ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зі Зміною № 1

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ВОДОПОСТАЧАННЯ
ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ
Основні положення проектування

ДБН В.2.5-74:2013
ЗІ ЗМІНОЮ № 1

Актуалізований текст в
останній редакції із внесеними змінами

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український державний науково-дослідний і проектно- вишукувальний інститут "УкрНДІводоканалпроект"

РОЗРОБНИКИ: О. Оглобля, д-р техн. наук (науковий керівник), Г. Пархомович, О. Буланий, Г. Чепурна, В. Чванова, О. Гороховська, С. Краток, О. Куколь

За участю:
ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України" (В. Прокопов, д-р мед. наук; О. Зоріна, канд. біолог. наук);
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України (В. Гончарук, д-р хім. наук; Н. Мєшкова-Клименко, д-р хім. наук; Д. Кучерук, д-р хім. наук; Л. Мельник, канд. хім. наук; А. Кавицька, канд. техн. наук; A. Чернявська, канд. с.-г. наук; І. Єзловецька, канд. с.-г. наук);
Державна інспекція техногенної безпеки України (О. Євсеєнко, О. Гладишко, B.Мусійчук, С. Батечко); ДП "Центр екологічних ініціатив" (О. Картавцев); Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (В. Ніжник, канд.техн. наук; О. Сізіков, канд. техн. наук; Р. Уханський);
ДП "Дніпроцивільпроект" (А. Самойленко, канд. техн. наук; Л. Самойленко, А. Саєнко); ПАТ "Укрводпроект" (О. Дупляк, канд. техн. наук; С. Величко,канд. техн. наук);
МКП "Хмельницькводоканал" (С. Міхалець, Ю.Таран, М. Кравчук); ДВНЗ "Київський університет управління та підприємництва" (В. Сліпченко, канд.техн. наук); КП "Вінницяоблводоканал" (А. Якіменко); КП "Харківводоканал" (І. Корінько, д-р техн. наук; В. Вороненко, канд. техн.наук; А. Черняєв, В. Яркін);
ТОВ "Торговельний дім "ЄВРОТРУБПЛАСТ" (І. Крупак, Р. Горчак, О. Козак)

2 ВНЕСЕНО:

3 ПОГОДЖЕНО:
Державна служба геології та надр України (лист-погодження № 11229/01/10-12 від 12.12.2012 p.);
Міністерство екології та природних ресурсів України (лист-погодження № 25118/17/10-12 від 24.12.2012 p.);
Державна санітарно-епідеміологічна служба України (лист-погодження № 05.01.16-7075/15-7818/22 від 26.12.2012 p.);
Державна інспекція техногенної безпеки України (лист-погодження № 36/2/9987 від 26.12.2012 p.);
Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (лист-погодження № 11792/0/6.2-4/6/12 від 26.12.2012 р.)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.04.2013 р. № 133 та від 28.08.2013 р. № 410

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з 01-01-2014 р.

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ втрачає чинність на території України СНиП 2.04.02-84

РОЗРОБЛЕНО Зміна № 1: Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут "УкрНДІводоканалпроект"

РОЗРОБНИКИ Зміна № 1: О. Оглобля, д-р техн. наук (науковий керівник); С. Краток; Н. Борисенко

За участю:
Державна установа "Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України" (В. Прокопов, д-р мед. наук; О. Зоріна, канд. біолог. наук),
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України (В. Гончарук, д-р хім. наук),
УСПТБ (Б. Платкевич; А. Мінченко),
ТОВ "Агентство будівельних експертиз" (О. Гладишко),
УкрНДІЦЗ (В. Кропивницький; В. Ніжник, канд. техн. наук; Р. Уханський; Я. Балло),
ДП "НДКТІ МГ" (В. Кравченко, канд. техн. наук; О. Кравченко, канд. техн. наук),
ДП НДІБК (В. Тарасюк, канд. техн. наук; О. Бєлоконь),
ТОВ "Торгівельний дім "Євротрубпласт" (О. Стрілець; О. Козак),
ДП "Дніпроцивільпроект" (Л. Самойленко; А. Самойленко, канд. техн. наук),
ПрАТ "Київводоканал" (Д. Новицький), КП "Вінницяоблводоканал" (О. Чернятинський; А. Якименко; С. Мацик),
КП "Харьківводоканал" (О. Коваленко)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Зміна № 1:
наказ Мінрегіону України від 25 вересня 2018 року № 255, з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" (з 2019-02-01)

© Мінрегіон України, 2019

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України
ДП "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Розрахункові витрати води і вільні напори

6.1 Розрахункові витрати води

6.2 Витрати води на пожежогасіння

6.3 Вільні напори

7 Джерела водопостачання

8 Схеми і системи водопостачання

9 Водозабірні споруди

9.1 Споруди для забору підземних вод

9.2 Споруди для забору поверхневих вод

10 Водопідготовка

10.1 Загальні положення

10.2 Освітлення та знебарвлення води

10.3 Барабанні сітчасті фільтри та мікрофільтри

10.4 Реагентне господарство

10.5 Змішувальні пристрої

10.6 Повітровідокремлювачі

10.7 Камери утворення пластівців осаду

10.8 Вертикальні відстійники

10.9 Горизонтальні відстійники

10.10 Освітлювачі зі зваженим осадом

10.11 Споруди для освітлення висококаламутних вод

10.12 Швидкі фільтри

10.13 Крупнозернисті фільтри

10.14 Фільтри з пінополістирольним завантаженням

10.15 Контактні освітлювачі

10.16 Повільні фільтри

10.17 Контактні префільтри

10.18 Знезараження води

10.19 Видалення органічних речовин, присмаків та запахів

10.20 Стабілізаційна обробка води

10.21 Знезалізнення води

10.22 Фторування води

10.23 Видалення з води марганцю, фтору, сірководню та нітратів

10.24 Пом'якшення, опріснення та знесолення води

10.25 Обробка промивних вод фільтрів і осадів споруд водопідготовки

10.26 Допоміжні приміщення споруд водопідготовки

10.27 Склади реагентів та фільтруючих матеріалів

10.28 Висотне розташування споруд водопідготовки

11 Насосні станції та установки

12 Водоводи, водопровідні мережі та споруди на них

13 Резервуари для зберігання води у системах водопостачання

13.1 Загальні положення

13.2 Обладнання резервуарів ємкісних споруд

13.3 Пожежні резервуари та водойми

14 Розміщення обладнання, арматури та трубопроводів

15 Зони санітарної охорони

15.1 Загальні положення

15.2 Межі зон санітарної охорони

15.3 Основні водоохоронні та санітарні заходи на території ЗСО

16 Електроустаткування, технологічний контроль, автоматизація і системи управління

16.1 Загальні положення

16.2 Водозабірні споруди поверхневих і підземних вод

16.3 Насосні станції та установки

16.4 Станції водопідготовки

16.5 Водоводи і водопровідні мережі. Резервуари для зберігання води

16.6 Системи управління

17 Будівельні рішення і конструкції будівель та споруд

17.1 Генеральний план

17.2 Об'ємно-планувальні рішення

17.3 Конструкції та матеріали

17.4 Розрахунок конструкцій

17.5 Антикорозійний захист будівельних конструкцій

17.6 Опалення і вентиляція

18 Додаткові вимоги до систем водопостачання в особливих природних і кліматичних умовах

18.1 Сейсмічні райони

18.2 Підроблювані території

18.3 Просідаючі грунти

Додаток А Витрати води для благоустрою територій у населених пунктах і на підприємствах виробничого, аграрно-промислового комплексу та складського призначення

Додаток Б Способи буріння та конструкції фільтрів водозабірних свердловин

Додаток В Випробування водозабірних свердловин

Додаток Г Стабілізаційна обробка води

Додаток Д Обробка промивних вод фільтрів і осаду станцій водопідготовки

Додаток Е Склад і зміст проекту зон санітарної охорони водопровідних споруд централізованого питного водопостачання

Додаток Ж Клас наслідків (відповідальності) і ступінь вогнестійкості будівель та споруд водопостачання

Додаток И Внутрішнє облаштування приміщень

Додаток К Гідравлічний розрахунок трубопроводів

Додаток Л Бібліографія
(Назви пункту 10.23, Додадка Е та Додатка Ж, змінено, Зміна № 1)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ВОДОПОСТАЧАННЯ. ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ
Основні положення проектування

ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
Основные положения проектирования

WATER SUPPLY. EXTERNAL NETWORKS AND CONSTRUCTIONS
Basic principles designings

Чинні від 2019-02-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці будівельні норми встановлюють основні вимоги до проектування нових систем водопостачання населених пунктів, реконструкції та технічного переоснащення існуючих споруд, мереж і окремих елементів зовнішнього водопостачання населених пунктів, груп підприємств, окремих підприємств, інших об'єктів.
(Пункт 1.1 змінено, Зміна № 1)

1.2 Ці будівельні норми поширюються на проектування централізованих і нецентралізованих зовнішніх систем, мереж та споруд водопостачання населених пунктів, а також виробничих підприємств, для яких не встановлені особливі вимоги з проектування.

1.3 Ці будівельні норми не поширюються на протипожежні вимоги до водопроводів підприємств, що виробляють, застосовують або зберігають вибухові речовини, та до водопроводів складів лісових матеріалів місткістю більше ніж 10000 м3, об'єктів нафтогазодобувної та нафтопереробної промисловості.

1.4 Ці норми є обов'язковими для органів державного управління, контролю, експертизи, місцевого і регіонального самоврядування, підприємств, організацій і установ, юридичних та фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності та відомчої належності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Нормах є посилання на такі документи:

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів (Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996р. № 173, зареєстровано в Мін'юсті України 24.07.96 № 379/1404)

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

СанПиН 4630-88
(Вилучено, Зміна № 1)

СанПиН 4631-88
(Вилучено, Зміна № 1)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НПАОП 0.00-1.01-07
(Вилучено, Зміна № 1)

НПАОП 0.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та транспортуванні хлору

НПАОП 45.24-1.08-69 Правила безопасности при строительстве подземных гидротехнических сооружений (Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд)

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН 360-92
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН Б.1.1-15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН Б.2.4-1-94
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-3-97
(Вилучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-5-2000
(Вилучено, Зміна № 1)

Загальні вимоги ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва.
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-25-2009 Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно- геологічних умовах.Загальні положення.
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів

ДБН В.1.2-4-2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-6-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища

ДБН В.1.2-10-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.1.2-11-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та констру- ктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.1.2-15:2009 Мости та труби. Навантаження і впливи

ДБН В.2.1-10:2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.2-24:2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-14:2006 Мости та труби. Правила проектування

ДБН В.2.3-19-2008 Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування

ДБН В.2.4-3:2010 Гідротехнічні споруди. Основні положення

ДБН В.2.5-28:2006 Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту
(Змінено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід і каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б А.2.2-7:2010
(Вилучено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.1.2-ХХ:20ХХ 1 Визначення класу наслідків (відповідальності) будівель і споруд
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Класифікація
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99) Зовнішні мережі та споруди. Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови.
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.5-30:2006 Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEC 62305:2006, NEQ)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 Зовнішні мережі та споруди. Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб

ДСТУ Б В.2.5-47:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні напірні віброгідропресовані. Технічні умови
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.5-48:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні напірні віброгідропресовані. Конструкція і розміри (ГОСТ 12586.1-83, MOD)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.5-50:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби бетонні і залізобетонні. Типи та основні параметр (ГОСТ 22000-86, MOD)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.5-55:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні напірні зі сталевим сердечником. Технічні умови (ГОСТ 26819-86, MOD)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384-2008, NEQ) (ОСТ 31384-2008, NEQ)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.7-141:2007 Будівельні матеріали.Труби з непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для холодного водопостачання. Технічні умови (EN ISO 1452:1999, MOD)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.7-151:2008 Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови (EN 12201-2:2003, MOD)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.7-177:2009 Перехідники "Поліетилен-сталь" для газопроводів з поліетиленових труб. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-178:2009 Будівельні матеріали. Деталі з'єднувальні для водопроводів із поліетиленових труб. Технічні умови (EN 12201-3:2003, MOD)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ Б В.2.7-190:2009 Вироби волокнистоцементні. Номенклатура показників.
(Долучено, Поправка до Зміни № 1)

ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012 Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ 2569-94 Водопостачання та каналізація. Терміни та визначення

ДСТУ4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ 8773:2018 Склад та зміст розділу інженернр-технічних заходів цивільного захистув складі проектної документації об’єктів будівництва.Основні положення
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір(ISO 6309:1987, IDT)
(Змінено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 62305-1:2012 Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 62305-3:2012 Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей
(Долучено, Зміна № 1)

ДСТУ EN 62305-4:2012 Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах".
(Долучено, Зміна № 1)

СНиП 2.03.11-85 1) Защита строительных конструкций от коррозии (Захист будівельних конструкцій від корозії)

СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов (Розрахунок на міцність сталевих трубопроводів)

СНиП 2.06.04-82 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) (Навантаження і впливи на гідротехнічні споруди (від хвиль, льоду і суден)

СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения (Підпірні стіни, судноплавні шлюзи, рибопропускні та рибозахисні споруди)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будівлі)

СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий (Споруди промислових підприємств)

СНиП 3.05.04-85
(Вилучено, Зміна № 1)

СНиП ІІ-89-80
(Вилучено, Зміна № 1)

ГОСТ 11086-76 Гипохлорит натрия. Технические условия (Гіпохлорит натрію. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (Система стандартів безпеки праці. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розміщення і обслуговування)
(Змінено, Зміна № 1)

ГОСТ 12.4.026-76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности (Система стандартів безпеки праці. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования (Охорона природи. Гідросфера. Класифікація підземних вод відповідно до мети водокористування).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online