ДСТУ EN 14043:2018 Автопідіймачі для використання пожежно-рятувальними службами. Пожежні автодрабини з комбінованими рухами. Вимоги щодо безпеки, експлуатаційні характеристики і методи випробування (EN 14043:...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Автопідіймачі для використання
пожежно-рятувальними службами
ПОЖЕЖНІ АВТОДРАБИНИ
З КОМБІНОВАНИМИ РУХАМИ
Вимоги щодо безпеки, експлуатаційні
характеристики і методи випробування

ДСТУ EN 14043:2018
(EN 14043:2014, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 03 жовтня 2018 р. № 344 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 14043:2014 High rise aerial appliances for fire and rescue service use — Turntable ladders with combined movements — Safety and performance requirements and test methods (Автопідіймачі для використання пожежно-рятувальними службами. Пожежні автодрабини з комбінованими рухами. Вимоги щодо безпеки, експлуатаційні характеристики і методи випробування) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 14043:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, умовні познаки та скорочення

4 Перепік суттєвих небезпек

5 Вимоги

5.1 Вимоги та/або заходи щодо безпеки

5.2 Вимоги щодо експлуатаційних характеристик

6 Позначення

7 Інформація щодо експлуатування

7.1 Загальні положення

7.2 Настанова з експлуатування

7.3 Марковання

Додаток А (довідковий) Приклад таблиці із зазначенням результатів випробувань щодо стійкості

Додаток В (обов’язковий) Тривалість приведення в робоче положення

Додаток С (довідковий) Перелік номінальних значень висоти досяжності пожежних автодрабин у деяких європейських країнах

Додаток D (довідковий) Випробування для контролювання та приймання

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 14043:2014 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 14043:2018 (EN 14043:2014, IDТ) «Автопідіймачі для використання пожежно-рятувальними службами. Пожежні автодрабини з комбінованими рухами. Вимоги щодо безпеки, експлуатаційні характеристики і методи випробування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 14043:2014 (версія еn) «High rise aerial appliances for fire and rescue service use — Turntable ladders with combined movements — Safety and performance requirements and test methods».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в України, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт», крім додатка ZA;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 14043:2014 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— зі «Вступу» до EN 14043:2014 у цей «Національний вступ» внесено те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— словосполучення «місце виконання роботи» та «робоче місце» сприймати як ідентичні за смисловим значенням;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам стандартів серії ДСТУ ISO 80000;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

У цьому стандарті є посилання на CEN/TS 15989, який не прийнято в Україні як національний стандарт.

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 14043:2014 «Устатковання висотне для використання пожежно-рятувальними службами. Сходи поворотні з комбінованими рухами. Вимоги щодо безпеки, експлуатаційні характеристики та методи випробування» (EN 14043:2014, IDТ), який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам. Це нове видання містить попередній текст стандарту та включає окремі необхідні доповнення, призначені для надання додаткової інформації та уточнення розбіжностей.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Цей стандарт є стандартом типу С згідно з EN ISO 12100.

Машини, на які поширюється цей стандарт, а також міру, якою він поширюється на небезпеки, небезпечні ситуації та події, вказано в розділі «Сфера застосування».

Якщо положення стандарту цього типу С відрізняються від тих, що зазначено в стандартах типу А або В, положення цього стандарту С мають перевагу над положеннями інших стандартів для машин, які були розроблено та побудовано відповідно до положень цього стандарту типу С.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АВТОПІДІЙМАЧІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИМИ СЛУЖБАМИ
ПОЖЕЖНІ АВТОДРАБИНИ З КОМБІНОВАНИМИ РУХАМИ
Вимоги щодо безпеки, експлуатаційні характеристики
і методи випробування

HIGH RISE AERIAL APPLIANCES FOR FIRE AND RESCUE SERVICE USE
TURNTABLE LADDERS WITH COMBINED MOVEMENTS
Safety and performance requirements and test methods

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги щодо безпеки та експлуатаційних характеристик і методи випробування, застосовні до пожежних автодрабин з комбінованими рухами, що належать до класів 18,24, 30 і від 30 до 56, визначення щодо яких наведено в 3.13, керування якими здійснюють пожежники і які призначено для використання в пожежогасінні і рятуванні людей.

Пожежні автедрабини складаються з шасі, кузова та механічного висувного вузла у формі драбини, оснащеної або неоснащеної рятувальною люлькою.

Пожежні автодрабини, на які поширюється цей стандарт, мають самохідне шасі, двигун якого забезпечує потужність, необхідну для функціювання драбини, та дає змогу одночасно виконувати всі комбіновані рухи без обмеження кута повертання.

1.2 У цьому стандарті викладено технічні вимоги щодо безпеки, метою яких є мінімізація небезпек, зазначених у розділі 4, що можуть виникати під час підготовки до роботи, експлуатування, а також регламентного перевіряння і технічного обслуговування пожежних автодрабин, які проводять відповідно до вимог, встановлених виробником або його уповноваженим представником.

1.3 Цей стандарт стосується експлуатування транспортних засобів, на які встановлено пожежні автодрабини, за температури навколишнього середовища від мінус 15 °С до 35 °С і швидкості вітру, що діє на стрілу, ≤ 12,5 м/с. У разі їх експлуатування поза межами цього діапазону можуть знадобитися додаткові заходи. Спеціальні конструкції, призначені для експлуатування за особливих кліматичних умов, повинні узгоджувати між собою виробник і покупець. Додаткові вимоги не входять до сфери застосування цього стандарту.

1.4 Цей стандарт не стосується конструкції стандартного самохідного шасі в частині небезпек, що виникають під час або у зв’язку з експлуатуванням його як дорожнього транспортного засобу.

1.5 Цей стандарт незастосовний до транспортних засобів, на які встановлено пожежні авто драбини з комбінованими рухами, що було виготовлено до дати опублікування стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативного документа (разом із змінами).

EN 1846-1 Firefighting and rescue service vehicles — Part 1: Nomenclature and designation

EN 1846-2:2009 + A1:2013 Firefighting and rescue service vehicles — Part 2: Common requirements — Safety and performance

EN 1846-3 Firefighting and rescue service vehicles — Part 3: Permanently installed equipment — Safety and performance

CEN/TS 15989 Firefighting vehicles and equipment — Symbols for operator controls and other displays

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, MOD)

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529)

EN 61310-1 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1)

EN ISO 4413 Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413)

EN ISO 7731 Ergonomics — Danger signals for public and work areas — Auditory danger signals (ISO 7731)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1)

EN ISO 13850:2008 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (IS0 13850:2006).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1846-1 Протипожежна техніка. Пожежно-рятувальні автомобілі. Частина 1. Номенклатура і позначення

EN 1846-2:2009 + А1:2013 Протипожежна техніка. Пожежно-рятувальні автомобілі. Частина 2. Загальні вимоги. Безпека та експлуатаційні характеристики

EN 1846-3 Протипожежна техніка. Пожежно-рятувальні автомобілі. Частина 3. Устатковання, установлене на постійній основі. Безпека та експлуатаційні характеристики

CEN/TS 15989 Автомобілі та обладнання пожежної та рятувальної служби. Графічні символи для елементів керування, дисплеїв та маркування

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електричне обладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, модіфікований)

EN 60529 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (Код IP) (ІЕС 60529)

EN 61310-1 Безпечність машин. Індикація, маркування і приведення в дію. Частина 1. Вимоги щодо світлових, звукових і тактильних сигналів (ІЕС 61310-1)

EN ISO 4413 Гідроприводи. Загальні правила та вимоги щодо безпеки систем та їх компонентів (ISO 4413)

EN ISO 7731 Ергономіка. Сигнали небезпеки на робочих та в загальних місцях. Звукові сигнали небезпеки (ISO 7731)

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання та зниження ризику (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1 Безпечність машин. Частини систем керування, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO 13849-1)

EN ISO 13850:2008 Безпечність машин. Пристрої екстреного зупинення. Принципи проектування (ISO 13850:2006).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online