ДСТУ EN 13557:2016 Вантажопідіймальні крани. Системи та станції керування. Вимоги щодо безпечності (EN 13557:2003 + A2:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНІ КРАНИ
СИСТЕМИ ТА СТАНЦІЇ КЕРУВАННЯ
Вимоги щодо безпечності

ДСТУ EN 13557:2016
(EN 13557:2003 + А2:2008, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання» (ТК 16)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 28 грудня 2016 р. № 462 з 2018–01–01

3 Національний стандарт відповідає EN 13557:2003 + А2:2008 Cranes — Controls and control stations (Вантажопідіймальні крани. Системи та станції керування. Вимоги щодо безпечності) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussel, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за СЕN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 13557:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Види небезпек

5 Вимоги щодо безпеки та/або заходи захисту

5.1 Органи керування

5.2 Станції керування

6 Перевірення вимог та/або заходів щодо безпеки

7 Інформація для споживача

Додаток А (довідковий) Робоча температура та кульова температура

Додаток В (довідковий) Перелік наявних правил проектування кранів, що охоплюють проектування станцій керування

Додаток С (обов’язковий) Додаткові вимоги для безкабельних органів та станцій керування

Додаток ZВ (довідковий) Відповідність EN 13557 вимогам Директиви 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та міждержавним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ЕN 13557:2016 (ЕN 13557:2003 + А2:2008) Вантажопідіймальні крани. Системи та станції керування. Вимоги щодо безпечності, прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ЕN 13557:2003 «Cranes-Controls and control stations» зі зміною А2:2008.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ЕN 13557:2014 «Вантажопідіймальні крани. Системи та станції керування. Вимоги щодо безпеки», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографію» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» та «Вступ» до ЕN 13557:2003 + А2:2008 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— вилучено додаток ZA у зв’язку з відміною Директиви 98/37/ЕС;

— долучено додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та міждержавним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

Європейські стандарти EN 1070:1998, EN 60068-2-64, prEN 13135-2:2000, EN ISO 7726:2001, EN 61508-1, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не прийнято, як національні.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНІ КРАНИ
СИСТЕМИ ТА СТАНЦІЇ КЕРУВАННЯ
Вимоги щодо безпечності

CRANES SYSTEMS
AND CONTROL STATIONS
Safety requirements

Чинний від 2018–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до проектування органів і станцій керування, застосовуваних на всіх типах кранів для убезпечення експлуатації кранів і захисту здоров’я людей.

Додаток С містить додаткові вимоги для безкабельних пультів керування, наведених в EN 60204-32.

Цей стандарт не поширюється на небезпеки від шуму, такі вимоги щодо безпек установлюють для спеціальних видів кранів. Стандарт не застосовний до конструкції кабіни стосовно пристроїв захисту від шуму.

Цей стандарт охоплює специфічні небезпечні ситуації, які можуть виникнути під час використання органів та станцій керування. Він не поширюється на небезпечні ситуації, що можуть виникнути під час транспортування, монтажування, технічного обслуговування, пуску в експлуатацію, модифікації, припинення експлуатації.

Небезпечні ситуації, розглянуті в цьому стандарті, наведені у розділі 4.

Цей стандарт застосовний після дати ухвалення CEN EN 13557:2003 + А2:2008.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані та недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів.

EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2 Technical principles and specifications

EN 418 Safety of machinery — Emergency stop equipment, functional aspects — Principles for design

EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 1070:1998 Safety of machinery — Terminology

EN ISO 5353:1998 Earth-moving machinery and tractors and machinery for agriculture and forestry — Seat index point (ISO 5353:1995)

EN 60068-2-27 Basic environmental testing procedures — Part 2-27: Tests; test Ea and guidance: Shock (IEC 60068-2-27:1987)

EN 60068-2-32 Basic environmental testing procedures — Part 2-32: Tests; test Ed: Free fall (IEC 60068-2-32:1975)

EN 60068-2-64 Environmental testing — Part 2-64: Test methods; test Fh. Vibration, broad-band random (digital control) and guidance (IEC 60068-2-64:1993)

EN 60204-32:1998 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 32: Requirements for hoisting machines (IEC 60204-32:1998)

ISO 3795:1989 Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry — Determination of burning behaviour of interior materials

ISO 5006-1:1991 Earth-moving machinery — Operator’s field of view — Part 1: Test method

ISO 11112:1995 Earth-moving machinery — Operator’s seat — Dimensions and requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN 418 Безпечність машин. Пристрої аварійної зупинки, функціонування. Принципи проектування

EN 954-1:1996 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування

EN 1070:1998 Безпечність машин. Термінологія

EN ISO 5353:1998 Землерийно-транспортні машини й трактори, машини для сільського господарства та лісової промисловості. Контрольна точка сидіння (ISO 5363:1995)

EN 60068-2-27 Випробування на вплив зовнішніх чинниківів. Частина 2-27. Випробування; Випробування Еa та настанова: Ударна навантага (IEC 60068-2-27:1987)

EN 60068-2-32 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-32. Випробування; Випробування Еd: Вільне падіння (IEC 60068-2-32:1975)

ЕN 60068-2-64 Екологічне тестування. Частина 2-64. Методи випробування. Випробування Fh: Вібрація. Ширина смуги вібрації (цифрове керування) та настанова (IEC 60068-2-64:1993)

EN 60204-32:1998 Безпечність машин. Електричне обладнання машин. Частина 32. Вимоги до вантажопідіймальних машин (IEC 60204-32:1998)

ISO 3795:1989 Дорожньо-транспортні машини й трактори, машини для сільського господарства та лісової промисловості. Визначення ступеня займистості матеріалів, використовуваних для оббивання кабін

ISO 5006-1:1991 Землерийно-транспортні машини. Зона огляду оператора. Частина 1. Метод випробування

ISO 11112:1995 Землерийно-транспортні машини. Сидіння водія. Розміри та вимоги

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи