ДСТУ EN 10088-1:2008 Сталі нержавкі. Частина 1. Перелік нержавких сталей (EN 10088-1:2005, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛІ НЕРЖАВКІ
Частина 1. Перелік нержавких сталей
(EN 10088-1:2005, IDT)

ДСТУ EN 10088-1:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2013

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Прокат, зливки, поковки і вироби з спеціальних сталей та сплавів» ДП «УкрНДІспецсталь» (ТК 6)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Терновий, д-р техн. наук; Л. Оржицька, канд. фіз.-мат. наук; В. Джигурда (науковий керівник); О. Таранець; Т. Кувакіна

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 серпня 2008 р. №268 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 10088-1:2005 - Stainless steels - Part 1: List of stainless steels (Сталі нержавкі. Частина 1. Перелік нержавких сталей)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

 

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Хімічний склад

Додаток А Рекомендовані дані щодо деяких фізичних властивостей

Додаток В Класифікація марок нержавких сталей

Додаток С Емпіричні формули для класифікації марок сталі за мікроструктурою

Додаток Д Форма, що показує, які сталі включені до різних стандартів

Додаток Е Хімічний склад нікелевих та кобальтових сплавів, які увійшли до EN 10095, EN 10269 і EN 10302

Бібліографія

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 10088-1:2005 - Stainless steels - Part 1: List of stainless steels (Сталі нержавкі. Частина 1. Перелік нержавких сталей).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 6 «Прокат, зливки, поковки і вироби з спеціальних сталей та сплавів».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено «Вступ» до EN 10088-1:2005;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене у тексті рамкою;

— у таблицях 2-9 та Е1, Е2 слово «to» замінено на знак «-»;

— у виносці d таблиці 4 скорочення («m/m») замінено на знак «±»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛІ НЕРЖАВКІ
Частина 1. Перелік нержавких сталей

СТАЛИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ
Часть 1. Перечень нержавеющих сталей

STAINLESS STEELS
Part 1. List of stainlees steels

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт включає перелік нержавких сталей за хімічним складом, які підрозділяються відповідно до їх головних властивостей на корозійнотривкі сталі, жаротривкі сталі і сталі, тривкі до повзучості. Ці сталі вказано в інших європейських стандартах, наведених у таблиці 1.

Таблиця 1 - Перелік стандартів на матеріали для нержавких сталей

Нержавкі сталі

Корозійнотривкі сталі

Жаротривкі сталі

Сталі, тривкі до повзучості

EN 10028-7

 

EN 10028-7

EN 10088-2

 

 

EN 10088-3

 

 

 

EN 10095

 

EN 10151

 

 

EN 10216-5

 

EN 10216-5

EN 10217-7

 

 

EN 10222-5

 

EN 10222-5

EN 10250-4

 

 

EN 10263-5

 

 

EN 10264-4

EN 10264-4

 

EN 10269

 

EN 10269

EN 10270-3

 

 

EN10272

 

 

EN 10296-2

 

 

EN 10297-2

 

 

 

 

EN 10302

EN 10312

 

 

Довідкові дані деяких фізичних властивостей надано в таблицях А.1-А.8.

Примітка 1. Форма, що показує, які сталі включено в цей стандарт, надано в додатку D.

Примітка 2. Сталі для клапанів встановлено в EN 10090.

Примітка 3. Сталеві відливки встановлено в різних європейських стандартах (див. «Бібліографія»),

Примітка 4. Інструментальні сталі встановлено в EN ISO 4957.

Примітка 5. Зварювальні матеріали включено в різні європейські стандарти (див. «Бібліографія»).

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатова- них посилань треба користуватись останніми виданнями наведених документів (разом зі змінами).

EN 10079:1992 Definition of steel products

EN 10020: 2000 Definition and classification of grades of steel.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10079:1992 Визначення продукції зі сталей

EN 10020:2000 Визначення і класифікація марок сталей (упроваджений в Україні як ДСТУ EN 10020:2007).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online