ДСТУ OIML R 87:2017 Кількість фасованого товару в упаковках (OIML R 87:2016, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДCTY OIML R 87:2017
(OIML R 87:2016, IDT)

КІЛЬКІСТЬ ФАСОВАНОГО ТОВАРУ В УПАКОВКАХ

 Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів» (ТК 156)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 26 грудня 2017 р. № 462 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає OIML R 87:2016 Quantity of product in prepackages (Кількість продукту в упаковках) і внесений з дозволу OIML, rue de Turgot, 11, 75009 Paris

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО НА ЗАМІНУ ДCТУ OIML R 87:2012

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

2.1 Терміни та визначення понять

2.2 Познаки та скорочення

3 Метрологічні вимоги до упакованих одиниць

3.1 Загальні положення

3.2 Вимога щодо середньої кількості

3.3 Вимоги до окремої упакованої одиниці

3.4 Допустимі нестачі

4 Стандартне випробування на відповідність метрологічним вимогам

4.1 Загальні вимоги щодо перевіряння

4.2 Контролювання відбиранням з контрольної партії

4.3 Статистичні принципи вибіркового контролю

4.4 Обсяг партії для перевіряння

4.5 Характеристики вибірки

Додаток А (довідковий) Загальні принципи процедури перевіряння із застосуванням методу вибіркового контролю

Додаток В (довідковий) Процедури з тарою

Додаток С (довідковий) Кількість зцідженого продукту, запакованого в рідинне середовище

Додаток D (довідковий) Процедури випробування для визначення фактичної кількості заморожених продуктів

Додаток Е (обов’язковий) Заборона оманливих упакованих одиниць

Додаток F (довідковий) Основа для застосування моделі статистичного вибіркового контролю

Додаток G (довідковий) Схематичне подання застосування відхилів Т1 і Т2

Додаток Н (довідковий) План ступінчастого вибіркового контролю

Додаток І (довідковий) Деталізовані вибіркові плани

Додаток J (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ OIML R 87:2017 «Кількість фасованого товару в упаковках», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо OIML R 87:2016 (версія en) «Quantity of product in prepackages».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 156 «Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та механічних випробувань матеріалів».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ OIML R 87:2012 «Кількість фасованого товару в упаковках» (OIML R 87, edition 2004, IDT).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Цей стандарт розроблено на підтримку Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1193.

У цьому стандарті вжито стандартизований термін «показ», термін-синонім «показання» якого вжито в зазначеному вище Технічному регламенті засобів вимірювальної техніки.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця рекомендація» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено попередній довідковий матеріал з OIML R 87:2016;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та першу сторінку — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 1 подано «Національну примітку», виділену рамкою;

— скрізь у тексті крапку як вказівник десяткових знаків замінено на кому.

Зазначений у тексті ISO 3310-1 впроваджено в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 3310-1:2007.

Зазначену в тексті та в «Бібліографії» міжнародну рекомендацію OIML R 79 впроваджують в Україні як національний стандарт ДСТУ OIML R 79:2017 (OIML R 79:2015, IDT).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КІЛЬКІСТЬ ФАСОВАНОГО ТОВАРУ В УПАКОВКАХ

QUANTITY OF PRODUCT IN PREPACKAGES

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює:

— законодавчі метрологічні вимоги до фасованих товарів (які також називаються «фасовані продукти» або «фасована продукція»), марковані попередньо визначеною постійною номінальною масою, об'ємом, довжиною, площею або кількістю; та

— плани вибіркового контролю й процедури для використання посадовими особами з законодавчої метрології під час контролю кількості продукту в упакованих одиницях.

Примітка. Плани вибіркового контролю не рекомендовано застосовувати під час процесів кількісного контролю пакувальником.

Національна примітка

Під словами «посадова особа з законодавчої метрології» треба розуміти «державний інспектор з метрологічного нагляду».

До стандарту долучено такі довідкові додатки:

Додаток А — загальні відомості щодо процедур перевіряння, в яких застосовують вибірковий контроль;

Додаток В — процедури визначення середнього значення маси тари;

Додаток С — процедури визначення кількості зцідженого продукту, запакованого в рідинне середовище;

Додаток D — процедури визначення фактичної кількості заморожених продуктів;

Додаток Е — вимоги щодо заборони оманливих упакованих одиниць;

Додаток F — основа для застосування моделі статистичного вибіркового контролю;

Додаток G — схематичне подання для пояснення застосування відхилів Т1 і Т2;

Додаток Н — альтернативні плани вибіркового контролю із застосуванням ступінчастого підходу;

Додаток І — деталізовані вибіркові плани; та

Додаток J — документи, посилання на які зазначені в тексті стандарту.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

2.1 Терміни та визначення понять

2.1.1 фактична кількість (actual quantity)

Кількість продукту, яка фактично міститься в упакованій одиниці та визначена за результатами вимірювань.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи