перевагу надають вимогам цього стандарту, якщо автомобілі спроектовано та виготовлено згідно з його вимогами.

У цьому стандарті наведено вимоги до показників якості, які є загальними для всіх пожежно-рятувальних автомобілів згідно з розділом «Сфера застосування».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Протипожежна техніка
АВТОМОБІЛІ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНІ
Частина 2. Загальні вимоги щодо безпеки та показники якості

Противопожарная техника
АВТОМОБИЛИ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ
Часть 2. Общие требования безопасности и показатели качества

Fixed firefighting systems
FIREFIGHTING AND RESCUE SERVICE VEHICLES
Part 2. General requirements for safety and quality indicators

Чинний від 2014-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 У цьому стандарті встановлено загальні вимоги щодо безпеки та мінімальні вимоги щодо показників якості пожежно-рятувальних автомобілів згідно з EN 1846-1.

Примітка 1. Категорії та класи за масою пожежно-рятувальних автомобілів установлено в EN 1846-1.

Під час розробляння цього стандарту передбачали, що в кінцевій йото редакції вимоги до шасі пожежних автомобілів (або шасі, сконструйовані за тими самими принципами), які використовують як основу пожежно-рятувальних автомобілів, забезпечуватимуть прийнятний рівень безпеки під час виконання ними основних функцій як пожежного транспортного засобу в межах, зазначених виробником. У зв’язку з цим цей стандарт не регламентує вимог до їхніх шасі.

У цьому стандарті наведено всі значущі види небезпеки, небезпечні ситуації, а також події, пов’язані із застосуванням пожежно-рятувальних автомобілів як за їхнім призначенням, так і за умов недотримання правил їхнього експлуатування, які об’єктивно може передбачити виробник (див. розділ 4).

Особливі вимоги до пожежних автомобілів, призначених для підняття на зазначену висоту, містяться в таких стандартах:

— EN 1777 Hydraulic platforms (HPs) for firefighting and rescue services (Гідравлічні платформи для протипожежних і рятувальних служб);

— EN 14043 Turntable ladders with combined movements (Поворотні драбини з комбінованим рухом);

— EN 14044 Turntable ladders with sequential movements (Поворотні драбини з послідовним рухом).

Ці особливі вимоги можуть доповнювати чи змінювати вимоги цього стандарту, вони мають перевагу над відповідними вимогами цього стандарту.

Примітка 2. Пересування на цих пожежних автомобілях дорогами загального користування може бути пов’язано з появою нових вимог, про які не йдеться в цьому стандарті.

У цьому стандарті встановлено вимоги до пожежно-рятувальних автомобілів, призначених для експлуатування в діапазоні температур навколишнього середовища від мінус 15 °С до 35 °С.

Примітка 3. У разі експлуатування поза межами зазначеного температурного діапазону можна застосовувати додаткові заходи за погодженням між виробником і користувачем. Таких вимог у цьому стандарті не встановлено.

1.2 Цей стандарт не поширюється на такі типи пожежних транспортних засобів та устатковання:

— пожежні транспортні засоби для перевезення особового складу;

— пожежні транспортні засоби, повна маса яких не перевищує 3 т;

— човни;

— літаки;

— потяги;

— автомобілі швидкої медичної допомоги (див. EN 1789); *

— знімне устатковання, яке відбирає потужність від двигуна пожежного транспортного засобу;

— пожежні транспортні засоби, використовувані в аеропортах і які відповідають рекомендаціям Міжнародної Організації Цивільної Авіації (ІСАО).

1.3 У цьому стандарті наведено технічні вимоги для мінімізування зазначених у розділі 4 небезпечних ситуацій, які можуть виникати під час прийняття в експлуатування, застосування за призначенням і технічного обслуговування пожежно-рятувальних автомобілів, що виконують відповідно до вимог, зазначених виробником чи його уповноваженим представником.

Цей стандарт не стосується небезпечних ситуацій, спричинених:

— устаткованням, не встановленим стаціонарно, наприклад устаткованням, яке не перевозять транспортним засобом;

— експлуатуванням у вибухонебезпечній атмосфері;

— прийняттям в експлуатування та виведенням із нього;

— електромагнітною сумісністю.

У разі експлуатування пожежних автомобілів в особливих умовах (наприклад, для гасіння пожеж у природному середовищі під час повені тощо) може виникнути потреба у встановленні додаткових вимог, не передбачених цим стандартом.

1.4 Стандарт не поширюється на пожежні автомобілі, виготовлені до дати його опублікування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 659 Protective gloves for firefighters

EN 953 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 981 Safety of machinery — System of auditory and visual danger and information signals

EN 1846-1:1998 Firefighting and rescue service vehicles — Part 1: Nomenclature and designation

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

FprCEN/TS 15989[1] Firefighting vehicles and equipment — Symbols for operator controls and other displays

EN ISO 3744:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 4871 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 5353 Earth moving machinery, and tractors and machinery for agriculture and forestry — Seat index Point (ISO 5353:1995)

EN ISO 11201 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 11201:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles and design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13857 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

EN ISO 14121-1:2007 Safety of machinery — Risk assessment — Part 1: Principles (ISO 14121-1:2007)

ISO 3864-1:2002 Graphic symbols — Safety colors and safety signs — Part 1. Design principles for safety signs in workplaces and public areas

IEC 60364-7-717 Electrical installations of buildings — Part 7-717: Requirements for special installations or locations: Mobile or transportable units.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 659 Захисні рукавиці для пожежників

EN 953 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 981 Безпечність машин. Системи звукових і візуальних сигналів небезпеки та попередження

EN 1846-1:1998 Протипожежна техніка. Пожежно-рятувальні автомобілі. Частина 1. Номенклатура та позначення

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електроустатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, MOD)

FprCEN/TS 15989 Пожежні автомобілі й устатковання. Умовні познаки органів керування та їхніх дисплеїв

EN ISO 3744:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічний метод в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною (ISO 3744:1994)

EN ISO 4871 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 5353 Землерийні машини, трактори та машини для сільськогосподарських і лісогосподарських робіт. Контрольна точка сидіння (ISO 5353:1995)

EN ISO 11201 Акустика. Шум, випромінюваний машинами й устаткованням. Вимірювання рівня тиску випромінюваного звуку на робочому місці та в інших характерних точках. Інженерний метод вимірювання в практично вільному звуковому полі над звуковідбивальною поверхнею (ISO 11201:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні концепції та загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні концепції та загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні правила (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1 Безпечність машин. Частини систем керування, пов’язані з убезпеченням. Частина 1. Загальні принципи конструювання (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 13857 Безпечність машин. Безпечні відстані для унеможливлення потрапляння верхніх і нижніх кінцівок у небезпечні зони (ISO 13857:2008)

EN ISO 14121-1:2007 Безпечність машин. Оцінювання ризику. Частина 1. Принципи (ISO 14121-1:2007)

ISO 3864-1:2002 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення

ІЕС 60364-7-717 Електроустановки будинків. Частина 7-717. Вимоги до спеціальних установок та місць; Пересувні й переносні елементи.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online