ДСТУ EN 61310-1:2017 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (EN 61310-1:2008; IEC 61310-1:2007, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 61310-1:2017
(EN 61310-1:2008; ІЕС 61310-1:2007, IDТ)

Безпечність машин

ПОЗНАЧЕННЯ, МАРКУВАННЯ ТА ПРИВЕДЕННЯ В ДІЮ

Частина 1. Вимоги до візуальних,
звукових і тактильних сигналів

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 12 грудня 2017 р. № 409 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 61310-1:2008 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів) і внесений з дозволу CEN, rue Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 61310-1:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 61310-1:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Подання інформації щодо безпеки

4.1 Загальні положення

4.2 Візуальні сигнали

4.3 Звукові сигнали

4.4 Тактильні сигнали

5 Кодування інформації

5.1 Загальні положення

5.2 Кодування візуальних сигналів

5.3 Кодування звукових сигналів

5.4 Кодування тактильних сигналів

Додаток А (довідковий) Графічні символи, пов’язані з роботою органів керування

Бібліографія

Додаток ZA (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток ZZB (довідковий) Сфера застосування основних вимог Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 61310-1:2017 (EN 61310-1:2008, IDT) «Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 61310-1:2008 (версія en) «Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1:2007)».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 61310-1:2014 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (EN 61310-1:2008, IDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина EN 61310» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 61310-1:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— вилучено додатки ZZ та ZZA «Зв’язок між цим стандартом та основними вимогами директиви 98/37/ЄС», оскільки стаття 25 директиви 2006/42/ЄС скасовує дію директиви 98/37/ЄС з 29 грудня 2009 р. (виправлення від 09.06.2006). На час публікації останньої редакції цього стандарту (лютий 2008 року) директива 98/37/ЄС ще частково діяла одночасно з новою директивою 2006/42/ЄС, тому посилання на попередню директиву в першоджерелі є правочинним, але після її повного скасування 29 грудня 2009 року будь-які посилання на директиву 98/37/ЄС не є правочинними;

— скорочення «VDU» у тексті замінено на відповідний термін «відеотермінал»;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000 «Величини та одиниці»;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— у примітці до розділу 3 «Терміни впорядковано за абеткою» долучено слово «англійською»;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

EN 61310 складається з трьох частин:

— Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів;

— Частина 2. Вимоги до маркування;

— Частина 3. Вимоги до розташування та роботи органів керування.

ВСТУП до EN 61310-1:2008

Цей стандарт мають використовувати постачальники таких машин, для яких немає серій стандартів або спеціальних стандартів на виріб. Вимоги цього стандарту також мають використовувати, наприклад для посилань у стандартах, технічні комітети ISO та ІЕС, що готують серію машин або спеціальні стандарти для машин. Якщо е серія стандартів або спеціальний стандарт на машину, їхні вимоги мають перевагу.

В інтерфейсах «людина-машина» сигнали попередження та небезпеки мають передавати пов’язані з безпекою значення, що убезпечують експлуатацію та моніторинг для операторів і людей, що піддаються впливу небезпеки.

Цього досягають таким інтерфейсом «людина-машина», за яким взаємозв’язок оператора з машиною чи процесом здійснюється в незамкненій системі (див. рисунок 1). В інтерфейсі розміщено органи керування, за допомогою яких оператор здійснює дії, та індикатори, які надають оператору інформацію.

Здебільшого інформацію надають у закодованому за певними правилами вигляді та оператор повинен, користуючись цими правилами, інтерпретувати сигнали. Відповідно до завдання оператора використовують різні види кодування, такі як колір, форму, час.

Причиною застосування кодування є такі міркування:

— можливість просторового відокремлення машини від центрального пульта керування;

— збільшення обсягу сприйманої інформації, яку передає індикаторний пристрій, наприклад, на одиницю площі пристрою, за одиницю часу;

— зменшення психічної робочої навантаги на оператора та/чи людей, що піддаються впливу небезпеки.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ПОЗНАЧЕННЯ, МАРКУВАННЯ ТА ПРИВЕДЕННЯ В ДІЮ
Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів

SAFETY OF MACHINERY
INDICATION, MARKING AND ACTUATION
Part 1. Requirements for visual, auditory and tactile signals

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено вимоги до візуальних, звукових і тактильних способів надання інформації щодо безпеки в інтерфейсі «людина-машина» та людям, що піддаються небезпеці.

У цьому стандарті встановлено систему кольорів, знаків безпеки, марковань та інших засторог, використовуваних для позначення небезпечних ситуацій, небезпеки для здоров’я та певних непередба- чуваних випадків. Цей стандарт установлює також способи кодування візуальних, звукових і тактильних сигналів для індикаторів й органів керування для убезпечення експлуатації та нагляду за машиною.

Цей стандарт ґрунтується на ІЕС 60073 стосовно кодування кольором та альтернативними способами, але не обмежується лише електротехнічними аспектами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60073:2002 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification — Coding principles for indicators and actuators

IEC 60204-1:2005 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1 : General requirements

IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment

ISO 3864-1:2002 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas

ISO 7000:2004 Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis

ISO 7010:2003 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Safety signs used in workplaces and public areas

ISO 7731:2003 Ergonomics — Danger signals for public and work areas —Auditory danger signals ISO 13850 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60073:2002 Основні принципи та правила з безпеки щодо інтерфейсу «людина-машина», марковання та позначання. Принципи кодування індикаторів та органів керування

ІЕС 60204-1:2005 Безпечність машин. Електричне устатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60417 Позначення графічні для апаратури

ISO 3864-1:2002 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадської призначеності

ISO 7000:2004 Графічні символи, використовувані на устаткованні. Покажчик та огляд

ISO 7010:2003 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих місцях і в місцях громадської призначеності

ISO 7731:2003 Ергономіка. Сигнали небезпеки для місць громадської призначеності та робочого простору. Звукові сигнали небезпеки

ISO 13850 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи