ОМД 33497324.005-2014 Методика проведення експертного обстеження ліфтів

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Підйомно-транспортна академія наук України
ТОВ “НТЦ “Монтажспецтехніка”

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
ЛІФТІВ

ОМД 33497324.005-2014

Київ

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: ТОВ “Науково-технічний центр “Монтажспецтехніка”

ТОВ “Експертно-технічний центр “Монтажспецтехніка”

Київське відділення Підйомно-транспортної академії наук України Академія будівництва України

Підприємство “Інститут проблем надійності машин і споруд”

ДП “Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України”

ДП “Придніпровський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України”

ДП “Запорізький експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України”

ТОВ “Спільне українсько-німецьке підприємство “Товариство технічного нагляду ДІЕКС”

ЗБРНКФ “Механізатор”

ТОВ “КАРОЛА”

ТОВ “Укртеплосервіс”

ТОВ “Технічний альянс Донбасу”

ТОВ “РЕКОБА-БОЛГАРІЯ”

ПОГОДЖЕНО: Держгірпромнагляд України 31.07.2014

ВВЕДЕНО: На заміну Методики проведення експертного обстеження ліфтів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 19.07.99 № 135

Відповідальні виконавці: Вертійов С.А.; Ситник М.П., доктор технічних наук; Дунае С.В.; Мошик В.М., Дунаева Т.В.; ДемідасС.В., канд. техн. наук; Артемчук І.Т. (ТОВ “НТЦ “Монтажспецтехніка”); Москвяк Є.В.; Піхура В.І.; Ярушин Р.А. (Підприємство “Інститут проблем надійності машин і споруд”); ГончаренкоВ.І.; Рудюк В.Д. (ДП “Київський ЕТЦ”); Худотеплий С.Б., Кот А.А. (ДП “Чернігівський ЕТЦ”); Худолєй Є.Ю. (ДП “Придніпровський ЕТЦ); Вітряк В.О.; Мержев Ф.К. (ДП “Запорізький ЕТЦ”); Гудошник В.А.; Латуха В.І. (ТОВ “Товариство технічного нагляду ДІЕКС”); Москаленко В.І., канд. техн. наук; РуднєвО. М., канд. техн. наук (Київське відділення Підйомно-транспортної академії наук України); Зімін М.П. (ЗБРНКФ “Механізатор”); Солнцев І.В.; Фатєєв В.В. (ТОВ “КАРОЛА”); Верховний А.О. (ТОВ “Укртеплосервіс”); Гвоздіков А.П. (ТОВ “Технічний альянс Донбасу”); Данчо Дімітров (ТОВ “РЕКОБА-БОЛГАРІЯ”)

ЗМІСТ

1. Загальні положення

2. Нормативні посилання

3. Терміни та визначення

4. Граничний строк експлуатації ліфта

5. Вимоги до умов проведення експертного обстеження

6. Організація робіт з експертного обстеження

7. Склад робіт під час проведення експертного обстеження

8. Вивчення експлуатаційних, конструкторських, ремонтних та інших документів, які містять дані про ліфт протягом усього періоду експлуатації, та документів щодо організації безпечної експлуатації, технічного обслуговування та ремонту ліфта

9. Аналіз умов та режимів експлуатації

10. Розроблення та узгодження програми робіт з експертного обстеження

11. Проведення огляду ліфта та його складових частин

11.1. Загальні вимоги

11.2. Проведення огляду складових частин ліфта на поверхових площадках

11.3. Проведення огляду складових частин ліфта в машинному та блочному приміщеннях

11.4. Проведення огляду складових частин ліфта з даху кабіни

11.5. Проведення огляду складових частин ліфта з приямка

11.6. Проведення огляду будівельної частини ліфта

11.7. Проведення огляду механічного обладнання ліфта

11.7.1. Загальні вимоги

11.7.2. Огляд лебідки

11.7.3. Огляд кабіни

11.7.4. Огляд обладнання шахти

11.7.5. Огляд обмежувача швидкості

11.7.6. Огляд канатів і ланцюгів та їх кріплення

11.8. Проведення огляду металевих конструкцій ліфта

11.9. Проведення огляду гідравлічного обладнання ліфта

11.10. Проведення огляду електричного обладнання ліфта

11.10.1. Загальні вимоги

11.10.2. Огляд обладнання електроприводу

11.10.3. Огляд увідного пристрою

11.10.4. Огляд низьковольтного комплектного пристрою (НКП)

11.10.5. Огляд автоматичних вимикачів, реле, контакторів, пускачів, запобіжників

11.10.6. Огляд поверхових перемикачів, індуктивних і герконових датчиків, магнітних шунтів, вимикачів безпеки 

11.10.7. Огляд і перевірка роботи кнопок виклику та поста керування

11.10.8. Огляд кабелів, проводів і захисного заземлення

11.10.9. Огляд світлових приладів та сигналізації

11.10.10. Інструментальні вимірювання

11.10.11. Електровимірювальні роботи

12. Випробування ліфта

12.1. Загальні вимоги

12.2. Перевіряння функціонування в основних і спеціальних режимах роботи ліфта

12.3. Перевіряння і випробування складових частин і ліфта в цілому

13. Здійснення розрахунково-аналітичних процедур оцінки та прогнозування технічного стану

14. Оформлення результатів експертного обстеження та складання висновку експертизи

15. Вимоги безпеки

15.1. Загальні вимоги

15.2. Вимоги безпеки під час організації робіт

15.3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

15.4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

Додаток 1 Рекомендований перелік основних засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання та інструменту для оснащення експертних організацій

Додаток 2 Рекомендована форма наказу про проведення експертного обстеження ліфта

Додаток 3 Рекомендована форма наказу про припинення експлуатації ліфтів на період експертного обстеження

Додаток 4 Рекомендована форма робочої карти обстеження ліфта

Додаток 5 Норми затягнення різьбових з’єднань

Додаток 6 Витяг з РД 22-19-173-89 “Лифты пассажирские и грузовые. Сварные сборочные единицы. Технические требования”. Витяг з ГСТУ 36.1-003-98 Ліфти пасажирські та вантажні. З’єднання зварювальні. Загальні технічні вимоги

Додаток 7 Рекомендована форма висновку експертизи за результатами експертного обстеження ліфта

Додаток 8 Інформаційно-директивні листи Держгіртехнагляду СРСР, УРСР, ЦПКБ “Союзлифтмаш”, тресту “Укрліфт”

Додаток 9 Витяг з ВСН 210-80/ММСС СССР “Инструкция по монтажу лифтов "

Додаток 10 Витяг з “Технологический процесс на техническое обслуживание лифтов. СП “УКРОТИС”, 1994 г. ”

Додаток 11 Витяг з “Технологічний процес обслуговування ліфтів”

Додаток 12 Витяг з “Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов” 1957 р

Додаток 13 Витяг з “Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов” 1971 р

Додаток 14 Витяг з ДНАОП 0.00-1.02-92 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

Додаток 15 Витяг з ДНАОП 0.00-1.02-99 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

Додаток 16 Витяг з НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

Додаток 17 Перелік використаної літератури

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Методика проведення експертного обстеження ліфтів (далі - Методика) встановлює порядок, методи й обсяги проведення експертного обстеження електричних і гідравлічних ліфтів, які встановлені в будинках, будівлях і спорудах різного призначення (житлових будинках, готелі, ресторанах, торговельних будівлях, промислових будівлях, будівлях для медичних закладів та закладів освіти тощо).

1.2. Вимоги цієї Методики поширюються на ліфти вітчизняного виробництва (виготовлені в Україні), на ліфти, виготовлені підприємствами колишнього СРСР, і на ліфти закордонного виробництва.

1.3. Вимоги цієї Методики поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які у визначенні Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687 (далі - Порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687), є:

- експертною, спеціалізованою або вповноваженою організаціями, які здійснюють експертне обстеження, технічне діагностування або технічний огляд ліфтів;

- роботодавцем - власником підприємства, на якому встановлені ліфти, або уповноваженим ним органом.

1.4. Також вимоги цієї Методики поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які:

- є власниками ліфтів, у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельних кооперативів, молодіжних житлових комплексів тощо, або використовують ліфти на законних підставах (оренда, лізинг тощо);

- здійснюють експлуатацію ліфтів;

- здійснюють технічне обслуговування і ремонт ліфтів, а також на громадян України, які мають право власності на ліфт (ліфтове обладнання), установлений(е) в будинку, будівлі, споруді чи їх частині тощо, але не є підприємцями, зареєстрованими відповідно до чинного законодавства.

1.5. Вимоги цієї Методики не поширюються на ліфти, що встановлені:

- в шахтах гірничої промисловості;

- на суднах та інших плавучих спорудах;

- на платформах для розвідування та буріння на морі;

- на літаках та інших апаратах, які літають.

1.6. Вимоги цієї Методики не поширюються на будівельні, щоглові та багатокабінні пасажирські електричні підйомники, платформи (столи) підіймальні.

1.7. Експертне обстеження ліфтів, які віднесені до машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки відповідно до додатка 3 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1107 (зі змінами) (далі - Порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1107), здійснюється згідно з вимогами Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687.

1.8. Експертне обстеження виконується з метою визначення технічного стану ліфтів, підготовки рішення щодо умов і строку їх подальшої безпечної експлуатації з урахуванням умов експлуатації та експлуатаційних режимів, визначення заходів щодо забезпечення безпечної експлуатації ліфтів на продовжуваний строк, а також потреби в проведенні ремонту, реконструкції, модернізації або виведення з експлуатації.

1.9. Експертне обстеження ліфтів здійснюється:

- після закінчення граничного строку експлуатації або продовжуваного строку безпечної експлуатації, зазначеного у висновку експертизи попереднього експертного обстеження;

- перед проведенням реконструкції чи модернізації;

- у разі аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості відновлення;

- у разі виявлення під час експлуатації і проведення технічного огляду спрацювання (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень несучих складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення;

- з ініціативи роботодавця чи інших суб’єктів господарювання, зазначених у пункті 1.4 цієї Методики.

1.10. Експертне обстеження ліфтів здійснюють організації, які отримали дозвіл на виконання експертного обстеження ліфтів відповідно до вимог Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

1.11. Для проведення відповідно до програми робіт із експертного обстеження контролю технічного стану обладнання ліфта, вирішення окремих питань щодо можливості подальшого використання ліфта експертна організація може залучати інші компетентні організації відповідно до вимог пункту 27 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687, наприклад, для електричних випробувань і вимірювань, оцінки технічного стану будівель і споруд тощо.

1.12. Експерти технічні з промислової безпеки, які безпосередньо проводитимуть експертне обстеження ліфтів, повинні бути атестовані відповідно до вимог Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20 грудня 2006 року № 16, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2007 року за № 103/13370 (НПАОП 0.00-6.08-07).

1.13. Фахівці з кожного методу неруйнівного контролю, що застосовується під час проведення експертного обстеження ліфтів, повинні бути атестовані та сертифіковані відповідно до вимог Правил сертифікації фахівців з неруйнівного контролю, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11 грудня 2012 року № 1387, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 10/22542 (НПАОП 0.00-1.63-13), не нижче ніж на II (другий) рівень кваліфікації.

1.14. Фахівці, які виконують електричні випробування та вимірювання, повинні пройти навчання і перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року №4 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98), мати посвідчення і відповідну до роботи, яку виконують, групу з електробезпеки.

1.15. Фахівці експертної організації, які безпосередньо проводитимуть експертне обстеження ліфтів, повинні дотримуватися інструкцій з охорони праці, які регламентують безпечне проведення робіт з експертного обстеження ліфтів, розроблених відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року №9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за №226/2666 (далі - НПАОП 0.00-4.15-98), і розділу 15 цієї Методики.

1.16. Дозволяється використовувати положення цієї Методики під час проведення технічного діагностування і технічного огляду ліфтів.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Методиці є посилання на такі нормативно-правові акти, стандарти, будівельні норми тощо (далі - НД):

Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687;

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107;

Положення про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, затверджене постановою Ради Міністрів України від 26 квітня 1984 року № 189;

НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджений наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01 вересня 2008 року № 190, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 937/15628;

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджений наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 року № 62, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 року за № 573/13840;

НПАОП 0.00-1.63-13 Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю, затверджений наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11 грудня 2012 року № 1387, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за№ 10/22542;

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 19 грудня 2013 року № 966, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 року за № 327/25104;

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджений наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137;

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірок знань з питань охорони праці, затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511;

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджений наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666;

НПАОП 0.00-6.07-04 Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 06 грудня 2004 року №270, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2004 року за № 1604/10203;

НПАОП 0.00-6.08-07 Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, затверджений наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20 грудня 2006 року № 16, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 лютого 2007 року за № 103/13370;

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджений наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року №4, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533;

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21 червня 2001 року № 272;

НПАОП 45.2-1.01-98 Правила обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затверджений наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 423/2863;

ДСТУ 2290-93 Контакти електричні. Терміни та визначення;

ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення;

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення;

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення;

ДСТУ 2993-95 (ГОСТ 2933-93) Апарати електричні низьковольтні. Методи випробувань;

ДСТУ 3012-95 Підшипники кочення та ковзання. Терміни та визначення;

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення;

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять;

ДСТУ 3552-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення;

ДСТУ 3761.3-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з’єднання та шви, технологія, матеріали та устаткування. Терміни та визначення;

ДСТУ 3925-99 Чавун з кулястим графітом для виливків. Марки;

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови;

ДСТУ 7222:2011 Динамометри еталонні переносні. Загальні технічні умови (на заміну ГОСТ 9500-84);

ДСТУ 7309:2013 Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V та VI. Технічні умови (на заміну ГОСТ 22011-95);

ДСТУ 7310:2013 Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V та VI. Правила організовування, проведення та приймання монтувальних робіт (на заміну ГОСТ 22845-85);

ДСТУ ГОСТ 162:2009 Штангенглубиномеры. Технические условия;

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия;

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия;

ДСТУ ГОСТ 577:2009 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01. Технические условия;

ДСТУ ГОСТ 2839:2008 Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры;

ДСТУ ГОСТ 6507:2009 Микрометры. Технические условия;

ДСТУ ГОСТ 9392:2009 Уровни рамные и брусковые. Технические условия;

ДСТУ ГОСТ 13837:2009 Динамометры общего назначения. Технические условия;

ДСТУ EN 81-1:2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні;

ДСТУ EN 81-2:2003 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні;

ДСТУ EN 571-1-2001 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні вимоги;

ДСТУ EN 1289-2002 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Капілярний контроль зварних з’єднань. Критерії приймання;

ДСТУ EN 1290-2002 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Магніто- порошковий контроль зварних з’єднань;

ДСТУ EN 1291-2002 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Контроль зварних з’єднань магнітопорошковий. Критерії приймання;

ДСТУ EN 1714:2005 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Контроль зварних з’єднань ультразвуковий;

ДСТУ EN 12385-1:2013 Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги;

ДСТУ EN 12385-5:2010 Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 5. Канати подвійного звивання для ліфтів;

ДСТУ EN 13018:2005 Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Загальні вимоги;

ДСТУ EN ISO 9934-1:2005 Неруйнівний контроль. Контроль магнітопорошковий. Частина 1. Загальні вимоги;

ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення;

ДСТУ ISO 17637:2003 Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з’єднань, виконаних зварюванням плавленням;

ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості;

ДСТУ Б В.2.8-18:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Виски сталеві будівельні. Технічні умови;

ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008 Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з’єднань та наплавок металевих конструкцій;

ДСТУ-Н Б А.3.1-15:2010 Управління, організація і технологія. Настанова з ультразвукового контролю зварних з’єднань металевих конструкцій;

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования;

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности;

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия;

ГОСТ 1412-70 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки (замінений ГОСТ 1412-79 і ГОСТ 1412-85);

ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки;

ГОСТ 1465-80 Напильники. Технические условия;

ГОСТ 1759.4-87 (ИСО 898-1-78) Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний;

ГОСТ 1759.5-87 (ИСО 898-2-80) Гайки. Механические свойства и методы испытаний;

ГОСТ 2310-77 Молотки слесарные стальные. Технические условия;

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Типы, основные параметры. Технические требования;

ГОСТ 5547-93 (ИСО 5743-88, ИСО 5746-88) Плоскогубцы комбинированные. Технические условия;

ГОСТ 7275-75 Ключи гаечные разводные. Технические условия;

ГОСТ 7293-85 Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки (замінений на ДСТУ 3925-99);

ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия;

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые;

ГОСТ 17199-88 Отвертки слесарно-монтажные. Технические условия;

ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования;

ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод;

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования;

ГСТУ 36.1-001-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Монтаж;

ГСТУ 36.1-002-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Модернізація ліфтів на місці експлуатації. Положення (зі зміною № 1);

ГСТУ 36.1-003-98 Ліфти пасажирські та вантажні. З’єднання зварювальні. Загальні технічні вимоги;

РД 22-19-173-89 Лифты пассажирские и грузовые. Сварные сборочные единицы. Технические требования;

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення;

Правила улаштування електроустановок. Глава 1.7. Заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 31 березня 2011 року № 36;

ПТЕ Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року №258, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року № 91);

КД 36.1-001-2000 Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні, затверджене наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10 квітня 2000 року № 73.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online