ДСТУ EN 62606:2017 Пристрої виявлення дугового замикання. Загальні вимоги (EN 62606:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИСТРОЇ ВИЯВЛЕННЯ
ДУГОВОГО ЗАМИКАННЯ
Загальні вимоги

ДСТУ EN 62606:2017
(EN 62606:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Силові перетворювачі» (ТК 31), Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення» (ДП «УНДІРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 25 вересня 2017 р. № 300 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 62606:2013 General requirements for arc fault detection devices (Загальні вимоги до пристроїв виявлення дугового пробою) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 62606:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 62606:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація пристроїв виявлення дугового пробою

4.1 Згідно з конструкцією

4.2 Згідно зі способом умонтування та з’єднання

4.3 Згідно з кількістю полюсів та шляхів струму

4.4 Пристрої виявлення дугового пробою, що забезпечують інформацію моніторингову

5 Характеристики пристроїв виявлення дугового пробою

5.1 Перелік характеристик та умов для зменшення ризику виникнення пожежі (ПВДП)

5.2 Номінальні величини та інші параметри

5.3 Стандартні та переважні значення

5.4 Стандартні значення номінальної витримуваної імпульсної напруги (Uimp)

5.5 Координація з пристроями захисту від короткого замикання (ПЗКЗ)

6 Марковання та інша інформація про виріб

6.1 Марковання

6.2 Додаткове марковання пристроїв виявлення дугового пробою, що відповідають 4.1.1

7 Стандартні умови експлуатування й умонтування

7.1 Стандартні умови

7.2 Умови умонтування

7.3 Ступінь забруднення

8 Вимоги до конструкції та функціювання

8.1 Загальні вимоги

8.2 Механічна конструкція

8.3 Захист проти ураження електричним струмом

8.4 Діелектричні властивості та ізолювальна здатність

8.5 Перевищення температури

8.6 Робочі характеристики

8.7 Механічна та електрична стійкість

8.8 Характеристики на струмах короткого замикання

8.9 Стійкість до механічних ударів

8.10 Нагрівостійкість

8.11 Стійкість до аномального нагрівання та вогню

8.12 Робота пристроїв виявлення дугового пробою у разі перевантажень за струмом у головному колі

8.13 Робота пристроїв виявлення дугового пробою у разі кидків струму, спричинених імпульсними напругами

8.14 Надійність

8.15 Електромагнітна сумісність (EMC)

8.16 Випробування на точність спрацювання за наявності маскування сигналу дуги завадами від кількох пристроїв, підімкнених з боку навантаження

8.17 Працездатність пристрою експлуатаційного контролю пристроїв виявлення дугового пробою

9 Процедура випробування

9.1 Загальні відомості

9.2 Умови випробування

9.3 Перевіряння стійкості марковання

9.4 Випробування надійності г'винтів, струмопровідних частин і з’єднань

9.5 Випробування надійності затискачів для зовнішніх провідників

9.6 Перевіряння захисту від ураження електричним струмом

9.7 Випробування діелектричних властивостей

9.8 Випробування на перевищення температури

9.9 Перевіряння робочих характеристик

9.10 Перевіряння механічної та електричної стійкості

9.11 Перевіряння поведінки пристроїв виявлення дугового пробою в умовах короткого замикання

9.12 Перевіряння стійкості до механічного поштовху і удару

9.13 Випробування на нагрівостійкість

9.14 Випробування на стійкість до надмірного нагрівання та вогню

9.15 Перевіряння механізму вільного розчеплення

9.16 Випробування на корозісстійкість

9.17 Перевіряння граничних значень струму на розмикання за умов перевантаження за струмом

9.18 Перевіряння поведінки пристроїв виявлення дугового пробою у разі викидів струму, спричинених імпульсними напругами

9.19 Перевіряння надійності

9.20 Перевіряння старіння електронних компонент

9.21 Електромагнітна сумісність (EMC)

9.22 Перевіряння виявлення перенапруги через порушену нейтраль в трифазній системі

Додаток А (обов'язковий) Послідовність випробування та кількість зразків. які має бути представлено для сертифікації

Додаток В (обов’язковий) Визначення ізоляційних проміжків і шляхів струму спливу

Додаток С (обов'язковий) Обладнання для виявлення випускання іонізованих газів під час випробувань на коротке замикання

Додаток D (обов'язковий) Додаткові вимоги та випробування для пристроїв виявлення дугового пробою, що відповідають 4.1.3, призначених для монтажу на місці разом з головним захисним пристроєм (автоматичним вимикачем або ВДС або АВДС)

Додаток Е (обов’язковий) приймально-здавальне випробування

Додаток F (довідковий) Опис випробування з вібраційним обладнанням для створювання дуги для випробування 9.10.2

Додаток ІА (довідковий) Методи визначення коефіцієнта потужності під час короткого замикання

Додаток IB (довідковий) Приклади конструкцій затискачів

Додаток IC (довідковий) Відповідність між марками мідних провідників ISO та AWG

Додаток ID (довідковий) Програма планових випробувань для пристроїв виявлення дугового пробою

Додаток ІЕ (довідковий) ПЗКЗ для випробування на коротке замикання

Додаток J (обов'язковий) Спеціальні вимоги до пристроїв виявлення дугового пробою з безнарізевими затискачами для під’єднування зовнішніх мідних провідників

Додаток К (обов'язковий) Спеціальні вимоги до пристроїв виявлення дугового пробою із швидкоз'єднуваними затискачами

Додаток L (обов'язковий) Спеціальні вимоги до пристроїв виявлення дугового пробою з затискачами нарізевого типу для підмикання зовнішніх непідготовлених алюмінієвих провідників та з алюмінієвими затискачами нарізевого типу для підмикання мідних або алюмінієвих провідників

Додаток ZA (обов'язковий) Нормативні посилання на міжнародні публікації й відповідні їм європейські публікації

Додаток ZZ (довідковий) Охоплення суттєвих вимог директив ЄС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

Додаток НБ (довідковий) Скорочення, використані в стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 62606:2017 (EN 62606:2013, IDТ) «Пристрої виявлення дуговою пробою Загальні технічні вимоги», прийнятий методом перекладу. — ідентичний щодо EN 62606:2013 (версія еn) General requirements for arc fault detection devices (Загальні вимоги до пристроїв виявлення дуговою пробою).

Стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 62606:2014 «Пристрої виявлення короткого замикання через дугу. Загальні вимоги», прийнятою методом підтвердження.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні. — ТК 31 «Силові перетворювачі».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву стандарту згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей міжнародний стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку. «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання», додатку Г, додатку К та «Бібліографії» наведено «Національні поясненні», виділені рамкою:

— з «Передмови» до EN 62606 у цей «Національний вступ» внесено все. що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті);

— долучено довідковий додаток НБ (Скорочення, використані у стандарті);

— у 9.11.2.2 е) замінено*... давачем струму О1» на «... давачем струму I1» згідно з рисунком 19, на який є посипання в цьому підпункті;

— з рисунка 25 вилучено помилкову познаку «5 у колі»;

— у таблиці L.2 замінено помилкове посилання на таблицю 7 посиланням на таблицю 8;

— на рисунку L.1 познаку «Опорний провідник» перенесено до зображення опорною провідника, визначеного за текстовим описом.

ВСТУП до ІЕС 62606:2013

Цей стандарт установлює необхідні вимоги і процедури випробування для пристроїв, установлюваних кваліфікованим персоналом для побутової та аналогічної призначеності, для зменшення ризику виникнення електричного загоряння.

Пристрої, керовані диференційним струмом (ПКДС), визнають ефективними для зниження ризику виникнення вогню через виявлення струму спливу і виникнення дуги на землю як наслідок струму поверхневого розряду в електроустановці. Проте ПКДС. запобіжники або автоматичні вимикачі не можуть зменшити ризик виникнення послідовних або паралельних електричних дуг між провідниками, що перебувають під напругою.

Під час послідовних дугових розрядів немає спливу на землю, тому ПКДС не може виявити таку відмову. Крім того, опір послідовних дугових розрядів зменшує струм навантаження, який буде тримати струм нижче межі відключення автоматичного вимикача та запобіжника. У разі паралельної дуги між фазою і нейтральним провідником струм обмежено тільки опором установки. Звичайні вимикачі не розроблено для гіршого випадку дуги, що виникає випадково.

Практичний досвід та інформація підтверджують, що середньоквадратичне значення струму замикання на землю, спричиненого дуговим розрядом, який здатний запалити вогонь, не обмежено потужністю номінальної частоти мережі 50/60 Гц. а може мати набагато більші частоти, які не враховують під час тестування ПКДС.

Було визнано, що ризик виникнення вогню в електричній установці може також бути наслідком перенапруження через порушену нейтраль трифазного устатковання.

Цей стандарт поширюється на пристрої, призначені для встановлення на розподільний щит на початку одного або кількох кінцевих кіл стаціонарного умонтування.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИСТРОЇ ВИЯВЛЕННЯ ДУГОВОГО ЗАМИКАННЯ
Загальні вимоги

ARC FAULT DETECTION DEVICES
General specification

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на пристрої виявлення дугового пробою (ПВДП) для побутової та аналогічної призначеності, застосовувані в колах змінного струму.

Пристрої виявлення дугового пробою має бути розроблено виробником:

— або у вигляді єдиного пристрою, що має пристрій розмикання, здатний розірвати коло, яке захищають, за заданих умов; або

— у вигляді пристрою, що містить захисний пристрій; або

— як окремий блок, відповідно до додатка D, який умонтовують на місці з указаним захисним пристроєм.

Вбудований захисний пристрій є або автоматичним вимикачем, що відповідає ІЕС 60898-1, або вимикачем, керованим диференційним струмом — ВКДЄ, що відповідає ІЕС 61008-1, ІЕС 61009-1 або ІЕС 62423.

Ці пристрої призначено для зниження ризику виникнення пожежі в кінцевих колах стаціонарного устатковання через дію струмів дуги, які за певних умов створюють ризик загоряння через тривале іскріння.

Питання щодо виявлення загоряння через надмірні напруги, що виникають через порушення нейтрального провідника в електроустановках з трифазним живленням, який може бути додатково застосовано в устаткованні такого типу, розглянуто в 9.22.

Цей стандарт поширюється на пристрої, що одночасно виконують виявлення та відмикання струму дуги для запобігання небезпеки загоряння та визначає експлуатаційні критерії стосовно розмикання кола за певних умов, коли струм електричної дуги перевищує граничні значення, наведені в цьому стандарті.

ПВДП, що відповідають цьому стандарту, за винятком пристроїв з нерозривним нейтральним провідником, є придатними для використання в системах IT.

Максимальна номінальна напруга змінного струму пристроїв виявлення дугового пробою, що відповідають цьому стандарту, яку подають або між фазою та нейтраллю, або між двома фазами, становить 240 В.

Максимальний номінальний змінний струм (In) становить 63 А.

Цей стандарт не поширюється на ПВДП з живленням від батарей або від кіл, інших ніж коло, яке він має захищати.

ПВДП забезпечують розмикання, їх призначено для застосування непроінструктованими особами, й ці пристрої не потребують технічного обслуговування.

Додаткові вимоги можуть бути потрібні для:

— ПВДП, поєднаних або призначених для роботи тільки разом з вилками та штепсельними розетками або з увідними з’єднувачами для побутової або аналогічної прмзначеності;

— ПВДП, призначених для застосування на частотах інших, ніж 50 Гц або 60 Гц.

Може бути потрібно застосувати спеціальні заходи (наприклад, пристрої захисту від імпульсних перенапруг), якщо на боці живлення можуть трапитись надмірні перевищення напруги.

Вимоги цього стандарту застосовують для стандартних умов температури та навколишнього середовища. Вимоги цього стандарту застосовують до ПВДП, призначених для використання в середовищі зі ступенем забруднення 2. Для пристроїв, використовуваних у місцях, з важчими умовами навколишнього середовища, можуть бути потрібні додаткові вимоги.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи, повністю або частково, необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60068-2-30:2005 Environmental testing — Part 2-30: Tests — Test Db: Damp heat, cyclic (12 + 12 h cycle)

IEC 60068-3-4:2001 Environmental testing — Pari 3-4: Supporting documentation and guidance — Damp heat tests

IEC 60364 (all parts) Low-voltage electrical installations

IEC 60364-4-44:2007 Low-voltage electrical installations — Part 4-44: Protection for safety — Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances

IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment, available from: http://www.graphical-symbols.info/ equipment

IEC 60479 (all parts) Effects of current on human beings and livestock

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60664-1:2007 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests

IEC 60695-2-10:2000 Fire hazard testing — Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods — Glow-wire apparatus and common test procedure

ІЕС/TR 60755 General requirements for residual current operated protective devices

IEC 60898-1:2002 Electrical accessories — Circurt-breakers for overcurrent protection for household and similar installations — Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation

IEC 61008-1:2010 Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) — Part 1: General rules

IEC 61009-1:2010 Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) — Part 1: General rules

IEC 61543:1995 Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use — Electromagnetic compatibility

Amendment 1:2004

Amendment 2:2005

IEC 62423 Type F and type В residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses

CISPR 14-1:2009 Electromagnetic compatibility — Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus — Part 1: Emission.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60068-2-30:2005 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-30. Випробування. Випробування Db. Вологе тепло, цикли (цикл 12 + 12 год)

ІЕС 60068-3-4:2001 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-4. Супровідна документація та настанови. Випробування на вологе тепло

ІЕС 60364 (усі частини) Низьковольтне електричне усталювання

ІЕС 60364-4-44:2007 Низьковольтне електричне усталювання. Частина 4-44. Захист для забезпечення безпеки. Захист від збурень напруги та електромагнітних збурень

ІЕС 60417 Графічні символи для використовування на устаткованні. Перебуває за адресою

ІЕС 60479 (усі частини) Дія струму на людей та сільськогосподарських тварин

ІЕС 60529 Ступені захисту, забезпечувані кожухами (Код IP)

ІЕС 60664-1:2007 Узгодженість ізоляції в устаткованні низьковольтних систем. Частина 1. Принципи, вимоги і методи випробування

ІЕС 60695-2-10:2000 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2-10. Методи випробування із застосуванням розжареного/гарячого дроту. Устатковання та загальна процедура випробування розжареним дротом

ІЕС/TR 60755 Загальні вимоги для пристроїв захисту, керованих диференційним струмом

ІЕС 60898-1:2002 Електричні аксесуари. Автоматичні вимикачі для виявлення перевищення струмів побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Автоматичні вимикачі для змінного струму

ІЕС 61008-1:2010 Вимикачі, керовані диференційним струмом, без умонтованого захисту від надструмів побутової та аналогічної призначеності (RCCB). Частина 1. Загальні правила

ІЕС 61009-1:2010 Вимикачі, керовані диференційним струмом, із вбудованим захистом від надструмів побутової та аналогічної призначеності (RCBO). Частина 1. Загальні правила

ІЕС 61543:1995 Захисні пристрої, керовані диференційним струмом (RCD), побутової та аналогічної призначеності. Електромагнітна сумісність

Поправка 1 2004

Поправка 2 2005

ІЕС 62423 Автоматичні вимикачі, керовані диференційним струмом, типу F та типу В із вбудованим захистом від надструмів або без нього побутової та аналогічної призначеності

CISPR 14-1:2009 Електромагнітна сумісність. Вимоги для побутових пристроїв, електричного інструменту та пристроїв аналогічної призначеності. Частина 1. Емісія.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online