ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПОКРИТТЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

ДБН В.2.6-220:2017

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва"

РОЗРОБНИКИ: О. Галінський, д-р техн. наук (науковий керівник); О. Гармаш (відповідальний виконавець); В. Іваненко, канд. техн. наук; А. Максимов; О. Павлюк, канд. техн. наук, М. Ярмоленко, канд. техн. наук

РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"

РОЗРОБНИКИ: Г. Фаренюк, д-р техн. наук, П. Павлюк, канд. техн. наук, Є. Фаренюк, канд. техн. наук

За участю: "Одеська державна академія будівництва та архітектури" (А. Ковров, канд. техн. наук; В. Мазур, канд. техн. наук; О. Менейлюк, д-р техн. наук)

2 ВНЕСЕНО: Департамент з питань проектування об'єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку

3 ПОГОДЖЕНО: Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист № 26-3331/261 від 03.03.2017 р.)
 Державна санітарно-епідеміологічна служба України (лист № 04.03-13-1387/17 від 27.05.2016 р.)
 Державна служба України з питань праці (лист № 4297/1/5.2-ДП-17 від 12.04.2017 р.)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 06.06.2017 р. № 139, чинні з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"

5 НА ЗАМІНУ ДБН В.2.6-14-97

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

5 Проектування плоского суміщеного покриття

5.1 Загальні положення та вибір конструкції

5.2 Покриття, що вентилюється

5.3 Покриття, що експлуатується

5.4 Світлопрозоре покриття

5.5 Інверсійне покриття

5.6 Покриття, що легко скидається

5.7 Покриття заглибленої будівлі

6 Проектування горищних та просторових дахів

6.1 Загальні положення та вибір конструкції

6.2 Кроквяний дах

6.3 Мансардний дах

6.4 Просторове тонкостінне та пневматичне покриття

6.5 Індустріальний безрулонний лотковий дах

6.6 Мобільне покриття

7 Вимоги до проектування покрівлі

7.1 Вибір матеріалів та конструкцій покрівлі

7.2 Рулонні та мастикові бітумно-полімерні покрівлі

7.3 Покрівельна мембрана

7.4 Покрівля з хвилястих волокнистоцементних та бітумних листів

7.5 Покрівля з плоских матеріалів

7.6 Покрівля з керамічної, бетонної, полімерно-піщаної та бітумної черепиці

7.7 Покрівлі з металевих листів, профнастилу і металочерепиці

7.8 Світлопрозора покрівля

7.9 "Зелена" покрівля

7.10 Покрівля з органічних матеріалів

8 Проектування паро- і теплоізоляції

9 Герметичність температурних швів

10 Проектування водовідведення

11 Проектування вентиляції

11.1 Система осушувальної вентиляції суміщеного покриття

11.2 Вентиляція горищного даху

12 Розміщення антикригової системи та снігозатримання

13 Розміщення на покритті геліосистем, блискавковідводів та антен

14 Безпека й охорона навколишнього середовища

Додаток А Основні типи суміщених покриттів

Додаток Б Основні типи горищних дахів

Додаток В Співвідношення значень кутів ухилу покрівлі

Додаток Г Приклади деталей покрівель з рулонних та мастикових матеріалів

Додаток Д Приклади деталей покрівель з полімерних мембран

Додаток Е Приклади деталей покрівлі з хвилястих листів та черепиці

Додаток Ж Сумісність металевих матеріалів покрівлі

Додаток И Приклад вузла мансардного даху

Додаток К Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПОКРИТТЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

COVERAGES OF BUILDINGS AND STRUCTURES

Чинні від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці будівельні норми поширюються на проектування покриттів будинків і споруд виробничого та невиробничого призначення і встановлюють вимоги до конструктивного складу покриттів, покрівель, до вентиляції суміщених і горищних дахів, водовідведення та до розміщення на покрівлях обладнання.

1.2 Ці будівельні норми встановлюють вимоги до безпечності об'єкта нормування щодо життя та здоров'я людей, збереженості майна та охорони навколишнього природного середовища.

1.3 Ці будівельні норми не поширюються на режимні та військові об'єкти та на питання розрахунку міцності конструкцій, термічного опору теплозахисту і проектування технології улаштування й експлуатації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих нормах є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи.

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

ДБН А.3.2-2:2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-8-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища

ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-24-2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина 1. Проектування

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.6-31:2016 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-161:2010 Дерев'яні конструкції. Основні положення

ДСТУ Б В.1.1-20:2007 Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-2:1999, NEQ)

ДОТУ Б В.1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини та переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель

ДСТУ Б В.2.7-18-95 Будівельні матеріали. Бетони легкі. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-23-95 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-83-2014 Будівельні матеріали. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань

ДСТУ ГОСТ 11.73:2007 Фольга, стрічка, листи та плити мідні. Технічні умови

ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 Система стандартів безпеки праці. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використання в процесі зведення та експлуатації об'єктів будівництва

ДСТУ-Н Б В.2.6-83:2009 Конструкції будинків і споруд. Звід правил проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій

ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013 Настанова з розрахункової оцінки тепловологісного стану огороджувальних конструкцій

ДСТУ-Н Б В.2.6-213:2016 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова з проектування, улаштування та експлуатації індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будівель

ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова з улаштування та експлуатації дахів будинків, будівель і споруд

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будівлі)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методів їх визначення)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 598-90 Листы цинковые общего назначения. Технические условия (Листи цинкові загального призначення. Технічні умови)

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (Сталь тонколистова оцинкована з безперервних ліній. Технічні умови)

ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов (Листи з алюмінію та алюмінієвих сплавів)

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online