ДСТУ EN 14511-4:2007 Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електроприводом. Частина 4. Загальні технічні вимоги (EN 14511-4:2004, ІDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

КОНДИЦІОНЕРИ ПОВІТРЯНІ, АГРЕГАТОВАНІ ОХОЛОДЖУВАЧІ РІДИНИ ТА ТЕПЛОВІ НАСОСИ З КОМПРЕСОРОМ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

Частина 4. Загальні технічні вимоги (EN 14511-4:2004, IDТ)

ДСТУ EN 14511-4:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2012

ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: TOB «Інститут енергетичних досліджень», ТК 48 «Енергозбереження»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Дубовський, канд. техн. наук; І. Соколовська; І. Стоянова, канд. техн. наук; 3. Шварцман

2  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 грудня 2007 р. № 490 з 2009-10-01

3  Національний стандарт відповідає EN 14511-4:2004 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 4: Requirements (Повітряні кондиціонери, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електроприводом для обігрівання та охолоджування приміщень. Частина 4. Вимоги) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й у будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еп)

4  НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 255-4:2005


Цей стандарт є тотожний переклад EN 14511 -4:2004 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 4: Requirements (Повітряні кондиціонери, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з ком­пресором з електроприводом для обігрівання й охолоджування приміщень. Частина 4. Вимоги).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт - ТК 48 «Енергозбереження».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-   слова «цей європейський стандарт», «цей документ» і «ця частина стандарту» заміне­но на «цей стандарт»;

-   у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

-   структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Назву», «Передмову», «Націо­нальний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами націо­нальної стандартизації України;

-  з «Передмови до EN 14511-4:2004» подано лише ту інформацію, яка безпосередньо сто­сується цього стандарту;

-   долучено національний додаток НА.

У цьому стандарті є посилання на EN 14511-1:2004, EN 14511-2:2004, EN 14511-3:2004, EN 60204-1 та EN 60335-2-40 (розроблений на основі I EC 60335-2-40:1995), упроваджені в Україні як національні стандарти. Перелік їх наведено в додатку НА.

У «Передмові» до EN 14511-4 є посилання на EN 255-4:1997, який прийнято як національний стандарт ДСТУ EN 255-4:2005, на заміну якого розроблено цей стандарт. Крім того, у тій самій «Передмові» є посилання на скасовувані цим стандартом EN 814-4:1997 та EN 12055:1998, які не прийнято в Україні як національні стандарти і чинних замість них документів немає.

Копії їх можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до EN 14511-4:2004

EN 14511 охоплює наведені нижче стандарти із загальною назвою Повітряні кондиціонери, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електроприводом для обігрівання та охолоджування приміщень (Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling):

Частина 1. Терміни та визначення понять (Terms and definitions);

Частина 2. Умови випробування (Test conditions);

Частина 3. Методи випробування (Test methods);

Частина 4. Вимоги (Requirements).

Додаток А - обов’язковий.


ДСТУ EN 14511-4:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНДИЦІОНЕРИ ПОВІТРЯНІ, АГРЕГАТОВАНІ ОХОЛОДЖУВАЧІ РІДИНИ ТА ТЕПЛОВІ НАСОСИ З КОМПРЕСОРОМ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ Частина 4. Загальні технічні вимоги

КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУШНЫЕ, АГРЕГАТИРОВАННЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ ЖИДКОСТИ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ С КОМПРЕССОРОМ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Часть 4. Общие технические требования

AIR CONDITIONERS, LIQUID CHILLING PACKAGES AND HEAT PUMPS WITH ELECTRICALLY DRIVEN COMPRESSORS Part 4. Requirements

Чинний від 2009-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає мінімальні вимоги, які забезпечують відповідність того, що повітряні кондиціонери, теплові насоси та агрегатовані охолоджувачі рідини з компресором з електропри­водами, придатні для роботи, визначеної виробником, коли їх застосовують для обігрівання чи охолоджування приміщень.

Цей стандарт застосовують до установок заводського виготовлення, які можуть бути ка­нальними.

Цей стандарт застосовують до агрегатованих охолоджувачів рідини заводського виготовлення з убудованим або виносним конденсаторами.

Цей стандарт застосовують до установок заводського виготовлення фіксованої чи змінної спроможності.

Цей стандарт поширюється на агрегатовані пристрої охолоджуваня, одиничні спліт-системи і мультиспліт-системи, крім мультиспліт-систем з водяним охолоджуванням.

У разі, коли установки складено з кількох частин, то стандарт застосовують тільки до тих частин, які сконструйовано й поставлено як завершений пристрій, за винятком агрегатованих охо­лоджувачів рідини з виносними конденсаторами.

Цей стандарт, в першу чергу, призначено для агрегатованих охолоджувачів води та сольо­вого розчину, але за домовленістю може бути використано також для інших речовин.

Цей стандарт застосовують до кондиціонерів «повітря-повітря», у яких конденсат випаро­вується на боці конденсатора.

Цей стандарт не поширюється на установки, що мають свій конденсатор, охолоджуваний повітрям і випаровуванням зовнішньої додаткової води.

Цей стандарт не застосовують до установок, що застосовують надкритичні цикли, наприк­лад з С02 як холодоагент.

Сфера застосування цього стандарту не поширюється на застосовувані в промислових про­цесах установки для нагрівання та охолоджування.

Примітка 1. Випробовування установок в режимі неповного навантажування визначено в CEN/TS 14825.

2   НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані поси­лання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих поси­лань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 14511-1:2004 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 1: Terms and definitions

EN 14511-3:2004 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 3: Test methods

EN 60204-1 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1:General requirements (IEC 60204-1:1997)

EN 60335-2-40 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air conditioners and dehumidifiers (IEC 60335-2-40, modified) EN 61000-3-11 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-11: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems - Equipment with rated current < 75 A and subject to conditional connection (IEC 61000-3-11:2000)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи