ДСТУ EN 15218:2016 Кондиціонери повітряні та агрегатовані охолоджувачі рідини з конденсатором випарного охолодження та компресорами з електричним приводом для охолодження приміщень. Терміни та визначення поня...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНДИЦІОНЕРИ ПОВІТРЯНІ ТА АГРЕГАТОВАНІ
ОХОЛОДЖУВАЧІ РІДИНИ З КОНДЕНСАТОРОМ ВИПАРНОГО
ОХОЛОДЖЕННЯ ТА КОМПРЕСОРАМИ З ЕЛЕКТРИЧНИМ
ПРИВОДОМ ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ
Терміни та визначення понять, умови випробування,
методи випробування та вимоги

ДСТУ EN 15218:2016
(EN 15218:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Енергозбереження» (ТК 48)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 08 грудня 2016 р. № 412 з 2017-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 15218:2013 Air conditioners and liquid chilling packages with evaporatively cooled condenser and with electrically driven compressors for space cooling. Terms, definitions, test conditions, test methods and requirements (Кондиціонери повітряні та агрегатовані охолоджувачі рідини з конденсатором випарного охолодження та компресорами з електричним приводом для охолодження приміщень. Терміни та визначення понять, умови випробування, методи випробування та вимоги) і внесений із дозволу CEN, Avenue Маrnіх, 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 15218:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Умови випробування

5.1 Умови довкілля та вимоги до електроживлення

5.2 Номінальні умови

6 Випробування на номінальну охолоджувальну спроможність

6.1 Основні принципи

6.2 Випробувальна апаратура

6.3 Похибки вимірювання

6.4 Порядок випробування

7 Споживання електричної енергії одноканальними та двоканальними установками

7.1 Визначення споживаної потужності в режимі очікування

7.2 Визначення споживаної потужності в режимі вимкнення

7.3 Споживання електричної енергії

8 Вимірювання витрати повітря в канальних установках

9 Протокол випробування

9.1 Загальна інформація

9.2 Результати оціночних випробувань

10 Вимоги

11 Маркування

12 Інструкції

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 15218:2013 та вимогами Регламенту Комісії (EC) № 206/2012

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN №15218:2016 (EN 15218, IDT) «Кондиціонери повітряні та агрегатовані охолоджувачі рідини з конденсатором випарного охолодження та компресорами з електричним приводом для охолодження приміщень. Терміни та визначення понять, умови випробування, методи випробування та вимоги», прийнятий методом прекладу, — ідентичний щодо EN 15218:2013 (версія en) «Air conditioners and liquid chilling packages with evaporatively cooled condenser and with electrically driven compressors for space cooling. Terms, definitions, test conditions, test methods and requirements».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 48 «Енергозбереження».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» та «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— із «Передмови до EN 15218:2013» у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

— для зручності користувачів у зміст долучено посилання на таблиці, наведені в стандарті.

Нумерація розділів та підрозділів у цьому стандарті відповідає відповідним розділам та підрозділам EN 15218:2013.

Долучено додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

ВСТУП до EN 15218:2013

EN 15218:2013 розроблено на заміну EN 15218:2006.

Основні зміни щодо попереднього видання:

a) доповнення вимогами, пов’язаними зі споживанням енергії та вимірюванням швидкості потоку повітря в канальних установках;

b) доповнення шаблоном таблиці, що містить результати випробування канальних установок;

c) доповнення додатком ZA стосовно Регламенту Комісії (EC) № 206/2012.

Щодо зв'язку з Директивою(-ами) ЄС, див. додаток ZA, який є невід’ємною частиною EN 15218:2013.

EN 15218:2013 розроблено відповідно до доручення, наданого CEN Європейською комісією та Європейською асоціацією вільної торгівлі, і підтримує основні вимоги Директив(и) ЄС.

EN 15218:2013 підготовлено в рамках Регламенту Комісії (EC) № 206/2012, що імплементує Директиву 2009/125/ЕС щодо вимог до екодизайну повітряних кондиціонерів і вентиляторів, його також призначено для підтримання основних вимог Європейської Директиви 2010/30/СЕ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНДИЦІОНЕРИ ПОВІТРЯНІ ТА АГРЕГАТОВАНІ
ОХОЛОДЖУВАЧІ РІДИНИ З КОНДЕНСАТОРОМ ВИПАРНОГО
ОХОЛОДЖЕННЯ ТА КОМПРЕСОРАМИ З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ
ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ
Терміни та визначення понять, умови випробування, методи випробування та вимоги

AIR CONDITIONERS AND LIQUID CHILLING PACKAGES WITH
EVAPORATIVELY COOLED CONDENSER AND WITH ELECTRICALLY
DRIVEN COMPRESSORS FOR SPACE COOLING
Terms, definitions, test conditions, test methods and requirements

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює терміни, визначення понять, умови випробування, методи випробування та вимоги щодо оцінювання продуктивності кондиціонерів повітряних та агрегатованих охолоджувачів рідини з компресорами з електричним приводом та конденсатором випарного охолодження в разі використання для охолодження приміщень. Конденсатор випарного охолодження охолоджується повітрям і внаслідок випаровування додаткової кількості зовнішньої води. Ця додаткова зовнішня вода подається спеціальним контуром водопостачання або з водяного бака.

Стандарт не поширюється на повітряні кондиціонери типу повітря-повітря та повітря-вода з конденсатором, що охолоджується повітрям, а також внаслідок випаровування води, яка конденсується на випарнику.

Цей стандарт поширюється на установки, обладнані водяним баком або з контуром безперервного водопостачання, що також можуть працювати без подачі води. Проте в разі подавання води цей стандарт стосується тільки випробування таких установок.

Цей стандарт застосовний до установок заводського виготовлення, які можуть бути канальними.

Цей стандарт поширюється на установки заводського виготовлення як із фіксованою потужністю, так і на такі, потужність яких змінюють будь-якими засобами.

Цей стандарт охоплює моноблочні установки, спліт-установки (роздільні) та мультиспліт-установки (багатобпокові роздільні).

Що стосується установок, які складаються з кількох частин, то цей стандарт застосовний тільки до тих, які розробляють і постачають у повністю комплектному вигляді.

Установки з конденсатором випарного охолодження, що також можуть працювати в режимі обігрівання, мають задовольняти вимоги EN 14511 щодо визначення їхньої продуктивності в цьому режимі.

Установки, які використовують для охолодження в промислових технологіях, не належать до сфери застосування цього стандарту.

Цей стандарт визначає умови, за яких дані про продуктивність мають декларуватись відповідно до вимог регламентації екодизайну 206/2012 та Енергетичного маркування 626/2011 кондиціонерів повітряних із конденсатором випарного охолодження в режимі охолодження.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 14511-1:2013 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling — Part 1: Terms, definitions and classification

EN 14511-2 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling — Part 2: Test conditions

EN 14511-3:2013 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling — Part 3: Test methods

EN 14511-4:2013 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling — Part 4: Operating requirements, marking and instructions.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 14511-1:2013 Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором, оснащеним електроприводом, для обігрівання й охолодження приміщень. Частина 1. Терміни, визначення та класифікація

EN 14511-2 Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором, оснащеним електроприводом, для обігрівання й охолодження приміщень. Частина 2. Умови випробування

EN 14511-3:2013 Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором, оснащеним електроприводом, для обігрівання й охолодження приміщень. Частина 3. Методи випробування

EN 14511-4:2013 Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором, оснащеним електроприводом, для обігрівання й охолодження приміщень. Частина 4. Експлуатаційні вимоги, маркування та інструкції

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи