ДСТУ EN 14511-2:2016 Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором, оснащеним електроприводом для обігрівання й охолодження приміщень. Частина 2. Умови випробування...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНДИЦІОНЕРИ ПОВІТРЯНІ,
АГРЕГАТОВАНІ ОХОЛОДЖУВАЧІ
РІДИНИ ТА ТЕПЛОВІ НАСОСИ
З КОМПРЕСОРОМ З ЕЛЕКТРИЧНИМ
ПРИВОДОМ ДЛЯ ОБІГРІВАННЯ
Й ОХОЛОДЖУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ
Частина 2. Умови випробування

ДСТУ EN 14511-2:2016
(EN 14511-2:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Енергозбереження» (ТК 48)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 27 грудня 2016 р. № 440 з 2017-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 14511-2:2013 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling — Part 2: Test conditions (Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електричним приводом для обігрівання й охолоджування приміщень. — Частина 2. Умови випробування) і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Маrnіх 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 14511-2:2007

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 14511-2:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Умови випробування

4.1 Умови довкілля та вимоги до електроживлення

4.2 Номінальні умови

Бібліографія

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 14511-2:2013 та вимогами Регламенту Комісії (ЕС) № 206/2012

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 14511-2:2016 (EN 14511-2:2013, IDT) «Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електричним приводом для обігрівання й охолоджування приміщень. Частина 2. Умови випробування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 14511-2:2013 (версія en) «Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling — Part 2: Test conditions».

Цей стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 14511-2:2007 «Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електроприводом. Частина 2. Умови випробування» (EN 14511-2:2004, IDT).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 48 «Енергозбереження».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ 3651;

— долучено додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

Додатки ZA і НА цього стандарту довідкові.

ВСТУП до EN 14511-2:2013

EN 14511-2:2013 розроблено на заміну EN 14511-2:2011.

Основна зміна щодо попереднього видання:

а) додано додаток ZA стосовно Регламенту Комісії (ЄС) № 206/2012.

Щодо зв’язку з директивами ЄС, див. довідковий додаток ZA, який є невід’ємною частиною цього стандарту.

Цей стандарт підготовлено в рамках Регламенту Комісії (ЄС) № 206/2012, що імплементує Директиву 2009/125/ЕС щодо вимог до екодизайну повітряних кондиціонерів і побутових вентиляторів, він також призначений для підтримки основних вимог Європейської Директиви 2010/30/СЕ.

EN 14511 складається з таких частин за загальною назвою «Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електричним приводом для обігрівання й охолоджування приміщень»:

— Частина 1. Терміни, визначення та класифікація (Terms, definitions and classification);

— Частина 2. Умови випробування (Test conditions);

— Частина 3. Методи випробування (Test methods);

— Частина 4. Експлуатаційні вимоги, маркування та інструкції (Operating requirements, marking and instructions).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНДИЦІОНЕРИ ПОВІТРЯНІ,
АГРЕГАТОВАНІ ОХОЛОДЖУВАЧІ РІДИНИ ТА ТЕПЛОВІ НАСОСИ
З КОМПРЕСОРОМ З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ
ДЛЯ ОБІГРІВАННЯ Й ОХОЛОДЖУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ
Частина 2. Умови випробування

AIR CONDITIONERS, LIQUID CHILLING PACKAGES
AND HEAT PUMPS WITH ELECTRICALLY DRIVEN COMPRESSORS
FOR SPACE HEATING AND COOLING
Part 2. Test conditions

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Чинною є сфера застосування EN 14511-1.

1.2 Цей стандарт установлює умови випробування для визначення номінальних характеристик повітряних кондиціонерів, агрегатованих охолоджувачів рідини та теплових насосів, у яких як теплоносій використовують повітря, воду або сольовий розчин, з компресором з електричним приводом для обігрівання й охолоджування приміщень.

1.3 Цей стандарт установлює умови, за яких для одноканальних і двоканальних установок треба зазначати відповідність технічних характеристик Регламенту 206/2012 щодо екодизайну та Регламенту 626/2011 щодо енергомарковання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 14511-1:2013 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling — Part 1: Terms, definitions and classification

EN 14511-4:2013 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling — Part 4: Operating requirements, marking and instructions.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 14511-1:2013 Кондиціонери повітряні, агреговані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електричним приводом для обігрівання й охолоджування приміщень. Частина 1. Терміни, визначення та класифікація

EN 14511-4:2013 Кондиціонери повітряні, агреговані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електричним приводом для обігрівання й охолоджування приміщень. Частина 4. Експлуатаційні вимоги, маркування та інструкції.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи