ДСТУ EN 14511-3:2007 Кондиціонери повітряні, пристрої охолоджування рідини компактні та компресорні насоси з електричним приводом теплові для обігрівання й охолоджування приміщень. Частина 3. Методи випробува...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

КОНДИЦІОНЕРИ ПОВІТРЯНІ, ПРИСТРОЇ ОХОЛОДЖУВАННЯ РІДИНИ КОМПАКТНІ ТА КОМПРЕСОРНІ НАСОСИ

З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ ТЕПЛОВІ ДЛЯ ОБІГРІВАННЯ Й ОХОЛОДЖУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ

Частина 3. Методи випробування

(EN 14511-3:2004, IDT)

 

ДСТУ EN 14511-3:2007

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2014

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТОВ «Інститут енергетичних досліджень», «Енергозбереження» (ТК 48)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Дубовський, канд. техн. наук; І. Соколовська; І. Стоянова, канд. техн. наук (науковий керівник); 3. Шварцман

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2007 р. № 143 з 2009-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 14511-3:2004 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling – Part 3: Test methods (Повітряні кондиціонери, пристрої охолоджування рідини компактні та теплові компресорні насоси з електроприводом для обігрівання та охолоджування приміщень. Частина 3. Методи випробування) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання Європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 14511-3:2004 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling – Part 3: Test methods (Повітряні кондиціонери, пристрої охолоджування рідини компактні та теплові компресорні насоси з електроприводом для обігрівання та охолоджування приміщень. Частина 3. Методи випробування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, – ТК 48 «Енергозбереження».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» і в «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ 3651;

— у «Передмові» до EN 14511-3:2004 залишено лише те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено довідковий додаток ZA як такий, що безпосередньо не стосується цього стандарту.

У цьому стандарті є посилання на стандарти EN 14511-1:2004 та EN 14511-2:2004, які впроваджено в Україні як національні стандарти. Перелік їх наведено в додатку НА.

Решту стандартів, на які є посилання у цьому стандарті, в Україні не впроваджено і чинних документів замість них немає.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до EN 14511-3:2004

EN 14511 складається з таких частин:

Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling – Part 1: Terms and definitions (Повітряні кондиціонери, компактні пристрої охолоджування рідини та теплові компресорні насоси з електричним приводом для обігрівання та охолоджування приміщень. Частина 1. Терміни та визначення понять)

Part 2: Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling – Part 2: Test conditions (Повітряні кондиціонери, компактні пристрої охолоджування рідини та теплові компресорні насоси з електричним приводом для обігрівання та охолоджування приміщень. Частина 2. Умови випробування)

Part 3: Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling – Part 3: Test methods (Повітряні кондиціонери, компактні пристрої охолоджування рідини та теплові компресорні насоси з електричним приводом для обігрівання та охолоджування приміщень. Частина 3. Методи випробування)

Part 4: Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling – Part 4: Requirements (Повітряні кондиціонери, компактні пристрої охолоджування рідини та теплові компресорні насоси з електричним приводом для обігрівання та охолоджування приміщень. Частина 4. Вимоги).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНДИЦІОНЕРИ ПОВІТРЯНІ, ПРИСТРОЇ ОХОЛОДЖУВАННЯ РІДИНИ КОМПАКТНІ ТА КОМПРЕСОРНІ НАСОСИ З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ ТЕПЛОВІ ДЛЯ ОБІГРІВАННЯ Й ОХОЛОДЖУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ

Частина 3. Методи випробування

КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУШНЫЕ, УСТРОЙСТВА ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТИ КОМПАКТНЫЕ И НАСОСЫ С КОМПРЕССОРОМ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ТЕПЛОВЫЕ ДЛЯ ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Часть 3. Методы испытаний

AIR CONDITIONERS, LIQUID CHILLING PACKAGES AND HEAT PUMPS WITH ELECTRICALLY DRIVEN COMPRESSORS FOR SPACE HEATING AND COOLING

Part 3. Test methods

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи випробування для визначання номінальних та експлуатаційних характеристик повітряних кондиціонерів з повітряним і водяним охолоджуванням, компактних пристроїв охолоджування рідини, теплових компресорних насосів «повітря-повітря», «вода-повітря», «повітря-вода» і «вода-вода» з електричним приводом у разі їх використання для обігрівання та охолоджування приміщень.

Він також установлює метод перевіряння та звітність щодо спроможності до утилізації тепла, систем зменшеної потужності та, де застосовно, потужності окремих внутрішніх модулів мультиспліт-систем (модульних систем).

Цей стандарт застосовують до пристроїв заводського виготовлення, які можуть бути канальними.

Цей стандарт застосовують до компактних пристроїв охолоджування рідини заводського виготовлення з конденсаторами, які є їхньою складовою частиною, або для застосування з виносними конденсаторами.

Цей стандарт застосовують до пристроїв заводського виготовлення фіксованої потужності чи потужності, що змінюється будь-якими засобами.

Цей стандарт поширюється на компактні пристрої, окремі спліт-системи і мультиспліт-системи, окрім мультиспліт-систем з водяним охолоджуванням.

У разі, коли пристрій складено з кількох частин, то стандарт застосовують тільки до тих частин, які сконструйовано й поставлено як завершений компактний пристрій, за винятком компактних пристроїв охолоджування рідини.

Цей стандарт перш за все призначено для компактних пристроїв охолоджування води та соляного розчину, але його можна застосовувати, за відповідної угоди, й для іншої рідини.

Цей стандарт застосовують до кондиціонерів «повітря-повітря», у яких конденсат випаровується на боці конденсатора.

Цей стандарт не поширюється на пристрої, що мають свій конденсатор, охолоджуваний повітрям і випаровуванням зовнішньої додаткової води.

Цей стандарт не застосовують до пристроїв, що використовують надкритичні цикли, наприклад з СО2 як холодоагент.

Сфера застосування цього стандарту не поширюється на застосовувані у виробничих процесах установки для нагрівання та охолоджування.

Примітка 1. Випробування пристрою в режимі неповного навантажування визначено в CEN/TS 14825.

Примітка 2. Треба застосовувати всі познаки, наведені у цьому тексті, незалежно від мови викладання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 14511-1:2004 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling – Part 1: Terms and definitions

EN 14511-2:2004 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling – Part 2: Test conditions.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 14511-1:2004 Повітряні кондиціонери, компактні пристрої охолоджування рідини та теплові компресорні насоси з електричним приводом для обігрівання та охолоджування приміщень. Частина 1. Терміни та визначення понять

EN 14511-2:2004 Повітряні кондиціонери, компактні пристрої охолоджування рідини та теплові компресорні насоси з електричним приводом для обігрівання та охолоджування приміщень. Частина 2. Умови випробовування.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 CEN/TS 14825 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling – Testing and rating at part load conditions

2 ISO 3966 Measurement of fluid flow in closed conduits – Velocity area method using Pitot static tubes

3 ISO 5167-1 Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full – Part 1: General principles and requirements

4 ISO 5221 Air distribution and air diffusion – Rules to methods of measuring air flow rate in an air handling duct.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

1 CEN/TS 14825 Повітряні кондиціонери, компактні пристрої охолоджування рідини та теплові компресорні насоси з електричним приводом для обігрівання та охолоджування приміщень. Випробування та визначення характеристик в умовах неповного навантажування

2 ISO 3966 Вимірювання витрати рідини у закритих трубопроводах. Метод вимірювання швидкості на площі застосування статичних трубок Піто

3 ISO 5167-1 Вимірювання витрати рідини за допомогою приладів для вимірювання перепаду тиску, умонтованих у кругові поперечні перерізи трубопроводів, що працюють цілком заповненими. Частина 1. Загальні принципи та вимоги

4 ISO 5221 Розподілення повітря і дифузія повітря. Правила до методів вимірювання повітряного потоку в каналі кондиціювання повітря.

ДОДАТОК НА

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ЗГАРМОНІЗОВАНИХ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

ДСТУ EN 14511-1:2007 Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини компактні та теплові насоси з компресором з електричним приводом. Частина 1. Терміни та визначення понять (EN 14511-1:2004, IDT)

ДСТУ EN 14511-2:2007 Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електричним приводом. Частина 2. Умови випробування (EN 14511-2:2004, IDT).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи