ДСТУ EN 14958:2016 Устатковання для харчової промисловості. Машини для подрібнення й перероблення на борошно та крупку. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 14958:2006 + А1:2009, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Устатковання для харчової промисловості
МАШИНИ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ
Й ПЕРЕРОБЛЕННЯ НА БОРОШНО
ТА КРУПКУ
Вимоги щодо безпеки та гігієни

ДСТУ EN 14958:2016
(EN 14958:2006 + A1:2009, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 05 жовтня 2016 р. № 296

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 31 жовтня 2016 р. № 356 з урахуванням змін, внесених наказом ДП «УкрНДНЦ» від 15 вересня 2017 р. № 282 з 2018–07–01

3 Національний стандарт відповідає EN 14958:2006 + A1:2009 Food processing machinery — Machinery for grinding and processing flour and semolina — Safety and hygiene requirements (Устатковання для харчової промисловості. Машини для подрібнення й перероблення на борошно та крупку. Вимоги щодо безпеки та гігієни)

 Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

 Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 14958:2014 Право власності на цей національний стандарт належить державі.

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 14958:2006 + А1:2009

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги щодо безпеки та/чи заходи щодо захисту

5.1 Загальні положення

5.2 Механічні небезпеки

5.3 Заходи щодо захисту від електричних небезпек

5.4 Зменшення шуму

5.5 Захист від викидів пилу

5.6 Ергономічні вимоги

5.7 Заходи щодо захисту від небезпек, пов’язаних із нехтуванням гігієнічними принципами

5.8 Заходи щодо запобігання займанню та вибуху

5.9 Шкідливі речовини (мийні та дезінфікувальні засоби)

5.10 Пов’язані з безпекою елементи системи управління

6 Перевіряння відповідності вимогам і/чи нормам щодо безпеки

7 Інформація щодо використання

7.1 Загальні положення

7.2 Аварійні сигнали та пристрої попередження

7.3 Інструкція з експлуатації

7.4 Маркування

Додаток А (обов’язковий) Принципи проектування машин для забезпечення легкості їхнього очищення

Додаток В (обов’язковий) Норми та правила випробування на шум для процесів подрібнення й перероблення на борошно та крупку  (клас точності 2)

Додаток С (довідковий) Оцінювання ризиків вибуху на борошномельних заводах, зокрема в машинах для перероблення зерна

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між цим стандартом і обов’язковими вимогами Директиви ЄС 98/37/EC

Додаток ZB ( довідковий) Взаємозв’язок між цим стандартом і обов’язковими вимогами Директиви ЄС 2006/42/EC

Бібліографія

Додаток НА ( довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними та європейськими стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 14958:2016 (EN 14958:2006 + A1:2009, IDT) «Устатковання для харчової промисловості. Машини для подрібнення й перероблення на борошно та крупку. Вимоги щодо безпеки та гігієни», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 14958:2010 (версія en) «Food processing machinery — Machinery for grinding and processing flour and semolina — Safety and hygiene requirements».

Відповідальний за цей стандарт, — Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система»).

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 14958:2014, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення» виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 14958:2006 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними та європейськими стандартами, посилання на які є в цьому стандарті).

Познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3851—97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

EN 1088:1997, на який є посилання в цьому стандарті, замінено на ДСТУ EN ISO 14119:2014 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору.

ВСТУП до EN 14958:2006 + A1:2009

Цей стандарт є стандарт типу С відповідно до EN ISO 12100.

У розділі «Сфера застосування» вказано, щодо яких машин застосовний цей стандарт, а також якою мірою в ньому охоплено небезпеки, небезпечні ситуації та небезпечні події.

У тих випадках, коли положення цього стандарту типу С відрізняються від положень, встановлених у стандартах типу А чи В, положення цього стандарту типу С мають перевагу над положеннями інших стандартів для машин, що було спроектовано й виготовлено відповідно до положень цього стандарту типу C.

Додатково до гігієнічних вимог, загальних для всіх машин харчової промисловості, у цьому стандарті подано конкретні вимоги, стосовні забезпечення легкого очищення, а також вимоги санітарії для таких машин.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
МАШИНИ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ Й ПЕРЕРОБЛЕННЯ
НА БОРОШНО ТА КРУПКУ
Вимоги щодо безпеки та гігієни

FOOD PROCESSING MACHINERY
MACHINERY FOR GRINDING AND PROCESSING FLOUR AND SEMOLINA
Safety and hygiene requirements

Чинний від 2018–07–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає суттєві небезпеки, небезпечні умови та події, що можуть виникнути під час експлуатування таких машин для перероблення на борошно та крупку: валкових млинів, просіювальних машин, барабанних сепараторів, повітряних сепараторів, центрифуг і ударних машин (визначення яких подано в розділі 3).

Машини, на які поширюються положення цього стандарту, є стаціонарними (не призначеними для переміщення під час роботи), їх виробнича потужність є не меншою, ніж 100 кг/год, і їх призначено для використання в устаткованні для перероблення зерна, такого як млини для перероблення на борошно, млини для перероблення на крупку, зерноочисне устатковання та лінії для виготовлення пластівців.

У цьому стандарті розглянуто суттєві небезпеки, що можуть виникнути під час уведення в експлуатацію, експлуатації, чищення та технічного обслуговування машин, на які поширюються вимоги цього стандарту, якщо їх використовують за призначеністю, а також за умов неправильного використання, які належно передбачено виробником.

Цей стандарт не поширюється на:

— машини, призначені для домашнього використання чи використання в лабораторіях;

— кам’яні млини;

— устатковання для зволоження та підігріву;

— допоміжне оснащення для транспортування, зважування та пакування в пакети (без зміни характеристик продукції).

У цьому стандарті не розглядають:

— небезпеки, пов’язані зі зняттям з експлуатації;

— небезпеки, пов’язані з устаткованням, складовою частиною якого є машина, крім того, що безпосередньо пов’язане з машиною, на яку поширюються положення цього стандарту (наприклад, пристроями запуску, вимкнення енергопостачання, необхідними пристроями аварійного вимкнення);

— небезпеки, пов’язані з використанням машин у вибухонебезпечному середовищі (під час розробляння цього стандарту було зроблено припущення, що машини, на які поширюються положення цього стандарту, якщо їх розроблено та їх використовують відповідно до положень цього стандарту, є такими, що не зумовлюють небезпечних змін у середовищі, яке безпосередньо їх оточує).

Цей стандарт не поширюється на машини для шліфування та оброблення борошна та манних крупів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 349:1993 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 614-1:2006 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 811:1996 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs

EN 953:1997 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fjxed and movable guards

EN 1088:1997 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1127-1:1997 Explosive atmospheres — Explosion prevention and protection — Part 1: Basic concepts and methodology

EN 1672-2:2005 Food processing machinery — Basic concepts — Part 2: Hygiene requirements

EN 13284-1:2001 Stationery source emissions — Determination of low range mass concentration of dust — Part 1: Manual gravimetric method

EN 13478:2001 Safety of machinery — Fire prevention and protection

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 61310-1:1995 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals (IEC 61310-1:1995)

EN ISO 3744:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods in an essentially free fjeld over a refmecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 4871:1996 Acoustics — Declaration and verifjcation of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specifjed positions — Engineering method in an essentially free fjeld over a refmecting plane (ISO 11201:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Acoustics — Recommended practice for the design of low — noise machinery and equipment — Part 1. Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13849-1:2008 Safety of machinery — Safety related parts of controls system — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання потраплянню рук у небезпечні зони

EN 349:1993 Безпечність машин. Мінімальні відстані для запобігання защемленню частин людського тіла

EN 614-1:2006 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 811:1996 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання потраплянню ніг у небезпечні зони

EN 953:1997 Безпечність машин. Захисні пристрої. Загальні вимоги щодо проектування та конструкції стаціонарних і знімних захисних пристроїв

EN 1088:1997 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, пов’язані з захисними пристроями. Принципи проектування та вибору

EN 1127-1:1997 Вибухонебезпечні середовища. Запобігання вибуху та захист. Частина 1. Основні поняття та методологія

EN 1672-2:2005 Устатковання для харчової промисловості. Основні поняття. Частина 2. Гігієнічні вимоги

EN 13284-1:2001 Стаціонарні джерела викидів. Визначення нижньої межі масової концентрації пилу. Частина 1. Неавтоматизований гравіметричний метод

EN 13478:2001 Безпечність машин. Запобігання займанню та захист від пожежі

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електричне устатковання та електричні машини. Частина 1. Основні вимоги

EN 60529:1991 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (код IP)

EN 61310-1:1995 Безпечність машин. Індикація, маркування та активація. Частина 1. Вимоги щодо зорових, слухових і тактильних сигналів

EN ISO 3744:1995 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для суттєво вільного поля над звуковідбивальною площиною

EN ISO 4871:1996 Акустика. Визначення та перевірення величин шумового випромінювання машин і устатковання

EN ISO 11201:1995 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінення на робочих місцях та інших установлених місцях. Технічні методи для суттєво вільного поля над звуковідбивальною площиною

EN ISO 11688-1:1998 Акустика. Рекомендовані методи проектування машин і устатковання з низьким рівнем шуму. Частина 1. Планування

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття та загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія та методологія

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття та загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи

EN ISO 13849-1:2008 Безпечність машин. Пов’язані з безпекою частини системи керування. Частина 1. Загальні принципи проектування

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи