ДСТУ 3976-2000 Крохмаль кукурудзяний cухий. Технічні умови. Зі зміною № 1 (ІПС № 12-2013) та поправкою (ІПС № 11-2000)

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРОХМАЛЬ КУКУРУДЗЯНИЙ СУХИЙ
Технічні умови

ДСТУ 3976-2000

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2000

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Технічним комітетом зі стандартизації «Цукор і крохмалепатокові продукти» № 56,Українським науково-дослідним інститутом цукрової промисловості

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 7 липня 2000 р. № 429

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ із скасуванням в Україні ГОСТ 7697-82

4 РОЗРОБНИКИ: В. Штангеєв, д-р техн. наук, Н. Іволга, Р. Грищенко, К. Євреєнко, О. Гриценко

ЗМІСТ

Вступ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення та скорочення

4 Технічні вимоги

5 Вимоги безпеки

6 Вимоги охорони довкілля

7 Правила приймання

8 Методи контролю

9 Транспортування та зберігання

10 Гарантії виробника

Додаток А Коди ДКПП

Додаток Б Бібліографія

ВСТУП

ГОСТ 7697-82 «Крахмал кукурузный. Технические условия», який є чинним в Україні, не відповідає сучасним вимогам щодо обов’язкової сертифікації продукції, її якості та безпеки.

ДСТУ «Крохмаль кукурудзяний сухий. Технічні умови» розроблений з метою привести вимоги до продукції, на яку поширюється його дія, у відповідність із державними законодавчими актами України про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини, державною системою стандартизації та регламентування цілого ряду показників безпеки—допустимих рівнів вмісту токсичних елементів та мікробіологічних показників і їхньої норми, а також ввести нові види таро-пакувальних матеріалів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗМІНА № 1 до ДСТУ 3976-2000

КРОХМАЛЬ КУКУРУДЗЯНИЙ СУХИЙ
Технічні умови

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

Сторінка 1
Сторінок 2

КРОХМАЛЬ КУКУРУДЗЯНИЙ СУХИЙ Технічні умови

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Цукор і крохмалепатокові продукти» (ТК 56);

Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості (УкрНДІЦП)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 11 грудня 2013 р. № 1469 з 2014-07-01

Чинна від 2014-07-01

Розділ 1, назву розділу викласти в новій редакції: «Сфера застосування». У третьому абзаці слово «обов’язкові» вилучити Розділ 2 «Нормативні посилання».

Вилучити:

ГОСТ 6034-74 Декстрины. Технические условия

ГОСТ 7698-93 Крахмал. Правила приемки и методы анализа

ГОСТ 13634-90 Кукуруза. Требования при заготовках

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов

Доповнити:

ДСТУ 4525:2006 Кукурудза. Технічні умови ДСТУ 4643:2006 Декстрини. Технічні умови

ДСТУ 4644:2006 Крохмаль. Правила приймання та методи відбирання проб ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

Розділ 4

Пункт 4.3.4. Перше речення викласти у новій редакції: «За мікробіологічними показниками сухий кукурудзяний крохмаль вищого сорту, що призначений для виробництва продуктів дитячого харчування, має відповідати вимогам, які встановлені МБТ и СН № 5061 [1] і зазначені у таблиці 4, та крохмаль, що призначений для харчової та інших галузей промисловості, має відповідати вимогам, які встановлені Постановою № 25 [8].

Пункт 4.3.5. Перше речення викласти у новій редакції: «Вміст радіоактивних елементів — згідно з ДГН» [3].

Пункт 4.4.1. «ГОСТ 13634» замінити на «ДСТУ 4525».

Розділ 4.5 Пакування.

Пункт 4.5.3 Перше речення викласти у новій редакції: «Допускається упаковувати сухий кукурудзяний крохмаль у дво-, три- та п’ятишарові паперові мішки, відкриті чи закриті для пакування крохмалю масою 25 та ЗО кг згідно з НД та дозволених для використання центральним органом виконавчої впади з питань охорони здоров’я».

Пункт 4.5.4 Перше речення викласти у новій редакції: «Сухий кукурудзяний крохмаль допускається упаковувати масою нетто не більше ніж 25 кг чи ЗО кг у п яти- чи шестишарові паперові мішки — з одним чи двома ламінованими шарами паперу згідно з ГОСТ 2226».

Пункт 4.5.5. Перше речення викласти у новій редакції: «Допускається упаковувати сухии кукурудзяний крохмаль у м’які контейнери одноразового використання з мішком — укладкою, або без нього, з поліетиленової плівки згідно з НД та дозволених для використання центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я. Маса нетто сухого кукурудзяного крохмалю в контейнері не більше ніж 1 т».

Розділ 4.6. Маркування.

Пункт 4.6.1. Третій абзац викласти у такій редакції:

«Марковання має містити:

— назву організації, в систему якої входить підприємство-виробник;

Зміна № 1 ДСТУ 3976-2000 Сторінка 2

— назву ) місце розташування (адреса, країна) виробника, пакувальника, експортера, імпортера,

— знак для товарів і послуг (за наявності);

— дату виготовлення і дату пакування;

— масу нетто (кг, г) і допустимі відхили;

— енергетичну цінність (калорійність) (кДж і (або) ккал);

— поживну (харчова) цінність;

— номер партії;

— умови зберігання (відносна вологість, температурний режим);

— строк придатності до споживання;

— позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлено і може бути ідентифіковано продукт;

— штрихове кодування;

— інформацію щодо сертифікації (за наявності).

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online