ДСТУ EN ISO 11148-3:2014 Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Інструменти для свердлення та нарізування нарізі (EN ISO 11148-3:2012, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Ручні неелектрифіковані
механізовані інструменти
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Частина 3. Інструменти для свердлення
та нарізування нарізі
(EN ISO 11148-3:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO 11148-3:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-технічний центр «Станкосерт» (ДП «НТЦ «Станкосерт»), Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Буряк; Я. Козловський (науковий керівник); Т. Олександрова; В. Ситніченко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ, наказ Мінекономрозвитку України від 24 липня 2014 року № 869 з 2015-01-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN ISO 11148-3 гармонізований з EN ISO 11148-3:2012 Hand-held non-electric power tools — Safety requirements — Part 3: Drills and tappers (Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Інструменти для свердлення та нарізування нарізі) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО НА ЗАМІНУ EN 792-3:2001

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги щодо безпеки і/або запобіжні заходи

4.1. Загальні положення

4.2. Механічна безпека

4.3. Теплова безпека

4.4. Зменшення шуму

4.5. Вібрація

4.6. Оброблювані, використовувані або виділювані матеріали та речовини

4.7. Ергономіка

4.8. Органи керування

5 Перевіряння

5.1. Загальні умови випробування

5.2. Шум

5.3. Вібрація

5.4. Ненавмисний пуск

5.5. Конструкція механізованого інструмента

5.6. Структура перевіряння вимог щодо безпеки

6 Інформація для користувача

6.1. Марковання, попереджувальні знаки та написи

6.2. Настанова щодо експлуатування

6.3. Робочі інструкції

6.4. Дані

6.5. Інструкція щодо технічного обслуговування

Додаток А Перелік суттєвих небезпек

Додаток В Приклади механізованих інструментів для свердлення і нарізування отворів, розглянутих у цьому стандарті

Додаток С Символи для табличок і знаків

Додаток D Додаткові вимоги щодо безпеки для інструментів з приводом від двигунів внутрішнього згоряння

Додаток ZA Зв’язок цього стандарту з суттєвими вимогами директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів, згармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад європейського стандарту EN ISO 11148-3:2012 Hand-held non-electric power tools — Safety requirements — Part 3: Drills and tappers (Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Інструменти для свердлення та нарізування нарізі).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 75 «Верстати».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Відповідність механізованих інструментів вимогам цього стандарту дає змогу, у межах сфери застосування цього стандарту, визнавати відповідність зазначеного інструменту основним вимогам технічного регламенту безпеки машин, затвердженого Постановою КМУ № 62 від 30.01.13 р.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 11148» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено попередній довідковий матеріал з європейського стандарту EN ISO 11148-3:2012 «Передмову» та «Вступ»;

— до розділу 2 та до «Бібліографії» стандарту долучено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Перелік чинних національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародним, на які є посилання в цьому стандарті, наведено в додатку НА.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Частина 3. Інструменти для свердлення та нарізування нарізі

Ручные неэлектрифицированные механизированные инструменты
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Часть 3. Инструменты для сверления и нарезания резьбы

Hand-held non-electric power tools
SAFETY REQUIREMENTS
Part 3. Drills and tappers

Чинний від 2015-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на ручні механізовані неелектрифіковані інструменти для обертового свердлення отворів в усіх типах матеріалів, наприклад, деревині, металі, бетоні та пластмасах, або для нарізування отворів і калібрування нарізі в металі та пластмасі. їх можна урухомлювати пневматичним або гідравлічним приводом, або двигуном внутрішнього згоряння; вони призначені для використання одним оператором, який тримає їх у руці або руках, із застосуванням підвіски (наприклад балансира) або без неї.

Цей стандарт поширюється на:

— дрилі;

— важкі дворучні дрилі;

— нарізувальні інструменти (мітчики).

Дія цього стандарту не поширюється на спеціальні вимоги та модифікації інструментів, пов’язані з їх установленням у пристосування.

У цьому стандарті розглянуто всі суттєві небезпеки, небезпечні ситуації та небезпечні події, притаманні механізованим інструментам, коли їх використовують за призначеністю або неправильно використовують в умовах, логічно передбачуваних виробником, за винятком їх застосування у потенційно вибухонебезпечному середовищі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 3857-3 Compressors, pneumatic tools and machines — Vocabulary — Part 3: Pneumatic tools and machines

ISO 3864-2 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 2: Design principles for product safety labels

ISO 5391 Pneumatic tools and machines — Vocabulary

ISO 7000 Road vehicles — Nozzle spouts for unleaded gasoline

ISO 9158 Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols

ISO 9159 Road vehicles — Nozzle spouts for leaded gasoline and diesel fuel

ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction

ISO 13732-1 Ergonomics of the thermal environment — Method of the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces

ISO 13732-3 Ergonomics of the thermal environment — Method of the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 3: Cold surfaces

ISO 15744 Hand-held non-electric power tools — Noise measurement code — Engineering meth od (grade 2)

ISO 17066 Hydraulic tools — Vocabulary

ISO 20643 Mechanical vibration — Hand-held and hand-guided machinery — Principles for evaluation of vibration emission

ISO 28927-5 Hand-held portable power tool — Test methods for evaluation of vibration emission — Part 5: Drills and impact drills

EN 12096 Mechanical vibration — Declaration and verification of vibration emission values.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3857-3 Компресори, пневматичні інструменти і машини. Словник. Частина 3. Пневматичні інструменти і машини

ISO 3864-2 Графічні символи. Кольори і знаки безпеки. Частина 2. Принципи проектування етикеток щодо безпеки продукції

ISO 5391 Пневматичні інструменти і машини. Словник

ISO 7000 Графічні символи, використовувані на устаткованні. Зареєстровані символи

ISO 9158 Колісний транспорт. Соплові насадки для неетилованого бензину

ISO 9159 Колісний транспорт. Соплові насадки для етилованого бензину та дизельного палива

ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризику та зменшення ризику

ISO 13732-1 Ергономіка теплового оточення. Методи оцінювання реагування людини на контакт з поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні

ISO 13732-3 Ергономіка теплового оточення. Методи оцінювання реагування людини на контакт з поверхнями. Частина 3. Холодні поверхні

ISO 15744 Неелектрифіковані ручні механізовані інструменти. Правила вимірювання шуму. Технічний метод (ступінь 2)

ISO 17066 Гідравлічні інструменти. Словник

ISO 20643 Механічна вібрація. Ручні і керовані вручну машини. Принципи вимірювання поширення вібрації

ISO 28927-5 Ручні портативні механізовані інструменти. Методи випробування для визначення поширення вібрації. Частина 5. Дрилі та ударні дрилі

EN 12096 Механічна вібрація. Декларування і перевіряння величин поширюваної вібрації.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online