ДСТУ EN ISO 11148-2:2014 Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Відрізувальні й обтискальні механізовані інструменти (EN ISO 11148-2:2011, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Ручні неелектрифіковані
механізовані інструменти
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Частина 2. Відрізувальні й обтискальні
механізовані інструменти
(EN ISO 11148-2:2011, IDT)

ДСТУ EN ISO 11148-2:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-технічний центр «Станкосерт» (ДП «НТЦ «Станкосерт»), Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Я. Козловський (науковий керівник); Т. Олександрова; В. Погасій; В. Ситніченко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Мінекономрозвитку України від 24 липня 2014 року № 869 з 2015-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 11148-2:2011 Hand-held non-electric power tools — Safety requirements — Part 2. Cutting-off and crimping power tools (Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Відрізувальні та обтискальні механізовані інструменти) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО НА ЗАМІНУ EN 792-2:2000

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги щодо безпеки та/або запобіжні заходи

4.1 Загальні положення

4.2 Механічна безпека

4.3 Теплова безпека

4.4 Зменшення шуму

4.5 Вібрації

4.6 Оброблювані, використовувані або виділювані матеріали та речовини

4.7 Ергономіка

4.8 Органи керування

5 Перевіряння

5.1 Загальні умови випробовувань

5.2 Шум

5.3 Вібрація

5.4 Ненавмисний пуск

5.5 Конструкція механізованого інструмента

5.6 Структура перевіряння

6 Інформація для користувача

6.1 Марковання, попереджувальні знаки й написи

6.2 Настанова щодо експлуатування

6.3 Робочі інструкції

6.4 Дані

6.5 Настанови щодо технічного обслуговування

Додаток А Перелік суттєвих небезпек

Додаток В Приклади механізованих інструментів, розглянутих у цьому стандарті

Додаток С Символи для табличок і знаків

Додаток ZA Зв’язок цього стандарту з суттєвими вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів, згармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN ISO 11148-2:2011 Hand-held non-electric power tools — Safety requirements — Part 2: Cutting-off and crimping power tools (Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Відрізувальні й обтискальні механізовані інструменти).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 75 «Верстати».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Відповідність механізованих інструментів вимогам цього стандарту дає змогу, у межах сфери застосування цього стандарту, визнавати відповідність зазначеного інструменту основним вимогам технічного регламенту безпеки машин, затвердженого Постановою КМУ № 62 від 30.01.13 р.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 11148» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено попередній довідковий матеріал з європейського стандарту EN ISO 11148-2:2012 «Передмову» та «Вступ».

— до розділу 2 та до «Бібліографії» стандарту долучено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— долучено національний додаток НА (перелік національних стандартів, згармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Частина 2. Відрізувальні та обтискальні механізовані інструменти

Ручные неэлектрифицированные механизированные инструменты
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Часть 2. Отрезные и обжимные механизированные инструменты

Hand-held non-electric power tools
SAFETY REQUIREMENTS
Part 2. Cutting-off and crimping power tools

Чинний від 2015-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на вимоги щодо безпеки до ручних механізованих неелектрифікованих необертових інструментів (далі «відрізувальні та обтискальні механізовані інструменти») для відрізання дроту, кабелів тощо і для обтискання, наприклад, з’єднуваних елементів на кінцях кабелів. Відрізувальні та обтискальні механізовані інструменти можна урухомлювати пневматичним або гідравлічним приводом, або від двигуна внутрішнього згоряння; їх призначено для використання одним оператором, який тримає їх рукою або руками, застосовуючи підвіску (наприклад, балансир) або не застосовуючи її.

Цей стандарт поширюється на:

— обтискальні інструменти без скоби;

— різаки;

— відрізувальні інструменти;

— відрізувальніі кліщі;

— обтискальні кліщі.

Цей стандарт не поширюється на спеціальні вимоги та модифікації відрізувальних та обтискальних механізованих інструментів, пов’язані з їх установленням у пристосування і на «гідрофіковані інструменти подвійної дії для пожежних і рятувальних робіт».

У цьому стандарті розглянуто всі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та небезпечні події, властиві відрізувальним та обтискальним механізованим інструментам, коли їх використовують за призначенням або неправильно використовують в умовах, які передбачив виробник, крім їх застосування у потенційно вибухонебезпечному середовищі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 3857-3 Compressors, pneumatic tools and machines — Vocabulary — Part 3: Pneumatic tools and machines

ISO 5391 Pneumatic tools and machines — Vocabulary

ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction

ISO 13732-1 Ergonomics of the thermal environment — Method of the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces

ISO 13732-3 Ergonomics of the thermal environment — Method of the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 3: Cold surfaces

ISO 13851 Safety of machinery — Two-hand control devices — Functional aspects and design principles

ISO 15744 Hand-held non-electric power tools — Noise measurement code — Engineering method (grade 2)

ISO 17066 Hydraulic tools — Vocabulary

ISO 20643 Mechanical vibration — Hand-held and hand-guided machinery — Principles for evaluation of vibration emission

EN 12096 Mechanical vibration — Declaration and verification of vibration emission values.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3857-3 Компресори, пневматичні інструменти та машини. Словник. Частина 3. Пневматичні інструменти та машини

ISO 5391 Пневматичні інструменти та машини. Словник

ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризику та зменшення ризику

ISO 13732-1 Ергономіка теплового оточення. Методи оцінювання реагування людини на контактування з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні

ISO 13732-3 Ергономіка теплового оточення. Методи оцінювання реагування людини на контактування з поверхнями. Частина 3. Холодні поверхні

ISO 13851 Безпечність машин. Дворучні пристрої керування. Функційні аспекти і принципи проектування

ISO 15744 Неелектричні ручні механізовані інструменти. Правила вимірювання шуму. Технічний метод (ступінь 2)

ISO 17066 Гідравлічні інструменти. Словник

ISO 20643 Механічна вібрація. Ручні та керовані вручну машини. Принципи вимірювання поширення вібрації

EN 12096 Механічна вібрація. Декларування і перевіряння величин поширюваної вібрації.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online