Наказ від 16.05.2018 № 117 Про затвердження Вимог та зразків щодо проектів повторного використання для закладів охорони здоров`я у сільській місцевості

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.05.2018

м. Київ

N 117


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2018 р. за N 701/32153

Про затвердження Вимог та зразків щодо проектів повторного використання для закладів охорони здоров'я у сільській місцевості

Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 5 Закону України "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості", пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги та зразки щодо проектів повторного використання для закладів охорони здоров'я у сільській місцевості, що додаються.

2. Департаменту впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку (Бондарчук Н. Л.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний секретар ГС ВГО
"Національна Асамблея
осіб з інвалідністю України"

В. Назаренко

Голова ГО ВО СОІУ

В. В. Назаренко

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

Заступник Міністра
охорони здоров'я України

П. Ковтонюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
16 травня 2018 року N 117

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 червня 2018 р. за N 701/32153


Вимоги та зразки щодо проектів повторного використання для закладів охорони здоров'я у сільській місцевості

1. Ці Вимоги встановлено для елементів будівель закладів охорони здоров'я у сільській місцевості, їх внутрішнього оздоблення та для зразків щодо проектів повторного використання для закладів охорони здоров'я у сільській місцевості.

2. Ці Вимоги поширюються на заклади охорони здоров'я у сільській місцевості, що створюються за рахунок державних коштів, та застосовуються при плануванні інфраструктури і удосконаленні мережі закладів охорони здоров'я у сільській місцевості.

3. Вимоги до конструктивних рішень, конструкцій (елементів), інженерних систем та систем безпеки будівель закладів охорони здоров'я у сільській місцевості:

1) конструкції закладів охорони здоров'я у сільській місцевості та їх частин необхідно проектувати відповідно до обраного об'ємно-планувального вирішення з урахуванням природно-кліматичних та інженерно-геологічних умов будівництва згідно з ДБН В.1.2-14-2009 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ", ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди. Основні положення", ДБН В.2.6-31:2016 "Теплова ізоляція будівель", ДБН В.2.6-98-2009 "Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення", ДБН В.2.6-160-2010 "Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення", ДБН В.2.6-161:2017 "Дерев'яні конструкції. Основні положення", ДБН В.2.6-162-2010 "Кам'яні та армокам'яні конструкції. Основні положення", ДБН В.2.6-198:2014 "Сталеві конструкції. Норми проектування";

2) проектування основ і фундаментів закладів охорони здоров'я у сільській місцевості, вибір типу та/чи конструкції фундаментів, способу підготовки основ (за потреби) слід проводити з урахуванням вимог ДБН В.2.1-10-2009 "Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування", ДБН В.1.1-12:2014 "Будівництво в сейсмічних районах України". Матеріали виконання цоколя - залежно від обраного типу фундаменту;

3) зовнішні та внутрішні стіни - залежно від обраного конструктивного вирішення будівлі з урахуванням природно-кліматичних умов відповідно до ДБН В.2.6-31:2016 "Теплова ізоляція будівель";

4) перегородки - залежно від обраного об'ємно-планувального вирішення та призначення приміщення. При облаштуванні перегородок необхідно врахувати вимоги щодо індексу ізоляції повітряного шуму зазначеними конструкціями відповідно до ДБН В.1.1-31:2013 "Захист територій, будинків і споруд від шуму";

5) покриття будівлі - двосхилий або плоский дах залежно від обраного об'ємно-планувального вирішення будівлі відповідно до вимог ДБН В.2.6-220:2017 "Покриття будівель і споруд", ДБН В.2.6-31:2016 "Теплова ізоляція будівель";

6) опалення з дотриманням вимог ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування";

7) вентиляція природна та примусова припливно-витяжна з рекуперацією тепла з урахуванням вимог ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування". Обмін повітря розраховується з огляду на забезпечення в приміщеннях параметрів повітря, допустимих санітарними нормами;

8) кондиціювання з урахуванням вимог ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування". Кондиціонування повітря здійснюється з можливістю роботи на підігрів повітря в зимовий період (за необхідності);

9) водопостачання та водовідведення здійснюються відповідно до вимог, встановлених ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування", ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування":

джерело водопостачання - свердловина із занурювальним насосом або централізоване водопостачання, централізоване водовідведення;

облаштування свердловин та локальних очисних споруд виконується з дотриманням розмірів зон санітарної охорони (джерела водопостачання) та санітарно-захисних зон (очисні споруди);

для забезпечення споживачів водою в необхідній кількості і з необхідним напором передбачити (за необхідності) ємності запасу води та/або підвищувальну насосну станцію. Якість води має відповідати вимогам наказу Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року N 400 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за N 452/17747. Джерело гарячого водопостачання - котел та/або електричні водонагрівачі, встановлені в приміщеннях санвузлів.

Зовнішнє пожежогасіння забезпечується відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування";

10) електротехнічні рішення - відповідно до розділу "Електропостачання та електрообладнання" ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я" (категорія надійності електропостачання - I, ввід - трифазний);

11) в закладах охорони здоров'я у сільській місцевості передбачається автоматична охоронна сигналізація згідно з переліком будинків і приміщень закладів і підприємств Міністерства охорони здоров'я України, які мають бути оснащені автоматичною охоронною сигналізацією відповідно до ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я";

12) системи внутрішніх мереж LAN (Local Area Network) та Internet, телефонних мереж проектуються з урахуванням можливості підключення обладнання користувачів;

13) будівлі закладів охорони здоров'я у сільській місцевості мають відповідати ДБН В.1.2-8-2008 "Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища".

При роботі з медичними відходами слід керуватися наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 червня 2015 року N 325 "Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2015 року за N 959/27404;

14) система пожежної сигналізації - всі приміщення (крім приміщень, зазначених у розділі 7 ДБН В.2.5:56-2014 "Системи протипожежного захисту") обладнуються автоматичною пожежною сигналізацією неадресного типу.

Засобами виявлення пожежі є:

автоматичні сповіщувачі пожежні димові, які встановлюються на стелі приміщень відповідно до вимог розділу 7 ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту";

сповіщувачі пожежні ручні, які встановлюються на шляхах евакуації людей біля виходів на позначці 1,5 м від рівня підлоги;

15) система оповіщення про пожежу встановлюється, а управління евакуюванням людей здійснюється відповідно до вимог пункту 10 таблиці Б.1 додатка Б ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту". Приміщення закладів охорони здоров'я у сільській місцевості обладнуються системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей типу СО-2.

Обладнанню системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей підлягають всі приміщення з постійним і тимчасовим перебуванням людей;

16) автоматична система пожежогасіння обладнується згідно з вимогами ДБН В.2.5-56-2014 "Системи протипожежного захисту", система контролю вибухонебезпечних концентрацій паливного газу в повітрі - згідно з ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди. Основні положення".

Необхідність встановлення інших систем протипожежного захисту визначається з урахуванням вимог ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту";

17) будівля закладу охорони здоров'я у сільській місцевості обладнується системою блискавкозахисту згідно з ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд";

18) доступність для маломобільних груп населення здійснюється з дотриманням:

ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди. Основні положення";

ДБН В.2.3-4:2007 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги";

ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів";

ДБН В.2.2-17:2006 «Будівлі і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»;

ДБН Б.2.2-5:2011 "Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій";

ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 "Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху";

ДСТУ Б ISO 21542:2013 "Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища";

ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я".

19) під час проектування, будівництва закладів охорони здоров'я у сільській місцевості і порядку їх оцінювання з метою забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів на опалення, охолодження та гаряче водопостачання, забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних параметрів мікроклімату приміщень, довговічності огороджувальних конструкцій під час експлуатації будівель вимоги до показників енергоефективності та теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки) будівель встановлюються згідно з ДБН В.2.6-31:2016 "Теплова ізоляція будівель";

20) клас наслідків (відповідальності) будівель визначається відповідно до вимог будівельних норм, стандартів, нормативних документів і правил, затверджених згідно із законодавством;

21) приміщення закладів охорони здоров'я забезпечуються первинними засобами пожежогасіння відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року N 25 "Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року N 225/31677;

22) проїзди для пожежних автомобілів облаштовуються згідно з вимогами додатка 3.1 ДБН 360-92 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень";

23) ступінь вогнестійкості будинку - відповідно до ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я", ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди. Основні положення". Класи вогнестійкості будівельних конструкцій і максимальні значення груп поширення вогню за ними - залежно від ступеня вогнестійкості будинку за ДБН В.1.1-7В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги".

4. Вимоги до внутрішнього оздоблення будівель закладів охорони здоров'я у сільській місцевості:

1) загальні вимоги:

опорядження стін і стель, покриття підлог всіх приміщень, а також сходів, коридорів тощо слід передбачати із матеріалів, дозволених до застосування центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;

максимально використовувати можливості природного освітлення з урахуванням нормативного рівня коефіцієнта природного освітлення в функціональних приміщеннях з дотриманням нормативних вимог, встановлених ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення";

внутрішнє оздоблення приміщень закладу має відповідати їх функціональному призначенню. Поверхні стін, стель та перегородок мають бути гладкими, без щілин і дефектів, легкодоступними для вологого прибирання і дезінфекції (у приміщеннях з асептичним режимом роботи);

робочі місця розташовані за принципом, відповідно до якого на шляху відвідувача до робочого місця має бути не більше двох дверей;

вікна обслуговування, стійки обслуговування мають знаходитися на висоті 130 - 140 см від поверхні, на якій стоїть відвідувач. Якщо поверхня вікон обслуговування або стійок обслуговування нижче 130 см, необхідно передбачати місце для сидіння;

2) гігієнічні вимоги до будівлі закладу охорони здоров'я мають відповідати розділам III - VII Державних санітарних норм і правил "Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 квітня 2013 року N 259, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2013 року за N 570/23102;

3) підвісна стеля має відповідати вимогам до огороджувальних конструкцій такого типу. Конструкція і матеріали підвісних стель мають забезпечувати можливість їх прибирання, чищення і дезінфекції (за потреби);

4) покриття підлог - зносостійке, переважно сірого кольору (керамічна плитка, та/або лінолеум, та/або полімерні підлоги). Підлоги у коридорі та лікувально-діагностичних кабінетах - гладкі матеріали, дозволені для облаштування підлог, щільно прилягають до основи та є стійкими до механічного впливу;

5) двері - залежно від призначення приміщення (прозорі, непрозорі, прозоре засклення) з урахуванням вимог ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди. Основні положення", ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я".

На шляхах евакуації застосовуються будівельні матеріали з пожежною небезпекою відповідно до показників, визначених у ДБН В.1.1-7В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги", у приміщеннях - відповідно до норм, визначених у ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди. Основні положення".

5. Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я у сільській місцевості здійснюється відповідно до примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які надають первинну медичну допомогу, що затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

6. Зразки щодо проектів повторного використання для закладів охорони здоров'я у сільській місцевості, які застосовуються при плануванні інфраструктури і удосконаленні мережі закладів охорони здоров'я, розроблені відповідно до ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я" та наведені у додатках 1 - 4 до цих Вимог. Основні приміщення для закладів охорони здоров'я в сільській місцевості та їх мінімальні площі визначаються відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 02 квітня 2013 року N 259 "Про затвердження Державних санітарних норм і правил "Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2013 року за N 570/23102.

 

Директор Департаменту
впровадження пріоритетних
проектів регіонального розвитку

Н. Л. Бондарчук


Додаток 1
до Вимог та зразків щодо проектів повторного використання для закладів охорони здоров'я у сільській місцевості
(пункт 6)


Зразок щодо проектів повторного використання для закладів охорони здоров'я у сільській місцевості на 2-х лікарів*

 

____________
* Орієнтовна корисна площа

217 м 2

Будівельний об'єм

711 м 3


 

Додаток 2
до Вимог та зразків щодо проектів повторного використання для закладів охорони здоров'я у сільській місцевості
(пункт 6)


Зразок щодо проектів повторного використання для закладів охорони здоров'я у сільській місцевості на 2-х лікарів з житлом*

 

____________
* Орієнтовна корисна площа

300 м 2

Будівельний об'єм

998 м 3


 

Додаток 3
до Вимог та зразків щодо проектів повторного використання для закладів охорони здоров'я у сільській місцевості
(пункт 6)


Зразок щодо проектів повторного використання для закладів охорони здоров'я у сільській місцевості на 4-х лікарів*

 

____________
* Орієнтовна корисна площа

337 м 2

Будівельний об'єм

1060 м 3


 

Додаток 4
до Вимог та зразків щодо проектів повторного використання для закладів охорони здоров'я у сільській місцевості
(пункт 6)


Зразок щодо проектів повторного використання для закладів охорони здоров'я у сільській місцевості на 7-х лікарів*

 

____________
* Орієнтовна корисна площа

463 м 2

Будівельний об'єм

1552 м 3


БУДСТАНДАРТ Online