ДСТУ EN 349:2016 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини (EN 349:1993 + А1:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 349:2016
(EN 349:1993 + А1:2008, IDТ)

Безпечність машин

МІНІМАЛЬНІ ПРОМІЖКИ ДЛЯ УНИКНЕННЯ
 ЗДАВЛЮВАННЯ ЧАСТИН ТІЛА ЛЮДИНИ

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 30 грудня 2016 р. № 469 з 2018-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 349:1993 + А1:2008 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body (Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини) і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 349:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Мінімальні проміжки

4.1 Методика використання стандарту

4.2 Значення

Додаток А (довідковий) Ілюстрація зон здавлювання.

Додаток ZB (довідковий) Відповідність цього стандарту вимогам Директиви ЄС 2006/42/ЕС

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 349:2016 (EN 349:1993 + А1:2008, IDT) «Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин людини тіла», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 349:1993 + А1:2008 «Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 75 «Верстати».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— зі «Вступу» до EN 349:1993 + А1:2008 у цей «Національний вступ» внесено лише ту інформацію, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» та «Вступ» до EN 349:1993 + А1:2008, як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту.

В Україні чинні ДСТУ EN 292-1-2001 та ДСТУ EN 292-2-2001, ідентичні регіональним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті. EN 294, на який є посилання в цьому стандарті, в Україні не чинний.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
МІНІМАЛЬНІ ПРОМІЖКИ ДЛЯ УНИКНЕННЯ
 ЗДАВЛЮВАННЯ ЧАСТИН ТІЛА ЛЮДИНИ

SAFETY OF MACHINERY
MINIMUM GAPS TO AVOID CRUSHING
OF PARTS OF THE HUMAN BODY

Чинний від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт призначено для визначення його користувачами (наприклад, розробниками стандартів, проектувальниками машин) можливості запобігання небезпеці, яка може виникнути в зонах здавлювання.

Стандарт установлює мінімальні проміжки, необхідні для запобігання здавлюванню окремих частин тіла людини та застосовуваний у випадках, коли безпеки можна досягти цим заходом.

Цей стандарт стосується тільки ризику, спричинюваного небезпекою здавлювання, і не може бути застосований до інших можливих небезпек, наприклад удар, поріз, втягування.

Примітка. Щоб запобігти небезпеці отримання удару, порізу, втягуванню тощо, потрібно вживати додаткових або інших заходів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через відповідні місця тексту, а перелік нормативних документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх введено вналідок змін чи перегляду. В разі недатованих посилань потрібно користуватися останнім виданням наведених нормативних документів.

EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 294 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи й технічні умови

EN 294 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи