ДСТУ EN 792-13:2018 Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 13. Інструменти для забивання кріпильних виробів (EN 792-13:2000 + А1:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Частина 13. Інструменти для забивання
кріпильних виробів

ДСТУ EN 792-13:2018
(EN 792-13:2000 + А1.2008, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 02 жовтня 2018 р. № 342 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 792-13:2000 + А1:2008 Hand-held non-electric power tools — Safety requirements — Part 13: Fastener driving tools (Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 13. Інструменти для забивання кріпильних виробів) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 792-13:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

6 Перевіряння

7 Інформація для користувача, робочі інструкції

Додаток А (обов’язковий) Визначення необхідності застосування захисної скоби

Додаток АА (довідковий) Приклади обчислень для визначення характеристик захисної скоби

Додаток В (довідковий) Зниження шуму

Додаток С (довідковий) Ергономічні вимоги до конструкції руків’їв

Додаток D (довідковий) Зразок інструкції з експлуатації інструментів для забивання кріпильних виробів із пневматичним приводом

Додаток ZА (довідковий) Взаємозв’язок між EN 792-13:2000 + А1:2008 та основними вимогами Директиви ЄС 98/37/ЕС

Додаток ZВ (довідковий) Взаємозв’язок між EN 792-13:2000 + А1:2008 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 792-13:2018 (EN 792-13:2000 + A1:2008, IDT) «Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 13. Інструменти для забивання кріпильних виробів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 792-13:2000 + А1:2008 (версія en) «Hand-held non-electric power tools — Safety requirements — Part 13: Fastener driving tools».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 75 «Верстати».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 792-13:2014 «Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 13. Інструменти для забивання кріпильних виробів», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— із «Передмови» та «Вступу» до EN 792-13:2000 + А1:2008 у цей «Національний вступ» внесено лише ту інформацію, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN 792-13:2000 + А1:2008, як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— до стандарту долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Європейські стандарти EN 292-1 та EN 292-2, посилання на які є в цьому стандарті, замінено на EN ISO 12100:2010, який прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ EN ISO 12100:2016.

Європейський стандарт EN 50144-1, посилання на який є в цьому стандарті, замінено на EN 60745-1, який прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ EN 60745-1:2014.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РУЧНІ НЕЕЛЕКТРИФІКОВАНІ МЕХАНІЗОВАНІ ІНСТРУМЕНТИ
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Частина 13. Інструменти для забивання кріпильних виробів

HAND-HELD NON-ELECTRIC POWERTOOLS
SAFETY REQUIREMENTS
Part 13. Fastener driving tools

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на інструменти для забивання кріпильних виробів, які обслуговує оператор, де енергія лінійного входження передається до встановленого в інструмент кріпильного виробу для входження його в деталь, виконану з різних матеріалів. У процесі входження кріпильний виріб частково або цілком виходить із інструмента зі швидкістю, достатньою для подолання опору матеріалу, і забезпечує механічне з’єднання. Енергія, необхідна для входження кріпильного виробу, створюється стисненим повітрям або газами внутрішнього згоряння.

У стандарті наведено вимоги до проектування, марковання та інформацію для користувача, з урахуванням характерних видів небезпеки, перелічених у розділі 4, а також наведено засоби перевіряння, що відносяться до цих вимог.

Наведені в тексті приклади заходів безпеки не можна розглядати як єдине можливе рішення. Дозволено застосовувати будь-які інші заходи, що забезпечують еквівалентне зниження ступеня відповідної небезпеки.

Цей стандарт поширюється на інструменти для забивання кріпильних виробів, вироблені після надання йому чинності.

Цей стандарт не відноситься до вібраційних молотів і зшивачів.

Цей стандарт не відноситься до інструментів, в яких використано живлення від акумуляторів чи будь-якого джерела електроенергії.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 292-1 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2 Safety of machinery — Basic concepts, general principles of design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 349 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 563 Safety of machinery — Temperatures of touchable surfaces — Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN ISO 4871 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 11688-1 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 11690-1 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery — Part 1: Noise control strategies (ISO 11690-1:1996)

EN 12096 Mechanical vibration — Declaration and verification of vibration emission values

EN 12549:1999 Acoustics — Noise test code for fastener driving tools — Engineering method

EN 50144-1 Safety of handheld motor-operated electric tools — Part 1: General requirements

ISO 8662-11:1999 Hand-held portable power tools — Measurement of vibration at the handle — Part 11: Fastener driving tools.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN 349 Безпечність машин. Мінімальні проміжки, щоб уникнути здавлювання частин людського тіла

EN 563 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN ISO 4871 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 11688-1 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN IS011690-1 Акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних робочих місць, обладнаних механізмами. Частина 1. Стратегія керування шумом (ISO 11690-1:1996)

EN 12096 Вібрація механічна. Повідомлення та перевірка параметрів вібрації

EN 12549:1999 Акустика. Норми та правила випробовування на шум шуруповертів. Технічний метод

EN 50144-1 Безпека ручних механізованих електричних інструментів. Частина 1. Загальні вимоги

ISO 8662-11:1999 Інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці. Частина 11. Інструменти для встановлення кріпильних деталей

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online