ДСТУ EN 45501:2017 Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів (EN 45501:2015, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 45501:2017
(EN 45501:2015, IDТ)

МЕТРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
 НЕАВТОМАТИЧНИХ ЗВАЖУВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів» (ТК 156)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 21 грудня 2017 р. № 445 з 2019-01-01

3 Національний стандарт EN 45501:2015 Metrological aspects of non-automatic weighing instruments (Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів) і внесений з дозволу CEN, Avenue Магnіх 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 45501:2016 (EN 45501:2015, IDТ)

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ЕN 45501:2015

Вступ до ЕN 45501:2015

Термінологія

Т.1 Основні поняття

Т.2 Конструкція приладу

Т.3 Метрологічні характеристики приладу

Т.4 Метрологічні властивості приладу

Т.5 Покази та похибки

Т.6 Впливи та нормальні умови

Т.7 Випробування на роботоздатність

Т.8 Абетковий покажчик застосованих термінів

Т.9 Застосовані познаки та символи

1 Сфера застосування

2 Принципи цього стандарту

2.1 Одиниці вимірювання

2.2 Принципи метрологічних вимог

2.3 Принципи технічних вимог

2.4 Застосовування вимог

2.5 Термінологія

3 Метрологічні вимоги

3.1 Принципи класифікації

3.2 Класифікація приладів

3.3 Додаткові вимоги до багатоінтервальних приладів

3.4 Допоміжні показувальні пристрої

3.5 Максимально допустимі похибки

3.6 Допустимі розходження між результатами

3.7 Стандартні випробувальні засоби

3.8 Роздільна здатність

3.9 Варіації, обумовлені впливними величинами й часом

3.10 Випробування й дослідження для перевірки типу

4 Технічні вимоги до приладів з автоматичним і напівавтоматичним встановленням показів

4.1 Загальні вимоги до конструкції

4.2 Покази результатів зважування

4.3 Аналоговий показувальний пристрій

4.4 Цифрові показувальні пристрої

4.5 Пристрої установлення на нуль і стеження за нулем

4.6 Пристрої тарування

4.7 Пристрої попереднього задання тари

4.8 Блокувальні положення

4.9 Допоміжні повірочні пристрої (переносні або стаціонарні)

4.10 Вибір діапазонів зважування в багатодіапазонному приладі

4.11 Пристрої для вибору (або перемикання) між різними вантажоприймальними та/або вагопередавальними пристроями та різними ваговимірювальними пристроями

4.12 Компараторні прилади «плюс—мінус»

4.13 Прилади для прямих продажів населенню

4.14 Додаткові вимоги до приладів з обчисленням вартості для прямих продажів населенню

4.15 Прилади, подібні тим, які зазвичай використовують для прямих продажів населенню

4.16 Прилади з друкуванням етикетки

4.17 Механічні лічильні прилади з вантажоприймальним пристроєм для визначення ваги однієї одиниці виробу

4.18 Додаткові технічні вимоги до мобільних приладів

4.19 Портативні прилади для зважування дорожніх транспортних засобів

4.20 Режими роботи

5 Технічні вимоги до електронних приладів

5.1 Загальні вимоги

5.2 Дії за значних промахів

5.3 Функційні вимоги

5.4 Випробування на роботоздатність та випробування на стабільність діапазону

5.5 Додаткові вимоги до програмно-керованих електронних пристроїв

6 Технічні вимоги до приладів з неавтоматичним установленням показів

6.1 Мінімальна чутливість

6.2 Прийнятні рішення для показувальних пристроїв

6.3 Вимоги до конструкції

6.4 Просте рівноплече коромисло

6.5 Просте коромисло з передатним співвідношенням 1/10

6.6 Прості прилади з пересувними гирями (безміни)

6.7 Прилади Роберваля та Беренжера

6.8 Прилади з платформами з передатним відношенням

6.9 Прилади з ваговимірювальним пристроєм з відкритими пересувними гирями (типу безмін)

7 Марковання приладів і модулів

7.1 Описове марковання

7.2 Інші марковання

8 Метрологічні перевірки

8.1 Обов'язковість метрологічних перевірок

8.2 Перевірка типу

8.3 Перевірка відповідності типу

Додаток А (обов'язковий) Процедури випробувань неавтоматичних зважувальних приладів

Додаток В (обов'язковий) Додаткові випробування для електронних приладів

Додаток С (обов'язковий) Випробування та дослідження індикаторів і пристроїв оброблення аналогових даних як модулів неавтоматичних зважувальних приладів

Додаток D (обов'язковий) Випробування та перевірка пристроїв оброблення цифрових даних, терміналів і цифрових дисплеїв як модулів неавтоматичних зважувальних приладів

Додаток Е (обов'язковий) Випробування та перевірка зважувальних модулів як модулів неавтоматичних зважувальних приладів

Додаток F (обов'язковий) Перевірка сумісності модулів неавтоматичних зважувальних приладів

Додаток G (обов'язковий) Додаткові дослідження та випробування програмно-керованих електронних пристроїв та приладів

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними та європейськими нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

Додаток НБ (довідковий) Порівняльний аналіз назв видів перевірки неавтоматичних зважувальних приладів і документів, які надають за результатами проведення процедур перевірки відповідності цих приладів та їх модулів

Додаток НВ Абетковий покажчик українських термінів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 45501:2017 (EN 45501:2015, IDT) «Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 45501:2015 (версія en) «Metrological aspects of non-automatic weighing instruments». Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 156 «Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 45501:2016 (EN 45501:2015, IDT) «Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів», прийнятого як національний стандарт методом підтвердження.

Цей стандарт введено в підтримку Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1062.

У цьому стандарті вжито застандартизований термін «показ», термін-синонім «показання» якого вжито в зазначеному Технічному регламенті.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— із «Передмови» та «Вступу» до EN 45501:2015 у відповідні розділи цього стандарту внесено все, що безпосередньо його стосується;

— зі «Змісту» вилучено підпункти в додатках А—G;

— вилучено перший абзац із 7.1.1 та виноску «7)» до 7.1.1, оскільки вимоги цього пункту діяли лише до 20.04.2015. Змінено подальшу нумерацію виносок: виноску 8) замінити на 7), 9) на 8) і далі до кінця стандарту;

— знак відповідності «СЕ» замінено знаком відповідності технічним регламентам;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті);

— вилучено додаток ZZ до EN 45501:2015 «Відповідність основним вимогам директив ЄС»,

оскільки він побудований на відповідності стандарту Директиві 2009/23/ЕС, у той час як цей стандарт відповідає Технічному регламенту, розробленому на основі Директиви 2014/31/ЕС;

— долучено довідковий додаток НБ (Порівняльний аналіз назв видів перевірки неавтоматичних зважувальних приладів і документів, які видають за результатами проведення процедур перевірки відповідності цих приладів та їх модулів), оскільки за текстом стандарту зазначені назви приведено у відповідність до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» і Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1062.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до EN 45501:2015

Під час підготування цього EN 45501:2015 було розглянуто EN 45501:1992, який сформував основу цього стандарту, але з доповненнями й поправками, щоб взяти до уваги події в технології, які відбулися в останні роки.

Суттєві зміни охоплюють розширення вимог стійкості щодо EMC для відображення більшого використання безпровідної технології в багатьох цілях, збільшення технічних вимог щодо цілісності та безпеки програмного забезпечення та режимів випробування для підтвердження дотримання вимог для портативних і мобільних приладів і визнання використання модульних елементів у сім'ях приладів з розширеними вимогами до випробувань для аналогових і цифрових модулів і систем для підтвердження сумісності модулів, які об'єднано в єдиний прилад або систему.

ВСТУП до EN 45501:2015

EN 45501:2015 адаптований з Рекомендацією OIML R 76-1 «Неавтоматичні зважувальні прилади. Частина 1. Метрологічні й технічні вимоги. Випробування», видання 2006 року.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
НЕАВТОМАТИЧНИХ ЗВАЖУВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ

METROLOGICAL ASPECTS
OF NON-AUTOMATIC WEIGHING INSTRUMENTS

Чинний від 2019-01-01

ТЕРМІНОЛОГІЯ
(Терміни та визначення понять)

У цьому стандарті вжиті терміни та визначення, що відповідають «Міжнародному словнику основоположних термінів у метрології» (VIM) [1], «Міжнародному словнику термінів у законодавчій метрології» (VIML) [2]. Крім того, у цьому стандарті застосововано нижче наведені терміни та їх визначення. Абетковий покажчик цих термінів з відповідними посиланнями наведено в Т.8.

Т.1 Основні поняття

Т.1.1 зважувальний прилад (weighing instrument)

Вимірювальний прилад, призначений для визначення маси тіла внаслідок використання дії сили тяжіння на таке тіло.

Примітка. У цьому стандарті термін «маса» (або «значення ваги») вживають в сенсі «умовна маса» чи «умовне значення результату зважування в повітрі» згідно з OIML R111 або OIML D 28. тоді як термін «вантаж» використовують переважно для матеріального втілення маси (наприклад, матеріальна міра), який має свої фізичні та метрологічні характеристики.

Зважувальний прилад також можна застосовувати для визначення інших кількісних величин, параметрів або характеристик, пов’язаних з масою.

За принципом дії зважувальні прилади поділяють на автоматичні й неавтоматичні зважувальні прилади

Т.1.2 неавтоматичний зважувальний прилад (non-automatic weighing instrument)

Прилад, який потребує втручання оператора під час зважування для ухвалення рішення стосовно прийнятності результату зважування.

Примітка 1. Прийняття рішення про те, що результат зважування прийнятний, припускає будь-яку розумову діяльність оператора, яка впливає на результат, таку як вчинення дії за стабільних показів або визначення необхідності змінення значення встановленого навантаження та прийняття рішення стосовно прийнятності відображеного чи надрукованого результату зважування. Неавтоматичний процес зважування дозволяє оператору виконувати д ії (регулювати навантаження, налаштовувати ціну за одиницю, визначати прийнятність навантаження тощо), які впливають на результат зважування, коли результат зважування є неприйнятним.

Неавтоматичний зважувальний прилад може бути:

— градуйованим чи неградуйованим;

— з автоматичним, напівавтоматичним або неавтоматичним встановленням показів.

Примітка 2. У цьому стандарті неавтоматичний зважувальний прилад називають «прилад»

Т.1.2.1 градуйований прилад (graduated instrument)

Прилад, який дозволяє пряме зчитування повного або часткового результату зважування

Т.1.2.2 неградуйований прилад (non-graduated instrument)

Прилад, який не оснащено шкалою, понумерованою в одиницях маси

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online