ДСТУ EN 563-2001 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь (EN 563:1994, ІDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Безпечність машин

ТЕМПЕРАТУРИ ПОВЕРХОНЬ, ДОСТУПНИХ ДЛЯ ДОТИКУ

Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь

(EN 563:1994, IDТ)

ДСТУ EN 563-2001

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2001

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Національним науково-дослідним інститутом дизайну Міносвіти і науки України та технічним комітетом стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 14 вересня 2001 р. № 454

3 Стандарт відповідає EN 563:1994 Safety of machinery - Temperatures of touchable surfaces - Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces (Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Ремізовський; А. Рубцов; В. Свірко, канд. психол. наук; Е. Федоренко

 

ЗМІСТ 

 

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Опікові пороги

5 Застосування

6 Пояснення та висновки

Додаток А (інформаційний) Результати наукових досліджень, покладені в основу стандарту

Додаток В (обов’язковий) Приклади тривалостей контакту

Додаток С (інформаційний) Заходи захисту

Додаток D (інформаційний) Приклади застосування стандарту

Додаток Е (інформаційний) Термічні характеристики деяких матеріалів

Додаток F (інформаційний)Бібліографія

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичним перекладом EN 563:1994 Safety of machinery - Temperatures of touchable surfaces - Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces (Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь).

Під час перевидання структура стандарту не змінювалась, і до нього не вносились технічні відхилення.

Стандарт містить такі редакційні зміни:

-у «Нормативних посиланнях» дано «Національне пояснення» щодо перекладу українською мовою назв стандартів та «Національну примітку» щодо чинних стандартів на час прийняття цього стандарту;

-змінено нумерацію сторінок;

-замінено «цей європейський стандарт» на «цей стандарт»;

-структурні елементи стандарту «Обкладинку», «Титульну сторінку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» оформлено згідно з вимогами системи стандартизації України. «Національне пояснення» та «Національну примітку» виділено в тексті стандарту рамкою;

-замінено позначення одиниць фізичних величин і фізичних параметрів.

Позначення в EN 563

S

min

h

μm

Ts

∆Ts

Позначення в національному стандарті

с

хв

год

мкм

Tn

∆Tn

ВСТУП

Доступні поверхні машин, які під час роботи машин стають гарячими, спричиняють небезпеку дістати опік. Дотик до гарячих поверхонь може бути як навмисним, наприклад, при користуванні рукояткою машини, так і ненавмисним, коли людина перебуває поблизу машини. Загальні принципи проектування щодо безпечності машин із урахуванням застережних заходів від небезпек, включаючи небезпеку дістати опік, наведені в стандарті EN 292.

Знання тих чинників і впливів, які під час контакту шкіри з гарячою поверхнею можуть призвести до опіків, дозволяє оцінити ризик дістати опік, спричинений дотиком до гарячої поверхні. При цьому найважливішими факторами є:

- температура поверхні;

- матеріал поверхні;

- тривалість контакту шкіри з поверхнею машини.

Інші фактори, що також можуть мати місце, відіграють незначну роль. Цей стандарт містить дані, що дозволяють оцінити ступінь ризику дістати опік під час контакту з гарячою поверхнею. Ці дані можуть використовуватись і в інших стандартах і настановах при встановленні граничних значень температури.

Наведені в цьому стандарті дані ґрунтуються на результатах наукових досліджень, що харак­теризують реакцію шкіри людини на контакт із гарячою поверхнею.

 

ДСТУ EN 563-2001

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ТЕМПЕРАТУРИ ПОВЕРХОНЬ, ДОСТУПНИХ ДЛЯ ДОТИКУ
Ергономічні дані для встановлення граничних
значень температури гарячих поверхонь

БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН
ТЕМПЕРАТУРЫ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ КАСАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Эргономические данные для установления предельных
 значений температуры горячих поверхностей

SAFETY OF MACHINERY
TEMPERATURES OF TOUCHABLE SURFACESErgonomics data to establish temperature
 limit values for hot surfaces

Чинний від 2002-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає ергономічні вимоги та принципи їх застосування при встановленні граничних значень температури гарячих поверхонь і при оцінюванні ризику дістати опіки.

Цей стандарт поширюється в межах сфери застосування EN 292 на гарячі поверхні машин, із якими стикається чи до яких може дотикатися людина під час використання машин відповідно до їхнього призначення.

Цей стандарт містить дані, які визначають, за яких умов контакт між нічим не захищеною шкірою і гарячою поверхнею призводить чи може призвести до опіків. Ці дані дозволяють оціню­вати ризик дістати опіки.

Цей стандарт містить також дані, що дозволяють визначати граничні значення температури гарячих поверхонь для захисту від опіків. Ці дані можуть використовуватися під час розроблення стандартів на машини, коли для оцінки ризику потрібно знати граничні значення температури.

Значення, наведені в цьому стандарті, відносяться до поверхонь, теплоємність яких є більшою порівняно з теплоємністю шкіри людини.

Цей стандарт не поширюється на ті випадки, коли з гарячою поверхнею може контактувати велика ділянка шкіри (порядку 10 чи більше відсотків поверхні тіла). Цей стандарт не поширюється також на випадок контакту з гарячою поверхнею понад 10 % шкіри голови чи на контакт, наслідком якого є опіки життєво важливих областей обличчя.

Примітка 1. У деяких випадках сам контакт із гарячою поверхнею для людини може мати набагато більш серйозні наслідки, наприклад:

a) у разі опіків, що призводять до звуження дихальних шляхів;

b) у разі опіків великих поверхонь тіла (понад 10 %), коли втрата рідини може вплинути на процес кровообігу;

c) у разі перегрівання голови чи всього тіла, коли навіть за відсутності опіку таке перегрівання призводить до недопустимого теплового навантаження.

Вимоги цього стандарту стосуються тільки здорової шкіри дорослої людини.

Цей стандарт не містить даних щодо захисту від болю.

Примітка 2. Якщо опіковий поріг, зазначений у цьому стандарті, не перевищений, то, звичайно, ніякого ризику дістати опіки під час контакту шкіри з гарячою поверхнею немає; однак біль при цьому може мати місце. У разі потреби захисту шкіри від болю рекомендується використовувати відповідні значення температури поверхні з інших джерел (див. додаток А).

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить вимоги з інших публікацій за допомогою посилань на ці публікації із зазначенням і без зазначення року їхнього видання. Ці нормативні посилання наведені у відповідних місцях за текстом, а перелік публікацій наведений нижче. У разі посилань на публікації із зазначенням року їхнього видання наступні зміни чи наступні редакції цих публікацій чинні для цього стандарту тільки в тому випадку, якщо вони введені в дію методом зміни чи методом підготовки нової редакції. У разі посилань на публікації без зазначення року видання чинне останнє видання наведеної публікації.

EN 292 Part 1:1991 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292 Part 2:1991 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 2: Technical principles and specifications

prEN 614:Part 1 Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 1: Terminology and general principles

prEN 10501) Safety of machinery - Risk assessment

 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

prEN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія і основні принципи

prEN 10501) Безпечність машин. Оцінка ризику

Національна примітка. Чинними є стандарти EN 292-1:1991; EN 292-2:1991; EN 614-1:1995; EN 1050:1996.

_________________
1) Проект стандарту розроблений CEN/TC 114/WG 14

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online