ДСТУ EN 81-41:2016 Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 41. Вертикальні підіймальні платформи, призначені для використання особами...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 81-41:2016
(EN 81-41:2010, IDT)

НОРМИ БЕЗПЕКИ ЩОДО КОНСТРУКЦІЇ
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ
СПЕЦІАЛЬНІ ЛІФТИ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ОСІБ ТА ВАНТАЖІВ
Частина 41. Вертикальні підіймальні платформи,
призначені для використання особами
з обмеженою рухливістю

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 27 грудня 2016 р. № 444 з урахуванням змін, внесених наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 15 вересня 2017 р. № 281 з 2018-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 81-41:2010 Safety rules for the construction and installation of lifts — Special lifts for the transport of persons and goods — Part 41: Vertical lifting platforms intended for use by persons with impaired mobility (Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 41. Вертикальні підіймальні платформи, призначені для використання особами з обмеженою рухливістю) і внесений з дозволу CEN, rye de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 81-41:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік значних небезпек

5 Вимоги щодо безпеки та/або захисні заходи

5.1 Загальні вимоги щодо підіймальних платформ

5.2 Система платформи тримальна чи напрямна (вміщує будь-які ножичні механізми)

5.3 Уловлювач та обмежувач швидкості

5.4 Приводи та системи приводів

5.5 Електромонтування та устатковання

5.6 Особливі вимоги щодо огородження підіймальної платформи

5.7 Протипожежний захист

5.8 Входи огородженого шляху пересування

5.9 Платформа

6 Перевірення вимог щодо безпеки та/або захисних заходів

6.1 Перевірення конструкції

6.2 Перевіркові випробування

6.3 Перевіркові випробування кожної машини перед першим використанням

7 Інформація для користувача

7.1 Вступ

7.2 Загальні вимоги

7.3 Сигнали та пристрої оповіщення

7.4 Супровідні документи (зокрема, настанова з експлуатації)

Додаток А (обов’язковий) Електронні компоненти: уникнення відмови

Додаток В (довідковий) Настанова щодо вибирання підіймальних платформ

Додаток С (довідковий) Рекомендації щодо забезпечення та використання спеціально пристосованих пристроїв керування, вимикачів та датчиків

Додаток D (довідковий) Періодичні перевіряння, випробування та технічне обслуговування впродовж експлуатації

Додаток Е (обов’язковий) Компоненти безпеки. Процедури випробування для перевірення відповідності

Додаток F (довідковий) Розрахунок сталевих напрямних

Додаток G (обов'язковий) Фрикційний/тяговий привод. Розрахунок та випробування для перевірення відповідності тяги

Бібліографія

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 81-41:2010 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 81-41:2016 «Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ліфтів. Спеціальні ліфти для перевезення осіб та вантажів. Частина 41. Вертикальні підіймальні платформи, призначені для використання особами з обмеженою рухливістю», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 81-41:2010 (версія EN) «Safety rules for the construction and installation of lifts — Special lifts for the transport of persons and goods — Part 41: Vertical lifting platforms intended for use by persons with impaired mobility».

Європейський стандарт EN 81-41:2010 підготовлено технічним комітетом CEN/TC 10 Lifts, calators and moving walks.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

слова «Цей документ» та «Ця частина EN 81» замінено на «Цей стандарт», крім додатка ZA;

у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

із тексту вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до EN 81-41:2010;

долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті».

ВСТУП до EN 81-41:2010

Населення Європи старішає, зростає кількість людей з обмеженими фізичними можливостями, зокрема пов'язаними з процесом старіння. Кількість літніх людей та людей з обмеженими фізичними можливостями наразі становить приблизно 80 млн — це велика та зростаюча частина населення Європейського Союзу (ЄС). Демографічні зміни надають як певні можливості, так і виклики для ЄС. Економічний, соціальний та культурний потенціал літніх людей та людей з обмеженими фізичними можливостями наразі недостатньо використовують.

Однак є зростаюче визнання того, що суспільство має використовувати цей потенціал для економічного та соціального блага суспільства в цілому.

Цей стандарт є стандартом типу С, як зазначено в EN ISO 12100 (усі частини).

У цьому стандарті визначено ступінь небезпек, небезпечних ситуацій та випадків щодо відповідного устатковання.

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від зазначених у стандартах типу А чи В, положення цього стандарту типу С мають перевагу над положеннями інших стандартів, це саме стосується машин, спроектованих та побудованих відповідно до стандарту типу С.

Підіймальні платформи, визначені в цьому стандарті, придатні для інвалідних візків типу А та В, як визначено в EN 12183 та/або EN 12184.

У цей стандарт уведено теми щодо підіймальних платформ, на які є посилання в EN 81-70.

У цьому стандарті є посилання не тільки на вимоги Директиви з машин у сфері охорони здоров’я та безпеки, але й додатково визначено мінімальні правила для встановлення підіймальних платформ у будівлях/спорудах. У деяких країнах необхідно виконувати чинні державні будівельні норми тощо.

Важливо, щоб мінімальні проходи відповідали державним будівельним нормам та не були перегороджені будь-якими відчиненими дверима чи люком та/чи будь-якими захисними засобами, передбаченими в робочих зонах за межами огородженого шляху пересування підіймача, якщо їх установлено згідно з настановами.

ПРИПУЩЕННЯ

Для розуміння мети стандарту під час його читання, розробником зроблено такі припущення:

— Вертикальні підіймальні платформи встановлюють як в нових, так і в наявних будівлях;

— Для наявних будівель, де може не бути необхідного простору, можна розглядати інші розміри.

Необхідно виконувати місцеві будівельні норми та правила;

— Компоненти без специфічних вимог такі:

a) розроблено відповідно до звичайної практики проектування та розрахункових величин, зокрема всі види відмов;

b) шум від механічного та електричного устатковання;

c) загальні небезпеки, пов'язані з устаткованням гідравлічним, пневматичним тощо, треба розглядати відповідно до стандартів рівня В щодо загального користування;

d) матеріали, відомі як шкідливі, такі як азбест, не можна використовувати в конструкції підіймача;

— комплектувальні вироби завжди в справному та робочому стані, відповідно до настанови з технічного обслуговування, та всі їх необхідні характеристики не змінилися, незважаючи на зношеність;

— безпечна експлуатація підіймача забезпечується за допомогою конструкції елементів, що тримають навантаження в межах від нуля до максимального статичного навантаження за динамічних дій з максимальним робочим навантаженням;

— для забезпечення безпечного функціонування в діапазоні робочих температур від усталювання, необхідно враховувати умови місця використання техніки, у діапазоні температури навколишнього середовища від 5 °С до 40 °С. Для низьких або високих температур мажуть бути необхідні додаткові вимоги;

— має відбуватися домовленість між замовником та виробником щодо:

— умов навколишнього середовища;

— проблем громадського будівництва;

— інших аспектів, пов’язаних з місцем розташовання;

— використання та місця використання машин;

— місце розташовання, що дає змогу безпечного використання машин;

— будь-які додаткові вимоги протипожежного захисту;

— придатність для користувача (див. додаток В).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НОРМИ БЕЗПЕКИ ЩОДО КОНСТРУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ
СПЕЦІАЛЬНІ ЛІФТИ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОСІБ ТА ВАНТАЖІВ
Частина 41. Вертикальні підіймальні платформи,
призначені для використання особами з обмеженою рухливістю

SAFETY RULES FOR THE CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF LIFTS
SPECIAL LIFTS FOR THE TRANSPORT OF PERSONS AND GOODS
Part 41. Vertical lifting platforms intended for use by persons with impaired mobility

Чинний від 2018-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 У цьому стандарті визначено вимоги щодо безпеки для проектування, виготовлення, установлення, технічного обслуговування та демонтування вертикальних підіймальних платформ з електричним приводом для використання особами з обмеженою рухливістю, які надійно прикріплено до конструкції будівлі та:

— призначено для вертикального пересування між визначеними рівнями вздовж вертикальної напрямної з нахилом не більше ніж 15°;

— призначено для використання особами, які пересуваються в інвалідних візках чи без них;

— підтримуються або утримуються за допомогою рейкової передачі, дротяних канатів, ланцюгів, гвинта та гайки, тертя або тяги між колесами та рейкою, керованого ланцюга, ножичного механізму або гідроциліндру (прямої або непрямої дії);

— мають огороджений шлях пересування;

— мають швидкість не більше ніж 0,15 м/с;

— мають платформи, де пристрій пересування не повністю огороджений.

1.2 У цьому стандарті визначено всі значні небезпеки щодо підіймальних платформ, у разі використання їх за призначеністю та відповідно до умов, передбачених виробником (див. розділ 4).

1.3 У цьому стандарті не визначено додаткових вимог щодо:

— експлуатації в складних умовах (наприклад, екстремальний клімат, сильні магнітні поля);

— захисту від блискавки;

— спеціальних дій (наприклад, у потенційно вибухонебезпечних середовищах);

— оброблення матеріалів, властивості яких можуть призводити до небезпечних ситуацій;

— вертикальних підіймальних платформ, основними призначенням яких є транспортування вантажу;

— вертикальних підіймальних платформ, пристрої пересування яких повністю огороджено;

— вертикальних підіймальних платформ, доступних для вандалізму;

— небезпек, що виникають у процесі виробництва;

— землетрусів, повеней;

— пожежогасіння, евакуації та дій під час пожежі;

— шуму та вібрації;

— конструкції залізобетонного, дерев’яного або іншого фундаменту чи конструкції будівель;

— конструкції кріплення болтів до тримальної конструкції;

— інвалідних візків типу С, як визначено в EN 12183 та/або EN 12184.

1.4 Цей стандарт не поширюється на вертикальні підіймальні платформи, призначені для використання особами з обмеженою рухливістю, виготовлені до дати публікації цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань застосовують тільки наведене видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 81-1:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 1: Electric lifts

EN 81-2:1998 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 2: Hydraulic lifts

EN 81-58 Safety rules for the construction and installation of lifts — Examination and tests — Part 58: Landing doors fire resistance test

EN 349 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 953 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 12015 Electromagnetic compatibility — Product family standard for lifts, escalators and moving walks — Emission

EN 12016 Electromagnetic compatibility — Product family standard for lifts, escalators and moving walks — Immunity

EN 12183 Manual wheelchairs — Requirements and test methods

EN 12184 Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers — Requirements and test methods

EN 12385-4 Steel wire ropes — Safety — Part 4: Stranded ropes for general lifting applications

EN 13411 (all parts) Terminations for steel wire ropes

EN 50214 Flat polyvinyl chloride sheathed flexible cables

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60204-32 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 32: Requirements for hoisting machines (IEC 60204-32:2008)

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 60664-1:2007 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests (IEC 60664-1:2007)

EN 60747-5 (all parts) Discrete semiconductor devices and integrated circuits — Part 5: Optoelectronic devices

EN 60947-1:2007 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules (IEC 60947-1:2007)

EN 60947-4-1 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-1: Contactors and motor-starters — Electromechanical contactors and motor-starters (IEC 60947-4-1:2000)

EN 60947-5-1 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-1: Control circuit devices and switching elements — Electromechanical control circuit devices (IEC 60947-5-1:2003)

EN 60950-1 Information technology equipment — Safety — Part 1: General requirements (IEC 60950-1:2005, modified)

EN 61249-2 (all parts) Materials for printed boards and other interconnection structures — Part 2: Sectional specification set for reinforced base materials, clad and unclad

EN 61558-1 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products — Part 1: General requirements and tests (IEC 61558-1:2005)

EN 62326-1 Printed boards — Part 1: Generic specification (IEC 62326-1:2002)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13850 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

ISO 606 Short-pitch transmission precision roller and bush chains, attachments and associated chain sprockets

ISO 6336 (all parts) Calculation of load capacity of spur and helical gears

ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis

ІЕС 60417-DB Graphical symbols for use on equipment

HD 384.6.61 S1 Electrical installations of buildings — Part 6-61: Verification Initial verification.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 81-1:1998 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні

EN 81-2:1998 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні

EN 81-58 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Перевірення та випробування. Частина 58. Випробування дверей поверхового майданчика на вогнестійкість

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні відстані, що оберігають людину від ушкоджень

EN 953 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування та конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 12015 Електромагнітна сумісність. Стандарт на групу однорідної продукції: ліфти, ескалатори та рухомі доріжки. Емісія

EN 12016 Електромагнітна сумісність. Стандарт на групу однорідної продукції: ліфти, ескалатори та рухомі доріжки. Завадостійкість

EN 12183 Крісла колісні з ручним керуванням. Вимоги та методи випробування

EN 12184 Крісла колісні з електричним приводом, скутери та їхні зарядні пристрої. Вимоги та методи випробування

EN 12385-4 Канати сталеві. Безпека. Частина 4. Канати багаторядні для підіймання

EN 13411 (усі частини) Закріплення кінців сталевих дротяних канатів. Вимоги щодо безпеки

EN 50214 Пласкі гнучкі кабелі в полівінілхлоридній оболонці

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електричне устатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005)

EN 60204-32 Безпечність машин. Електричне устатковання машин. Частина 32. Вимоги до ван­тажопідіймальних машин (ІЕС 60204-32:2008)

EN 60529 Ступені захисту, забезпечувані кожухами (Код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN 60664-1:2007 Розміщення ізоляції для устатковання в межах систем низької напруги. Частина 1. Принципи, вимоги та випробування (ІЕС 60664-1:2007)

EN 60747-5 (усі частини) Прилади напівпровідникові дискретні та інтегральні схеми. Частина 5. Оптоелектронні прилади

EN 60947-1:2004 Низьковольтна комутаційна апаратура й апаратура контролювання. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60947-1:2004)

EN 60947-4-1 Низьковольтна комутаційна апаратура й апаратура контролювання. Частина 4-1. Контактори й пускачі. Електромеханічні контактори й пускачі (ІЕС 60947-4-1:2000)

EN 60947-5-1 Низьковольтна комутаційна апаратура й апаратура контролювання. Частина 5-1. Пристрої керування й комутаційні елементи. Електромеханічні пристрої ланцюгів керування  (ІЕС 60947-5-1:2003)

EN 60950-1 Устатковання інформаційних технологій. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60950-1:2005)

EN 61249-2 (усі частини) Матеріали для друкованих плат та інших з’єднувальних структур. Частина 2. Групові технічні умови, встановлені для армованих матеріалів основи, плакованих та неплакованих

EN 61558-1 Трансформатори силові, блоки живлення, реактори та аналогічні вироби. Частина 1. Загальні вимоги та випробування (ІЕС 61558-1:2005)

EN 62326-1 Плати друковані. Частина 1. Загальні технічні умови (ІЕС 62326-1:2002)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ISO 12100-1:2003 )

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13850 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування (ISO 13850:2006)

EN ISO 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для забезпечення недоступності небезпечних зон для верхніх та нижніх кінцівок (ISO 13857:2008)

ISO 606 Ланцюги роликові та втулкові приводні прецизійні з дрібним кроком, допоміжні деталі та зірочки до них

ISO 6336 (усі частини) Розрахунки допустимого навантаження для прямозубих і косозубих циліндричних зубчастих передач

ISO 7000 Графічні символи для використання на устаткованні. Перелік та зведена таблиця

ІЕС 60417-DB Графічні символи для використання на устаткованні

HD 384.6.61 S1 Електричні установки будівель. Частина 6-61. Контроль. Первинне перевірення.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online