ДСТУ ІЕС 61000-4-1:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-1. Методики випробування та вимірювання. Огляд стандартів серії ІЕС 61000-4 (ІЕС 61000-4-1:2006, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ

Частина 4-1. Методики випробування та вимірювання
Огляд стандартів серії ІЕС 61000-4
(ІЕС 61000-4-1:2006, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-1:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Науково-дослідний інститут телекомунікацій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Н. Некрасова; В. Пілінський, канд. техн. наук (науковий керівник); М. Родіонова, канд. техн. наук; В. Швайченко, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 10 жовтня 2007 р. № 254 з 2009-07-01

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 61000-4-1:2006 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-1 : Testing and measurement techniques — Overview of IEC 61000-4 series. (Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-1: Методики випробування та вимірювання. Огляд стандартів серії ІЕС 61000-4).

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ІЕС 61000-4-1:2006

1 Сфера застосування та об’єкт стандартизації

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Структура стандартів серії ІЕС 61000-4

6 Вибирання випробувань

7 Протокол випробування

Таблиця 1 Застосування випробування на несприйнятливість залежно від місця розташування (електромагнітного оточення)

Таблиця 2 Застосування випробування на несприйнятливість залежно від портів випробного обладнання

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 61000-4-1:2006 Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-1 : Testing and measurement techniques — Overview of IEC 61000-4 series (Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-1. Методики випробування та вимірювання. Огляд стандартів серії ІЕС 61000-4).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ», «ця частина ІЕС 61000» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— У розділі 2 «Нормативні посилання» та розділі 6 наведено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— заголовки таблиць виконано відповідно до вимог ДСТУ 1.5:2003;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізова- них з міжнародними нормативними документами, на які є посилання у цьому стандарті).

Інші міжнародні стандарти, на які є посилання в цьому стандарті, не впроваджено в Україні як національні і чинних замість них немає.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ІЕС 61000-4-1:2006

Стандарти серії ІЕС 61000 опубліковано окремими частинами за такою структурою:

Частина 1. Загальні положення

Загальні питання ( вступ, основоположні принципи)

Визначення понять, термінологія

Частина 2. Електромагнітне оточення та обстановка

Опис електромагнітного оточення та обстановки

Класифікація електромагнітного оточення та обстановки

Рівні сумісності

Частина 3. Норми

Норми на емісію (завад)

Норми на несприйнятливість (наскільки вони підпадають під відповідальність комітетів за видами продукції)

Частина 4. Методики випробування та вимірювання

Методики вимірювання

Методики випробування

Частина 5. Настанови щодо встановлювання обладнання та притлумлення завад

Настанови щодо встановлювання обладнання

Методи і пристрої притлумлення завад

Частина 6. Родові стандарти

Частина 9. Інше

Кожну частину, крім того, поділено на кілька частин, які було опубліковано як міжнародні стандарти чи технічні звіти, деякі з них уже опубліковано як секції. Інші може бути опубліковано з номером частини після дефісу та доповнено другим номером, який визначає секцію (наприклад, ІЕС 61000-6-1).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ
Частина 4-1. Методики випробування та вимірювання
Огляд стандартів серії ІЕС 61000-4

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
Часть 4-1. Методики испытания и измерения
Обзор стандартов серии ІЕС 61000-4

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
Part 4-1. Testing and measurement techniques
Overview of IEC 61000-4 series

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОБ’ЄКТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Цей стандарт є частиною серії стандартів ІЕС 61000, яка охоплює методики випробування та вимірювання електричного та електронного обладнання у їх електромагнітному оточенні.

Об’єктом цього стандарту є надання застосовної допомоги технічним комітетам міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС) чи іншим особам, користувачам та виробникам електричного та електронного обладнання у стандартах з EMC у серії стандартів ІЕС 61000-4 з методик випробування та вимірювання та забезпечення загальних рекомендацій стосовно вибирання відповідних випробувань.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60050(161) International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electromagnetic compatibility

IEC 61000-1-1 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 1-1: General —Application and interpretation of fundamental definition and terms

IEC 61000-2-5 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2: Environment — Classification of electromagnetic environments

IEC 61000-3-2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current emissions (equipment input current < 16A per phase)

IEC 61000-3-3 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-3: Limits —Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection

IEC/TS 61000-3-4 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-4: Limits — Limitation of emission of harmonic currents in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater then 16 A

IEC/TR 61000-3-5 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-5: Limits — Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater then 16 A

IEC 61000-3-6 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limits —Assessment of emission limits for distorting loads in MV and HV power systems

ІЕС 61000-3-11 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-11: Limits — Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems — Equipment with rated current ≤ 75 A and subject to conditional connection

IEC 61000-3-12 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-12: Limits — Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage supply systems with input current > 16 A and ≤ 75 A per phase

IEC 61000-4-2 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measurement techniques — Electrostatic discharge immunity test

IEC 61000-4-3 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement techniques — Electrical fast transient/burst immunity test

IEC 61000-4-5 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement techniques — Surge immunity test

IEC 61000-4-6 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

IEC 61000-4-7 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-7: Testing and measurement techniques — General guide on harmonic and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto

IEC 61000-4-8 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and measurement techniques — Power frequency magnetic field immunity test

IEC 61000-4-9 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-9: Testing and measurement techniques — Pulse magnetic field immunity test

IEC 61000-4-10 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-10: Testing and measurement techniques — Damped oscillatory magnetic field immunity test

IEC 61000-4-11 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measurement techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test

IEC 61000-4-12 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-12: Testing and measurement techniques — Oscillatory waves immunity test

IEC 61000-4-13 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-13: Testing and measurement techniques — Harmonics and interharmonics including mains signalling at a.c. power port, low frequency immunity tests

IEC 61000-4-14 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-14: Testing and measurement techniques — Voltage fluctuation immunity test

IEC 61000-4-15 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-15 : Testing and measurement techniques — Flickermeter— Functional and design specifications

IEC 61000-4-16 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-16: Testing and measurement techniques — Test for immunity to conducted common mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz immunity test

IEC 61000-4-17 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-17: Testing and measurement techniques — Ripple on d.c. input power port immunity test

IEC 61000-4-18 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-18: Testing and measurement techniques — Oscillatory wave immunity test

IEC 61000-4-20 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-20: Testing and measurement techniques — Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (ТЕМ) waveguides

IEC 61000-4-21 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-21 : Testing and measurement techniques — Reverberation chamber test methods

IEC 61000-4-23 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-23: Testing and measurement techniques — Test methods for protective devices for HEMP and other radiated disturbances

IEC 61000-4-24 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-24: Testing and measurement techniques — Test methods for protective devices for HEMP conducted disturbance

IEC 61000-4-25 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-25: Testing and measurement techniques — HEMP immunity test methods for equipment and systems

ІЕС 61000-4-27 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-27: Testing and measurement techniques — Unbalance, immunity test

IEC 61000-4-28 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-28: Testing and measurement techniques — Variation of power frequency, immunity test

IEC 61000-4-29 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-29: Testing and measurement techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations on d.c. input power ports, immunity tests

IEC 61000-4-30 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-30: Testing and measurement techniques — Power quality measurement methods

IEC 61000-4-32 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-32: Testing and measurement techniques — High-altitude electromagnetic pulse (HEMP) simulator compendium

IEC 61000-4-33 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-33: Testing and measurement techniques — Measurement methods for high power transient parameters

IEC 61000-4-34 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-34: Testing and measurement techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current more than 16 A per phase.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60050(161) Міжнародний електротехнічний словник. Глава 161. Електромагнітна сумісність

ІЕС 61000-1-1 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 1-1. Загальні положення. Застосування та пояснення фундаментальних визначень та термінів

ІЕС 61000-2-5 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 2. Електромагнітне оточення. Класифікація електромагнітної обстановки

ІЕС 61000-3-2 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (сила вхідного струму обладнання < 16 А на фазу)

ІЕС 61000-3-3 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 3-3. Норми. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги та флікеру у низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номінальною силою струму ≤ 16 А на фазу і не підлягає умовному підключенню

ІЕСЯБ 61000-3-4 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 3-4. Норми. Нормування емісії гармонік струмів у низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номінальною силою струму більшою ніж 16 А

IEC/TR 61000-3-5 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 3-5. Норми. Нормування флуктуацій напруги та флікеру у низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номінальною силою струму більшою ніж 16 А

ІЕС 61000-3-6 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 3. Норми. Оцінювання норм емісії для спотворення навантаг у середньовольтних та високовольтних системах електропостачання

ІЕС 61000-3-11 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 3-11. Норми. Нормування змін напруги, флуктуацій напруги та флікеру у низьковольтних системах електропостачання загального призначення для обладнання з номінальним струмом силою ≤ 75 А та що підлягає підключенню за дозволом

ІЕС 61000-3-12 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 3-12. Норми. Нормування гармонік струму обладнання, підключеного до низьковольтних систем електропостачання загального призначення, з вхідним струмом силою > 16 А та ≤ 75 А на фазу

ІЕС 61000-4-2 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичного розряду

ІЕС 61000-4-3 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотного електромагнітного поля випромінення

ІЕС 61000-4-4 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до швидкого перехідного процесу/пакету імпульсів

ІЕС 61000-4-5 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплеску напруги

ІЕС 61000-4-6 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями

ІЕС 61000-4-7 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-7. Методики випробування та вимірювання. Загальна настанова щодо вимірювання гармонік та інтергармонік та оснащування апаратурою для систем електропостачання та обладнанням, підключеним до неї

ІЕС 61000-4-8 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-8. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до магнітного поля частоти електромережі

ІЕС 61000-4-9 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-9. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до імпульсного магнітного поля

ІЕС 61000-4-10 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-10. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до згасного коливального магнітного поля

ІЕС 61000-4-11 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-11. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги

ІЕС 61000-4-12 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-12. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до коливальних хвиль

ІЕС 61000-4-13 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-13. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до низькочастотних гармонік та інтергармонік разом з сигналами систем передавання на порту електроживлення змінним струмом

ІЕС 61000-4-14 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-14. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до флуктуацій напруги

ІЕС 61000-4-15 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-15. Методики випробування та вимірювання. Флікерметр. Технічні вимоги до функціювання та проектування

ІЕС 61000-4-16 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-16. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних несиметричних завад у діапазоні частот від 0 Гц до 150 кГц

ІЕС 61000-4-17 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-17. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до пульсацій на вхідному порту електроживлення постійним струмом

ІЕС 61000-4-18 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-18. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до коливальних хвиль

ІЕС 61000-4-20 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-20. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість та емісію у трансверсальних електромагнітних (ТЕМ) хвилеводах

ІЕС 61000-4-21 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-21. Методики випробування та вимірювання. Метод випробування ревербераційних камер

ІЕС 61000-4-23 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-23. Методики випробування та вимірювання. Методи випробування захисних пристроїв від HEMP та іншої випромінюваної завади

ІЕС 61000-4-24 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-24. Методики випробування та вимірювання. Секція 24. Методи випробування захисних пристроїв від кондуктивних завад, зумовлених HEMP

ІЕС 61000-4-25 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-25. Методики випробування та вимірювання. Методи випробування на несприйнятливість до HEMP для обладнання та систем

ІЕС 61000-4-27 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-27. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до небалансу напруги

ІЕС 61000-4-28 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-28. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до змінення частоти електромережі

ІЕС 61000-4-29 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-29. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги на вхідному порту електроживлення постійним струмом

ІЕС 61000-4-30 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-30. Методики випробування та вимірювання. Методи вимірювання параметрів якості електроенергії

ІЕС 61000-4-32 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-32. Методики випробування та вимірювання. Стисла настанова щодо імітаторів електромагнітного імпульсу висотного ядерного вибуху (HEMP)

ІЕС 61000-4-33 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-33. Методики випробування та вимірювання. Методи вимірювання параметрів перехідних процесів великої потужності

ІЕС 61000-4-34 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-34. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів напруги, короткочасних переривань та змінень напруги для обладнання з силою вхідного струму більшою ніж 16 А на фазу.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи