ДСТУ EN 894-2-2001 Безпечнiсть машин. Ергономiчнi вимоги до проектування iндикаторiв та органiв керування. Частина 2. Iндикатори (EN 894-2:1997, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин

ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ТА ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ

Частина 2. Індикатори (EN 894-2:1997, IDT)

ДСТУ EN 894-2-2001

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2001


«Цей стандарт ідентичний EN 894-2:1997 і видається з дозволу СEN»

ДСТУ EN 894-2-2001

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин

ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ТА ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ

Частина 2. Індикатори (EN 894-2:1997, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2001


ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Національним науково-дослідним інститутом дизайну Міносвіти і науки України та тех­нічним комітетом стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 14 вересня 2001 р. № 454

3 Стандарт відповідає EN 894-2:1997 Safety of machinery - Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators - Part 2: Displays (Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп).

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л.Ремізовський; А.Рубцов; В.Свірко, канд. психол. наук; Е.Федоренко


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичним перекладом EN 894-2:1997 Safety of machinery - Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators - Part 2: Displays (Безпечність ма­шин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індика­тори)

Під час перевидання структура стандарту не змінювалась, і до нього не вносились технічні відхилення.

Стандарт містить такі редакційні зміни:

- у «Вступі» дано «Національну пояснювальну примітку» щодо скорочення EFTA;

- у «Нормативних посиланнях» подано «Національне пояснення» щодо перекладу україн­ською мовою назв стандартів;

- у «Додатку» подано «Національну примітку» щодо введення Директиви 98/37/ЕЕС;

- змінено нумерацію сторінок;

- замінено «цей європейський стандарт» на «цей стандарт»;

- у 4.2.4 виправлено друкарську помилку: змінено посилання «у таблиці 2» на «у таблиці З»;

- структурні елементи стандарту «Обкладинку», «Титульну сторінку», «Передмову», «Націо­нальний вступ» та «Бібліографічні дані» оформлено згідно з вимогами державної системи стан­дартизації України. «Національна пояснювальна примітка» та «Національні пояснення» виділені у тексті стандарту рамкою

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online