ДСТУ EN 614-1-2001 Безпечнiсть машин. Ергономiчнi принципи проектування. Частина 1. Термiнологiя та загальнi принципи (EN 614-1:1995, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин
ЕРГОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ
ПРОЕКТУВАННЯ
Частина 1. Термінологія та загальні принципи
(EN 614-1:1995, IDT)

ДСТУ EN 614-1-2001

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2002

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Технічним комітетом стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 26 грудня 2001 р. № 648 з 2002-07-01

3 Стандарт відповідає EN 614-1:1995 Safety of machinery — Ergonomic desing principles — Part 1: Terminology and general principles (Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Ремізовський; А. Рубцов; Д. Тихонов; Е. Федоренко

ЗМІСТ

Національний вступ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Загальні принципи

4.1 Проектування з урахуванням антропометрії і біомеханіки

4.2 Проектування з урахуванням розумових здібностей

4.3 Проектування індикаторів, сигналів і органів керування

4.4 Зв’язок із фізичними чинниками робочого оточення

4.5 Взаємодія в процесі роботи

5 Застосування ергономічних принципів у процесі проектування

5.1 Постановка ергономічної задачі

5.2 Розроблення проекту відповідно до ергономічних принципів

Додаток А (інформаційний) Настанови із застосування 3-зонної системи оцінювання

Додаток В (інформаційний) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад EN 614-1:1995 Safety of machinery — Ergonomic desing principles — Part 1: Terminology and general principles (Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи).

Під час перевидання структура стандарту не змінювалась, і до нього не вносились технічні відхилення.

Стандарт містить такі редакційні зміни:

— у «Нормативних посиланнях» та «Бібліографії» дано «Національне пояснення» щодо перекладу українською мовою стандартів;

— замінено «цей європейський стандарт» на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Титульну сторінку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами державної системи стандартизації України. «Національні пояснення» виділено в тексті стандарту рамкою.

0 ВСТУП

Ергономічна робоча система підвищує безпеку, продуктивність і ефективність праці, поліпшує умови роботи і життя людини і зменшує шкідливий вплив на здоров’я та життєдіяльність людини. Правильне ергономічне проектування позитивно впливає на робочу систему і сприяє надійності
роботи людини в цій системі.

У цьому стандарті поняття «Ергономіка» означає багатогалузеву наукову дисципліну і її застосування. Під час застосування ергономічних принципів у проектуванні робочої системи важливо враховувати людські здібності, уміння, обмеження і потреби, коли розглядається взаємодія між людиною, робочим обладнанням і робочим оточенням.

Робоча система повинна базуватися на тому принципі, що оператори, робоче обладнання (включаючи машини), робочі місця, робоче оточення, робочі процеси, робочі завдання, керування й організація є взаємозалежними. Робоча система варіюється за складністю від маленької майстерні з одним оператором, що використовує ручні інструменти, до великих виробничих установок з колективом операторів.

Робоче обладнання — це один із компонентів робочої системи, і він не повинен розглядатися ізольовано. Гарний проект робочого обладнання повинен враховувати взаємодію оператора з цим обладнанням і спосіб включення цього обладнання в цілу систему. Це тим важливіше, чим більша взаємозалежність між робочим обладнанням та іншими компонентами системи.

Дотримання стандартів CEN/CENELEC дає можливість виробнику виконувати вимоги європейських директив і угод. Поняття і загальні принципи, що містяться в EN 292-1 і EN 292-2, дають конструкторам і виробникам настанови щодо досягнення безпечності машин для виробничих і побутових цілей.

Цей стандарт — один з ряду стандартів, які розвивають окремі питання щодо безпечності машин, визначені в EN 292-1 і EN 292-2.

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ЕРГОНОМІЧНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ
Частина 1. Термінологія та загальні принципи

БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН
ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Часть 1. Терминология и общие принципы

SAFETY OF MACHINERY
ERGONOMIC DESING PRINCIPLES
Part 1. Terminology and general principles

Чинний від 2002-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено ергономічні принципи, які слід враховувати в процесі конструювання робочого обладнання, зокрема машин. Хоча принципи цього стандарту орієнтовані на обладнання для виробничого використання, їх можна поширювати також і на обладнання для побутових потреб.

Цей стандарт поширюється на взаємодію між оператором і робочим обладнанням під час установлення, експлуатації, регулювання, технічного обслуговування, чищення, ремонту чи транспортування робочого обладнання та містить принципи, які слід враховувати для збереження здоров’я і безпеки оператора.

Ергономічні принципи цього стандарту чинні без обмежень щодо різних діапазонів індивідуальних можливостей. Інформацію щодо розмірів слід інтерпретувати так, щоб вона підходила до відповідної групи операторів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить вимоги з інших публікацій за допомогою посилань на ці публікації із за значенням і без зазначення року їхнього видання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях за текстом, а перелік публікацій наведено нижче. У разі посилань на публікації із зазначенням року їхнього видання наступні зміни чи наступні редакції цих публікацій чинні для цього стандарту тільки в тому випадку, якщо вони введені в дію зміною чи підготовкою нової редакції.

У разі посилань на публікації без зазначення року видання чинне останнє видання наведеної публікації.

EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

prEN 547-1:1991 Safety of machinery — Human body dimensions — Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery

prEN 547-2:1991 Safety of machinery — Human body dimensions — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings

EN 563:1994 Safety of machinery — Temperatures of touchable surfaces — Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces

prEN 894-1:1992 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: Human interactions with displays and control actuators

prEN 894-2:1992 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

prEN 894-3:1992 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

prEN 1005-1:1993 Safety of machinery — Human physical performance — Part 1: Terms and definitions

prEN 1005-2:1993 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of objects associated to machinery

prEN 1005-3:1993 Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія. (Стандарт впроваджено в Україні як ДСТУ EN 292-1)

EN 292-2:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови. (Стандарт впроваджено в Україні як ДСТУ EN 292-2)

prEN 547-1:1991 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах. (Стандарт впроваджено в Україні як ДСТУ EN 547-1)

prEN 547-2:1991 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу. (Стандарт впроваджено в Україні як ДСТУ EN 547-2)

EN 563:1994 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температур гарячих поверхонь. (Стандарт впроваджено в Україні як ДСТУ EN 563)

prEN 894-1:1992 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Взаємодія людини з індикаторами та органами керування. (Стандарт впроваджено в Україні як ДСТУ EN 894-1)

prEN 894-2:1992 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори. (Стандарт впроваджено в Україні як ДСТУ EN 894-2)

prEN 894-3:1992 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 3. Органи керування. (Стандарт впроваджено в Україні як ДСТУ EN 894-3)

prEN 1005-1:1993 Безпечність машин. Фізичні можливості людського організму. Частина 1. Терміни та визначення

prEN 1005-2:1993 Безпечність машин. Фізичні можливості людського організму. Частина 2. Ручне маніпулювання машинним обладнанням

prEN 1005-3:1993 Безпечність машин. Фізичні можливості людського організму. Частина 3. Припустимі силові навантаження під час роботи на машині

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online