ДСТУ EN ISO 7731:2016 Ергономіка. Сигнали небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору. Звукові сигнали небезпеки (EN ISO 7731:2008, IDT; ISO 7731:2003, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN ISO 7731:2016
(EN ISO 7731:2008, IDT; ISO 7731:2003, IDT)

Ергономіка

СИГНАЛИ НЕБЕЗПЕКИ
ДЛЯ МІСЦЬ ГРОМАДСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОБОЧОГО ПРОСТОРУ

Звукові сигнали небезпеки

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121), Український НДІ дизайну та ергономіки НАУ

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науководослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 29 листопада 2016 р. № 398 з 2017–10–01; наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 15 вересня 2017 р. № 281 термін надання чинності перенесено з 2017–10–01 на 2018–07–01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 7731:2008 Ergonomics — Danger signals for public and work areas — Auditory danger signals (Ергономіка. Сигнали небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору. Звукові сигнали небезпеки) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 7731:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 7731:2003

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги щодо безпеки

4.1 Загальні вимоги

4.2 Розпізнавання

4.2.1 Вступ

4.2.2 Чутність

4.2.3 Відмітність

4.2.4 Однозначність

4.2.5 Рухомі джерела

4.3 Перевіряння сигналу

4.4 Рекомендовані максимальні рівні сигналів небезпеки

5 Методи перевіряння

5.1 Вимірювальне устатковання

5.2 Об’єктивні акустичні вимірювання

5.2.1 Загальні вимоги

5.2.2 Зважені вимірювання

5.2.3 Вимірювання в смузі частот

5.2.4 Вимірювання звукових сигналів за наявності навколишнього шуму

5.3 Суб’єктивний метод випробувань

6 Критерії проектування звукових сигналів небезпеки

6.1 Загальні вимоги

6.2 Рівень звукового тиску

6.3 Спектральні характеристики

6.4 Часові характеристики

6.4.1 Часовий розподіл сигналу небезпеки

6.4.2 Часовий розподіл частот

6.4.3 Тривалість сигналу небезпеки

6.5 Обов’язкова інформація від постачальників

одаток А (обов’язковий) Визначення символів

Додаток В (обов’язковий) Обчислення ефективного маскувального порога

Додаток С (обов’язковий) Випробування чутності

Додаток D (довідковий) Приклади сигналів небезпеки

Додаток ZA (довідковий) Зв’язок між EN ISO 7731 та основними вимогами Директиви ЄС 98/37/EC

Додаток ZB (довідковий) Зв’язок між EN ISO 7731 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/EC

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 7731:2016 (EN ISO 7731:2008, IDT; ISO 7731:2003, IDT) «Ергономіка. Сигнали небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору. Звукові сигнали небезпеки», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 7731:2008 (версія en) «Ergonomics — Danger signals for public and work areas — Auditory danger signals».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 7731:2014, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», першу сторінку, «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— у розділах «Нормативні посилання» і «Бібліографія» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN ISO 7731:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— замінено позначення одиниць фізичних величин:

Позначення в EN ISO 7731 Hz dB s m μPa pW kHz
Позначення в національному стандарті Гц дБ c м мкПа пВт кГц

— в останньому абзаці 6.2 виправлено помилку: вираз у дужках «наприклад, більше ніж 30 дБ за 0,5 с» стосується швидкості зміни рівня звукового тиску, а не рівня звукового тиску і, відповідно, його віднесено до останнього речення;

— у додатку В виправлено помилку: в кроці 1 (див. В.3) замість LTі, 1/3oct = LNі, 1/3oct застосовано LT1, 1/3oct = LN1, 1/3oct.

У цьому стандарті є посилання на регіональні та міжнародні стандарти, які не прийнято в Україні як національні: ISO 266, ISO 4869-1, ISO 8201, ISO 9921, ISO 11429, IEC 60268-16, IEC 61672-1, IEC 61672-2, IEC 60849.

Міжнародні стандарти ISO 11428 та IEC 61260 впроваджено в Україні як ідентичні національні стандарти ДСТУ ISO 11428:2008 Ергономіка. Сигнали небезпеки візуальні. Загальні вимоги, проектування та випробування (ІSO 11428:1996, ІDT) та ДСТУ IEC 61260:2010 Електроакустика. Фільтри смугові октавні та частинооктавні (ІEC 61260:1995, ІDT).

Копії нормативних документів, на які наведено посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 7731:2003

Цей стандарт установлює критерії, застосовні для розпізнавання звукових сигналів небезпеки, особливо у випадках високого рівня навколишнього шуму. Він поширюється на звукові сигнали небезпеки, що позначені в тексті цього стандарту використанням виразу «сигнали небезпеки», застосовуваного для аварійних і попереджувальних сигналів (див. таблицю 1).

Звукові сигнали небезпеки також визначено в таких міжнародних стандартах:

— ISO 8201, що поширюється на сигнали аварійної евакуації;

— ISO 11429, що поширюється на звукові та візуальні сигнали небезпеки.

Різні види сигналів небезпеки та відповідну реакцію на них подано в таблиці 1.

ISO 11429 охоплює цю тему детальніше.

Правильно розроблені сигнали, не спричиняючи страху людини, можуть надійно привертати увагу до небезпеки або небезпечної ситуації, навіть якщо надягнуто засоби захисту слуху.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕРГОНОМІКА
СИГНАЛИ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ МІСЦЬ
ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОБОЧОГО ПРОСТОРУ
Звукові сигнали небезпеки

ERGONOMICS
DANGER SIGNALS FOR PUBLIC AND WORK AREAS
Auditory danger signals

Чинний від 2018–07–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює фізичні принципи проектування, ергономічні вимоги й відповідні методи випробувань сигналів небезпеки для місць громадського призначення та робочого простору в зоні приймання сигналу, а також установлює правила проектування цих сигналів. Стандарт також застосовний для інших прийнятних ситуацій.

Цей стандарт визначає відмінність між звуковим аварійним сигналом, звуковим сигналом аварійної евакуації та звуковим попереджувальним сигналом. На сигнали аварійної евакуації поширюється ISO 8201.

Цей стандарт не поширюється на мовні попередження про небезпеку (наприклад, лементом чи оголошеннями гучномовцем). На вербальні сигнали небезпеки поширюється ISO 9921.

На спеціальні норми, що стосуються, наприклад, стихійних лих або громадського транспорту, дія цього стандарту не поширюється.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведене видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

IЕС 61260 Electroacoustics — Octave-band and fractional-octave-band filters.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IЕС 61260 Електроакустика. Октавні та частинооктавні фільтри.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи