ДСТУ IEC 61000-4-6:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями (ІЕС 61000-4-...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
2016-05-24 13-15-22 Flash

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ
Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання
Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад,
індукованих радіочастотними полями

(ІЕС 61000-4-6:2006, IDТ)
ДСТУ ІЕС 61000-4-6:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Науково-дослідний інститут телекомунікацій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

ПЕРЕКЛАД і НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Некрасов; В. Пілінський, канд. техн. наук (науковий керівник); М. Родіонова, канд. техн. наук; В. Швайченко, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 грудня 2007 р. № 340 з 2009-10-01

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 61000-4-6:2006 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ІЕС 61000-4-6:2006

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Випробувальні рівні

6 Випробувальне обладнання

6.1 Випробувальний генератор

6.2 Пристрої зв’язку та розв’язки

6.3 Перевірка несиметричного імпедансу на затискачі ВО пристроїв зв’язку та розв’язки

6.4 Налаштування випробувального генератора

7 Випробувальна установка для настільного та долішнього обладнання

7.1 Правила вибирання методів інжектування та випробувальних точок

7.2 Процедура застосування КЗР для інжектування

7.3 Процедура інжектування через кліщі, якщо можливо виконати вимоги щодо несиметричного імпедансу

7.4 Процедура застосування інжекційних кліщів, якщо не може бути реалізовано вимоги щодо несиметричного імпедансу

7.5 Процедура безпосереднього інжектування

7.6 ВО, що є окремим виробом

7.7 ВО, що складено з кількох виробів

8 Процедура випробування

9 Оцінювання результатів випробування

10 Протокол випробування

Додаток А Додаткові відомості стосовно інжекційних кліщів

Додаток В Критерії вибирання смуги частот

Додаток С Рекомендації щодо вибирання випробувальних рівнів

Додаток D Відомості щодо кіл зв’язку та розв’язки

Додаток Е Відомості щодо характеристик випробувального генератора

Додаток F Випробувальна установка для великих ВО

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами (або розроблених на їхній основі), на які є посилання в цьому стандарті

Рисунок 1 Процедура вибирання методу інжектування

Рисунок 2 Випробування стосовно несприйнятливості до радіочастотнихкондуктивних завад

Рисунок 3 Структурна схема випробувального генератора

Рисунок 4 Форма напруги в режимі холостого ходу на порту ВО пристрою зв’язку для випробувального рівня 1

Рисунок 5 Застосування зв’язку та розв’язки

Рисунок 6 Правило зв’язку та розв’язки для випробування методом інжекційних кліщів

Рисунок 7 Деталізація установки та складників для перевіряння важливих характеристик пристроїв зв’язку/розв’язки та перехідників 150 0м/50 Ом

Рисунок 8 Схема установки для визначення випробувального рівня (див. 6.4.1)

Рисунок 9 Приклад схеми випробувальної установки з ВО, яка є окремим виробом

Рисунок 10 Приклад схеми випробувальної установки з ВО, яку складено з кількох виробів

Рисунок А.1 Електричне коло установки рівня на 50-омному випробувальному блоці

Рисунок А.2 Конструкція 50-омного випробувального блока

Рисунок А.З Докладна конструкція ЕМ кліщів

Рисунок А.4 Загальне уявлення ЕМ кліщів (електромагнітних кліщів)

Рисунок А.5 Коефіцієнт зв’язку ЕМ кліщів

Рисунок А.6 Схема, що ілюструє загальний принцип випробувальної установки із застосуванням інжекційних кліщів

Рисунок А.7 Приклад розміщеності випробувального обладнання на пластині уземлення, якщо застосовують інжекційні кліщі (вид згори)

Рисунок В.1 Залежність нижньої граничної частоти від довжини кабелю та розмірів обладнання

Рисунок D.1 Приклад спрощеної схеми кола CDN-S1, яке застосовують для екранованих кабелів (див. 6.2.1)

Рисунок D.2 Приклад спрощеної схеми кола CDN-M1/-M2/-M3, яке застосовують для неекранованих ліній електроживлення (див. 6.2.2.1)

Рисунок D.3 Приклад спрощеної схеми кола CDN-AF2, яке застосовують для неекранованих несиметричних ліній (див. 6.2.2.3)

Рисунок D.4 Приклад спрощеної схеми кола CDN-T2, яке застосовують для неекранованих 2-х провідних симетричних ліній (див. 6.2.2.2)

Рисунок D.5 Приклад спрощеної схеми кола CDN-T4, яке застосовують для неекранованих 4-х провідних симетричних ліній (див. 6.2.2.2)

Рисунок D.6 Приклад спрощеної схеми кола CDN-T8, яке застосовують для неекранованих 8-й провідних симетричних ліній (див. 6.2.2.2)

Рисунок F.1 Приклад випробувальної установки великого ВО з піднятою горизонтальною еталонною пластиною уземлення

Рисунок F.2 Приклад випробувальної установки великого ВО з вертикальною еталонною пластиною уземлення

Таблиця 1 Випробувальні рівні

Таблиця 2 Характеристики випробувального генератора

Таблиця 3 Основний параметр комбінованого пристрою зв’язку та розв’язки

Таблиця В.1 Основний параметр поєднання пристроїв зв’язку/розв’язки, якщо смугу частот випробування розширено до частот понад 80 МГц

Таблиця Е.1 Вихідна потужність підсилювача потужності, необхідна для створення випробувального рівня 10 В

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 61000-4-6:2006 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radiofrequency fields (Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт,— ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ІЕС 61000-4-6», «цей міжнародний стандарт», «ця частина ІЕС 61000», «ця секція 61000-4» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» подано «Національне пояснення», а в розділі 1 — «Національну примітку», виділені рамкою;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізо- ваних з міжнародними стандартами (або розроблених на їхній основі), на які є посилання в цьому стандарті.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна одержати в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП ДО ІЕС 61000-4-6:2006

Стандарти серії ІЕС 61000 опубліковано окремими частинами, за такою структурою:

Частина 1. Загальні положення Загальні питання (вступ, основні принципи)

Визначення понять, термінологія

Частина 2. Електромагнітне оточення та обстановка

Опис електромагнітного оточення та обстановки Класифікація електромагнітного оточення та обстановки Рівні сумісності Частина 3. Норми Норми на емісію (завад)

Норми на несприйнятливість (наскільки вони підпадають під відповідальність комітетів за видами продукції)

Частина 4. Методики випробування та вимірювання Методики вимірювання Методики випробування

Частина 5. Настанови щодо встановлювання обладнання та притлумлення завад

Настанови щодо встановлювання обладнання Методи та пристрої притлумлення завад Частина 6. Родові стандарти Частина 9. Інше

Кожну частину, крім того, поділено на частини, які опубліковано як міжнародні стандарти чи технічні звіти.

Цей стандарт установлює вимоги щодо несприйнятливості та процедури випробування, пов’язані з кондуктивними завадами в діапазоні частот від 0 Гц (постійний струм) до 150 кГц.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ
Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання
Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад,
індукованих радіочастотними полями

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
Часть 4-6. Методики испытания и измерения
Испытания на невосприимчивость к кондуктивным помехам,
индуцированным радиочастотными полями

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
Part 4-6. Testing and measurement techniques
Immunity tests to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

Чинний від 2009-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до несприйнятливості електричним і електронним обладнанням електромагнітних кондуктивних завад, що надходять від радіочастотних (РЧ) передавачів, призначених для роботи в діапазоні частот від 9 кГц до 80 МГц. Обладнання, що не має жодного кабелю (такого, як для електроживлення, сигнальної лінії чи з’єднання уземлення), який може виконувати взаємодію РЧ-полів завад з обладнанням, не належить до сфери застосування цього стандарту.

Примітка 1. Методики випробування, визначені в цьому стандарті для вимірювання впливу кондуктивних сигналів завад, індукованих електромагнітним випроміненням, стосуються обладнання. Імітування та вимірювання цих кондуктивних завад не є цілком адекватними кількісному визначенню впливу. Визначені методи випробування структуровано з головною при- значеністю встановлення вірогідної відтвореності результатів з різними пристроями для кількісного аналізу впливів.

Об’єктом цього стандарту є загальна основа для оцінювання функційної несприйнятливості електричного й електронного обладнання, яке піддане впливу радіочастотних полів. Методика випробування, яку визначено в цьому стандарті, описує уніфікований метод оцінювання несприйнятливості обладнання чи системи щодо визначених явищ.

Примітка 2. Як визначено в ІЕС Guide 107, цей стандарт є базовою публікацією щодо EMC для застосування комітетами ІЕС за видами продукції. Як також зазначено в ІЕС Guide 107, комітети ІЕС за видами продукції відповідають за застосування чи незастосування стандарту на випробування несприйнятливості до завад, а якщо застосовують, то вони відповідають за визначення певних випробувальних рівнів і критерію якості функціювання. ТС 77 ІЕС та його підкомітети опрацьовують у співпраці з комітетами за видами продукції у визначенні конкретних випробувань на несприйнятливість відповідних виробів.

Національна примітка

В Україні питання електромагнітної сумісності технічних засобів стосується сфери діяльності технічного комітету стандартизації України «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» (ТК 22)

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи, необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише зазначені видання. У разі недатованих посилань треба застосовувати найновіше видання нормативного документа (разом з усіма змінами).

ІЕС 60050-161 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electromagnetic compatibility.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60050-161 Міжнародний електротехнічний словник (IEV). Частина 161. Електромагнітна сумісність.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано наведені нижче терміни та визначення понять, а також терміни та визначення понять з ІЕС 60050-161:

3.1 еквівалент руки (artificial hand)

Електричне коло, що імітує імпеданс тіла людини у типових робочих умовах, між електроприладом, який тримають у руці, та землею

[IEV 161-04-27].

При мітка. Конструкція має відповідати CISPR 16-1

3.2 допоміжне обладнання; ДО (auxiliary equipment; АЕ)

Обладнання, необхідне для забезпечення випробного обладнання (ВО) сигналами, які потрібні для забезпечення номінального режиму роботи, та обладнання для перевірки якості функцію- вання ВО

3.3 інжекційні кліщі (clamp injection)

Інжекційні кліщі створено для інжектування «струму» в кабель:

— струмові кліщі (current clamp)

Трансформатор, вторинною обмоткою якого є кабель, у який здійснюють інжекцію

— електромагнітні кліщі (ЕМ кліщі) (electromagnetic clamp (EM clamp))

Інжекційний пристрій з комбінованим ємнісно-індуктивним зв’язком

3.4 несиметричний імпеданс (common-mode impedance)

Відношення несиметричної напруги до сили несиметричного струму на визначеному порту.

Примітка. Несиметричний імпеданс може бути визначено в разі застосування несиметричної напруги між затиска- чем(-ами) або екраном цього порту та еталонною пластиною (точкою). Сумарний несиметричний струм визначають як векторну суму всіх струмів, що протікають через цей(-і) затискач(і) або екран (див. також рисунки 8а та 8Ь)

3.5 коефіцієнт зв’язку (coupling factor)

Відношення напруги холостого ходу (ЕРС), визначеної на порту ВО з пристроєм зв’язку (розв’язки), до напруги холостого ходу, визначеної на виході випробувального генератора

3.6 коло зв’язку (coupling network)

Електричне коло для передавання енергії від одного кола до іншого з визначеним імпедансом.

Примітка. Пристрої зв'язку та відокремлення можуть бути вбудованими в один корпус (коло зв'язку та розв'язки (КЗР)) або можуть бути окремими колами

3.7 коло зв’язку/розв’язки; КЗР (coupling/decoupling network; CDN)

Електричне коло, що об’єднує функції зв’язку та розв’язки обох кіл

3.8 коло розв’язки (decoupling network)

Електричне коло для запобігання впливу випробувальних сигналів, застосованих до ВО, на інші прилади, обладнання чи системи, які не випробовують

3.9 випробувальний генератор (test generator)

Генератор (РЧ-генератор, модулятор, атенюатори, широкосмуговий підсилювач потужності та фільтри), придатний для генерування необхідного випробувального сигналу (див. рисунок 3)

3.10 електрорушійна сила; ЕРС (electromotive force; e.m.f.)

Напруга на затискачах ідеального джерела напруги, поданого як активний елемент

[IEV 131-01-38:1978]

3.11 результат вимірювання; Umr (measurement result; Umr)

Напруга за показом засобу вимірювання

3.12 коефіцієнт стоячої хвилі напруги; КСХН (voltage standing wave ratio; VSWR)

Відношення значення максимальної напруги до значення суміжної мінімальної напруги вздовж лінії.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи